ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

ЗРАЗОК ВІДЗИВУ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА З ПРИВОДУ АЛІМЕНТІВ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ДАНОГО ЗАПИСУ

Даний відзив актуальний станом на 2021 рік

Даний зразок відзиву написаний Відповідачем щодо позову про стягнення аліментів на утримання повнолітньої доньки. Відповідач пред’явлені вимоги не визнає повністю. Позивач не надала суду жодного доказу понесення нею витрат у тому розмірі який вона зазначає на утримання доньки, а тому позовні вимоги про стягнення з Відповідача ½ від вказаної суми в розмірі є повністю безпідставними і задоволенню не підлягають. Відповідач сплачує на користь Позивача аліменти до досягнення повноліття іншою дитиною – сином. В своїй позовній заяві Позивач просить суд додатково покласти на Відповідача обов’язок щомісячно сплачувати на її користь таку суму аліментів на утримання повнолітньої доньки, що разом з аліментами на сина буде складати більше 95% заробітної плати Відповідача. Відповідач просить відмовити у задоволенні позову. 

 

АДВОКАТ АЛІМЕНТИ КИЇВ

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО СІМЕЙНИМ ПИТАННЯМ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ: СІМЕЙНІ СУПЕРЕЧКИ

СУДОВА ПРАКТИКА: СІМЕЙНІ ПИТАННЯ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПИ СІМЕЙНИХ ПИТАННЯХ

 

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

08301, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 00

Судді ПІБ

Справа №__________

 

Позивач:

 

 

 

 

 

 

 

Відповідач:

ПІБ

00.00.0000 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків __________

02121, м. Київ, вул. Вербицького, 00, кв.0

тел. __________

адреси електронної пошти немає

 

ПІБ

00.00.0000 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків __________

08343, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Мартусівка, вул. Шкільна, 00

тел. __________

адреси електронної пошти немає

 

 

ВІДЗИВ

     В провадженні Бориспільського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа №__________ за позовом ПІБ до мене – ПІБ про стягнення аліментів на утримання повнолітньої доньки.

Розглянувши вказаний позов, пред’явлені вимоги не визнаю повністю, оскільки:

 

     Обставини, які визнаються Відповідачем:

Так, дійсно 00.00.0000 р. між мною, ПІБ (Відповідачем), та ПІБ (Позивачем) було укладено шлюб, зареєстрований відділом державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького РУЮ у м. Києві.

Вказаний шлюб було розірвано рішенням Дарницького районного суду м. Києва по справі №_________ від 00.00.0000 р. (копія додається, оригінал знаходиться в Дарницькому районному суді м. Києва).

За час сумісного проживання до укладення шлюбу в нас народились діти ПІБ 00.00.0000 р.н. та ПІБ 00.00.0000 р.н.

Зазначеним вище рішенням Дарницького районного суду м. Києва, на мене було покладено обов’язок сплачувати на користь Позивача аліменти на утримання ПІБ та ПІБ в твердій сумі 4300,00 грн. до досягнення дітьми повноліття.

 

     Обставини, які заперечуються Відповідачем:

1) В позовній заяві від 00.00.0000 р. ПІБ зазначає, що вона несе витрати на утримання повнолітньої доньки ПІБ в розмірі 11801,50 грн.

Однак, відповідно до частини першої ст.34 Цивільного кодексу України, повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).

 

Як вбачається із свідоцтва про народження ПІБ (копія знаходиться в матеріалах справи) вона народилась 00 січня 0000 року, таким чином вона досягла повноліття – вісімнадцяти років 00 січня 00 року.

Таким чином, твердження Позивача, що нею станом на 00.00.0000 р. несуться витрати на утримання повнолітньої доньки суперечать наявним доказам у даній справі, а зазначені в позовній заяві витрати  в розмірі 11801,50 грн. було понесено нею на утримання неповнолітньої дитини.

В той же час, я, як батько, також в цей період ніс витрати на утримання неповнолітніх дітей ПІБ та ПІБ в сумі 4300,00 грн., добровільно виконуючи рішення  Дарницького районного суду м. Києва №_________ від 00.00.0000 р. та порушене за ним виконавче провадження № _________ (копія постанови про порушення виконавчого провадження та інформація з Реєстру боржників додаються).

Вказані обставини свідчать про належне виконання мною обов’язків батька встановлені ст.180 Сімейного кодексу України.

 

Крім того, відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Всупереч вказаним положенням процесуального законодавства, Позивач не надала суду жодного доказу понесення нею витрат у розмірі 11801,50 грн. на утримання доньки ПІБ, а тому позовні вимоги про стягнення з Відповідача ½ від вказаної суми в розмірі 5900,75 грн. є повністю безпідставними і задоволенню не підлягають.

 

     За таких обставин, позовні вимоги ПІБ про стягнення з мене ПІБ, на підставі положень ст.ст.198-199 СК України, щомісячно з дня подання позовної заяви (00.00.0000 р.) на її користь аліментів на утримання повнолітньої ПІБ в розмірі 5900,75 до досягнення нею 23-річчя задоволенню не підлягають, оскільки на день подання позовної заяви (00.00.0000 р.)  ПІБ не досягла повноліття. 

 

2) Як вже зазначалось, 00.00.0000 року моїй доньці ПІБ виповнилось 18 років і вона досягла повноліття, в зв’язку з чим в мене як батька виник обов’язок, визначений частиною першою ст.199 СК України, в зв’язку з продовженням навчання, утримувати її до досягнення 23 річного віку.

Відповідно до довідки про доходи від 00.00.0000 р. (копія додається оригінал наявний у Відповідача) мій середньомісячний дохід за останні 6 місяців, що залишається після утримання податків та зборів, становить 10 711,11 грн.

Одночасно, відповідно до рішення  Дарницького районного суду м. Києва №__________ від 00.00.0000 р., я маю сплачувати  на користь Позивача 4300,00 грн. аліментів до досягнення повноліття нашим сином ПІБ 00.00.0000 р.н.

В своїй позовній заяві ПІБ просить суд додатково покласти на мене обов’язок щомісячно сплачувати на її користь 5900,75 грн. аліментів, що разом з зазначеними вище аліментами буде складати 10 200,75 грн., тобто більше 95% моєї заробітної плати.

 

В той же час, абзацом другим частини другої статті 70 Закону України «Про виконавче провадження»  передбачено, що із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, – 50 відсотків.

     За таких обставин, позовні вимоги ПІБ про стягнення з мене ПІБ аліментів на утримання повнолітньої ПІБ в розмірі 5900,75 до досягнення нею 23-річчя, враховуючи вже наявні аліментні зобов’язання перед Позивачем, прямо суперечать положенням абз.2 ч.2 ст.70 Закону України «Про виконавче провадження».

Одночасно звертаю увагу суду на те, що не заперечую проти виплати матеріальної допомоги мої повнолітній доньці ПІБ в розмірі, який відповідає вимогам абз.2 ч.2 ст.70 Закону України «Про виконавче провадження», а саме 1100,00 грн., однак проти цього категорично заперечує Позивач.

Крім того, про безпідставність заявленого Позивачем розміру аліментів свідчить та обставина, що до досягнення донькою ПІБ повноліття, Позивачці вистачало 4300,00 грн. аліментів на 2х неповнолітніх дітей. В той же час, в своєму позові вона просить стягнути суму 5900,75 грн. тільки на одну дитину, яка до того ж на сьогоднішній день є повнолітньою.

Стосовно оплати навчання  доньки ПІБ, то ні вона, ні її мати ПІБ перед вступом до вищого навчального закладу не погоджували зі мною  ні його вибір, ні майбутню професію доньки, ні розмір оплати за навчання, тому покладати на мене обов’язок на відшкодування його вартості суперечить приписам ч.1 ст.141 СК України.

На час складання відзиву, Відповідач судових витрат не поніс і не очікує понести в зв’язку із розглядом справи.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.34 Цивільного кодексу України, абз.2 ч.2 ст.70 Закону України «Про виконавче провадження», керуючись ст.ст.174,178 ЦПК України,

прошу суд:

  1. Відмовити в задоволенні позову ПІБ про стягнення з мене ПІБ, щомісячно з дня подання позовної заяви (00.00.0000 р.) на її користь аліментів на утримання повнолітньої доньки ПІБ в розмірі 5900,75 до досягнення нею 23-річчя.
  2. Судові витрати покласти на Позивача.

 

Додаток:

  1. Копія рішення Дарницького районного суду м. Києва №__________ від 00.00.0000р.
  2. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження ВП №__________ від 00.00.0000 р.
  3. Інформація з Реєстру боржників стосовно ПІБ, 00.00.0000 р.н.
  4. Копія довідки про доходи від 00.00.0000 р.
  5. Докази направлення копії відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

 

 

00 лютого 0000 року                                                     _________ ПІБ

 

Позовна заява про позбавлення батьківських (позбавлення прав матері) прав

Позовна заява про надання дозволу на виїзд закордон

Заперечення на апеляційну скаргу

З повагою, адвокат по сімейних питаннях ЮК ДОМПРАВО

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *