Позовна заява про надання дозволу на виїзд закордон

Позовна заява про надання дозволу на виїзд закордон

Інформація актуальна станом на 2022 рік

ЗРАЗОК ДАНОЇ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ У ВИПАДКАХ, КОЛИ БАТЬКО ДИТИНИ НЕ ДАЄ ЗГОДУ НА ВИЇЗД ЗАКОРДОН ДИТИНИ, ЯКА ПРОЖИВАЄ З КОЛИШНЬОЮ ДРУЖИНОЮ. ЗАУВАЖЕННЯ : У КОЖНОМУ ВИПАДКУ ПОТРІБНО ЗВАЖАТИ НА ОБСТАВИНИ, ЩО Є ПІДСТАВАМИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПОЗОВУ.

 

 

 

Оболонський районний суд м. Донецьк 145415, м. Донецьк, вул. Маршала  Тимошенко, буд. 45 Суддя: Мирошниченко О.О
Позивач: 

 

Троцька Анна Вікторівна02099, Київ, вул. Тростянецька, буд. 53 кв. 73тел. 067-987-82-50
 Відповідач:  

 

 

Третя особа:

 Троцький Юрій ВолодимировичАРК, м. Феодосія, селище Північне, будинок 147

Засоби зв’язку невідомі.

Служба у справах дітей Дарницької  районної в місті Донецьк  державної адміністрації

м. Донецьк, проспект М. Бажана, 52

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про надання дозволу на виїзд дитини за кордон

без згоди батька до досягнення дитиною повноліття

З листопада 2001 р. по вересень 2005 р.  позивачка перебувала у шлюбу з відповідачем.

13.02.2003 року  від шлюбу  народився син Троцький Олександр Юрійович           08.09.2005 року шлюб між позивачем та  відповідачем був розірваний на підставі рішення  Дарницького районного суду м. Донецьк від 08.09.2005 р.

Після розірвання шлюбу, сторони проживають окремо.

Відповідно до рішення Дарницького районного суду м. Донецьк від 08.09.2005 р. з відповідача на користь позивачки стягується аліменти на утримання сина Троцького Олександра Юрійовича 13.02.2003 року народження.

З моменту розлучення і по сьогоднішній день, маючи реальну можливість приймати участь у вихованні та забезпеченні дитини, відповідач з власної ініціативи самоусунувся від виконання своїх батьківських обов’язків, не спілкується з дитиною, участі у житті сина свідомо не приймає.

Відповідно до рішення Дарницького районного суду м. Донецьк від 08.09.2005 р. з відповідача на користь позивачки стягується аліменти на утримання сина Троцького Олександра Юрійовича 13.02.2003 року народження.

Дитина проживає разом з позивачкою, що підтверджується довідкою ф. 3., позивачка самостійно несе усі витрати по утриманню сина, при цьому неодноразово в усній формі зверталась до відповідача з проханням прийняти участь в утриманні їх спільного сина, однак звернення позивачки залишено відповідачем без задоволення.

Позивачка має намір забезпечити повноцінний відпочинок сину Олександру в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя, за для підвищення рівня світогляду дитини, покращення стану його здоров’я, фізичного, духовного та морального розвитку, що є забезпеченням інтересів дитини в межах здійснення батьківських прав та обов’язків.

Крім того, позивачка у кінці серпня 2006 року  має можливість  вивезти дитину на лікування та відпочинок за кордон на, а саме у Чеську республіку, де проживає  її брат Панчишин Ростіслав Олегович з родиною,  докази будуть надані підчас розгляду справи.

Позивачка неодноразово зверталась в усній формі, а також з допомогою електронної пошти до відповідача з проханням надати дозвіл  на виїзд сина Троцького Олександра Юрійовича 13.02.2003 р.н., що підтверджується з копією скіншоту електронного листа.

З електронного листа відповідача від 15.12.2005 року вбачається,що наведена його позиція спрямована також і на майбутнє, а саме відповідач відмовляється надавати дозвіл на виїзд з дитини, та рекомендує  дитині після того, як виросте побачити світ, а лікуватись можна на території України.

Згодом позивачка ще декілька разів зверталась до відповідача,  з проханням надати дозвіл на виїзд  дитини за кордон, але дані прохання були залишені відповідачем без відповіді.

Саме така ситуація і стала підставою для звернення до суду із вказаним позовом.

На підставі ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

За приписами ст. 313 ЦК України фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років, має право пересування по території України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів та в їхньому  супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

Відповідно до ст. 141 СК України мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Питання виховання дитини за вимогами ст. 157 СК України вирішується батьками спільно. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.

Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

За умовами ч.2 ст.4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» оформлення  проїзного документу дитини проводиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон. З відсутності згоди одного з батьків виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду.

Вказані вимоги повністю кореспондуються із умовами п.18 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.1995 р. за  № 231, згідно  з яким оформлення паспорта/проїзного документа здійснюється на підставі заяви батьків (законних представників батьків чи дітей), а у разі, коли батьки не перебувають у шлюбі між собою, – того з них, з ким проживає дитина, справжність підпису яких засвідчено нотаріально. За наявності заперечень одного з батьків документ може бути оформлено на підставі рішення суд.

Згідно з п. 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. № 57, виїзд з України громадян, які не досягли 16 – річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється: за  нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску або без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, зокрема, у разі пред’явлення рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг   16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків.

З наведеного необхідно зробити висновок, що виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон не обмежується законом, а законом лише встановлюється певний порядок оформлення такого виїзду.

Частина 1, 2 ст. 3 Конвенції про права дитини, прийнятої 20 листопада 1989 року, яка набрала чинності для України 27 вересня 1991 року, передбачено, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Дитині забезпечується такий захист і піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом.

Згідно з Принципом 2 Декларації прав дитини від 20 листопада 1959 року дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі  умови, які б дозволяли їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному розумінні здоровим та нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності.

Станом на сьогоднішній день,  батьки зобов’язані брати участь у вихованні своєї дитини, яке зводиться не тільки до особистих побачень із дитиною, але  й до забезпечення всебічного розвитку власної дитини, закладення основ здоров’я, нормального відношення дитини до основних життєвих засад, розвитку інтелектуальних, творчих здібностей.

Таким чином, виїзди дитини за кордон з усним узгодженням із батьком основних  позицій кожної такої поїздки, що позивач постійно і намагається здійснити , жодним чином не порушать право батька на участь у вихованні власної дитини, оскільки мають за мету перш за все захист прав дитини.

Позивач та її дитина є громадянами України, мають постійне місце проживання в Україні, позивач має місце роботи, батьки позивача проживають в Україні, дитина знаходиться на утриманні у матері, доступ батька до дитини не обмежений, Позивач бере на себе всю відповідальність за дитину під час її поїздок за кордон. 

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 3,118,119,120 ЦПК України,

ПРОШУ:

Надати дозвіл на  тимчасовий виїзд за межі України до країн ближнього та дальнього зарубіжжя, неповнолітньому Троцькому Олександру Юрійовичу, 13.02.2003 року народження без згоди та супроводу батька Троцького Юрія Володимировича, 1978 року народження, до  досягнення  ним 16 років, тобто до 13.02.2019 року.

Додатки:

1.Копія скіншоту електроного листа.

  1. Копія медичної довідки.

«____»_______2006 р.                                                                                            Троцька А.В.

Позовна заява виїзд титини закордон на російській…

СІМЕЙНИЙ АДВОКАТ — ВИЇЗД ДИТИНИ ЗА КОРДОН.

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГИ НОТАРІУСА — ЗАЯВА НА ВИЇЗД ЗАКОРДОН.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ — СІМЕЙНІ ПИТАННЯ.

СУДОВА ПРАКТИКА –СІМЕЙНІ СПОРИ.

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ — СПОРИ ПО ДІТЯХ.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *