ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВИЗНАННЯ ЗАПОВІТУ НЕДІЙСНИМ

ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАННЯ ЗАПОВІТУ НЕДІЙСНИМ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ДАНОГО ЗАПИСУ

Зразок заяви актуальний станом на 2021 рік

Даний зразок позовної заяви про визнання заповіту недійсним написаний дітьми спадкодавця, оскільки, як зазначають Позивачі, батько – спадкодавець протягом останніх двох років свого життя перебував у надзвичайно важкому стані, через що страждав на фізичне захворювання, так і на психічний розлад, який істотно впливав на усвідомлення значення дій, отже, не міг усвідомлювати правильність та наслідки своїх дій при написанні заповіту, відповідно до якого заповів 1/4 частини квартири своїй сестрі. Позивачі просять визнати оспорюваний заповіт недійсним, витребувати копію спадкової справи та копію заповіту від нотаріуса, призначити посмертну судово-психіатричну та почеркознавчу експертизу. 

АДВОКАТ ПО СПАДКОВИХ СПОРАХ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ: СПАДКОВІ ПИТАННЯ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ СПАДКОВІ ПИТАННЯ

СУДОВА ПРАКТИКА СПАДКОВІ ПИТАННЯ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПО СПАДКУВАННЮ

 

 

До Дарницького районного суду м. Києва

 

 

 Позивачі:

           1. ПІБ

реєстраційний номер облікової картки платника податків : __________

вул. Ревуцького, буд.0,  кв.00, м. Київ, 02068

тел.: _________

2. ПІБ

реєстраційний номер облікової картки платника податків : __________

який діє в інтересах неповнолітнього

ПІБ, 2013 р.н.

які зареєстровані за адресою:

вул. Ревуцького, буд.0,  кв.00, м. Київ, 02068

тел.: __________

ПІБ

реєстраційний номер облікової картки платника податків : __________

вул. Кулібіна, буд. 0, кв.00, м. Київ, 03062

тел.: __________

 

Відповідач:

1. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

ПІБ

вул. В.Васильківська, буд. 0, кв.0, м. Київ, 03150

тел.: __________

Треті особи:

2. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

ПІБ

вул. Ревуцького, буд.00, кв. 00, м. Київ, 02068

тел.: _________

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання заповіту недійсним

 

     Обставини справи

00 березня 0000 року помер наш батько ПІБ (копія Свідоцтва про смерть додається).

Після його смерті відкрилася спадщина, що складається із ¼ частини квартири за адресою: вул. Ревуцького, 0, кв. 00, м. Київ, яка належала померлому на підставі Свідоцтва про право власності на житло в порядку її приватизації (копія Свідоцтва про право власності додається).

Спадкова справа за померлим заведена у приватного нотаріуса ПІБ.

Звернувшись до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини, як спадкоємці першої черги, ми дізналися, що наш батько за життя склав заповіт на ¼ частку вищевказаної квартири, посвідчений ПІБ – приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 00 листопада 0000 року, за реєстровим №0000.

На теперішній час нам стало відомо, що спадкоємцем за вищевказаним заповітом є ПІБ, яка є рідною сестрою нашого батька.

Викладене підтверджується матеріалами спадкової справи, яка перебуває у провадженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ.

Зазначена ситуація хвилює нас ще і тим, яким саме чином важкохворий батько склав заповіт, якщо стан його здоров’я був нестабільний та сам по собі батько завжди потребував постійного стороннього нагляду, так як з 0000 року він у зв’язку із важким захворюванням страждав на астму, на ожиріння (його вага була понад 170 кг), рух у тазостегнових суглобах у нього був утруднений, через що він самостійно не виходив з квартири останніх два роки. Часто змушений був викликати лікаря, невідкладну та швидку медичну допомогу.

Важкий стан здоров’я батька підтверджується Посвідченням пенсіонера по інвалідності (довічно), виданого 00.00.0000 Пенсійним фондом України, виписками із історії хвороби з Київської міської клінічної  лікарні №0, де він проходив лікування у період 0000-00 років. (копії додаються).

Крім цього, у період часу з 00 вересня 0000 року по 00 листопада 0000 року наш батько – спадкодавець ПІБ страждав на різке загострення астми, у зв’язку із чим постійно перебував у квартирі та надмірно вживав лікарський препарат «Вентолін» (копія амбулаторної карточки хворого додається).

Відповідно до амбулаторної карточки ПІБ у вищевказаний період часу надмірно вживав лікарський препарат «Вентолін», що сприяло нестабільному емоційному його стану, його поведінці, що можуть підтвердити також наші рідні та близькі.

Відповідно Інтернет – ресурсу, зазначеному на сайті https://www.nazdor.ru/topics/improvement/preparations/current/478592/, вказується, що при вживанні у великих дозах «Вентолин» впливає на нервову систему та психіку – проявляються психіатричні побочні ефекти, включаючи психози зі слуховими галюцинаціями і безглузді ідеї.

Крім цього, батько страждав ожирінням, через що він не змозі був без милиць рухатися по квартирі, страждав судорожними приступами, а тому самостійний вихід його на вулицю був не можливим.

Вважаємо, що викладені обставини, які підтверджуються довідками, показують,  що батько – спадкодавець ПІБ протягом останніх двох років свого життя перебував у надзвичайно важкому стані, через що страждав на фізичне захворювання, так і на психічний розлад, який істотно впливав на усвідомлення значення дій, отже, не міг усвідомлювати правильність та наслідки своїх дій.

Також вважаємо, що фактична наявність самого заповіту суперечить здоровому глузду щодо наміру позбавлення батьком права користування синів та онука єдиного у нас житла, за адресою якого ми зареєстровані та мешкаємо та з якими він спільно проживав.

Вважаємо, що суд повинен захистити наші права, інтереси як спадкоємців першої черги та мешканців, користувачів спадкового майна, шляхом визнання недійсним заповіту ПІБ, посвідченого приватним нотаріусом ПІБ, від 00 листопада 0000 року.

 

     Обґрунтування та підстави позовних вимог

Вважаємо, що заповіт, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ,. від 00 листопада 0000 року, складений особою, яка через власний психічний та емоційний стан не усвідомлювала значення своїх дій.

Згідно з вимогами частини 2 статті 203 Цивільного кодексу України особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Тобто, вчиняючи правочин, фізична особа повинна усвідомлювати значення своїх дій та мати можливість керувати ними.

Відповідно до частини 1 статті 225 Цивільного кодексу України правочин, який дієздатна особа вчинила у момент, коли не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті – за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.

У разі спадкування Відповідачем майна померлого ПІБ наші спадкові права як спадкоємців за законом будуть порушені.

У пункті 18 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» роз’яснено, що за позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо він був складений особою під впливом фізичного або психічного насильства або особою, яка через стійкий розлад здоров’я не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Для встановлення психічного стану заповідача в момент складання заповіту, який давав би підставу припустити, що особа не розуміла значення своїх дій і (або) не могла керувати ними на момент складання заповіту, суд призначає посмертну судово-психіатричну експертизу (стаття 105 Цивільного процесуального кодексу України).

Відповідно до вищенаведених норм чинного законодавства та відповідно до обставин справи оспорюваний заповіт повинен бути визнаний недійним.

За приписами статті 1257 Цивільного кодексу України заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним. За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідає його волі.

Заповіт є одностороннім правочином, а тому він повинен відповідати загальним вимогам, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

Частиною 1 статті 215 Цивільного кодексу України визначено, що підставою недійсності правочинну є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановленні частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього кодексу.

Згідно з положеннями статті 2 Цивільного процесуального кодексу України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно до статті 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

За визначеннями статті 5 Цивільного процесуального кодексу України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

За приписами статті 263 Цивільного процесуального кодексу України:

  1. Судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.
  2. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.
  3. Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим кодексом.
  4. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.
  5. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Відповідно до статті 6 Європейської конвенції з прав людини  кожен має право на справедливий суд і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов”язків цивільного характеру.

Також при необхідності зазначені нами обставини можуть підтвердити свідки, яким відомі обставини проживання та стан здоров’я нашого батька.

Раніше ми звертались до суду за захистом свої прав до Дарницького районного суду м.Києва, але 00 липня 0000 року по цивільній справі №__________ за позовом ПІБ, ПІБ, який діє в інтересах неповнолітнього ПІБ, до ПІБ суд своєю Ухвалою нашу позовну заяву про визнання заповіту недійсним залишив без розгляду. На сьогодні спір про скасування Заповіту існує і наші права порушені.

Нами не плануються витрати, крім витрат на оплату судового збору та проведення експертизи.

 

Виходячи з вищевикладеного, керуючись статтею 55 Конституції України,           статтями 203, 225, 1257 Цивільного кодексу України, статтями 2, 4, 5, 15, 105, 175, 177, 263 Цивільного процесуального кодексу України, статті 6 Європейської конвенції з прав людини, –

 

      ПРОСИМО СУД:

 

  1. Визнати недійсним заповіт ПІБ від 00 жовтня 0000 року народження на ім’я ПІБ, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ 00 листопада 2015 року та зареєстрований в реєстрі за № 4451.

 

  1. Під час призначення справи до розгляду прошу вирішити питання:

а) Витребування від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ копію спадкової справи №__________ після смерті ПІБ;

б) Витребування від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ копію заповіту ПІБ від 00 листопада     0000 року за реєстровим № 0000;

  1. Призначення по справі посмертної судово-психіатричної експертизи для визначення психічного стану ПІБ, 00 жовтня 0000 року народження, на вирішення якої поставити питання:

а) чи мав ПІБ психічний розлад діяльності та поведінки на момент складання ним заповіту 00 листопада 0000 року?

б) чи міг ПІБ усвідомлювати значення своїх дій або керуватися ними на момент складання ним заповіту 00 листопада 0000 року?

  1. Призначити по справі почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання :

а) Чи в звичайному стані підписував Заповіт ПІБ від 00 листопада 0000р. за реєстровим №0000?

б) Чи в звичайному положенні підписував Заповіт ПІБ від 00 листопада 0000р. за реєстровим № 0000?

  1. Викликати і допитати в якості свідків :

– ПІБ (м.Київ вул.Ревуцького, 0, кв.00);

– ПІБ (м.Київ, вул.Ревуцького, 0, кв.00);

– ПІБ (м.Київ, вул.Харківське шосе, 0, кв.00);

– ПІБ (м.Київ, вул.Зарічна, 0, кв.00);

– ПІБ (м.Київ, Ревуцького, 0, кв.00).

 

     Додатки:

 

Копії позовної заяви з додатками;

Копія Свідоцтва про право власності (дублікат);

Копія Свідоцтва про народження ПІБ;

Копія Свідоцтва про народження ПІБ;

Копія Свідоцтва про зміну прізвища;

Копія Свідоцтва про народження ПІБ;

Копія листа приватного нотаріуса від 00.00.0000;

Копія висновку Дарницького УП ГУНП у м. Києві від 00.00.0000;

Копія Свідоцтва про смерть ПІБ;

Копія довідки про причину смерті ПІБ;

Копія пенсійного посвідчення по інвалідності 2 групи ПІБ;

Копії виписок із медичних карток амбулаторного хворого;

Копія амбулаторної карти №0000 (витяг);

Копія Витяг Інструкції «Вентолин»;

Копія Довідки про реєстрацію місця проживання особи;

Копія інформаційної довідки;

Копія Довідки про склад зареєстрованих осіб від 00.00.0000;

Копія Ухвали Дарницького районного суду м.Києва від 00.00.0000;

Квитанція про сплату судового збору.

 

 

«___» вересня 0000 року                                                  _________ ПІБ                                         _________ ПІБ

 

Позовна заява про усунення від права на спадкування

Заява про оголошення фізичної особи померлою

Заява про встановлення факту родинних відносин

З повагою, адвокат по спадковим питанням ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *