ЗАЯВА ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

Інформація актуальна станом на 2023 рік

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННЯ НЕРУХОМІСТЮ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Зразок заяви про забезпечення позову написаний позивачем, якому на праві спільної сумісної власності разом з відповідачем належить квартира, що була передана в заставу без згоди позивача. Позивач просить вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру, та заборонити іншим особам вчиняти будь-які дії щодо вказаної квартири.

АДВОКАТ – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ПРИВОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПОЗОВУ

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

 

Дарницький районний суд міста Києва

02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А

адреса електронної пошти: inbox@dr.ki.court.gov.ua

судді Лужецькій О.Р.

по справі № __________

Позивач: ПІБ,

зареєстроване місце проживання:

вул. Драгоманова,00 кв.00, м. Київ, 02068,

паспорт серії ТТ №__________, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 00 жовтня 00 року

00.00.0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________

телефон: __________

e-mail:  відсутній

   Відповідач 1:  ПІБ,

зареєстроване місце проживання:

вул. Драгоманова,00 кв.00, м. Київ, 02068,

паспорт серії СО №__________, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 00 вересня 0000 року

00.00.0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________

телефон: невідомий

e-mail:  відсутній

 

Відповідач 2: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ПІБ

місцезнаходження: вул. Мечникова, 00, кв. 00, м. Київ, 01021

реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий

телефон: __________

e-mail:  відсутній

 

Третя особа:  Кредитна спілка «*****»

                         місцезнаходження: вул. В. Забіли,0 м. Київ, 03039

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: __________

засоби зв’язку:__________

e-mail:_________

Заява

про забезпечення позову

     У провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться справа № __________ за позовом ПІБ до ПІБ, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ третя особа КС “*****” про визнання недійсним договору іпотеки від 00.00.0000 №_____.

Договором іпотеки від 00.00.0000 №_____ забезпечено виконання  зобов’язання відповідачки ПІБ за кредитним договором від 00.00.0000 № __________ шляхом надання в заставу квартири 00 по вул. Драгоманова,00 в місті Києві, що є спадковим майном та спільною сумісною власністю спадкоємців (Позивача та Відповідача1) і передано в заставу без згоди іншого співвласника – Позивача ПІБ

Положення пункту 4 листа Національного банку України від 22.03.2020 передбачають, що на період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням короновірусної хвороби (COVID­-19) призупинено обов’язок виконання основного зобов’язання, виконання якого забезпечено іпотекою, та встановлено не допущення звернення стягнення на предмет іпотеки на період дії карантину  або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням короновірусної хвороби (COVID-19).

Відповідно до листів КС «*****» від 00.00.0000 №_____ та від 00.00.0000 №_____  в зв’язку з невиконанням ПІБ зобов’язань за кредитним договором від 00.00.0000 № __________ повідомлялось, що може бути звернено стягнення на вищевказану квартиру.

Згідно з листом КС «*****» від 00.00.0000 №_____ 00 квітня 0000 року  звернуто стягнення та зареєстровано  право власності Кредитної спілки «*****» на квартиру № 00, яка знаходиться за адресою: вул. Драгоманова,00 в м. Києві.

Зазначене унеможливлює ефективний захист та поновлення порушених прав та інтересів позивача щодо реалізації ним права володіння, користування (проживання) та розпорядження квартирою 00 по вул. Драгоманова,00 в місті Києві.

Зокрема, права проживання разом із своєю сім’єю в успадкованій батьківській квартирі.

Статтею 13 «Право на ефективний засіб юридичного захисту» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів до забезпечення позову.

Так, згідно пункту 43 рішення ЄСПЛ по справі «Шмалько проти України» право на суд одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право подавати позов з приводу цивільно-правових питань до суду. Однак це право було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов’язкову силу, не виконувалося на шкоду одній з сторін. Таким чином, невжиття заходів забезпечення позову, може призвести до утруднення виконання рішення суду, а відтак й до порушення права особи на доступ до правосуддя, в аспекті ст. 6 Конвенції.

Відповідно до ст. 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Пунктом 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» особам, які беруть участь у справі, має бути гарантована реальна можливість захистити свої права при вирішенні заяви про забезпечення позову.

Згідно із п. 1 ч. 1 статті 150 ЦПК України, позов забезпечується накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 43, 49, 149, 150, 152 ЦПК України, –

ПРОШУ:

  1. Вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова,00 кв.00 та заборонити іншим особам вчиняти буд-які дії щодо вказаної квартири.

 

Додатки:

1.     Квитанція про сплату судового збору;2.     Копія паспорту громадянина України;

  1. Копія кредитного договору від 00.00.0000 № __________;
  2. Копія реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №__________ від 00.00.0000 в 1 прим. на 3 арк.;
  3. Копія листа КС «*****» від 00.00.0000 №_____;
  4. Копія листа КС «*****» від 00.00.0000 №_____;
  5. Копія листа КС «*****» від від 00.00.0000 №_____.
  6. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №__________ від 00.00.0000.

 

«__» травня 20__ року                                                                                                                                                  ПІБ

 

Відповідь на відзив (про усунення перешкод користування квартирою шляхом вселення)

Усунення перешкод у коритсуванні земельною ділянкою

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

1 коментар до “ЗАЯВА ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *