ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО ЗМІНУ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ДАНОЇ ЗАЯВИ

Зразок заяви актуальний станом на 2023 рік

Даний зразок позовної заяви про зміну договору найму житлового приміщення написаний Позивачем у зв’язку з тим, що Відповідач, незважаючи на встановлений та погоджений порядок користування квартирою, повністю заволоділа кімнатами квартири та балконами, що призводить до конфліктів. Позивач вважає, що має повне право окремо від співмешканців користуватися певною кімнатою площею. Наявність зазначеної підстави визначається шляхом ділення житлової площі на кількість співмешканців проживаючих та зареєстрованих у ньому осіб.

АДВОКАТ – ЗМІНА ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ПРИВОДУ ЗМІНИ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО ЗМІНІ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ЗМІНИ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗМІНИ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

 

Позивач:

Відповідачі:

Третя особа:

 

До Дарницького районного суду м. Києва

02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 00

 

ПІБ, в своїх інтересах та в інтересах неповнолітного ПІБ, 0000 року народження,

0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків: __________,

місце реєстрації та проживання за адресою:

вул. Славгородська, 00, кв. 00, м. Київ, 02175

email: відсутній

тел.: __________

 

ПІБ,

0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків: невідомий,

місце реєстрації та проживання за адресою:

вул. Славгородська, 00, кв. 00, м. Київ, 02175

email: невідомий

тел.: невідомий

 

ПІБ,

0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків: невідомий,

місце реєстрації та проживання за адресою:

вул. Славгородська, 00, кв. 00, м. Київ, 02175

email: невідомий

тел.: невідомий

 

Комунальне підприємство  «*****»,

код ЄДРПОУ __________,

вул. Харківське шосе, 00,  м. Київ, 02091

email: невідомий

тел.:__________

 

Дарницька районна в місті Києві

державна адміністрація

вул. Кошиця, 00

м. Київ,02068

тел.: __________

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зміну договору найму житлового приміщення

     І. Обставини справи

Я, позивач ПІБ перебуваю у родинних відносинах з відповідачем ПІБ як син та мати, зареєстровані та проживаємо в квартирі за адресою: м. Київ, вул. Славгородська, 00, кв.00.

За вказаною адресою, я зареєстрований та проживаю з 0000 року.

Також, в квартирі спільно зі мною проживає моя дружина ПІБ.

Незважаючи на наші родинні зв’язки та дружні відносини між мною та Відповідачем виник спір.

Вказана квартира не приватизована, утримується на балансі та повному господарському віданні Комунального підприємства «*****» (надалі – Керуюча компанія).

Особовий рахунок на квартиру оформлений на ім’я Відповідача.

Згідно поповерхового плану (копія додається, оригінал знаходиться у Керуючої компанії) квартира розміщена на 00-му поверсі 00 поверхового будинку складається з трьох відокремлених житлових кімнат та підсобних приміщень згідно Плану квартири, що вказаний по поверховому плані.

Загальна площа квартири становить – 64,1 кв.м.

Житлова площа – 39,4 кв.м., службова площа – 24,7 кв.м.

Кімнати: 1-а кімната (за планом 2) – 10,9 кв.м.; 2-а кімната (за планом 3) – 16,7 кв.м.; 3-а кімната (за планом 4) –12,4 кв.м.

В квартирі кімнати за планом 2-и та 4-м межують з балконом (лоджією), а кімната за планом 4-и не обладнана балконом.

Також, вказана квартира має допоміжні приміщення: кухню (за планом 5) площею 8,6 кв.м., вбиральню (за планом 6) площею 1,2 кв.м., ванну кімнату (за планом 7) площею 2,7 кв.м., коридор (за планом 1) площею 12,2 кв.м.

Між мною та Відповідачем був погоджений та встановлений порядок користування квартирою, а саме: у моєму користування залишилася кімнати за планом 4, що складає  12, 4 кв.м., а у користуванні Відповідача та сестри залишилася велика кімната за планом 2 площею 10,9 кв.м. та кімната за планом 3 площею 16,7 що становить 27,6 кв.м.

У зв’язку із тим, що відповідач, незважаючи на встановлений та погоджений порядок користування квартирою, повністю заволоділа кімнатами квартири та балконами призводить до конфліктів.

Мої неодноразові звернення з проханням дотримуватися встановленого порядку користування квартирою відповідачем постійно ігноруються.

В результаті такої поведінки відповідача змушений звернутися до суду за захистом своїх прав.

Вважаю, що кожен із мешканців має право змінити договір найму та отримати у окреме користування свою частини квартири в натурі, яка йому б належала по праві.

Згідно п.3 Постанови Виконкому київської міської ради народних депутатів та Президії київської міської ради профспілок від 15.07.1985 р. № 582 «Про порядок застосування в м. Києві Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» встановлено, що жилі приміщення в м. Києві надаються громадянам у межах 13,65 м2 жилої площі на одну особу, але не менш як 7,5 кв.м.

Вважаємо, що мені відповідно до розподілу житлової площі належить право користуватися 1/3 частин житлової площі спірної квартири тобто: 39,4 кв.м. розділити  на 3 отримаємо 13,13 кв.м. на одного співмешканця.

З врахуванням вказаних обчислень вважаю, що я маю повне право окремо від співмешканців користуватися кімнатою площею 12,4 кв.м. Наявність зазначеної підстави визначається шляхом ділення житлової площі на кількість співмешканців проживаючих та зареєстрованих у ньому осіб.

Вважаю, що встановлення порядку користування квартирою не порушить прав відповідача та в повній мірі захистить мої права на користування своєю власністю.

Звертаючись з цим позовом, підтверджую, що мною не подано іншого позову до цього ж Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

У зв’язку із розглядом справи мною, крім сплати судового збору, у разі необхідності будуть понесені інші судові витрати: для забезпечення позову, для забезпечення доказів та ін., що орієнтовно становить суму судових витрат у розмірі 3000,00 гривень.

Одночасно підтверджую, що мною не вживалися заходи забезпечення доказів або позову до подання цієї позовної заяви.

Крім цього повідомляю, що у мене знаходяться оригінали документів, копії яких надано до заяви, крім технічного по поверхового плану, що зберігається у обслуговуючій організації.

 

     ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог

Відповідно до вимог статті 47 Конституції України держава гарантує кожному право на житло. Ніхто не може бути позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Згідно з частинами четвертою, п’ятою статті 9 ЖК Української РСР ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом. Житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з порушенням прав інших громадян або прав державних і громадських організацій.

Відповідно до статті 50 ЖК Української РСР жиле приміщення, що надається громадянам для проживання, має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам. При наданні жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев’ять років, крім подружжя. Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї сім’ї, двома і більше сім’ями або двома і більше одинокими особами, за винятком випадку, передбаченого частиною п’ятою статті 54 цього Кодексу. Особам похилого віку, а за висновком лікувально-профілактичного закладу також відповідним категоріям осіб з інвалідністю і хворим на їх прохання жилі приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках з ліфтами.

Згідно зі статтею 61 ЖК Української РСР користування жилим приміщенням у будинках державного і громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору найму жилого приміщення. Договір найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду укладається в письмовій формі на підставі ордера на жиле приміщення між наймодавцем – житлово-експлуатаційною організацією (а в разі її відсутності – відповідним підприємством, установою, організацією) і наймачем – громадянином, на ім’я якого видано ордер. Типовий договір найму жилого приміщення, правила користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової території затверджуються Радою Міністрів Української РСР. Умови договору найму жилого приміщення, що обмежують права наймача та членів його сім’ї порівняно з умовами, передбаченими законодавством Союзу РСР, цим Кодексом, Типовим договором найму жилого приміщення та іншими актами законодавства Української РСР, є недійсними.

За приписами статті 64 ЖК Української РСР члени сім’ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов’язки, що випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени сім’ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за зобов’язаннями, що випливають із зазначеного договору. До членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство. Якщо особи, зазначені в частині другій цієї статті, перестали бути членами сім’ї наймача, але продовжують проживати в займаному жилому приміщенні, вони мають такі ж права і обов’язки, як наймач та члени його сім’ї.

За правилом статті 103 ЖК Української РСР договір найму жилого приміщення може бути змінено тільки за згодою наймача, членів його сім’ї і наймодавця, за винятком випадків, передбачених Основами житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік, іншими законодавчими актами Союзу РСР і цим Кодексом.

Згідно зі статтею 104 ЖК Української РСР член сім’ї наймача вправі вимагати, за згодою інших членів сім’ї, які проживають разом з ним, укладення з ним окремого договору найму, якщо жилу площу, що припадає на нього, може бути виділено у вигляді приміщення, яке відповідає вимогам статті 63 цього Кодексу. У разі відмовлення членів сім’ї дати згоду на укладення окремого договору найму, а також у разі відмови наймодавця в укладенні такого договору спір може бути вирішено в судовому порядку.

За правилом статті 63 ЖК Української РСР предметом договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду є окрема квартира або інше ізольоване жиле приміщення, що складається з однієї чи кількох кімнат, також одноквартирний жилий будинок. Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле приміщення, яке хоч і є ізольованим, проте за розміром менше від встановленого для надання одній особі (частина перша статті 48), частина кімнати або кімната, зв’язана з іншою кімнатою спільним входом, а також підсобні приміщення (кухня, коридор, комора тощо).

Відповідно до усталеної правозастосовчої практики, викладеної в абзаці 2 пункту 16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1985 року № 2 «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України», при поділі жилого приміщення за вимогою члена сім’ї наймача йому може бути виділено ізольоване жиле приміщення розміром меншим за жилу площу, що припадає на нього. Однак поділ не може бути допущений, коли це призведе до штучного погіршення житлових умов позивача і викличе необхідність постановки його на облік як такого, що потребує поліпшення житлових умов.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 319 ЦК України передбачено, що порядок користування житлом наймачем та особами, які постійно проживають разом з ним, визначається за домовленістю між ними, а у разі спору – встановлюється за рішенням суду.

Згідно вимог ст. 41 Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону України від 17.07.1997 року №475/97-ВР, закріплено принцип непорушності права приватної власності, за яким особа має право безперешкодно володіти, користуватися і розпоряджатися належним майном, на власний розсуд вчиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ст.ст. 391, 396 ЦК України власник майна може вимагати усунення всяких порушень його права, хоча б ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння, в тому числі і шляхом подання до суду відповідного позову.

 

     III. Практика ВСУ в аналогічних справах:

 1. Постанова ВСУ у справі № 465/6428/15-ц від 06.03.2019 року
 2. Постанова ВСУ у справі № 204/7056/16-ц від 24.10.2019 року

 

     ІV. Зміст позовних вимог

На підставі вищевказаного, керуючись ст. 41 Конституції України,  ст.ст. 61, 64 Житлового кодексу України, ст. 319 Цивільного кодексу України, ст.ст. 4, 95, 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України, –

 

ПРОШУ СУД:

 

 1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
 2. Виділити в користування мені – ПІБ № 0 на поверхневому плані площею 12,4 кв.м.
 3. Зобов’язати житлово-експлуатаційну дільницю укласти із наймачами кв. 00 по вул. Славгородській, 00 у м. Києві: Позивачем та Відповідачем окремі договори про надання послуг з обслуговування будинку, споруд та прибудинкових територій.

Додаток:

 1. Квитанції про сплату судового збору;
 2. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ПІБ;
 3. Копія технічного паспорту від 00.00.0000 р.;
 4. Копія свідоцтва про право власності на житло від 00.00.0000 р.;
 5. Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 00.00.0000 р.
 6. Копія витягу з реєстру територіальної громади м. Києва від 00.00.0000 р.;
 7. Копія витягу з Держреєстру речових прав на нерухоме майно від 00.00.0000 р. ;
 8. Копії позовної заяви з додатками – 1 прим.

 

 

 

Додаток:

 1. Копії позовної заяви.
 2. Копії Ордера.
 3. Копії поверхневого плану.
 4. Три копії Довідки про реєстрацію місця проживання ПІБ
 5. Докази сплати судового збору.

 

 

 

 

« ____ » січня 0000 року                                                                                                      __________       ПІБ

 

Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття житлового приміщення

Позовна заява про зміну договору найму житлового приміщення (квартири)

Позовна заява про визнання недійсним приватизації квартири

З повагою, адвокат по питанням нерухомості ЮК ДОМПРАВО

 

1 коментар до “ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *