Відзив на позовну заяву про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та поділ майна подружжя

Зразок відзиву на позовну заяву про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та поділ майна подружжя

ВИДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ ПО СІМЕЙНИМ ПИТАННЯМ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ СІМЕЙНІ ПИТАННЯ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ СІМЕЙНІ СУПЕРЕЧКИ

СУДОВА ПРАКТИКА СІМЕЙНІ ПИТАННЯ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПО СІМЕЙНИХ ПИТАННЯХ

 

Обухівський районний суд Київської області

Суддя ПІБ

Справа № ___________

Провадження __________

 

Позивач:

ПІБ,

що зареєстрований за адресою:

08700, м. Обухів, вул. __________

РНОКПП: ___________

тел.__________

e-mail:  невідомий

 

Відповідач:

ПІБ,

що зареєстрована за адресою:

08700, м. Обухів, вул. __________

Адреса для кореспонденції:

02121, м. Київ, вул. ___________ оф.00

РНОКПП __________

тел. ___________

e-mail:  відсутній

 

Відзив на позовну заяву

про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та поділ майна подружжя по справі № ___________ (суддя – ПІБ)

     В провадженні Обухівського районного суду Київської області знаходиться справа №__________ провадження ___________ за позовом ПІБ до ПІБ про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та поділ майна подружжя.

Відповідач ознайомившись з позовною заявою, повністю не погоджується з нею, вважає її необґрунтованою та безпідставною, а позовні вимоги такими, що не відповідають фактичним обставинам справи та не підлягають задоволенню та просить суд прийняти до уваги наступні пояснення та заперечення.

     І. Обставини справи:

Відповідачка ПІБ перебувала в зареєстрованому шлюбі з позивачем ПІБ з 00.00.0000 по 00.00.0000, що підтверджується свідоцтвом про шлюб серії 1-ОК №__________ та рішенням Обухівського районного суду Київської області по справі №____________, яке набрало законної сили  00.00.0000.

Відповідно до свідоцтва про права власності на нерухоме майно індексний номер ____________ від 00.00.0000, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер ____________ від 00.00.0000 та витягу з рішення №000 Шістдесятої сесії шостого скликання Обухівської міської ради Київської області  ПІБ набула права приватної власності на земельну ділянку за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вулиця ____________ площею 0,0339 га  кадастровий номер ____________ в наслідок її приватизації (надалі – земельна ділянка).

В зв’язку з цим, земельна ділянка за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вулиця Пушкіна,13 площею 0,0339 га кадастровий номер ___________ є особистою приватною власністю Клочан Олени Вікторівни, яка використала своє право на безоплатне отримання частини земельного фонду та не підлягає поділу.

 

     ІІ. Обґрунтування та ПІДСТАВИ заперечення позовних вимог:

Відповідно до пункту 5) частини 1 статті 57 Сімейного кодексу, особистою приватною власністю дружини, чоловіка є земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України.

Згідно з правовою позицією Верховного суду викладеною  в постанові від 12.08.2020 р. у справі N __________, відповідно до Закону України “Про внесення зміни до статті 61 СК України щодо об’єктів права спільної сумісної власності подружжя” від 11 січня 2011 року статтю 61 СК України доповнено частиною п’ятою такого змісту: “об’єктом права спільної сумісної власності подружжя є житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації державного житлового фонду, та земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі приватизації”. Вказана норма набула чинності з 08 лютого 2011 року, однак була виключена на підставі Закону України “Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка” від 17 травня 2012 року, який набрав чинності 13 червня 2012 року. Натомість статтю 57 СК України доповнено пунктом 5 частини першої, згідно з яким особистою приватною власністю дружини, чоловіка є: земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації.

 

Із урахуванням вказаних змін до СК України правовий режим приватизованої земельної ділянки змінювався. При цьому тільки в період часу з 08 лютого 2011 року до 12 червня 2012 року включно земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, в тому числі приватизації, визнавалась спільною сумісною власністю подружжя; до 08 лютого 2011 року та після 12 червня 2012 року така земельна ділянка належала до особистої приватної власності чоловіка або дружини, яка використала своє право на безоплатне отримання частини земельного фонду.

Частина 6 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлює, що висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Крім того, вищевказана правова позиція узгоджується з абзацом 1 пункту 18-2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року N 7 “Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ”, зі змінами та доповненнями, який передбачає, що відповідно до положень статей 81, 116 ЗК окрема земельна ділянка, одержана громадянином у період шлюбу в приватну власність шляхом приватизації, є його особистою приватною власністю, а не спільною сумісною власністю подружжя, оскільки йдеться не про майно, нажите подружжям у шлюбі, а про одержану громадянином частку із земельного фонду.

     Таким чином, в зв’язку з тим, що земельну ділянку за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вулиця __________ площею 0,0339 га  кадастровий номер ___________ набуто у власність ПІБ в наслідок її приватизації, вона є її особистою приватною власністю та не підлягає поділу між колишнім подружжям.

 

Крім того, частиною 2 статті 72 Сімейного кодексу встановлено, що до вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у три роки. Позовна давність обчислюється від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності.

Якщо шлюб розривається у судовому порядку, моментом його розірвання є день вступу в силу рішення суду (ч. 2 ст. 114 СК).

Відповідно до рішення Обухівського районного суду Київської області по справі №__________ шлюб між ПІБ та ПІБ зареєстрований 00.00.0000 Відділом реєстрації актів цивільного стану   Обухівського районного управління юстиції Київської області, актовий запис №00 – розірвано. Рішення набрало законної сили  00.00.0000.

00 жовтня 2016 року постановою Київського окружного адміністративний суду по справі № __________ за позовом Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області до ПІБ, треті особи ­– ПІБ, ПІБ про зобов’язання вчинити певні дії встановлено, що згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. номер ___________ від 00.00.0000 р. земельна ділянка, що знаходиться за адресою Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вулиця __________ має цільове призначення для ведення особистого селянського господарства. Дана інформація підтверджується роздруківкою із сайту Публічна кадастрова карта України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta). Спірний об’єкт будівництва не тільки побудовано без отримання необхідних вихідних даних та документу, що надає право на виконання будівельних робіт (як зазначено в актах перевірок від 00.00.0000 р., 00.00.0000  р., 00.00.0000 р), а ще й на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети.

Відповідно до матеріалів справи третя особа – ПІБ особисто приймав участь у судових засіданнях та надавав письмові пояснення, в тому числі він брав участь в дослідженні доказів по справі, а саме: витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. номер __________ від 00.00.0000 р., свідоцтва про права власності на нерухоме майно індексний номер 00.00.0000 від 00.00.0000 та роздруківки із сайту Публічна кадастрова карта України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta).

Відповідно до цих документів земельна ділянка за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вулиця ___________ площею 0,0339 га  кадастровий номер ___________ знаходиться у приватній власності ПІБ.

Крім того, згідно  з матеріалами судової справи третя особа ПІБ подав апеляційну скаргу на вищевказану постанову Київського окружного адміністративний суду в якій посилався на ці докази (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. номер ___________ від 00.00.0000 р. та свідоцтво про права власності на нерухоме майно індексний номер ____________ від 00.00.0000).

Вищевказані докази свідчать, що ПІБч достеменно знав в 0000 році, що Відповідачка зареєструвала на себе право приватної власності на земельну ділянку за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вулиця __________ площею 0,0339 га  кадастровий номер ___________.

В зв’язку з цим, Відповідач просить суд застосувати строк позовної давності відповідно до частини 3 ст. 267 ЦК України та частини 2 статті 72 СК України.

Підсумовуючи все вищевикладене Відповідач  вважає, що доводи Позивача, викладені у позовній заяві, є без підставними, ґрунтуються на припущеннях, які нічим не підтверджені та є такими, що не відповідають дійсним обставина справи, а тому не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись статтями 43,  178 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОСИМО:

 1. Долучити цей відзив до матеріалів цивільної справи № ___________ та врахувати його під час прийняття рішення у даній справі.
 2. У задоволенні позову ПІБ до ПІБ про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та поділ майна подружжя відмовити повністю.

 

Додатки:

 • Копія свідоцтва про шлюб серії 1-ОК №__________.
 • Копія рішення Обухівського районного суду Київської області по справі №____________.
 • Копія свідоцтва про права власності на нерухоме майно індексний номер __________ від 00.00.0000.
 • Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер ____________ від 00.00.0000.
 • Копія витягу з рішення №000 Шістдесятої сесії шостого скликання Обухівської міської ради Київської області.
 • Копія заяви ПІБ про залучення його до участі у справі № ____________ в якості третьої особи;
 • Роздруківка  з Єдиного державного реєстру судових рішень постанови Київського окружного адміністративний суду по справі № ____________ від 00 жовтня 0000 року;
 • Роздруківка інформації з сайту Судова влада України по справі № _____________;
 • Витяги з апеляційної скарги третьої особи ПІБ по справі № ____________;
 • Копія ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 00.00.0000 по справі № ____________;
 • Докази направлення даного відзиву на позов Позивачу на 2 арк. в 1 прим., тільки на адресу суду.

 

Відповідач                                                                                     ПІБ

«00» липня 2021 року

 

Позовна заява про поділ спільного майна подружжя

Позовна заява про розірвання шлюбу

З повагою, адвокат по сімейним спорам і питанням ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *