ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

ЗРАЗОК ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА ЩОДО КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ СТАТТІ

Інформація актуальна станом на 2021 рік

За цим Попереднім договором Сторони зобов’язуються в строки, встановлені умовами цього Попереднього договору, укласти в майбутньому Договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого Продавець зобов’язується передати у власність (продати) квартиру (Об’єкт), а Сторона-2 (Покупець) зобов’язується прийняти цей Об’єкт та належним чином оплатити його вартість в обсязі, визначеному цим Попереднім договором.

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПО НЕРУХОМОСТІ

 

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

Місто Київ, ________________ року.

     Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю «*****» ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – __________,  місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця Анрі Барбюса, 00 (Ліцензія НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) затверджена Рішенням НКЦПФР №00 від 00.00.0000 року), яке діє від свого імені та за рахунок і в інтересах активів пайового венчурного інвестиційного фонду «*****» недиверсифікованого виду закритого типу (код фонду за ЄДРІСІ __________), в особі представника ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО __________, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 00, квартира 00, яка діє на підставі довіреності, посвідченої ПІБ, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 00 жовтня 0000 року за реєстровим № ____ (надалі – Сторона-1), з однієї сторони, та

     ___________________  (громадянство Україна), реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО ___________, місце проживання зареєстроване за адресою: ­­­­­­­­­­­­­­­­______________________, (надалі – Сторона-2), з іншого боку, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона,

підтверджуючи обізнаність із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіння необхідним обсягом цивільної дієздатності, повне усвідомлення значення своїх дій та відповідність їх вільному волевиявленню, яке відповідає їхній внутрішній волі як учасників цього правочину, керуючись статтями 3, 6, 11, 22, 26, 91, 208, ч. 2 ст. 546,  627-629, 635 та 638 Цивільного кодексу України, ст. 197.1.14 Податкового кодексу України, на виконання умов Договору організації будівництва об’єктів нерухомого майна №14-06/19 від 14 червня 2019 року уклали цей Попередній договір купівлі-продажу квартири (далі – Попередній договір) про таке:

 

 

     СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ

     1.1 За цим Попереднім договором Сторони зобов’язуються в строки, встановлені умовами пункту 1.2 цього Попереднього договору, укласти в майбутньому Договір купівлі-продажу квартири (далі – Основний договір), відповідно до якого Сторона-1 (в Основному договорі – Продавець) зобов’язується передати у власність (продати) квартиру № __ (_______________), характеристика якої вказана в п. 1.3. статті 1 цього Попереднього договору (надалі – Об’єкт), в житловому будинку за  будівельною адресою: місто Київ, проспект Перемоги, будинок № 00-_ (цифра – літера «__») з урахуванням в майбутньому присвоєної поштової адреси Об’єкту (надалі – Будинок), а Сторона-2 (в Основному договорі – Покупець) зобов’язується прийняти цей Об’єкт та належним чином оплатити його вартість в обсязі, визначеному цим Попереднім договором.

На день укладання цього Попереднього договору Будинок незавершений будівництвом (з усім обладнанням, інструментами, підсобними та допоміжними будівлями, внутрішніми інженерними мережами), будується за будівельною адресою: місто Київ, проспект Перемоги, будинок № 00-_ (цифра – літера «_»).

Будівництво житлового будинку здійснюється за єдиною проектною документацією на земельній ділянці з кадастровим номером __________, розташованій за адресою: місто Київ, пр. Перемоги, 00, відповідно до:

Запланований термін закінчення будівництва Будинку  – _________ 2021 року.

Введення Будинку в експлуатацію за фактом завершення його будівництва підтверджує належну якість виконання будівельних робіт та підтверджує якісний стан Об’єкта.

1.2. Основний договір укладається Сторонами протягом  60 (шістдесяти) робочих днів з моменту настання усіх наступних обставин, але не пізніше ніж _______________ року: 1) отримання Стороною-1 від Сторони-2 100% Забезпечувального платежу, встановленого п. 4.1. цього Попереднього договору з урахуванням уточнення розміру в порядку, передбаченому умовами цього Попереднього договору; 2) отримання Стороною-1 документів на Об’єкт; 3) повне та належне виконання Стороною-2 своїх зобов’язань, визначених в статті 4 цього Попереднього договору; 4) отримання Стороною-2 письмового запрошення/повідомлення від Сторони-1 про готовність укласти Основний договір із зазначенням місця (в межах м. Київ) та терміну його підписання.

     1.3. Характеристика Об’єкта:

Квартира загальною проектною площею 36,56 кв. м. (в тому числі площа з понижуючим коефіцієнтом балкону — 0,8, лоджії  — 1), за номером  0, на поверсі 0, кількість кімнат 1.

План Об’єкта, технічні характеристики якого можуть змінюватися в процесі будівництва, є Додатком №1 до цього Попереднього договору та його невід’ємною частиною.

Загальна проектна площа квартири є орієнтовною та підлягає уточненню згідно з даними суб’єктів господарювання, які здійснюють  технічну інвентаризацію після закінчення будівництва Будинку та введення його в експлуатацію.

У квартирі згідно з типовим проектом виконуються такі роботи: встановлюються вхідні металеві двері,віконні конструкції з двокамерними склопакетами в кімнатах та кухні, скління балконів та лоджій – однокамерними склопакетами; опорядження стін (окрім санвузлів, балконів/лоджій): оштукатурення гіпсовою сумішшю; підлога (окрім санвузлів, балконів/лоджій) – покриття цементно-піщаною стяжкою; стеля в усіх приміщеннях – шліфований моноліт; виконується монтаж систем опалення, в т.ч. встановлення радіаторів, каналізації (лише стояки) та водопостачання (без розведення та встановлення сантехнічного обладнання); система електророзведення до квартири з встановленням квартирного щита, монтаж трубної розводки для прокладки слабострумних мереж з встановленням щитка в квартирі; встановлюються лічильники гарячої та холодної води, електролічильник.

У разі зміни в процесі будівництва характеристик Об’єкта, технічні характеристики Об’єкта остаточно визначаються згідно з даними суб’єктів господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію на замовлення Сторони-1 та інших документів при укладанні Основного договору. Сторона-2 розуміє це та не заперечує, а також не вважає це перешкодою для укладення Основного договору.

Оздоблення, будівельні та оздоблювальні матеріали, дверні та віконні конструкції, комплектуючі, інженерні системи/мережі, їхні пристрої, обладнання та його комплектуючі, якщо наявність таких на Об’єкті  передбачено умовами Попереднього договору, за якісними характеристиками є аналогічними представленим/виконаним/встановленим у шоу-румі. Відмінності можливі через припинення поставок конкретних матеріалів, комплектуючих або обладнання, зупинення їх виробництва, а також через зміну постачальника. Сторона-1 гарантує, що будь-які відмінності від представленого у шоу-румі будуть відповідати  чинним державним будівельним нормам України, стандартам тощо.

1.4. Орієнтовна ціна Основного договору за домовленістю Сторін на дату укладання цього Попереднього договору складає _____________ грн. (_________________ гривні ___ копійок) без ПДВ, що на момент укладання становить  еквівалент ________ доларів США (_________ доларів 00 центів) згідно котирування українського міжбанківського ринку для USD/UAH.

Оплата ціни Основного договору здійснюється Стороною-2 в національній валюті України – гривні.

Сторони при укладанні цього Попереднього договору погодилися при визначенні грошового еквіваленту Орієнтовної ціни Основного договору, зазначеного в доларах США, застосувати курс гривні по відношенню до долара США, що встановлюється українським міжбанківським ринком станом на дату, що передує даті підписання цього Попереднього договору, та складає  _____    гривні за один долар США. Застосовується розмір курсу, що був опублікований на сайті www.IBF.UA (загальний доступ) в розділі «Ринки» підрозділі «Валютні ринки» підрозділі «Міжбанк онлайн» середнє арифметичне значення за графіком за день торгів («Продаж») на дату, що передує даті підписання цього Попереднього договору.

При укладанні Основного договору, Орієнтовна ціна Основного договору, визначена цим пунктом цього Попереднього договору, підлягає уточненню та буде дорівнювати:

– сумі, що складається з 100% розміру Забезпечувального платежу,  сплаченого за цим Попереднім договором, та розміру доплати, що сплачується Стороною-2 у разі збільшення фактичної загальної площі Об’єкта по відношенню до проектної площі Об’єкта, в порядку, передбаченому  п. 4.16, 4.18 цього Попереднього договору, або

– значенню, що складається з 100% розміру Забезпечувального платежу,  сплаченого за цим Попереднім договором, за вирахуванням розміру платежу, який Сторона-1 повертає Стороні-2 у разі зменшення фактичної загальної площі Об’єкта по відношенню до проектної площі Об’єкта, в порядку, передбаченому  п.4.16, 4.18 цього Попереднього договору, або

– 100% розміру Забезпечувального платежу,  сплаченого за цим Попереднім договором у разі, якщо площа Об’єкта не змінювалась (з урахуванням умов п.4.17 цього Попереднього договору).

Для проведення остаточних взаєморозрахунків Сторони будуть застосовувати фактичну площу, вказану у технічному паспорті, виготовленому суб’єктом господарювання, що здійснює  технічну інвентаризацію на замовлення Сторони-1, та Акті приймання-передачі Об’єкта.

Повна оплата за Об’єкт здійснюватиметься Стороною-2 не пізніше дня підписання та нотаріального посвідчення Основного договору, якщо інше не буде встановлено за домовленістю сторін при укладанні Основного договору.

1.5. Цей Попередній договір не надає Стороні-2 права власності на Об’єкт, права користуватися Об’єктом та права доступу до Об’єкта до моменту укладання Основного договору та реєстрації права власності на Об’єкт, у встановленому чинним законодавством України порядку. Право доступу може бути надане Стороні-2 лише після підписання Акта допуску.

1.6. Сторона-1 гарантує, що на момент укладання Основного договору вона забезпечить наявність усіх необхідних документів для нотаріального посвідчення Основного  договору.

 

СТАТТЯ 2.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-1

     2.1.  Сторона-1 зобов’язується:

     2.1.1. Укласти зі Стороною-2 Основний договір у термін, місці та на умовах, встановлених цим Попереднім договором.

2.1.2. Не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на укладання попередніх договорів стосовно цього самого Об’єкта.

2.1.3. Сторона-1 гарантує Стороні-2, що на день підписання Основного договору Об’єкт не буде перебувати під жодним з передбачених законодавством обтяжень та що до дня укладання Основного договору Сторона-1 не буде укладати щодо цього Об’єкта будь-яких правочинів, які б зумовили виникнення права власності на нерухомість у третіх осіб.

2.1.4. Зберігати конфіденційність відносин та умов відчуження Об’єкта.

2.1.5. Усі обов’язки Сторони-1 за цим Попереднім договором виникають з моменту настання такої відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України): сплата Стороною-2 100% Забезпечувального платежу, встановленого п. 4.1. цього Попереднього договору, з урахуванням уточнення розміру в порядку, передбаченому умовами цього Попереднього договору.

2.1.6. Передати Об’єкт  у власність Стороні-2 з комплектом ключів та оригіналом технічного паспорту  протягом одного робочого дня з дати укладання Основного договору та проведення Стороною-2  повного розрахунку за Основним договором.

 

 

СТАТТЯ 3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-2

     3.1. Сторона-2 зобов’язується:

3.1.1. Укласти Основний договір у термін та на умовах, встановлених Попереднім договором. Місце укладання Основного договору зазначається у запрошенні та/або в повідомленні на сайті Сторони-1. Для цього Сторона-2 зобов’язується з’явитись для укладання Основного договору за адресою (в межах м. Київ) та в термін, встановлені у запрошенні/повідомленні Сторони-1. Неявка Сторони-2 у встановлений термін у визначене цим запрошенням/повідомленням місце та/або несплата платежу згідно з п.4.1. Договору є підставою для застосування Стороною-1 штрафних санкцій, передбачених п. 4.11, 4.12. цього Попереднього договору, та надає Стороні-1 право в односторонньому порядку відмовитися від укладання Основного договору.

3.1.2. Прийняти Об’єкт у визначені Основним договором строки.

3.1.3. Зберігати конфіденційність відносин та умов відчуження Об’єкта.

3.1.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту реєстрації права власності на Об’єкт укласти договір з експлуатуючою організацією, яка буде балансоутримувачем Будинку на момент укладення Основного договору, та надати копію такого договору Стороні-1 протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту його укладання.

3.1.5. У разі збільшення фактичної загальної площі Об’єкта за результатами проведення технічної інвентаризації Об’єкта після завершення будівництва Будинку, в день укладання Основного договору провести доплату на умовах, визначених цим Попереднім договором.

3.1.6. На день оплати Забезпечувального платежу або його частини в межах строку, встановленого п. 4.3. цього Попереднього договору, звертатися до Сторони-1 за отриманням рахунку.

3.1.7. Укласти, у разі необхідності, у термін та порядку, передбачені в п. 4.2. Попереднього договору,  Договір про внесення змін до цього Попереднього договору.

3.1.8. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Попереднім договором.

3.2. Підтвердженням виконання Стороною-2 своїх зобов’язань щодо сплати Забезпечувального платежу або його частини та інших платежів, передбачених цим Попереднім договором, є зарахування грошових коштів на банківський рахунок Сторони-1.

 

СТАТТЯ 4. ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ДОГОВОРОМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     4.1. Для забезпечення виконання свого зобов’язання щодо укладання Основного договору Сторона-2 сплачує Стороні-1 Забезпечувальний платіж  у розмірі  __________ грн. (______________ гривні ___ копійок) без ПДВ,  що еквівалентно ________ доларів США (______ доларів 00 центів)   згідно з котируванням українського міжбанківського ринку для USD/UAH.

Курс гривні по відношенню до долара США, встановлений українським міжбанківським ринком станом на дату, що передує даті підписання цього Попереднього Договору, складає  ____гривні за один долар США. Застосовується розмір курсу, що був опублікований на сайті www.IBF.UA (загальний доступ) в розділі «Ринки» підрозділі «Валютні ринки» підрозділі «Міжбанк онлайн» середнє арифметичне значення за графіком за день торгів («Продаж») на дату, що передує даті підписання цього Попереднього договору.

4.1.1. Сторона-2 має право сплачувати Забезпечувальний платіж частинами протягом строку, вказаного п.4.3. цього Попереднього договору.

4.2. Розмір Забезпечувального платежу, визначений цим Попереднім договором в національній валюті України – гривні, є орієнтовним та підлягає обов’язковому уточненню у разі зміни курсу української гривні відносно долара США на момент оплати Стороною-2 Забезпечувального платежу або його частини (у разі сплати Забезпечувального платежу частинами) в порядку, передбаченому п. 4.2.1. п.4.2. цього Попереднього договору.

Сторони зобов’язуються не пізніше дати підписання Основного договору укласти та нотаріально посвідчити Договір про внесення змін до цього Попереднього договору, предметом якого є уточнення та визначення Орієнтовної ціни Основного договору. Договір про внесення змін до цього Попереднього договору укладається та нотаріально посвідчується за адресою: м. Київ, вул. А. Барбюса, 28-б, якщо про інше місце вчинення правочину Стороні-2 не буде письмово повідомлено.

У разі відмови від укладання та/або не укладання  Стороною-2 зазначеного вище Договору про внесення змін до цього Попереднього договору, Сторона-1 має право в односторонньому порядку розірвати цей Попередній договір шляхом направлення на адресу Сторони-2 відповідного письмового повідомлення. У такому разі цей Попередній договір вважається припиненим через 5 (п’ять) днів з дати відправлення на адресу Сторони-2 повідомлення про припинення дії цього Попереднього договору.

Отримана Стороною-1 за цим Попереднім договором сума за вирахуванням штрафу в розмірі 1,5% від Орієнтовної ціни Основного договору, визначеної цим Попереднім договором, підлягає поверненню протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання банківських реквізитів Сторони-2.

4.2.1. Розмір Забезпечувального платежу або частини Забезпечувального платежу (у разі сплати Забезпечувального платежу частинами)  визначається Стороною-1 згідно з такою формулою:

     P = N × S × E / E0, де

     P – розмір Забезпечувального платежу або частини Забезпечувального платежу (у разі сплати Забезпечувального платежу частинами) за Попереднім договором в національній валюті України – гривні;

     N – Орієнтовна ціна Основного договору, зазначена в п.1.4. на момент укладання Попереднього договору в  національній валюті України – гривні;

Орієнтовна ціна Основного договору на дату підписання Попереднього договору встановлюється одноособово Стороною-1 на підставі Наказу підприємства, виходячи з вартості 1 м2 Об’єкта.

Вартість 1 м2 Об’єкта станом на дату підписання цього Попереднього договору становить 26 931,98 грн. (двадцять шість тисяч дев’ятсот тридцять одна гривна 98 копійок) без ПДВ ,  що еквівалентно 1 120,35 доларів США (одна тисяча сто двадцять доларів 35 центів) згідно котирування українського міжбанківського ринку для USD/UAH.

Курс гривні по відношенню до долара США, встановлений українським міжбанківським ринком станом на дату, що передує даті підписання цього Попереднього Договору, складає 24,0389  гривні за один долар США. Застосовується розмір курсу, що був опублікований на сайті www.IBF.UA (загальний доступ) в розділі «Ринки» підрозділі «Валютні ринки» підрозділі «Міжбанк онлайн» середнє арифметичне значення за графіком за день торгів («Продаж») на дату, що передує даті підписання цього Попереднього договору.

S – процент від Орієнтовної ціни Основного договору, що підлягає сплаті;

Е0 – курс гривні по відношенню до долара США, встановлений на українському міжбанківському ринку станом на дату, що передує даті підписання цього Попереднього договору, складає 24,0389  гривні за один долар США. Застосовується розмір курсу, що був опублікований на сайті www.IBF.UA (загальний доступ) в розділі «Ринки» підрозділі «Валютні ринки» підрозділі «Міжбанк онлайн» середнє арифметичне значення за графіком за день торгів («Продаж») на дату, що передує даті підписання цього Попереднього договору;

Е – курс гривні по відношенню до долара США, встановлений згідно з котируванням на українському міжбанківському ринку станом на день, що передує даті виставлення Рахунку. Застосовується розмір курсу, що був опублікований на сайті www.IBF.UA (загальний доступ) в розділі «Ринки» підрозділі «Валютні ринки» підрозділі «Міжбанк онлайн» середнє арифметичне значення за графіком за день торгів («Продаж») на дату, що передує даті виставлення Рахунку.

4.3. Оплата Забезпечувального платежу здійснюється шляхом перерахування грошових коштів в українській гривні на рахунок Сторони-1 не пізніше __________ року включно з моменту укладання Попереднього договору: Товариство з обмеженою відповідальністю «*****»,

Забезпечувальний платіж підлягає оплаті на підставі рахунку або рахунків (у разі сплати Забезпечувального платежу частинами) (далі  – Рахунок). Сторона-1 надає Стороні-2 Рахунок в день оплати Забезпечувального платежу або його частини. Рахунок дійсний протягом банківського дня, в який він був наданий шляхом вручення під розписку або відправлення на електронну пошту. Рахунок формується з урахуванням умов п.4.2. цього Попереднього договору.

У будь-якому разі Сторона-2 в день здійснення Забезпечувального платежу/або його частини зобов’язана самостійно звернутися до Сторони-1 за отриманням відповідного Рахунку.

4.4. Датою оплати Забезпечувального платежу або його частини та інших платежів, передбачених цим Попереднім договором,  є дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Сторони-1 з урахуванням положень цього пункту. Відповідно до норм Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ІІІ від 05.04.2001р. грошові кошти повинні бути внесені до закінчення операційного часу банку, в якому Сторона-2 здійснює платіж, для забезпечення перерахування грошових коштів на рахунок Сторони-1 в день здійснення платежу.

У разі  внесення Забезпечувального платежу до банківської установи в день видачі Рахунку напередодні вихідних, святкових, неробочих днів, за умови, що зарахування грошових коштів на банківський рахунок Сторони-1 відбулося не пізніше наступного робочого дня, зобов’язання Сторони-2 щодо оплати вважаються виконаними належним чином без застосування до неї санкцій, передбачених умовами цього Попереднього договору.

4.5. У разі, якщо сайт (веб-портал) www.IBF.UA буде заблоковано, буде перейменовано, змінить профіль інформації чи формат відображення інформації, або не буде відображати в розділі «Ринки» підрозділі «Валютні ринки» підрозділі «Міжбанк онлайн» середнє арифметичне значення за графіком за день торгів («Продаж») на відповідну дату, то Сторона-1 матиме право самостійно визначити сайт (веб-портал), яким користується для встановлення розміру курсу гривні по відношенню до долара США, що складеться на українському міжбанківському валютному ринку станом на відповідний день виставлення рахунку. У такому випадку Сторона-1 буде застосовувати максимальне значення продажу долара США за гривню на міжбанківському валютному ринку України, визначене на підставі даних, що будуть міститись на сайті (веб-порталі), визначеному Стороною-1 як джерело інформації. У разі відсутності торгів на міжбанківському валютному ринку України в дату виставлення рахунку, Сторона-1 буде використовувати дані останньої торгової сесії, які зафіксовані на визначеному цим Договором чи Стороною-1 сайті (веб-порталі). Сторона-2 погоджується з правами Сторони-1, передбаченими цим пунктом Попереднього договору, та зобов’язується виконувати платежі на підставі рахунків, виставлених за даними визначеного Стороною-1 джерела (веб-порталу).

4.6. Сторони стверджують, що Забезпечувальний платіж, який Сторона-2 сплачує Стороні-1 на підставі цього Попереднього договору, не є авансом, попередньою оплатою, поворотною фінансовою допомогою та не є видом забезпечення виконання зобов’язання в розумінні ч. 1. ст. 546 Цивільного кодексу України. Забезпечувальний платіж є іншим видом забезпечення виконання Стороною-2 зобов’язання щодо укладання Основного договору, встановленим Сторонами відповідно до ч. 2. ст. 546 Цивільного кодексу України.

4.7. При укладанні Сторонами Основного договору Сторона-1 повертає  Забезпечувальний платіж, отриманий за цим Попереднім договором, на розрахунковий рахунок Сторони-2 в день укладання Основного договору. За домовленістю Сторін при укладанні Сторонами Основного договору  Сторони мають право провести зарахування зустрічних взаємних вимог, шляхом підписання Акта, за яким зобов’язання Сторони-1 щодо повернення  суми Забезпечувального платежу, сплаченого Стороною-2 за цим Попереднім договором, зараховуються в рахунок сплати платежу Сторони-2 за Основним договором.

4.8. У випадку порушення своїх зобов’язань за Попереднім договором Сторони несуть відповідальність, визначену Попереднім договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням вимог, визначених чинним законодавством України та Попереднім договором.

4.9. Сторони дійшли згоди визначити такі наслідки неналежного виконання Стороною-2 умов Попереднього договору щодо сплати Забезпечувального  платежу в строки, визначені п. 4.3. цього Попереднього договору, а саме:

4.9.1. У разі несплати Стороною-2 Забезпечувального платежу в розмірі, передбаченому п. 4.1., 4.2. цього Попереднього договору, крім випадків, передбачених п. 4.9.2., 4.9.3. Попереднього договору, цей Попередній договір автоматично припиняє свою дію на 3 (третій) календарний день після останнього дня строку сплати Забезпечувального платежу, встановленого в п. 4.3. цього Попереднього договору. Автоматичне припинення договору не потребує від сторін жодних повідомлень, додаткового оформлення та погодження Сторонами. З моменту автоматичного припинення дії цим Попереднім договором, Сторона-1 вважається вільною від будь-яких зобов’язань перед Стороною-2 і має право на свій розсуд розпоряджатися Об’єктом. Грошові кошти, перераховані Стороною-2 та отримані Стороною-1 після спливу 2 (двох) календарних днів після останнього дня строку сплати Забезпечувального платежу, встановленого в п. 4.3. цього Попереднього договору, підлягають поверненню на банківські реквізити, що  будуть надані Стороною-2, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Стороною-1 банківських реквізитів.

4.9.2. У разі, якщо Стороною-2 протягом 2 (двох) календарних днів після останнього дня строку сплати Забезпечувального платежу, встановленому в п.4.3. цього Попереднього договору, Забезпечувальний платіж буде сплачено в повному обсязі з урахуванням уточнення, розрахованого відповідно до умов цього Попереднього договору,  Сторона-2 сплачує на користь Сторони-1 пеню в розмірі 0,2% від Орієнтовної ціни Основного договору, зазначеної в п. 1.4. цього Попереднього договору на день його підписання в національній валюті України – гривні, за кожний день прострочення. У цьому разі Попередній договір не припиняється за умови добровільного погашення пені  одночасно з оплатою Забезпечувального платежу. У разі, якщо пеня, не буде сплачена Стороною-2, Сторона-1 має право в односторонньому порядку розірвати цей Попередній договір  шляхом направлення на адресу Сторони-2 відповідного письмового повідомлення. У такому разі цей Попередній договір вважається припиненим через 2 (два) дні з дати відправлення Стороною-1 на адресу Сторони-2 повідомлення про припинення дії договору. Отримана Стороною-1 за цим Попереднім договором сума за вирахуванням штрафу в розмірі 1,5% від Орієнтовної ціни Основного договору, визначеної п. 1.4. цього Попереднього договору на день його підписання в національній валюті України – гривні, підлягає поверненню протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання банківських реквізитів Сторони-2.

4.9.3. У разі, якщо Стороною-2 протягом 2 (двох) календарних днів після останнього дня строку сплати Забезпечувального платежу, встановленого  п. 4.3. цього Попереднього договору, буде сплачено лише частину від розміру Забезпечувального платежу, цей Попередній договір автоматично припиняє свою дію на 3 (третій) календарний день після останнього дня строку сплати Забезпечувального платежу, встановленого п. 4.3. цього Попереднього договору. Автоматичне припинення договору не потребує від Сторін жодних повідомлень, додаткового оформлення та погодження Сторонами. З моменту автоматичного припинення дії цього Попереднього договору Сторона-1 вважається вільною від будь-яких зобов’язань перед Стороною-2 і має право на свій розсуд розпоряджатися Об’єктом. Отримана Стороною-1 за цим Попереднім договором сума за вирахуванням штрафу в розмірі 1,5% від Орієнтовної ціни Основного договору в розмірі, визначеному п. 1.4. цього Попереднього договору на день його підписання в національній валюті України – гривні, підлягає поверненню протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання банківських реквізитів Сторони-2.

4.10.  Витрати, пов’язані з поверненням грошових коштів на рахунок Сторони-2 несе Сторона-2.

4.11. У разі прострочення термінів укладання Основного договору з вини Сторони-2, Сторона-2, на вимогу Сторони-1, сплачує Стороні-1 неустойку у розмірі 0,05 % від Орієнтовної ціни Основного договору, визначеної п. 1.4. Попереднього договору на день його підписання в національній валюті України – гривні, за кожний день такого прострочення.

4.12. У випадку невиконання, неналежного виконання або порушення Стороною-2 зобов’язання щодо укладання Основного договору, відмови від укладання, не укладання у встановлений договором термін більше ніж на 10 (десять) календарних днів Сторона-1 має право відмовитись від укладання Основного договору зі Стороною-2, припинивши в односторонньому порядку Попередній договір, при цьому сплачений Стороною-2 Забезпечувальний платіж повертається Стороні-2 протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати припинення Попереднього договору за вирахуванням суми неустойки у розмірі 5% від Орієнтовної ціни  Основного договору, визначеної п. 1.4. Попереднього договору на день його підписання в національній валюті України – гривні, яка утримується Стороною-1. Крім того, у випадку невиконання, неналежного виконання або порушення Стороною-2 зобов’язання щодо укладання Основного договору, відмови від укладання, не укладання у встановлений договором термін більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Сторона-1 має право на утримання із Забезпечувального платежу, що підлягає до повернення, штрафу у розмірі річного податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розрахованого виходячи із розрахунку максимальний розмір ставки податку відповідно до п. 266.5.1. Податкового кодексу України за 1 кв. метр загальної площі квартири, за період з дня оформлення Стороною-1 права власності до дня припинення цього Попереднього договору. У цьому разі Попередній договір вважається припиненим через 10 (десять) календарних днів з моменту відправлення Стороною-1 Стороні-2 повідомлення про припинення цього Попереднього договору. Таке дострокове одностороннє припинення Попереднього договору, наслідками якого є припинення зобов’язань Сторін за цим Попереднім договором в повному обсязі, не потребує додаткового оформлення та погодження Сторонами. Належним доказом повідомлення Сторони-2 про припинення цього Попереднього договору є поштова квитанція про відправлення такого повідомлення та опис вкладення у цінний лист.

4.13. У разі припинення за згодою Сторін зобов’язання щодо укладення Основного договору, якщо це було  ініційовано Стороною-2, Забезпечувальний платіж, сплачений Стороні-1, підлягає поверненню Стороні-2 за вирахуванням штрафу в розмірі 5% від Орієнтовної ціни Основного договору в розмірі, визначеному п. 1.4. цього Попереднього договору на день його підписання в національній валюті України – гривні, підлягає поверненню протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання банківських реквізитів Сторони-2, якщо інші умови дострокового розірвання договору не будуть визначені в змісті додаткової угоди.

У разі відсутності банківських реквізитів Сторони-2, термін повернення коштів Стороні-2, встановлений цим пунктом цього Договору, починає відраховуватися з дати надання Стороною-2 в письмовій формі  Стороні-1 банківських реквізитів.

В інших випадках дострокового припинення цього Попереднього договору за згодою Сторін Сторона-1 має право Забезпечувальний платіж, сплачений Стороні-1, повернути Стороні-2 в строки, визначені цим пунктом цього Попереднього договору, без застосування штрафних санкцій.

4.14. У разі невиконання Стороною-2 п. 3.1.4. цього Попереднього договору, Сторона-2 сплачує Стороні-1 неустойку у розмірі 100 (сто) гривень за кожний день такого прострочення.

4.15. Відповідно до ст. 259 Цивільного кодексу України сторони погодили, що строк позовної давності, який застосовуватиметься до стягнення штрафних санкцій (неустойки) за цим попереднім Договором, становить 3 (три) роки, а штрафні санкції (неустойка) будуть нараховуватися за весь період прострочення.

4.16. Орієнтовна ціна Основного договору, визначена п. 1.4. цього Попереднього договору, підлягає уточненню на дату укладання Основного договору у випадку, якщо фактична загальна площа Об’єкта за результатами проведення технічної інвентаризації Об’єкта після завершення будівництва, проведення внутрішніх опоряджувальних робіт та здачі його в експлуатацію, виявиться більшою або меншою від загальної проектної площі Об’єкта, передбаченої Попереднім договором. Коригування платежу здійснюється з розрахунку, що ціна за один квадратний метр різниці між фактичною загальною площею та загальною проектною площею, передбаченою цим Попереднім договором визначається в гривнях без урахування ПДВ, що еквівалентно 1 120,35 доларів США (одна тисяча сто двадцять доларів 35 центів)  згідно з котируванням українського міжбанківського ринку для USD/UAH.

Ціна 1 (одного) квадратного метру сплачується в національній валюті України – гривні, за курсом продажу долару США, встановленому українським міжбанківським ринком станом на дату, що передує даті виставлення Рахунку на сплату різниці площі. Застосовується розмір курсу гривні по відношенню до долара США, що був опублікований на сайті www.IBF.UA (загальний доступ) в розділі «Ринки» підрозділі «Валютні ринки» підрозділі «Міжбанк онлайн» середнє арифметичне значення за графіком за день торгів («Продаж»)  на дату, що передує даті виставлення Рахунку на сплату різниці площі.

4.17. Коригування договірної вартості Об’єкта не здійснюється за Основним договором, якщо за результатами проведення технічної інвентаризації Об’єкта після завершення будівництва та здачі Будинку в експлуатацію площа Об’єкта зменшиться в межах 1,00 кв. м. Сторони розуміють та погоджуються з тим, що зменшення площі Об’єкта в межах 1,00 кв. м. виникає в результаті здійснення опорядження стін, проведення інших опоряджувальних робіт на Об’єкті.

4.18. У разі коригування договірної вартості Об’єкта в порядку, визначеному в пункті 4.16. Попереднього договору, відповідна Сторона здійснює доплату/повернення іншій Стороні. Доплата/повернення здійснюється відповідною особою шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок іншої Сторони. Сторона-1 здійснює повернення протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту укладання Основного договору, Сторона-2 зобов’язується здійснити доплату в день підписання Основного договору.

4.19. У разі, якщо  Сторона-2 до укладання Основного договору без письмової згоди Сторони-1 почала користуватися Об’єктом, здійснювати будівельні або оздоблювальні роботи в Об’єкті чи порушила заборону доступу до Об’єкта, зазначену в п. 1.5. цього Попереднього договору, Сторона-2 зобов’язується сплатити Стороні-1 штраф у розмірі 20 000,00 грн. (двадцяти тисяч гривень 00 коп.) та відшкодувати у повному обсязі будь-які збитки, спричинені Стороні-1 та власникам квартир/нежитлових приміщень в Будинку, які зазнали пошкоджень внаслідок дій (бездіяльності) Сторони-2.

Сторона-1 має право утримати суму штрафу із сум, отриманих нею від Сторони-2 у якості Забезпечувального платежу,  про що Сторона-1 повідомляє Стороні-2 у письмовому вигляді, в передбачений цим Попереднім договором спосіб. Сторона-2  несе відповідальність перед особами, що зазнали пошкоджень.

Сторони домовились, що Сторона-2, після зарахування Стороною-1 частини Забезпечувального платежу у якості сплати Стороною-2 передбаченого цим пунктом Попереднього договору штрафу, зобов’язується доплатити Стороні-1 утриману суму Забезпечувального платежу шляхом доплати відповідної суми на поточний рахунок Сторони-1 протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту направлення Стороною-1 повідомлення про утримання суми штрафу за рахунок Забезпечувального платежу. У разі, якщо Сторона-2 не здійснить доплату, то цей Попередній договір вважатиметься автоматично припиненим на 10 (десятий) календарний день з моменту відправлення Стороною-1 письмового повідомлення про утримання штрафу Стороні-2 із суми Забезпечувального платежу. Таке дострокове розірвання (припинення) Попереднього договору, наслідками якого є припинення зобов’язань Сторін за цим Попереднім договором в повному обсязі, не потребує додаткового оформлення та погодження Сторонами. У цьому випадку сплачений Стороною-2 Забезпечувальний платіж повертається Стороні-2 Стороною-1 протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати припинення Попереднього договору за вирахуванням суми штрафу,  передбаченого цим пунктом Попереднього договору.

4.20. У разі неповідомлення відповідного рахунку Стороною-2 для повернення перерахованих сум платежу на користь Сторони-2 у випадках, передбачених цим Попереднім договором,  Сторона-1 не несе відповідальності за несвоєчасне повернення коштів Стороні-2.

4.21. У разі збігу строку на укладення Основного договору згідно з п. 1.2. цього Попереднього договору  та неукладення Сторонами Основного договору з причин затримки оформлення первинного права власності, зобов’язання, встановлене цим Попереднім договором, припиняється, за умови, що жодна із Сторін не направить іншій Стороні пропозицію про його укладення в іншій строк. У цьому випадку зобов’язання укласти Основний договір припиняється без застосування Сторонами одна до одної будь-яких штрафних санкцій чи відповідальності за не укладання Основного договору у термін, передбачений на його укладання. Сторона‑1 зобов’язується, у такому випадку, повернути Стороні-2, шляхом банківського переказу, фактично отриману суму Забезпечувального платежу за цим Попереднім договором протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Стороною-1 заяви Сторони-2 про повернення фактично сплаченої суми Забезпечувального, за умови  надання  Стороною-2 точних та дійсних банківських реквізитів.

4.22. У випадку, передбаченому п.4.21. цього Попереднього договору, Сторони  можуть продовжити строк для укладення Основного договору визначений п.1.2. цього Попереднього договору, шляхом укладення Договору про внесення змін до цього Попереднього договору або Договору про поновлення дії цього Попереднього договору.

4.23. Загальний розмір неустойки, штрафу, пені, які передбачені умовами цього Попереднього договору, як відповідальність Сторони-2 за невиконання своїх зобов’язань за цим Попереднім договором в кожному окремому випадку, утримується  із грошових коштів, внесених Стороною-2 за цим Попереднім договором або сплачується Стороною-2 (а у випадках примусового виконання зобов’язань – стягуються).

Сторони домовились, що у разі, якщо цим Попереднім договором передбачено застосування штрафних санкцій (неустойки, пені, штрафу), то їх застосування є правом Сторони, а не обов’язком. Положення цього пункту не застосовуються до випадків автоматичного припинення (розірвання) цього Попереднього договору на підставі його умов. При цьому, якщо цим Попереднім договором передбачено декілька видів штрафних санкцій, то Сторона право на застосування яких їй надано, має право застосувати їх (в передбаченому цим Попереднім договором порядку) як одночасно та кумулятивно, так і окремо одна від одної.

4.24. Припинення (розірвання) цього Попереднього договору Стороною-1, якщо таке право їй надано цим Договором, є правом Сторони-1, що використовується нею на її власний розсуд. Положення цього пункту не застосовуються до випадків автоматичного припинення (розірвання) цього Попереднього договору на підставі його умов.

 

 

 

СТАТТЯ 5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

     5.1. Жодна зі Сторін цього Договору не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх обов’язків за цим Договором, якщо невиконання буде наслідком форс-мажорних обставин, що виникли після укладання цього Договору.

5.2.  Під форс-мажорними обставинами слід вважати обставини, що перебувають поза контролем волі Сторін цього Договору і які роблять виконання умов цього Договору неможливим. Зокрема, такими обставинами є стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси, такі погодні умови, які роблять виконання робіт неможливим, тощо); руйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, які знаходились у землі; радіаційна, хімічна зараженість; ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних апаратів зі звуковими та надзвуковими швидкостями, війна, блокада чи інші заходи урядів та урядових органів, інші подібні обставини.

5.3. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань у термін, встановлений у Договорі, додаткових угодах та додатках до нього, то цей термін переноситься відповідно на час дії цієї обставини.

5.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання, зобов’язана негайно, однак не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту, коли їй стало чи повинно було стати відомо про настання чи припинення форс-мажорних обставин, у письмовій формі повідомити іншій Стороні про їх настання чи припинення. Факти, викладені у повідомленнях, повинні бути підтверджені торговою (торгово-промисловою) палатою чи іншими компетентними органами, організаціями, установами. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язання.

 

СТАТТЯ 6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

     6.1. Сторона-1 повідомила, а Сторона-2 прийняла до відома, що будівництво житлового комплексу за адресою місто Київ, пр. Перемоги, 67 передбачає декілька черг будівництва. З метою реалізації будівництва будуть проводитись будівельні та монтажні роботи в безпосередній близькості від будівлі, в якій знаходиться  Об’єкт, як визначено в п. 1.3 цього Договору. Підписанням цього пункту Договору Сторона-2  погоджується з проведенням будь-яких будівельних та монтажних робіт та відсутністю жодних претензій з його боку.

6.1.2. Підписанням цього договору Сторона-2 підтверджує, що прийняте нею рішення про укладання цього Попереднього договору не залежить від внесення змін до проектної документації , визнає зазначені в цьому пункті Попереднього договору зміни незначними та такими, що можуть виникнути під час будівництва, погоджується та надає Стороні-1 право на:

а) (і) внесення змін в проектну документацію будівництва; (іі) зміну орієнтовної площі Об’єкта; (ііі) зміну кількості поверхів та/або площ нежилих приміщень загального користування тощо; (іv) зміну технології будівництва тощо на будь-якій стадії будівництва;

б) зміну номеру Об’єкта, що буде остаточно визначений після введення Об’єкта в експлуатацію та проведення технічної інвентаризації у порядку, встановленому законодавством України;

в) зміну меж земельної ділянки та/або поділ (об’єднання) земельної ділянки, передачу прав на земельну ділянку тощо;

г) на зміну якості Об’єкта без попереднього погодження зі Стороною-2, з урахуванням умов п. 1.3. Попереднього договору, за умови погодження з відповідними державними органами та організаціями, або зміни, що здійснюються без такого погодження, якщо це не вимагається містобудівним законодавством;

д) Сторона-2 погоджується з тим, що не може бути підставою для відмови останнього від укладання Основного договору з причини того, що на території земельної ділянки не виконані роботи з благоустрою в повному обсязі, обмежений рух тощо.

е) зміну зазначеної адреси в період будівництва та/або надання поштової адреси після закінчення будівництва, що не потребує внесення змін до цього Попереднього договору чи окремого повідомлення Сторони-2 про це.

є) надає право Стороні-1 самостійно визначити умови та укласти відповідні договори з Експлуатаційною компанією щодо експлуатації будинку, до складу якого входить Об’єкт.

6.2.   Попередній договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

6.3. Дія Попереднього договору припиняється, якщо Основний договір не буде укладений з вини Сторони-2 протягом терміну, визначеного п. 1.2. Попереднього договору, за винятком випадків, визначених цим Попереднім договором.

6.4. Після підписання цього Попереднього договору всі листування, попередні протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що стосуються Попереднього договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Попереднього договору.

6.5. Кожна зі Сторін цього Попереднього договору несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Попередньому договорі реквізитів, а у разі неповідомлення про їх зміни, несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. Сторона-2 зобов’язується своєчасно виключно у письмовій формі повідомляти Стороні-1 про зміну своїх реквізитів. Сторона-1 має право повідомляти про зміну своїх реквізитів як у письмовій формі, так і на сайті www.intergal-bud.com.ua, що вважається належним письмовим повідомленням про зміну своїх реквізитів.

6.6.  Зміни та доповнення до цього Попереднього договору будуть вважатися чинними, якщо вони викладені в письмовій формі та посвідчені нотаріально. У разі зміни реквізитів будь-якої зі Сторін зміни у Попередній договір не вносяться.

6.7. У разі зміни місцезнаходження, номеру факсимільного апарату, а також банківських реквізитів Сторона, у якої мали місце такі зміни, зобов’язана повідомити про це іншій Стороні в порядку, передбаченому у цій статті Попереднього договору, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту настання таких змін.

6.8. У випадку смерті Сторони-2 до часу укладання Основного договору, цей Попередній договір та зобов’язання, що виникли з нього зберігають свою силу для спадкоємців Сторони-2. У випадку смерті Сторони-2 договір припиняє свою дію виключно у випадку відсутності у Сторони-2 спадкоємців (за законом чи/та за заповітом).

6.9. Сторона-1 гарантує Стороні-2 усунути недоліки, які були виявлені у межах гарантійного строку, які не можна було виявити під час приймання-передачі Об’єкта, які виявилися лише у процесі використання Об’єкта, за винятком тих недоліків, які сталися з вини Сторони-2 або внаслідок природного зносу Об’єкта чи його частини (комплектуючих, оздоблення, обладнання), в тому числі, коли Об’єкт використовувався в якості шоу-руму.

Гарантійні зобов’язання Сторони-1 настають лише за таких умов:

– при відсутності ознак самостійного усунення недоліків Стороною-2, ознак стороннього втручання або очевидної спроби усунення недоліків;

– при відсутності ознак зміни конструктивних, технічних характеристик Об’єкта;

– при відсутності механічних пошкоджень, слідів дії хімічно-активних речовин, слідів дії теплового впливу та електричної перенапруги;

при відсутності пошкоджень Об’єкта, викликаних стихією, пожежею, побутовими факторами (підвищена  вологість, підвищена запиленість, агресивне середовище тощо), випадковими зовнішніми факторами (викид, перепад напруги в електричній мережі вище норми, гроза тощо);

– якщо Об’єкт експлуатувався за прямим призначенням згідно зі звичайними правилами, Інструкціями та правилами експлуатації комплектуючих, складових частин Об’єкта, при дотриманні температурного режиму, режиму вологості, норм протипожежної безпеки, інших обов’язкових норм та правил;

– письмового звернення Сторони-2 щодо виявлених недоліків до закінчення гарантійного строку, фіксування їх в дефектному акті відповідно до порядку, зазначеному в цьому пункті.

Сторона-1 (Продавець) гарантує Стороні-2 (Покупцю) усунути недоліки Об’єкта, які відповідають вищезазначеним умовам протягом такого строку (гарантійні строки):

  • 12 (дванадцять) календарних місяців з дня передачі Стороні-2 Об’єкта у відношенні:

– оздоблювальних, фасадних робіт й будівельних матеріалів, які використовувалися під час цих робіт;

– робіт з виготовлення та встановлення дверних та віконних конструкцій та їх комплектуючих (підвіконня, відливи, замки, ручки, наличники тощо) за винятком розхідних матеріалів, зовнішніх пристроїв та інших засобів, строк експлуатації яких менший, ніж цей гарантійний строк. При експлуатації металопластикових виробів Сторона-2 зобов’язана враховувати та суворо дотримуватися вимог, рекомендацій та застережень виробників віконних та дверних блоків, Інструкції з експлуатації металопластикових виробів, що  представлені у письмовому вигляді та додаються до акта приймання-передачі Об’єкта,  які є обов’язковими до виконання  і є підставою настання гарантійних зобов’язань Сторони-1;

– робіт з монтажу інженерних систем/мереж (опалення, водопостачання, електропостачання, вентиляції, каналізації, пожежної сигналізації) та самих інженерних систем/мереж, їхніх пристроїв, обладнання та їхніх комплектуючих, за винятком розхідних матеріалів, зовнішніх пристроїв та інших засобів, строк експлуатації яких менший, ніж цей гарантійний строк.

  • 6 (шість) календарних місяців з дня передачі Стороні-2 Об’єкта у відношенні:

– монтажу кухонних гарнітурів та самих кухонних гарнітурів, сантехнічного обладнання, електричних плит за винятком розхідних матеріалів, зовнішніх пристроїв та інших засобів, строк експлуатації яких менший, ніж цей гарантійний строк.

Закінчення гарантійного строку означає  вичерпання  дії  гарантійних зобов’язань Сторони-1.

Якщо протягом Гарантійного строку будуть виявлені недоліки (дефекти), Сторона-2 зобов’язана письмово повідомити про них  Стороні-1. Працівники технічних служб Сторони-1 встановлюють причини недоліків, час їх виникнення та виявлення у відповідному дефектному Акті, який погоджується із Стороною-2. Якщо Сторона-2 відмовляється від погодження дефектного Акта, Сторона-1 має право підписати Акт без погодження із Стороною-2. При цьому Сторона-2 має право призначити незалежну експертизу. Якщо між Сторонами виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їхніх причин, на вимогу Сторони-2 призначається незалежна експертиза. Експертна установа визначається взаємно обома Сторонами. Витрати на її проведення покладаються на Сторону, що вимагала її проведення, а якщо експертиза була проведена за згодою Сторін, витрати на її проведення покладаються в рівних частинах на Сторони.

6.10. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням та інші витрати, пов’язані з укладенням цього Попереднього договору та договорів про внесення змін  до цього Попереднього договору, покладаються на Сторону-2. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням Основного договору, в тому числі збір на обов’язкове пенсійне страхування у розмірі 1% від вартості Об’єкта, витрати пов’язані з державною реєстрацією права власності Покупця, витрати, пов’язані з оцінкою Об’єкта (в т.ч. для цілей оподаткування, якщо проведення такої оцінки передбачено чинним законодавством на дату укладення Основного договору),  та будь-які інші витрати, які будуть необхідні для укладення Основного договору у момент його підписання в тому чисті витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням Основного договору, сплачуються Стороною-2.

Сторона-2 повідомлена, що в разі припинення дії (розірвання) цього Попереднього договору плата за посвідчення  цього Попереднього договору не повертається.

6.11. Сторони домовились, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості щодо Договору є конфіденційними і не можуть передаватися однією Стороною третім особам без погодження іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних погоджень, документів для виконання Договору, сплати податків, обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.12. Зв’язок між Сторонами, якщо інше не встановлено окремо, здійснюється у письмовій формі. Письмові повідомлення направляються кур’єром або поштою (рекомендованим листом) на адресу Сторін, зазначену в цьому Попередньому договорі, або вручаються  особисто. Усі повідомлення вважаються отриманими особою-одержувачем та дійсними:

– якщо передано кур’єром – з моменту, коли кур’єрська розписка підписана одержувачем або його представником;

– якщо направлено рекомендованим листом – через 96 годин  після передачі в поштову службу України;

– якщо передано особисто – з моменту отримання відповідної письмової розписки про отримання повідомлення;

– якщо направлено засобами поштового зв’язку і підприємством зв’язку здійснено повідомлення про неможливість вручення поштового відправлення, то днем отримання особою-одержувачем письмового повідомлення вважається дата оформлення підприємством зв’язку повідомлення про неможливість вручення поштового відправлення.

6.13. Цей договір є Попереднім договором, закріплює лише зобов’язання сторін укласти Основний договір та не є  договором про відчуження майнових прав і не є правовстановлюючим документом на об’єкт нерухомості, не підтверджує право власності Сторони-2 на такий Об’єкт.

Особи, що підписали цей ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР, стверджують одна одній та повідомляють усім заінтересованим у тому особам, що у момент укладання цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними; розуміють природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором; при укладанні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними; договір укладається ними відповідно до справжньої волі, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску; договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для Сторони-2 обставин; правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним); цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним); питання, які не врегульовані у цьому Попередньому договорі, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Цивільного кодексу України.

6.14. З усіх питань, які не врегульовані цим Попереднім договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.15. Зміст статей 8, 12 Закону України «Про захист персональних даних» до відома Сторони-2 доведений. Представник Сторони-1 повідомляє, що надані Стороною-2 персональні дані включені до бази персональних даних «Контрагенти»  Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Крістал Ессет Менеджмент»  у день підписання цього Договору.  Обсяг та мета збору персональних даних – виконання вимог Закону України «Про запобігання  та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Закону України «Про захист персональних даних». З підписанням цього Договору  Сторона-2 погоджується з тим, що повідомлений в письмовій формі про свої права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані.

6.16. Цей договір вчиняється за згодою подружжя Сторони-2 _______________ , яка викладена в заяві, посвідченій приватним нотаріусом   року за реєстровим № ..

     Про зміст прав та обов’язків за цим Договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст. 215-236, 319, 334, 623-625, 635 Цивільного кодексу України, ст. 57-74 Сімейного кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом розяснено. Сторонам роз’яснено зміст ст. 27 Закону України «Про нотаріат», згідно з якою нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

6.17. Попередній договір укладено в трьох примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу  ПІБ, а інші, викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів, видаються Сторонам.

6.18. Додатки до цього Попереднього договору, що є його невід’ємними частинами:

6.18.1. Додаток №1 – План Об’єкта

 

 

 

 

Підписи Сторін:

 

СТОРОНА-1

Товариство з обмеженою відповідальністю «*****»,

місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця Анрі Барбюса, 00

ідентифікаційний код за  ЄДРПОУ: __________,

від свого імені та за рахунок і в інтересах активів пайового венчурного інвестиційного фонду «*****» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «*****», код за ЄДРІСІ __________,

Банківські реквізити:
п/Рua__________ в ПАТ КБ «*****», МФО _____ або п/р  UA __________ в АТ «*****», МФО _____ або п/р  __________ в АТ «*****», МФО _____ або п/р  UA__________ в АТ «*****», МФО _____

 

 

 

Представник:

 

 

_________________________________________________

 

СТОРОНА-2

 

 

 

_____________________________________________

 

 

 

 

 

 

Місто Київ, Україна, п’ятнадцятого січня дві тисячі двадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, ПІБ, приватним нотаріусом  Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю «*****»,  і повноваження його представника  перевірено.

У зв’язку з виробничою необхідністю цей договір складено та посвідчено за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 00.

 

Зареєстровано в реєстрі за №_______

Стягнуто плати – за домовленістю.

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

 

Договір позики

Заява про видачу дублікату договору купівлі продажу гаражу

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *