Витяг з договору укладеного між адвокатом та клієнтом.

Витяг з договору укладеного між адвокатом та клієнтом.

Інформація актуальна станом на 2021 рік

 Даний витяг подається адвокатом у разі здійснення представництва інтересів клієнта у українських судах відповідно до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та вимог іншого законодавства України. До договору про адвокатську допомогу оригінал ордеру або копія ордеру. Зразок даного договору про надання правової допомоги може бути використаний на ваш розсуд.

 

(ВИТЯГ)

ДОГОВІР

про надання правової допомоги

м. Київ                                                                                                    «____» травня 2017 року

 

Адвокат, Самий Справжній Адвокат, який діє на підставі Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №0000, виданого на підставі рішення Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 00.00.0000 року, надалі за текстом Адвокат з однієї сторони та

Громадянин України  Клієнт Справжнього Адвоката, 1900 року народження,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 000000000, паспорт СН № 00000000 виданий 00 січня 0000 року Харківським РУ ГУ МВС України у м. Києві, який зареєстрований за адресою: м. Київ, Юридична, буд. №  00, кв. № 0000, надалі Клієнт з іншої сторони, а разом – Сторони, уклали цей договір про наступне:

  1. Предмет договору

1.1. Клієнт доручає, а Адвокат здійснює правову допомогу Клієнту,  в обсязі та на умовах, які передбачені цим договором, а саме: представництво та захист інтересів Клієнта у всіх установах незалежно від форми власності та в судах всіх інстанцій України щодо визнання права власності в порядку спадкування на кв. № 00 в буд. № 0 по вул. Юридична в м. Києві та встановлення юридичного факту родинних відносин між Клієнтом та Клієнтом Справжнього Адвоката, померлим 00 листопада 0000 року, за що Клієнт зобов’язується сплатити Адвокату гонорар (винагороду) у розмірі та на умовах визначених Договором (Розділ.4 цього Договору). Адвокат  надає правову допомогу Клієнту тільки на підставі тих документів, які були надані Клієнтом до колегії та зібрані самим Адвокатом.

1.2. На виконання п.1.1. даного Договору Клієнт надає  Адвоката право (уповноважує): бути представником перед усіма юридичними та фізичними особами, в усіх державних, комунальних, колективних, приватних та громадських установах, підприємствах та організаціях, незалежно від їхньої форми власності та галузевої належності, в органах Державної виконавчої служби, в правоохоронних органах та контролюючих органах, в органах Державної податкової служби України,  у судах всіх інстанцій, в тому числі (загальних, господарських, адміністративних), Верховному Суді України з усіма правами наданими позивачу, відповідачу, третій особі, заявнику, скаржнику, заінтересованій особі, стороні виконавчого провадження (боржник, стягувач) та захиснику незалежно від процесуального статусу (потерпілий, затриманий, підозрюваний, обвинувачений, підсудний, свідок, особи притягуваної  до адміністративної відповідальності).

Для вчинення вищезазначених дій Адвокату надається право: одержувати необхідні довідки та документи, підписувати та подавати претензії, вимоги, заяви, листи, клопотання, позовні заяви, заяви про порушення провадження у справах про банкрутство, про визнання Клієнта кредитором у справах про банкрутство, адміністративні позови, цивільні позови у кримінальних справах, заяви про видачу судових наказів та виконавчих листів, скарги, апеляційні скарги, касаційні скарги, розписуватися на них від імені Клієнта, сплачувати від імені Клієнта судовий збір, а також знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, брати участь в судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів та міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього корпії, подавати письмові зауваження, з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення (вироки, рішення, постанови ухвали) судів, збирати будь-які відомості про факти, що можуть використовуватися як докази у справі, а також користуватися, всіма іншими правами, наданими законодавством України передбачених даним Договором.

  1. Права та обов’язки сторін

2.1. Обов’язки Адвоката:

2.1.1. Адвокат в межах діючого законодавства України, керуючись принципами законності надає Клієнту правову допомогу визначену в розділі першому цього Договору;

2.1.2. Адвокат при виконанні умов договору за бажанням Клієнта надає тільки йому, або уповноваженій на це особі згідно діючого законодавства України, інформацію про хід розгляду справи в межах предмету цього Договору (розділ 1).

2.1.3. Адвокат при виконанні доручення, дотримується суворої конфіденційності усіх обставин, що безпосередньо стосуються справи Клієнта.

2.1.4. Адвокат, по закінченню ведення справи, тільки за бажанням Клієнта повертає особисто йому на руки, або надсилає поштою на адресу Клієнта тільки оригінали та копії  документів, які були надані Клієнтом Адвокату для його роботи. Будь-які інші матеріали (документи), які знаходяться в справі Адвокат Клієнту не надає. Якщо договір розірваний не залежно з яких підстав до закінчення розгляду справи копії та оригінали наданих Клієнтом Адвокату документів повертаються Клієнту тільки за письмовою його заявою.

2.2. Права Адвоката:

2.2.1. Адвокат має права надані Клієнтом та передбачені п.1.2.  даного Договору.

2.2.2.Вимагати сплати гонорару та компенсації фактичних витрат на надання правової допомоги в розмірі та в порядку, передбаченому Договором.

2.2.3.Звертатися за допомогою до експертів (спеціалістів) з питань, що стосуються справи.

2.2.4.Відмовитися від виконань окремих доручень, якщо вони є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі Адвоката, правилам адвокатської етики, виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката чи не пов’язані зі справою.

2.2.5. Розірвати цей Договір у випадку не оплати Клієнтом обумовленого гонорару та фактичних витрат, пов’язаних з виконанням даного Договору.

5.8. Цей Договір складений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

  1. Юридичні адреси, реквізити та підписи сторін:
Адвокат Самий Справжній Адвокат,

м. Київ, вул. Юридична, 67

а/с 000, 00000

телефон: (000) 000-00-00

 

 

 

 

 

АДВОКАТ     __________        С.С.. Адвокат

Громадянин України Клієнт Справжнього Адвоката, 1900 року народження, ідентифікаційний номер 00000000, паспорт СН № 000000 виданий     00 січня 0000 року Харківським РУ ГУ МВС України у м. Києві, який зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т Юридична, буд.00, кв.000

КЛІЄНТ         _________      К.С. Адвоката                      

Послуги адвокат в місті Києва.

Юридичні консультації, які ви можете отримати в адвоката, юриста, нотаріуса тощо….

Судова практика — нерухомість, спадкування, сімейні спори…

Позовні заяви — зразки…

Договір про надання правової допомоги адвоката на російській мові.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *