Заява про збільшення розміру позовних вимог

Зразок заяви про збільшення розміру позовних вимог

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА МОЖЕТЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАЯВИ

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ ПОЗОВНИХ ВИМОГ АКТУАЛЬНИЙ СТАНОМ НА 2022 РІК

В даному зразку заяви про збільшення розміру позовних вимог Позивач просить визнати недійсним договір іпотеки. Позивачу з листа Кредитної Спілки стало відомо що було зареєстровано право власності на квартиру. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, стало відповідне застереження в Договорі іпотеки, яке прирівнюється до договору про задоволення вимог іпотекодержателя за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання.

АДВОКАТ ПО НЕРУХОМОСТІ

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ: НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО НЕРУХОМОСТІ

СУДОВА ПРКТИКА ПО НЕРУХОМОСТІ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПО ПИТАННЯМ НЕРУХОМОСТІ

 

Дарницький районний суд міста Києва
02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А
адреса електронної пошти: inbox@dr.ki.court.gov.ua
судді Лужецька О.Р.
по справі № 0/000/0000/00

 

Позивач: ПІБ

зареєстроване місце проживання:
вул. Драгоманова, 00 кв.00, м. Київ, 02068,
паспорт серії __________, виданий Дарницьким РУ
ГУ МВС України в місті Києві 00 жовтня 0000 року
00.00.0000 року народження,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків ______________
телефон: ______________

e-mail: ______________

Відповідач 1: ПІБ,
зареєстроване місце проживання:
вул. Драгоманова,00 кв.00, м. Київ, 02068,
паспорт серії СО №__________, виданий Печерським РУ
ГУ МВС України в місті Києві 00 вересня 0000 року
00.00.0000 року народження,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків _______________
телефон: _______________
e-mail: _______________

 

Відповідач 2: Приватний нотаріус Київського міського

нотаріального округу ПІБ
місцезнаходження: вул. Мечникова,  кв. 00,
м. Київ,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків невідомий
телефон: __________
e-mail: __________

Відповідач 3: Приватний нотаріус Київського міського

нотаріального округу ПІБ
місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса
Мирного,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків невідомий
телефон: __________
e-mail: __________

Третя особа: Кредитна спілка “__________”

  місцезнаходження: вул. В. Забіли, м. Київ,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: __________
засоби зв’язку:__________
e-mail:__________

Заява

про збільшення розміру позовних вимог

     У провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться справа № 000/0000/00 за позовом ПІБ. до ПІБ, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ третя особа КС “__________” про визнання недійсним договору іпотеки від 00.00.0000 №0000.
Свої позовні вимоги, визначені в позовній заяві підтримую в повному обсязі.
Крім того, з листа КС «__________» від 00.00.0000 №000/00 (надалі – Лист) мені стало відомо, що 00 квітня 0000 року зареєстровано право власності Кредитної спілки «Зараз» на квартиру № 000, яка знаходиться за адресою: вул. Драгоманова, 00 в м. Києві (надалі – квартира).
Зазначене підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №_________ від 00.00.0000, що додавався до Листа.
Відповідно до нього, ПІБ  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснено запис про право власності №__________ Кредитної спілки «Зараз» на квартиру № 00, яка знаходиться за адресою: вул. Драгоманова, 00 в м. Києві.
Згідно з листом від 00.00.0000 №000/00, правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, стало відповідне застереження в статті 4 Договору іпотеки від 07.05.2019 №1071, яке прирівнюється до договору про задоволення вимог іпотекодержателя за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання (частина 1 ст. 37 Закону України «Про іпотеку»).
Відповідно до позовної заяви основною вимогою є визнання недійсним договору іпотеки від 00.00.0000 №0000, укладеного між ПІБ та Кредитною спілкою «__________».
Частина 1 статті 17 Закону України «Про іпотеку» передбачає, що іпотека припиняється у разі визнання іпотечного договору недійсним.
Відповідно до частини першої статті 236 Цивільного кодексу України правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.
Установлено, що недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю (частина перша статті 216 цього Кодексу).
Крім того, за змістом статті 216 цього Кодексу наслідком недійсності правочину є застосування двосторонньої реституції незалежно від добросовісності сторін правочину. Разом з тим частиною третьою цієї статті передбачено, що загальні наслідки недійсності правочину застосовуються, якщо законом не встановлені особливі умови їх застосування або особливі правові наслідки окремих видів недійсних правочинів.
Такі особливості встановлено, зокрема, абзацами 2, 3 частини 3 статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за змістом яких у разі скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав на підставі судового рішення чи у випадку, передбаченому підпунктом “а” пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, а також у разі визнання на підставі судового рішення недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування на підставі судового рішення державної реєстрації прав, державний реєстратор чи посадова особа Міністерства юстиції України (у випадку, передбаченому підпунктом “а” пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону) проводить державну реєстрацію набуття, зміни чи припинення речових прав відповідно до цього Закону.
     Ухвалення судом рішення про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, визнання недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, а також скасування державної реєстрації прав допускається виключно з одночасним визнанням, зміною чи припиненням цим рішенням речових прав, обтяжень речових прав, зареєстрованих відповідно до законодавства (за наявності таких прав).
Таким чином, запис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № __________ від 00.00.0000 про реєстрацію права власності на квартиру _____ по вул. Драгоманова,00 в м. Києві за Кредитною спілкою «__________» (код ЄДРПОУ __________) підлягає скасуванню.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 49 ЦПК України, позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.
Згідно з ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 00.00.0000 про відкриття провадження в справі №000/0000/00, справу призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження в приміщенні суду за адресою: м. Київ, Кошиця, 00, зал. № _____ на 00 травня 0000 року о 00 годині 00 хвилин.
Виходячи з вищевикладеного та обставин викладених в позовній заяві, керуючись положеннями статей 60, 70 СК України, статей 3, 203,215, 216, 236, 316, 317, 319, 355, 368, 369, 578, 1218, 1220, 1261, 1268, 1296 ЦК України, статті 17 Закону України «Про іпотеку», статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статей 2, 4, 5, 10, 23, 28, 83, 84, 90, 91, 95, 175-177, 263 ЦПК
України,

ПРОШУ:

1. Визнати недійсним договір іпотеки від 00.00.0000 №0000, укладений між ПІБ та Кредитною спілкою «__________», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Легкобит Станіславом Олександровичем.
2. Зобов’язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ виключити записи про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, внесені 00 травня 0000 року, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № __________, __________, __________.
3. Зобов’язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про право власності № _________, внесеного 00.00.0000, на квартиру 00 по вул. Драгоманова в м. Києві за Кредитною спілкою «__________» (код ЄДРПОУ ___________) та поновити запис про державну реєстрацію права власності за ПІБ на квартиру 00 по вул. Драгоманова,00 в м. Києві.
4. Стягнути з ПІБ (місце реєстрації: вул. Драгоманова,00 кв.00, м. Київ, реєстраційний номер облікової картки платника податків _________) на користь ПІБ, (місце реєстрації: вул. Драгоманова,00 кв.00, м. Київ, реєстраційний номер облікової картки платника податків _________) судові витрати.

Додатки:
1) Квитанція про сплату судового збору в 1 прим. на 1 арк.;
2) Копія листа КС «__________» від 00.00.0000 №000/00 на 2 арк.;
3) Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №_________ від 00.00.0000;
4) Докази направлення заяви про збільшення позовних вимог та копій всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості учасників справи на __ арк.

«__» травня 2021 року                                                                                                                            __________ПІБ

Заява про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні

Позовна заява про зміну договору найму житлового приміщення (квартири)

Технічний паспорт на кімнату в гуртожитку

З повагою, адвокат ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *