ЗАЯВА ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ В РОДИННИХ ВІДНОСИНАХ

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ В РОДИННИХ ВІДНОСИНАХ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО СПАДЩИНИ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАЯВИ

Інформація актуальна станом на 2021 рік

Цей зразок заяви про встановлення факту перебування в родинних відносинах написаний у зв’язку з тим, що Позивачка не має можливості одержати або відновити документ – актовий запис про народження її тітки, який посвідчує факт перебування у родинних відносинах з ПІБ для отримання свідоцтва про право на спадщину на частку квартири яка відкрилась після його смерті. Позивачка є спадкоємицею третьої черги за ПІБ, просить витребувати з Шістнадцятої київської державної нотаріальної контори спадкову справу за померлим ПІБ. 

АДВОКАТ ПО СПАДКОВИХ СПОРАХ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ПО СПАДКОВИХ ПИТАННЯХ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ СПАДКОВІ ПИТАННЯ

СУДОВА ПРАКТИКА ПО СПАДКУВАННЮ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПО СПАДКУВАННЮ

 

 

 

 

 

Заявник:

 

 

 

 

 

 

 

Заінтересовані особи:

 

 

 

До Дарницького районного суду м. Києва

02068,  м. Київ, вул. Кошиця, 0 

 

 

ПІБ,

0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків: __________,

вул. Драгоманова, буд.00, кв. 00, м. Київ, 02068

тел.: __________, адреса електронної пошти відсутня.

 

Головне територіальне управління

юстиції у м. Києві,

код ЄДРПОУ  __________

пров. Музейний, 00 , м. Київ, 01001

тел.: __________, адреса електронної пошти: __________

 

Бердичівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

вул. Житомирська, 00, м. Бердичів, Житомирська область, 13300,

код ЄДРПОУ __________

тел.__________, адреса електронної пошти:__________  

 

 

З А Я В А

про встановлення факту перебування в родинних відносинах

 

     І. Обставини справи.

Я, ПІБ, є двоюрідною сестрою ПІБ, 00 січня 0000 року народження, оскільки моя мати, ПІБ була рідною сестрою матері ПІБ – ПІБ, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу ПІБ та ПІБ, свідоцтвом про народження ПІБ, свідоцтвом про укладення шлюбу ПІБ та ПІБ, свідоцтвом про смерть ПІБ, витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян стосовно запису про народження Чорноморденка В.М., витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян стосовно запису про шлюб ПІБ та ПІБ (копії додаються, оригінали наявні у заявника та в матеріалах спадкової справи).

00 квітня 0000 року ПІБ помер,  про що Відділом державної реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у місті Києві складено актовий запис про смерть  №_____ від 00 квітня 0000 року, що підтверджується свідоцтвом про смерть від 00.00.0000 року (копія свідоцтва додається оригінал в матеріалах спадкової справи).

Останнє місце проживання померлого було за адресою: м. Київ, провул. Лобачевського, буд.0, кв.00, яка належала йому на підставі свідоцтва про право власності на житло від 00.00.0000 р. та свідоцтва про право на спадщину за законом від 00.00.0000 р. (копії додаються, оригінали в матеріалах спадкової справи)

В зв’язку з чим відкрилась спадщина на ¾ квартири за адресою: м. Київ, провул. Лобачевського, буд.0, кв.00.

Враховуючи, що моя мати ПІБ померла 00.00.0000р., її сестра ПІБ померла 00.00.0000 р., я відповідно до ст.1263, ч.4 ст.1266 ЦК України є спадкоємицею третьої черги за ПІБ (копії свідоцтва про смерть додаються, оригінали наявні у заявника).

 

У відповідності до законодавства України, мною протягом шести місяців з моменту смерті померлого ПІБ подано заяву про прийняття спадщини до Шістнадцятої Київської державної нотаріальної контори (копія додається, оригінал в матеріалах спадкової справи).

 

00 жовтня 0000 року державним нотаріусом Шістнадцятої Київської державної нотаріальної контори ПІБ було прийнято постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії за вих..№ __________ (копія додається, оригінал наявний у заявника), якою  мені було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за померлим ПІБ на частку квартири №00 в будинку №0 по пров. Лобачевського в м. Києві в зв’язку з тим, що в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження ПІБ 00 квітня 0000 року (матері покійного ПІБ) відомості відсутні, а в Бердичівському міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану ГТУ юстиції у Житомирській області актовий запис про народження ПІБ 00 квітня 0000 року відсутній (копія довідки додається, оригінал в матеріалах спадкової справи), як відсутній він і в Державному архіві у Житомирській області актовий запис про народження Солоп Марії ПІБ 00 квітня 0000 року відсутній (копія довідки додається, оригінал в матеріалах спадкової справи).

     Зазначені обставини свідчать, що я не маю можливості одержати або відновити документ – актовий запис про народження моєї тітки ПІБ 00.00.0000 року народження, який посвідчує факт перебування у родинних відносинах з ПІБ для отримання свідоцтва про право на спадщину на частку квартири №00 в будинку №0 по пров. Лобачевського в м. Києві, яка відкрилась після його смерті.

Крім викладеного, звертаю увагу суду на обставини, які свідчать про наявність факту перебування у родинних відносинах з ПІБ:

– однакові дівочі прізвища та по-батькові моєї матері та матері ПІБ – ПІБ та ПІБ;

– однакове їх місце народження – с. Гальчин Бердичівського р-ну Житомирської області;

– дані погосподарської книги стосовно складу сім’ї ПІБ 0000 р.н., з якої беззастережно вбачається, що ПІБ 0000 р.н. та ПІБ 0000 р.н. є рідними сестрами та проживали однією сім’єю в с. Гальчин Бердичівського р-ну Житомирської області, разом зі своїми батьками та іншими братами і сестрами (копія додається, оригінал наявний в Гришковецькій сільській раді Бердичівського р-ну Житомирської області.)

факт перебування у родинних відносинах може підтвердити наш двоюрідний брат ПІБ (проживає за адресою: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 00, кв.00).

– моє особисте звернення із заявою про відкриття спадкової справи після смерті ПІБ

 

     ІІ. Обґрунтування та підстави заявлених вимог.

Відповідно до ст.293 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

П.1 частини першої ст.315 ЦПК України встановлено, що суд розглядає справи про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами.

Відповідно до п.1  Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення», в порядку  окремого  провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо:     – згідно  з  законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення,  зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян;     – чинним законодавством  не  передбачено  іншого порядку їх встановлення;     – заявник не має іншої можливості  одержати або  відновити загублений  чи  знищений  документ,  який  посвідчує факт,  що має юридичне значення;     – встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.               п.7 вказаної Постанови встановлено, що  суд вправі розглядати справи про встановлення  родинних  відносин,  коли  цей факт  безпосередньо  породжує юридичні наслідки,  наприклад,  якщо підтвердження такого факту необхідне заявникові  для  одержання  в органах,  що  вчиняють  нотаріальні  дії,  свідоцтва  про право на спадщину,  для оформлення права на пенсію  в  зв’язку  із  втратою годувальника.

Суд не може відмовити в розгляді заяви про встановлення факту родинних відносин з мотивів,  що заявник може вирішити це  питання шляхом  встановлення  неправильності запису в актах громадянського стану.

 

     За таких обставин, я маю право на звернення до суду про встановлення юридичного факту родинних стосунків за померлим 00.00.0000 року ПІБ для оформлення спадщини на частку квартири №00 в будинку №0 по пров. Лобачевського в м. Києві.

 

Подана мною заява містить, на мою думку, всі необхідні докази для встановлення юридичного факту, оскільки я не можу відновити документи, що посвідчують родинний з померлим зв’язок, в той же час я маю необхідність встановлення юридичного факту для оформлення спадщини, що доводиться наявними доказами.

Вважаю, що моя заява відповідає вимогам статті 318 ЦПК України, відповідно до якої у заяві повинно бути зазначено: 1) який факт заявник просить встановити та з якою метою; 2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; 3) докази, що підтверджують факт.

Довідкою про неможливість відновлення втрачених документів, відповідно до ч.2 ст.318 ЦПК України, є довідка Бердичівського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області від 05.09.2019 р. за №2835/9.20-23 (Додаток 11 до даної заяви) .

Вказані обставини свідчать, що суд має всі підстави для встановлення факту родинних відносин між мною та померлим 11.04.2019 року Чорноморденком Віталієм Миколайовичем

 

     ІІІ. Щодо судових витрат, заходів забезпечення доказів, подання інших заяв.

У зв’язку із розглядом справи мною понесені судові витрати в розмірі сплаченого судового збору, що  становить суму 420,40 гривень.

     Заявник підтверджує суду, що ним не подано іншої заяви (заяв) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

     Заходи досудового врегулювання спору Заявником не проводились, оскільки законом не визначений обов’язковий досудовий порядок врегулювання такого спору.

Заходів із забезпечення доказів або даної заяви не здійснювалось.

 

 1. IV. Зміст заявлених вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 293, 315, 318 ЦПК України, –

 

ПРОШУ СУД:

 1. Встановити факт, що ПІБ, 00 січня 0000 року народження, уродженець м. Києва, останнє місце проживання м. Київ, пров. Лобачевського, 0, кв.00, який помер 00.00.0000 року у віці 44 років, є двоюрідним братом ПІБ, 00.00.0000 року народження.
 2. Витребувати з Шістнадцятої київської державної нотаріальної контори спадкову справу №__________ за померлим ПІБ.

 

Додаток:

 1. Квитанція про оплату судового збору;
 2. Копія паспорту ПІБ
 3. Копія свідоцтва про укладення шлюбу ПІБ та ПІБ
 4. Копія свідоцтва про народження ПІБ
 5. Копія свідоцтва про укладення шлюбу ПІБ та ПІБ
 6. Копія свідоцтва про народження ПІБ
 7. Копія паспорту ПІБ
 8. Копія свідоцтва про смерть ПІБ
 9. Копія свідоцтва про смерть ПІБ
 10. Копія свідоцтва про смерть ПІБ
 11. Копія довідки Бердичівського міськрайонного відділу державної реєстрації актів громадянського стану від 00.00.0000 р.
 12. Копія листа з Державного архіву Житомирській області від 00.00.0000 р.
 13. Копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій від 00.00.0000 р.
 14. Копія супровідного листа Гришковецької сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської області від 00.00.0000р.
 15. Копія погосопдарської книги.
 16. Копія заяви та доданих документів для заінтересованих осіб.

 

 

 

00 липня 0000 року                                                                                                               ____________ ПІБ

Позовна заява про визнання заповіту недійсним

Заява про встановлення факту смерті

З повагою, адвокат по спадкуванню ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *