ЗАЯВА ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Зразок заяви про встановлення юридичного факту про припинення трудових відносин

ВІДЕО ЮРИДИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ МОЖЕТЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАЯВИ

Даний зразок заяви актуальний станом на 2022 рік

Заява людини яка працювала за безстроковим трудовим договором в установі, що наразі знаходиться на території непідконтрольній уряду. При початку бойових дій працівник виїхав і зареєструвся як вимушений переселенець, але офіційно не оформив розірвання трудових відносин з роботодавцем і в трудовій книжці відсутній запис про звільнення.

Адвокат в Києві. Визнання договорів недійсними. Розірвання договорів.

Юридична консультація: інші питання

Зразки позовних заяв

Судова практика

Зразки документів по нерухомості спадкових та сімейних питаннях

До Дарницького районного суду м. Києва
02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5-А

 

Заявник: ПІБ,
0000 року народження,
реєстраційний номер облікової картки
платника податків: ______________,
вул. Харченка Євгена, буд.00, кв. 00, м. Київ, 02088
тел.: _______________, адреса електронної пошти
відсутня.
Заінтересована особа: Територіальне управління
Державної судової адміністрації у Луганській
області,
код ЄДРПОУ __________
93010, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Миру, 00
тел.: __________, адреса електронної пошти:
__________

З А Я В А

про встановлення юридичного факту про припинення трудових відносин

     І. Обставини справи.
Я, ПІБ, з 00 березня 0000 року по 00 листопада 0000 р. працювала секретарем судових засідань у Стаханівському міському суді Луганської області (копія трудової книжки додається. Оригінал наявний у Заявника).

     00 серпня 0000 р., в зв’язку із одруженням, мною було змінено прізвище з _______________ на ______________.
00 червня 0000 року мене знов було прийнято на посаду секретаря судових засідань Стаханівського міського суду Луганської області, згідно до наказу №_____ від 00.00.2000 р. та укладено трудовий договір на невизначений строк (відомості містяться у трудовій книжці).
00 жовтня 0000 року в мене народилась донька ПІБ (копія свідоцтва про народження додається. Оригінал наявний у Заявника) і відповідно до положень ст.18 Закону України «Про відпустки» мені було надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
В травні 0000 року керівництво Стаханівського міського суду видало на руки всім співробітникам апарату суду їх трудові книжки, щоб їх не було втрачено в зв’язку з початком бойових дій на території Луганської області.
Так і мені, було видано мою трудову книжку, але без запису про звільнення,
оскільки суд ще деякий час продовжував працювати, а я в цей час знаходилась у відпустці по
догляду за дитиною.
Згодом, в районі розташування суду розпочались бойові дії і робота суду була припинена (оголошення із офіційного веб-порталу «Судова влада України» додається).
В зв’язку із вказаними подіями, 00 липня 0000 року я разом із сім’єю вимушена була переселитись до м. Києва і 00 жовтня 0000 року стала на облік як внутрішньо переміщена особа, фактичне місце проживання: вул. Харченка Євгена, буд.00, кв. 00 у Дарницькому районі м. Києва (копія довідки додається. Оригінал наявний у Заявника).
00 жовтня 0000 р. в мене закінчилась відпустка по догляду за дитиною, однак через те, що суд в якому я працювала знаходиться на непідконтрольній уряду України території до своїх трудових обов’язків секретаря судових засідань Стаханівського міського суду Луганської області я повернутись не могла, як не могла і подати заяву про звільнення, оскільки листування з окупованими територіями не здійснюється.
00 грудня 0000 року мною було змінено прізвище на дівоче ПІБ (копія свідоцтва про зміну імені додається. Оригінал наявний у Заявника).
В січні 0000 року в мене виникла можливість влаштуватись на роботу до ЦНАП Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації, однак для цього мені потрібно було внести запис про звільнення з посади секретаря судових засідань Стаханівського міського суду Луганської області.
Однак, через те, що згідно до розпорядження КМУ №_____ від 00.00.0000 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення” м. Кадіївка (колишня назва Стаханов) Луганської області знаходиться на території, де органи державної влади не здійснюють на даний час свої повноваження, я не маю можливості офіційно підтвердити факт звільнення з попереднього місця роботи та
внести запис до трудової книжки про припинення трудових відносин із Стаханівським
міським судом Луганської області.
В той же час, відсутність вказаного запису перешкоджає мені офіційно працевлаштуватись, тобто порушує гарантоване ст.43 Конституції України право на працю.
Звернувшись до Територіального управління Державної судової адміністрації в Луганській області для вирішення питання щодо звільнення жодної відповіді, на даний час, не отримувала (копія листа до ТУ ДСА у Луганській області додається).

     Таким чином, я не маю іншої можливості встановити факт припинення трудових відносин інакше ніж за рішенням суду.

     ІІ. Обґрунтування та підстави заявлених вимог.
Відповідно до п. 4 ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може
припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви).
Відповідно до Указу Президента України від 14 листопада 2014 року № 875/2014 «Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 04 листопада 2014 року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (зі змінами), УДППЗ «Укрпошта» не здійснюється пересилання пошти на окремі території Донецької та Луганської областей.
Згідно розпорядження КМУ №1085-р від 07.11.2014 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення” м. Кадіївка (Стаханів), Луганської області знаходиться на території, де органи державної влади не здійснюють на даний час свої повноваження, в тому числі і поштові служби.
Таким чином, я, ПІБ, не мала можливості подати поштовим відправленням заяву про припинення трудових відносин, оскільки такі відправлення на вказану територію не приймаються.

     Відповідно до статей 3, 221, 231 КЗпП України в порядку передбаченому главою ХV
цього Кодексу, підглядають розглядові індивідуальні трудові спори працівників усіх
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої
приналежності, у тому числі членів кооперативів, їх об`єднань, членів кооперативних
сільськогосподарських підприємств, членів інших громадських організацій, які перебувають
з ними в трудових відносинах, членів селянських (фермерських) господарств, які працюють
за трудовим договором із фізичними особами.
У статті 232 КЗпП України визначено, які трудові спори безпосередньо розглядаються в судових і , як правило, це спори про звільнення, і спори про відмови у прийнятті на роботі.
Відповідно до ч.1 ст. 18 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.
Згідно ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Аналогічні положення містяться в Європейській соціальній хартії (переглянута) від 03.05.1996 (ратифікована Україною 14.09.2006).
Так, ст. 1 Хартії визначає що з метою забезпечення ефективного здійснення права на працю сторони зобов`язуються: визнати однією зі своїх найголовніших цілей і одним зі своїх найголовніших обов`язків досягнення та підтримання якомога високого і стабільного рівня зайнятості, маючи на меті досягнення повної зайнятості; ефективно захищати право працівника заробляти собі на життя професією, яку він вільно обирає; створювати безкоштовні служби працевлаштування для всіх працівників або забезпечувати їхнє
функціонування; забезпечувати належну професійну орієнтацію, підготовку та перекваліфікацію або сприяти їм.
Встановлення факту припинення трудових відносин необхідно для подальшого мого працевлаштування за новим місцем роботи.

     Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 36 КЗпП України підставою припинення трудового договору є розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
Відповідно до ст. 38 КЗпП України, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або
дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім`ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
Відповідно до ч.1 ст.3 Закону України «Про відпустки», за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.
Одночасно, положеннями ст.18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», передбачено гарантії прав і свобод громадян України, які виїхали за межі тимчасово окупованої території, визначено, що громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.

     При таких обставинах, враховуючи те, що установа заінтересованої особи – Стаханівський міський суд Луганської області, знаходиться на непідконтрольній Україні території, у Заявника відсутня можливість припинити трудовий договір в інший спосіб окрім звернення до суду, оскільки поштова служба зв`язку не працює, а в повноваження ТУ ДСА України в Луганській області не входить звільнення з роботи працівників апаратів судів, зважаючи на об`єктивні обставини, що склалися в межах цієї справи, саме суд наділений правом на розірвання договору з метою надання можливості мені (Заявнику) в подальшому реалізовувати своє право на працю.
     Таким чином, відповідно до ст.38 КЗпП України та ст.3 Закону України «Про відпустки», строком припинення трудових відносин Заявника з Стаханівським міським судом Луганської області є останній день відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 13 жовтня 2015 р.

     Згідно п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК України суд розглядає в порядку окремого провадження
справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
У відповідності до ч. 2 ст. 315 ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.
Ч.1 ст.316 ЦПК України визначено, що заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання.
Враховуючи, що моє постійне місце проживання є кв.22 у буд.23 по вул. Харченка Євгена у Дарницькому районі м. Києва, то відповідна дана справа підсудна Дарницькому районному суду м. Києва.

     ІІІ. Щодо судових витрат, заходів забезпечення доказів, подання інших заяв.
Відповідно до п.21 ст.5 Закону України «Про судовий збір», від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються заявники – у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно.
Враховуючи, що вказана заява подана в зв’язку із вимушеним переселенням Заявника з тимчасово окупованої території – м. Кадіїївки Луганської області, то відповідно я звільнена від сплати судового збору.
Заявник підтверджує суду, що ним не подано іншої заяви (заяв) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
Заходи досудового врегулювання спору Заявником не проводились, оскільки законом не визначений обов’язковий досудовий порядок врегулювання такого спору.
Заходів із забезпечення доказів або даної заяви не здійснювалось.

     IV. Зміст заявлених вимог.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 293, 315, 318 ЦПК України, –

ПРОШУ СУД:

1. Встановити юридичний факт, припинення з 00 жовтня 0000 року трудових відносин між ПІБ та Стаханівським міським судом Луганської області на підставі  ст.38 КЗпП в зв’язку з неможливістю продовження роботи, а саме через прийняття на роботу до Центру надання адміністративних послуг Солом’янською районної у м. Києві державної адміністрації.

Додаток:
1. Копія трудової книжки ПІБ.
2. Копія свідоцтва про народження ПІБ;
3. Оголошення із офіційного веб-порталу «Судова влада України».
4. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 00.00.0000 р.
5. Копія свідоцтва про зміну імені від 00.00.0000 р.
6. Копія звернення до ТУ ДСА України у Луганській області.
7. Копія заяви та доданих документів для заінтересованої особи.

00 травня 2021 року                                                                                                                        ____________ ПІБ

Витяг з погосподарської книги

Відзив на позовну заяву про розірвання шлюбу

З повагою, адвокат ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *