ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ШЛЯХОМ ВСЕЛЕННЯ

ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ШЛЯХОМ ВСЕЛЕННЯ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННЯ НЕРУХОМІСТЮ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Зразок заяви про усунення перешкод у користуванні власним житлом шляхом вселення написаний неповнолітніми доньками – власниками квартири до свого батька, оскільки він порушує право власників квартири користуватися своєю власністю, шляхом самовільного захоплення у володіння їх квартири. Відповідач, шляхом самовільної зміни замків на вхідних дверях, перешкоджанні у доступі до квартири її законним власникам та  здачею квартири в оренду третім особам, залишаючи отриману оренду платню собі, порушує право власників на квартиру. 

АДВОКАТ: ЖИТЛОВІ СПОРИ ТА ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ: НУРЕХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО НЕРУХОМОСТІ

СУДОВА ПРАКТИКА ПО НЕРУХОМОСТІ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПО НЕРУХОМОСТІ

 

До Шевченківського районного суду м. Києва

03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А

Позивач1:

ПІБ

00 лютого 0000 року народження

 адреса реєстрації: 02091, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 00, кв.00

 адреса для листування: 02121, м. Київ, вул. Декабристів, 0, офіс 00

р.н.о.к.п.п. __________

номера засобів зв’язку та електронної пошти відсутні

Позивач2:

ПІБ

00 листопада 0000 року народження

      адреса реєстрації: 02091, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 00, кв.00

                                    адреса для листування: 02121, м. Київ, вул. Декабристів, 0, офіс 00

р.н.о.к.п.п. __________

номера засобів зв’язку та електронної пошти відсутні

в особі законного представника

ПІБ

00 серпня 0000 року народження

адреса реєстрації: 02091, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 00, кв.00

      адреса для листування: 02121, м. Київ, вул. Декабристів, 0, офіс 00

р.н.о.к.п.п.__________

тел.__________

адреса електронної пошти відсутня

 

Відповідач:

ПІБ

00 липня 0000 року народження

адреса реєстрації: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 00, кв.00

р.н.о.к.п.п. __________

тел. __________

e-mail: невідомий

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про усунення перешкод у користуванні власним житлом шляхом вселення

Позов немайнового характеру

     І. Обставини справи

Мої, ПІБ, неповнолітні доньки – ПІБ (Позивач1), 20__ року народження та ПІБ (Позивач2), 20__ року народження є власниками квартири  під №00 в буд.№00 по вул. Уссурійській в Шевченківському районі м. Києва на підставі договору купівлі-продажу від 00 жовтня 0000 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстраційним №_____ (копія додається, оригінал наявний у законного представника Позивачів).

В той же час, ПІБ (Відповідач), який є батьком Позивачів, маючи власне житло – квартиру №00 по вул. Маршала Тимошенка, 00 в м. Києві,  порушує право власників квартири  під №00 в буд.№00 по вул. Уссурійській в м. Києві – Позивачів користуватись своєю власністю, шляхом самовільного захоплення у володіння вказаної квартири.

Перешкоджання з боку Відповідача здійснюється шляхом самовільної зміни замків на вхідних дверях, перешкоджанні у доступі до квартири її законним власникам та  здачею квартири в оренду третім особам, залишаючи отриману оренду платню собі.

В разі заперечення Відповідачем даних обставин, вони будуть підтверджені показами свідків. Клопотання про виклик свідків буде подане на підготовчому судовому засіданні.

Одночасно, Відповідач ухиляється від виконання своїх обов’язків, як батька, утримувати своїх неповнолітніх дітей до досягнення ними повноліття, передбачені ст.180 Сімейного кодексу України,  в зв’язку з чим Дарницьким районним судом м. Києва 00 вересня 20__ року  було видано судовий наказ №__________ про примусове стягнення аліментів.

 

Ні Позивачами, ні мною, ПІБ, як їх законним представником не подавався інший позов до цього ж Відповідача з тим самим предметом з тим самих підстав.

Одночасно підтверджую, що заходи забезпечення доказів або позову до подання цієї позовної заяви не вживались.

Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які Позивачі понесли і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи складає сума судового збору в розмірі 878,80 грн. та витрати пов’язані з отриманням професійної правничої допомоги адвоката в розмірі 7400,00 грн.

Докази остаточного розміру понесення судових витрат Позивачів, будуть надані суду в строки визначені ч.8 ст.141 ЦПК України.

 

     ІІ. Обґрунтування позовних вимог

Позивачі по справі, є власниками квартири під №00 в буд.№00 по вул. Уссурійській в Шевченківському районі м. Києва.

Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності є непорушним.

За статтею 317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місце знаходження майна.

Відповідно до частини першої статті 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Частиною першою статті 383 ЦК України та статтею 150 ЖК УРСР закріплені положення, відповідно до яких громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх сімей та інших осіб, мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд.

За положеннями статті 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 року будь-яке втручання у права особи передбачає необхідність сукупності таких умов: втручання повинне здійснюватися «згідно із законом», воно повинне мати «легітимну мету» та бути «необхідним у демократичному суспільстві». Якраз «необхідність у демократичному суспільстві» і містить у собі конкуруючий приватний інтерес; зумовлюється причинами, що виправдовують втручання, які, у свою чергу мають бути «відповідними і достатніми»; для такого втручання має бути «нагальна суспільна потреба», а втручання – пропорційним законній меті.

У своїй діяльності ЄСПЛ керується принципом пропорційності, як дотримання «справедливого балансу» між потребами загальної суспільної ваги та потребами збереження фундаментальних прав особи, враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та надмірний тягар. Конкретному приватному інтересу повинен протиставлятися інший інтерес, який може бути не лише публічним (суспільним, державним), але й іншим приватним інтересом, тобто повинен існувати спір між двома юридично рівними суб`єктами, кожен з яких має свій приватний інтерес, перебуваючи в цивільно-правовому полі.

Згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (далі – Конвенція) кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Поняття «майно» в першій частині статті 1 Першого протоколу до Конвенції має автономне значення, яке не обмежується правом власності на фізичні речі та є незалежним від формальної класифікації в національному законодавстві. Право на інтерес теж по суті захищається статтею 1 Першого протоколу до Конвенції.

У рішенні від 7 липня 2011 року у справі «Сєрков проти України» (заява № 39766/05), яке набуло статусу остаточного 7 жовтня 2011 року, ЄСПЛ зазначив, що пункт 2 статті 1 Першого протоколу до Конвенції визнає, що держави мають право здійснювати контроль за використанням майна шляхом уведення в дію «законів».

Таким законом є стаття 150 ЖК УРСР, яка закріплює, що громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх сімей та інших осіб, мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд.

Продовжуючи далі про «закон», стаття 1 Першого протоколу до Конвенції посилається на ту саму концепцію, що міститься в інших положеннях Конвенції (пункт 54 рішення від 9 листопада 1999 року у справі «Шпачек s.r.o.» проти Чеської Республіки» (Spacek s.r.o. v. the Czech Republic), заява № 26449/95). Ця концепція вимагає, перш за все, щоб такі заходи мали підстави в національному законодавстві. Вона також відсилає до якості такого законодавства, вимагаючи, щоб воно було доступним для заінтересованих осіб, чітким і передбачуваним у застосуванні (пункт 109 рішення від 05 січня 2000 року у справі «Беєлер проти Італії» (Beyeler v. Italy), заява № 33202/96). Коло застосування концепції передбачуваності значною мірою залежить від змісту відповідного документа, сфери призначення, кількості та статусу тих, до кого він застосовується. Сам факт того, що правова норма передбачає більш як одне тлумачення, не означає, що вона не відповідає вимозі «передбачуваності» у контексті Конвенції. Завдання здійснення правосуддя, що є повноваженням судів, полягає саме у розсіюванні тих сумнівів щодо тлумачення, які залишаються, враховуючи зміни в повсякденній практиці (пункт 65 рішення від 17 лютого 2004 року у справі «Горжелік та інші проти Польщі» (Gorzelik and Others v. Poland), заява № 44158/98).

У статті 6 Конвенції проголошено принцип справедливого розгляду справи, за яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Аналогічний принцип закріплено й у національному законодавстві, а саме статті 2 ЦПК України, згідно з якою завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Згідно з частиною другою вказаної статті суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Суд, здійснюючи правосуддя, захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором (стаття 5 ЦПК України).

Як проголошено у статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави.

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Елементом верховенства права є принцип правової визначеності, який, зокрема, передбачає, що закон, як і будь-який інший акт держави, повинен характеризуватися якістю, щоб виключити ризик свавілля.

 

Так, внаслідок відмови Відповідача в забезпеченні вільного доступу Позивачів до квартири, останні, несуть не передбачені законом обмеження в праві користування власним житловим приміщенням.

     Таким чином, Позивачі, як власники квартири, мають право на вселення до неї, оскільки Відповідачем не забезпечено їм можливості вільного доступу до спірної квартири, а тому порушене право Позивачів підлягає захисту, зокрема, усуненню перешкод в користуванні квартирою шляхом їх вселення у дану квартиру.

 

Відповідно до ч.1 ст.30 ЦПК України, позови, що виникають із приводу нерухомого майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов’язані між собою позовні вимоги пред’явлені одночасно щодо декількох об’єктів нерухомого майна, спір розглядається за місцезнаходженням об’єкта, вартість якого є найвищою.

Враховуючи, що предметом даного позову є реалізація права  власності   на нерухоме майно –  квартиру №00 в буд.№00 по вул. Уссурійській в м. Києві, вказаний спір підсудний Шевченківському районному суду м. Києва.

 

Крім того, ч.2 ст.59 ЦПК України встановлено, що права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі в таких справах неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена.

Оскільки, ПІБ (Позивачу1) на день подання позову виповнилось повні 16 років, а ПІБ (Позивачу2) – 14 років, я як мати своїх неповнолітніх дітей маю право захищати їх інтереси в суді.

 

     ІІІ. Зміст позовних вимог.

Відповідно до ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку звернутися за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Статтею 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового права та інтересу.

Виходячи з вище викладеного та керуючись ст.4,30,50,59,175,177 ЦПК України,

 

ПРОШУ СУД:

  1. Усунути перешкоди у користуванні квартирою № 00 в буд. № 00 по вул. Уссурійській в м. Києві шляхом вселення до неї ПІБ, 20__ року народження та ПІБ, 20__ року народження.
  2. Судові витрати стягнути з Відповідача.

 

Додаток:

  1. Копія договору купівлі-продажу квартири від 00.00.0000 р.
  2. Копія витягу з державного реєстру правочинів від 00.00.0000 р.
  3. Копія свідоцтва про народження ПІБ.
  4. Копія свідоцтва про народження ПІБ.
  5. Копія договору про надання правової допомоги.
  6. Копія квитанції про сплату судового збору.
  7. Копія позовної заяви та доданих документів.

 

 

00 жовтня 20__ року                                                                                                                                         __________ ПІБ

 

Заява про забезпечення позову

Усунення перешкод у коритсуванні земельною ділянкою

З повагою, адвокат по житловим питанням ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *