ПОЗОВНА ЗАЯВА (ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ)

ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ (ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ)

Дана позовна заява може бути використана у справах про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням. Цей зразок позовної зави написаний Позивачем до свого сусіда в багатоквартирному будинку (Відповідач) з вимогою усунути перешкоди в користуванні спільною власністю багатоквартирного будинку. Відповідач самовільно приєднав частину коридору спільного користування до своєї квартири шляхом встановлення цегляної стіни, встановив двері в колясочну на одному з поверхів чим перешкоджає користуватись цим приміщенням іншим співвласникам спільного майна багатоквартирного будинку, встановив цегляну перегородку з дверима чим перегородив пожежний вихід на сходові майданчики. Такими діями Відповідач чинить перешкоди Позивачу у користуванні спільною власністю багатоквартирного будинку.

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОМ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2023 рік

АДВОКАТ – УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ПРИВОДУ УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО УСУНЕННЮ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ

Печерський районний суд міста Києва

01601, м. Київ, вулиця __________

 Позивач:ПІБ 
  

зареєстроване місце проживання:

м. Київ, бульвар __________, кв. 00

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________

телефон: __________

e-mail:  відсутній

 
 Відповідач:ПІБ, 
  

зареєстроване місце проживання:

м. Київ, бульвар __________, кв. 00

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________

телефон: невідомий

e-mail:  невідомий

 
ціна позову: позов немайнового характеру
      

 ПОЗОВНА ЗАЯВА

     І. Обставини справи.

ПІБ на праві  спільної часткової власності належить ½ частина квартири № 00 багатоквартирного будинку № 00 по бульвару __________  в місті Києва, що підтверджується свідоцтвом права власності на нерухоме майно серії САМ № __________.

Квартира № 00 знаходяться на 23-му поверсі багатоквартирного будинку. Навпроти неї знаходиться квартира № 00.

Власником квартири № 00 багатоквартирного будинку № 00 по бульвару __________  в місті Києва є відповідач ПІБ.

Відповідач без належного дозволу та згоди співвласників багатоквартирного будинку приєднав частину коридору спільного користування до своєї квартир № 00  шляхом встановлення цегляної стіни, що підтверджується фототаблицею 1 та актом від 00 серпня 2021 року.

Зазначеним відповідач закрив вільний доступ Позивачу до розподільчих щитків малої потужності (телекомунікацій).

Крім того, Відповідач самовільно без належного дозволу та згоди співвласників даного багатоквартирного будинку встановив двері в колясочну на 23 поверсі чим перешкоджає користуватись цим приміщенням іншим співвласникам спільного майна багатоквартирного будинку, що підтверджується фототаблицею 3 та актом від 00 серпня 2021 року.

Також, Відповідач в пожежному проході на 23 поверсі будинку самовільно без належного дозволу та згоди співвласників даного багатоквартирного будинку встановив цегляну перегородку з дверима чим перегородив пожежний вихід на сходові майданчики, що підтверджується фототаблицею 2 та актом від 00 серпня 2021 року.

Зазначене може призвести до тяжких наслідків у випадку пожежі.

Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.

Таким чином, Відповідач чинить перешкоди Позивачу у користуванні спільною власністю багатоквартирного будинку.

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПІДСТАВИ ПОЗОВНИХ ВИМОГ:

Статтею 15 ЦК України визначено право кожної особи та захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного судочинства. Отже, об`єктом захисту є порушене, невизнане або оспорюване право чи цивільний інтерес і саме воно є підставою для звернення особи за захистом свого права із застосуванням відповідного способу захисту. Такі способи захисту передбачені статтею 16 ЦК України.

Відповідно до положень норм статей 16, 386, 391 Цивільного кодексу України, власник вправі звернутися до суду з вимогою про захист порушеного права будь-яким способом, що є адекватним змісту порушеного права, який ураховує характер порушення та дає можливість захистити порушене право, в тому числі шляхом знесення самовільно встановлених без належних дозволів будівельних конструкцій у разі порушення прав власника і неможливості усунення цих порушень іншим способом.

Відповідно до ст. 319 Цивільного кодексу України власність зобов`язує. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.

Згідно з ч. 2 ст. 319 Цивільного кодексу України власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків власник зобов`язаний додержуватися моральних засад суспільства.

Частиною 2 ст. 383 Цивільного кодексу України передбачено право власника квартири на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, – за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку.

Згідно приписів ст. 391 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України об`єкт нерухомості відноситься до самочинного будівництва за наявності однієї з наведених умов: земельна ділянка не відведена для цієї мети; немає належного дозволу на будівництво; відсутній належним чином затверджений проект; під час будівництва допущені істотні порушення будівельних норм і правил.

Згідно положень ч. 7 ст. 376 Цивільного кодексу України у разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов`язати особу, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову. Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. У разі порушення прав інших осіб право на звернення до суду також мають такі особи за умови, що вони доведуть наявність порушеного права. (ст. 391 Цивільного кодексу України).

Згідно із ст. 152 Житлового кодексу УРСР переобладнання і перепланування жилого будинку (квартири), що належить громадянинові на праві приватної власності, провадяться з дозволу виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів. При цьому, під самочинним будівництвом необхідно розуміти як нове будівництво, так і реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт вже існуючих об’єктів нерухомості (ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

Згідно ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Експлуатація закінчених будівництвом об`єктів, що не відповідають проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам та не прийнятих у встановленому порядку, забороняється.

У відповідності до п. 1.4 Правил утримання жилих будинків та прибудинкової території, затверджених наказом Державного комітету України з питання житлово – комунального господарства від 17 травня 2002 року № 76, встановлено, що умови і порядок переобладнання, перебудови, перепланування будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень, зокрема, переобладнання і перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень дозволяється робити після одержання дозволу виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів відповідно до законодавства. До елементів перепланування жилих приміщень належать: перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків. Перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень, що погіршує умови експлуатації і проживання всіх або окремих громадян у будинку або квартирі, не допускається.

У відповідності до листа Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 11.09.2006 року №5/6-2198 роботи з перепланування повинні проводитися відповідно до проекту, розробленого з дотриманням вимог чинних будівельних норм і правил.

     Цегляна перегородка в поза квартирному коридорі на 23-му поверсі секції № 3 багатоповерхового будинку № 00 по бульвару __________  в місті Києві, цегляна перегородка з дверима в пожежному проході  23-го  поверху секції № 3 будинку № 00 по бульвару __________  в місті Києві та двері в калясочну на 23-му поверсі секції № 3 багатоповерхового будинку № 00 по бульвару __________  в місті Києві встановлені Відповідачем без проекту, розробленого з дотриманням вимог чинних будівельних норм і правил та без відповідного дозволу, тобто з порушенням встановленої законодавством процедури реконструкції, а тому підлягають знесенню та демонтажу за власний рахунок Відповідача.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.

Згідно з додатком “Б” до ДБН В.2.2-15-2005 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення”, затверджених наказом Держбуду України від 18 травня 2005 року N 80, підсобні приміщення багатоквартирного житлового будинку – приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти тощо).

Відповідно до пункту 1.3 рішення Конституційного суду України від 02 березня 2004 року N 4-рп/2004 у справі N 1-2/2004 питання щодо згоди співвласників допоміжних приміщень на надбудову поверхів, улаштування мансард у багатоквартирних будинках, на вчинення інших дій стосовно допоміжних приміщень (оренда тощо) вирішується відповідно до законів України, які визначають правовий режим власності.

Згідно з частиною першою статті 369 ЦК України співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Частиною другою статті 5 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” передбачено, що спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку.

     Отже, допоміжні (підсобні) приміщення, якими, зокрема, є позаквартирні коридори, колясочні,  пожежні проходи та коридори не підлягають приватизації, не можуть бути поділені та виділені власнику квартири у багатоквартирному житловому будинку.

Згідно з пунктом 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 року N 572, зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2006 року N 45, власники квартир зобов’язані використовувати приміщення житлових будинків за призначенням, забезпечувати збереження жилих і підсобних приміщень квартир та технічного обладнання будинків.

Відповідно до частини другої статті 382 ЦК України усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку.

Вищезазначених правових висновків дійшов Верховний Суд в постанові від 19.09.2018 у справі № 642/4911/2016ц.

     Власники квартир будинку № 00 по бульвару __________  в місті Києві не надавали згоди на приєднання Відповідачем до своєї квартири частини поза квартирного коридору на 23-му поверсі шляхом встановлення цегляної перегородки, на встановлення ним цегляної перегородки з дверима в пожежному проході  23-го  поверху секції № 3 та на встановлення дверей в колясочну на 23-му поверсі секції № 3 багатоповерхового будинку № 00 по бульвару Дружби народів  в місті Києві встановлені Відповідачем.

     Таким чином, самовільне встановлення Відповідачем цегляних перегородок та дверей на 23 поверсі у секції № 3 будинку № 00 по бульвару __________  в місті Києві є незаконним та грубо порушує права інших співвласників квартир в даному багатоквартирному будинку.

Відповідно до пунктів 6-10 частини 3 статті 175 ЦПК України:

 1. Позивачем не вживались заходи досудового врегулювання спору.
 2. Позивачем не вживались заходи забезпечення доказів та/або позову до подання даної позовної заяви.
 3. Оригінали письмових доказів, що додаються в обґрунтування позивної заяви є у Позивача. Інформація щодо наявності цих доказів у інших осіб у Позивача відсутня.
 4. Позивач підтверджує, що ним не подано іншого позову (позовів) до цих самих Відповідачів з тим самим предметом та з тих самих підстав.
 5. Попередній розрахунок суми судових витрат Позивача складається зі сплати судового збору у сумі – 908 (дев’ятсот вісім) грн. 00 копійок.

ПРОШУ:

 • Зобов’язати ПІБ усунути перешкоди в користуванні ПІБ спільним поза квартирним коридором шляхом знесення (демонтажу) за власний рахунок цегляної перегородки, що знаходиться навпроти квартири № 00 на 23 поверсі секції № 3 будинку № 00 по бульвару __________ в місті Києві;
 • Зобов’язати ПІБ усунути перешкоди в користуванні ПІБ пожежним проходом шляхом знесення (демонтажу) за власний рахунок перегородки разом з дверима, що встановлені в пожежному проході 23-го поверху секції № 3 будинку № 00 по бульвару __________  в місті Києві.
 • Зобов’язати ПІБ усунути перешкоди в користуванні ПІБ приміщенням колясочної шляхом знесення (демонтажу) за власний рахунок дверей, що встановлені при вході в колясочну 23-го поверху секції № 3 будинку № 00 по бульвару __________  в місті Києві.

Додатки:

 1. Квитанція про сплату судового збору.
 2. Копія свідоцтва право власності на нерухоме майно серії САМ № __________.
 3. Копія технічного паспорту на квартиру №00 будинку № 00 по бульвару __________ в місті Києві.
 4. Копія акту від 00 серпня 2021 року про самовільне встановлення перегородок та дверей.
 5. Фототаблиця 1.
 6. Фототаблиця 2.
 7. Фототаблиця 3.
 8. Копія адвокатського запиту № 00 від 00.00.2021 про надання поверхових планів секції № 3 будинку № 00 по бульвару __________ в місті Києві та докази його направлення.
 9. Копія адвокатського запиту № 00 від 00.00.2021 про надання наявного дозволу на _________та докази його направлення.
 10. Копія адвокатського запиту № 00 від 00.00.2021 про надання наявного дозволу на _________та докази його направлення.
 11. Копія адвокатського запиту № 00 від 00.00.2021 про надання наявного дозволу на _________та докази його направлення.
 12. Копія заяви до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві про вчинення ________________ кримінального правопорушення від 00.00.2021 та докази його направлення.
 13. Копія позову з додатками для сторін по справі.

     «__» серпня 2021 року                                                                                                                                           ПІБ

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ШЛЯХОМ ВСЕЛЕННЯ

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ ДОГОВОРУ НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

З повагою, адвокат по житловим спорам та питанням ЮК ДОМПРАВО

1 коментар до “ПОЗОВНА ЗАЯВА (ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *