ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Зразок заяви про стягнення грошових коштів написаний переселенцем з Донецької області до відповідача, з яким було укладено Договір про взяття на себе обов’язку укласти договір куплі-продажі квартири. Позивач просить повернути йому попередньо сплачену частину коштів за квартиру, у зв’язку з тим що попередньо обумовлена квартира не відповідає вимогам державної програми забезпечення переселенців житлом, а укладений договір є недійсним. 

АДВОКАТ В КИЄВІ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ: ІНШІ ПИТАННЯ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ: ІНШІ ПИТАННЯ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ СПАДКУВАННЮ, СІМЕЙНИХ ПИТАННЯХ

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ

 

Комінтернівський районний суд м. Харкова

61068, м. Харків, провул. Брянський, буд.0

 

Позивач: ПІБ,

                зареєстроване місце проживання: 62483,

Харківська обл., Харківський р-н., с.

Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ,

гуртожиток 0

реєстраційний номер облікової картки платника

податків ____________, тел. __________

адреса електронної пошти відсутня.

 

Відповідач: ПІБ,

                     зареєстроване місце проживання: 62483,

Харківська обл., м. Харків, вул. Зернова, буд. 0, кв.00.

реєстраційний номер облікової картки платника

податків ___________, номера засобів зв’язку

та адреса електронної пошти невідомі.

 

Позовна заява

про стягнення грошових коштів

Ціна позову 28 000,00 грн.

     І.ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Я, ПІБ, є переселенцем з Донецької обл.

З метою придбання житла в рамках державної програми  забезпечення переселенців житлом, 00 березня 0000 року мною, ПІБ (далі – Позивач) було укладено з ПІБ (далі – Відповідач) Договір про взяття на себе обов’язків укласти договір купівлі-продажу квартири (далі – Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору, предметом договору є взяття на себе обов’язків укласти договір купівлі-продажу квартири №00 по вул. Краснодарській, буд.00.

Основний договір купівлі-продажу квартири повинен був бути укладений в строк не пізніше 00 травня 0000 р. за ціною 490 000,00 грн., що еквівалентно 17 500 доларів США (п.2.7. Договору)

п.2.8. Договору передбачено, що для виконання обов’язків взятих на себе Продавцем за даним Договором (оплата за комунальними платежами, оплата витрат з оформлення документів, необхідних для укладення договору та зняття з реєстрації всіх мешканців об’єкта нерухомості, що продається та т.д.) Покупець (Позивач) в момент укладення даного договору передає Продавцю (Відповідачу) грошову суму в розмірі 28 000 (двадцять вісім тисяч) грн., що еквівалентно 1000 (тисячі) доларів США при укладенні договору купівлі-продажу об’єкту нерухомості вказана сума враховується в рахунок сплачуваної Покупцем Продавцю за відчужуваний  об’єкт нерухомості.

На виконання вказаних умов Договору мною, ПІБ було передано ПІБ 28 000,00 грн.

Згодом я дізналась, що пропонована Відповідачем квартира не відповідає вимогам державної програми  забезпечення переселенців житлом, а укладений між нами Договір є недійсним.

Враховуючи вказане, я звернулась до Відповідача з вимогою повернути  отримані від мене грошові кошти в розмірі 28 000,00 грн., однак вказані кошти Відповідач мені повертати відмовляється.

За таких обставин, вказаний спір має бути вирішений у судовому порядку.

 

     ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог.

Відповідно до ст.627 Цивільного кодексу України, договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Згідно частини 1 ст. 635 ЦК України, попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена – у письмовій формі.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 ЦК України у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.

 

Таким чином, оскільки до основного договору купівлі-продажу квартири законом встановлена обов’язкова нотаріальна форма, то і попередній договір повинен бути нотаріально посвідчений.

Попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна не посвідчений нотаріально, в силу вимог ч.1 ст.220 ЦК України є нікчемний (аналогічна позиція викладена в постанові Верховного суду по справі №__________ від 00 листопада 0000 р.)

 

     Враховуючи викладене, договір  про взяття на себе обов’язків укласти договір купівлі-продажу квартири №_____ по вул. Краснодарській, буд.00 за своїм змістом є попереднім договором купівлі-продажу нерухомого майна, укладений між Сторонами у простій письмовій формі і не посвідчений нотаріально, тому в силу вимог ч.1 ст. 220 ЦК України такий договір є нікчемним.

 

Частиною другою ст.215 ЦК України визначено, що недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Відповідно до положень частини першої ст.216 ЦК України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю.

У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, – відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

 

     Таким чином, ПІБ (Відповідач) має повернути другій  стороні – ПІБ (Позивачу) 28 000 (двадцять вісім тисяч) грн., одержаних від мене на виконання умов нікчемного Договору про взяття на себе обов’язків укласти договір купівлі-продажу від 00 березня 0000 р.

 

     Позивач підтверджує суду, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

     Заходи досудового врегулювання спору Позивачем не проводились, оскільки законом не визначений обов’язковий досудовий порядок врегулювання такого спору.

     Заходи забезпечення доказів або позову до подання цієї заяви не вживались.

     Копії документів на підтвердження викладених обставин додані до даної заяви в додатку.

     Оригінали доданих документів наявні у Позивача, крім документів, оригінали яких наявні у Відповідачів.

 

     Орієнтовний розмір судових витрат:

     Для захисту своїх законних прав Позивачем було укладеного договір про надання правничої (адвокатської) допомоги з адвокатом ПІБ (копія додається), в зв’язку з чим Позивачем очікується понесення судових витрат пов’язаних з розглядом справи на професійну правничу допомогу.

 

     Відповідно до ч. 1 та п. 1 ч. 3 ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. До витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема на професійну правничу допомогу.

     ч. 1 та ч. 2 ст. 15 ЦПК України встановлено, що учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді як вид правничої допомоги здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

     ч. 1 та ч. 2 ст. 137 ЦПК України передбачено, що витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

     1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

     2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

     У зв’язку з цим, відповідно до ч.1, п. 1 ч. 3 ст. 133, ст.137 ЦПК України, Позивач очікує понести судові витрати на оплату судового збору у розмірі 908,00 грн. та витрати  професійну правничу допомогу пов’язані із розглядом справи орієнтовно в розмірі 20500,00 грн.

Також слід зазначити, що відповідно до п.1 частини першої ст.274 ЦПК України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

п.1 частини шостої ст.19 ЦПК України встановлено, що для цілей цього  Кодексу малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Станом на день подання даного позову, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2270,00 грн., таким чином справи ціною позову до 227000,00 грн. відносяться до малозначних справ.

Враховуючи, що ціна даного позову становить 20 500,00 грн., то дана справа відноситься до малозначних і підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

 

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст.215, 216, 220, 627, 635 ЦК України, керуючись ст.ст. ст.175-177 ЦПК України,

 

П Р О Ш У  С У Д:

  1.   Прийняти позов та розглянути його в порядку спрощеного позовного провадження.
  2. Стягнути з ІБ зареєстроване місце проживання: 62483, Харківська обл., м. Харків, вул. Зернова, буд. 00, кв.00, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________) на користь ПІБ (реєстраційний номер облікової картки платника податків __________) 28 000 (двадцять вісім тисяч) грн.. 00 коп. грошових коштів сплачених за нікчемним правочином.
  3. Покласти судові витрати на Відповідача.

 

Додаток:

  1. Квитанція про сплату судового збору.
  2. Копія договору про взяття на себе обов’язків укласти договір купівлі-продажу від 00.00.0000 р.
  3. Копія договору про надання правничої (адвокатської) допомоги.
  4. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
  5. Копія прибуткової квитанції від 00 квітня 0000 р.
  6. Копія позовної заяви та доданих документів.

 

«____» ___________20__ р.                                                                                                                                                                 ПІБ

 

Договір про надання правничої ( адвокатської) допомоги

Додаток №1 до Договору про надання правничої (адвокатської) допомоги

З повагою, адвокат по нерухомомсті, сімейним, спадковим та іншим питанням ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *