ДОГОВІР ПОЗИКИ

ШАБЛОН ДОГОВОРУ ПОЗИКИ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ДОГОВОРУ

Даний шаблон актуальний станом на 2021 рік

Змістом даного шаблону договору позики є взаємні права та обов’язки сторін (Позикодавця та Позичальника). Зокрема, за таким договором Позичальник отримав від Позикодавця, а Позикодавець передав у власність Позичальнику гроші. Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві отримані грошові кошти. 

АДВОКАТ В КИЄВІ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ: ІНШІ ПИТАННЯ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ: ІНШІ ПИТАННЯ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ СПАДКУВАННЮ, СІМЕЙНИХ ПИТАННЯХ

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ

 

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Місто Київ двадцять шосте червня дві тисячі двадцятого року.

     Я, громадянин Російської Федерації ПІБ _______, _____________ року народження; паспорт серії ______, виданий (ким, коли) _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків ______, який проживає за адресою: м. Київ, вул .______, іменований далі як “Кредитор”, – з одного боку, та

я, громадянин України ПІБ _______, _______ року народження; паспорт серії ______, виданий (ким, коли) _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків ______, який проживає за адресою: м. Київ, вул .______, іменований далі як “Позичальник”, – з іншого боку, разом іменовані “Сторони”,

попередньо ознайомлені із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом дієздатності, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки,

уклали цей договір про наступне:

 1. Позичальник отримав від Позикодавця, а Позикодавець передав у власність Позичальнику гроші в сумі ____ (______) євро (EUR) – далі сума позики.
 2. Підписанням даного Договору Позичальник підтверджує факт отримання від Позикодавця грошових коштів в сумі, зазначеній в п.1 даного Договору.
 3. Грошові кошти передаються Позикодавцем Позичальнику для придбання автомобіля марки __________ року випуску ____________. Придбання автомобіля Позичальником повинно бути здійснено до __________ року.
 4. Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві отримані грошові кошти в такий спосіб:

4.1. щомісяця повертатися по _______ євро (EUR) від суми позики до 15 числа наступного місяця, наступного за місяцем укладення цього Договору, але в будь-якому випадку загальна сума позики повинна бути повернута не пізніше _________ року.

4.2. за користування грошовими коштами Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю ___ (_______) відсотків від вказаної суми. За домовленістю Сторін, виплата відсотків за користування грошовими коштами здійснюється Позичальником одноразово – в момент повернення суми позики.

4.3. повна сума позики і відсотків, що підлягають сплаті Позичальником Позикодавцеві, в день остаточного розрахунку повинна відповідати _________________ євро (EUR);

4.4. виконання зобов’язання за договором має здійснюватися готівкою в межах міста Києва за місцем проживання позикодавця або за іншою адресою, вказаною Позикодавцем.

 1. Позичальник має право повернути повну суму позики, а Позикодавець зобов’язується прийняти повернуті кошти і раніше визначеного в пункті 4.1. цього Договору кінцевого терміну.
 2. Позичальник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання за даним договором. У разі прострочення повернення позики та / або відсотків за його використання, на суму простроченого платежу нараховується пеня в розмірі ____ відсотків від суми несвоєчасного виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення.
 3. У разі прострочення повернення чергової частини, Позикодавець має право вимагати від Позичальника дострокової виплати частини позики, що залишилася, сплати процентів, належних йому відповідно до п.4.2. даного Договору.
 4. У разі порушення Позичальником, без поважних причин, умов п.3, п.4.4. п.4 цього Договору, він зобов’язаний сплатити Позикодавцеві штраф в розмірі 10 відсотків від суми позики.
 5. У разі відмови Позикодавця від отримання повернутих йому грошей, Позичальник має право передати їх на депозит приватного нотаріуса, повідомивши про це Позикодавця в порядку встановленим цим Договором, що буде свідчити про виконання ним умов цього боргового документа.

10.Позичальник – з одного боку, і Позикодавець – з іншого боку, стверджують один одному та повідомляють усім заінтересованим у тому особам:

-в момент укладення цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;

– розуміють природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;

– володіють українською мовою, що дало їм можливість правильно і однозначно зрозуміти, і витлумачити цей договір;

– при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які мали істотне значення та були свідомо приховані ними;

– договір укладається ними відповідно до цієї їхньої волі, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

-договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

– угода вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивною);

-цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним).

 1. Позикодавець підтверджує, що в шлюбі не перебуває і що грошова сума, яка передається їм у власність Позичальника за цим Договором позики не є спільною сумісною власністю. Особи, які могли б поставити питання про визнання за ними права власності на відчужувану грошову суму (або її частина) відсутні.
 2. Позичальник підтверджує Позикодавцю і повідомляє всім зацікавленим у тому особам про те, що його дружина ПІБ ______ (______ року народження, паспорт серії ____, виданий _____ року ідентифікаційний номер ______), дала згоду на отримання в борг зазначеної в цьому договорі грошової суми, шляхом підписання _______________________________.
 3. У разі повернення Позичальником суми, зазначеної в п. 4.4. цього Договору, готівковими коштами, Позикодавець зобов’язується передати йому екземпляр цього Договору. На примірнику даного договору Позикодавець повинен проставити відмітку про повне виконання зобов’язань Позичальником за даним Договором і скріпити її своїм підписом.

У разі неможливості повернення примірника даного Договору, Позикодавець повинен вказати про це в розписці.

Без передачі Позичальнику Позикодавцем примірника даного Договору або розписки в отриманні повної суми позики, вважається, що позику не повернуто.

 1. За взаємною згодою Сторін всі повідомлення та інша інформація пов’язана з виконанням цього Договору повинні бути зроблені в письмовому вигляді і надіслані можливим способом: поштою (з повідомленням про вручення), нарочним (кур’єром), по електронній пошті або за допомогою месенджерів, на адреси та / або номера Сторін, зазначені в Договорі.
 2. Даний Договір складений в одному примірнику українською мовою, який знаходиться у Позикодавця.
 3. Сторони підтверджують, що зміст цього Договору їм зрозумілий, питання, які залишилися б не з’ясованими для них, зауваження, доповнення відсутні.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Попередній договір купівлі-продажу квартири

Договір позики в доларах простий письмовий

З повагою, адвокат у Києві ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *