Договір позики між сторонами

Зразок договору позики

 

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Місто Київ, двадцять четвертого вересня дві тисячі чотирнадцятого року.

Ми, що підписалися нижче: гр. Юридичний Супровід реєстраційний номер облікової картки платника податків 785373522, 23 квітня 4563 року народження, паспорт ВА 456375, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 67 березня 5645 року, місце реєстрації проживання: м. Київ, вул. Адвокатська 14,  іменована надалі «ПОЗИКОДАВЕЦЬ», з однієї сторони, та гр. Адвокатський помічник, реєстраційний номер облікової картки платника податків 64592734525, 75 травня 9834 року народження,  паспорт ШО 853620, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області, 15 січня 2003 року, місце реєстрації та проживання: смт. Коцюбинське, вул. Допоміжна 6, кв. 75, іменована надалі «ПОЗИЧАЛЬНИК», з другої сторони, разом «СТОРОНИ», діючи добровільно без будь-якого тиску та примусу, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, и уклали цей договір про наступне:

ВІДЕО ПОРАДИ АДВОКАТА: СПАДКУВАННЯ, НЕРУХОМІСТЬ, СІМЕЙНІ ПИТАННЯ В КІНЦІ СТАТТІ….

1. За цим договором ПОЗИКОДАВЕЦЬ передала у власність ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ, а позичальник прийняла грошові кошти у сумі 25, 880 (двадцять п’ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, що за курсом НБУ є еквівалентом суми 2000 (дві тисячі) доларів США 00 центів строком до двадцять четвертого вересня дві тисячі п’ятнадцятого року. Позика є безпроцентна.

Підписання СТОРОНАМИ цього договору свідчить про те, що передача грошових коштів відбулася.

2. ПОЗИКОДАВЕЦЬ має право повернути, а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язана  прийняти позику (грошові кошти) і раніше терміну встановленого п.1.

ІНШІ ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ СТЯГНЕННЯ БОРГУ….

3. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується повернути грошові кошти, отримані за цим договором, протягом календарного року. Повернення позики здійснюється у валюті доларів США.

ПОЗИЧАЛЬНИК зобов`язується здійснити повне виконання  ПОЗИЧАЛЬНИКОМ  свого  зобов’язання  за  цим договором в місті Києві не пізніше двадцять четвертого вересня дві тисячі п’ятнадцятого року. Виконання проводиться за місцем проживання ПОЗИКОДАВЦЯ.

4. Позикодавець в момент повернення грошей, зобов`язується робити відповідні відмітки про отримані від Позичальника грошові суми на примірнику Договору Позичальника та на своєму примірнику, а після повного виконання Позичальником зобов`язання за цим договором передати свій примірник Позичальнику з відміткою про повний розрахунок за цим Договором, а у випадку неможливості повернення боргового документу – вказати про це у заяві, яку він повинен надати Позичальнику відповідно до вимог статті 545 Цивільного Кодексу України.

5. У разі   якщо   ПОЗИЧАЛЬНИК   своєчасно   не   поверне   суму позики, вона зобов’язана сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

6. Після   виконання   ПОЗИЧАЛЬНИКОМ   свого   зобов’язання   ПОЗИКОДАВЕЦЬ повинна передати ПОЗИЧАЛЬНИКУ свій примірник договору.

7. Сторони домовилися, що документом, який підтверджуватиме безспірність заборгованості, буде відсутність відмітки про виконання договору ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (п.5 цього Договору) на примірниках договору ПОЗИКОДАВЦЯ та ПОЗИЧАЛЬНИКА.

8. Цей договір вважається укладеним з моменту передання ПОЗИКОДАВЦЕМ грошей ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ та посвідчення договору.

9. Сторони під час підписання даного договору стверджують, що:

– однаково   розуміють   природу   цього   правочину  та   його   правові наслідки;

– договір спрямований на реальне настання  правових наслідків,  що обумовлені ним;

– їх волевиявлення є вільним і відповідає внутрішній волі;

– договір не має характеру фіктивного та удаваного правочинну;

– не обмежені в праві укладати правочини;

– вони не визнані в установленому порядку недієздатними  (повністю або частково), не  перебувають в хворобливому стані, не страждають на момент укладення цього договору на захворювання , що перешкоджають усвідомленню значення своїх дій;

– вільно володіють українською мовою, текст договору ними прочитаний, зрозумілий і схвалений.

10. Зміст ст.ст. 202-236, 572-597, 215-236, 610-625, 626-634, 638-654, 1046-1053 Цивільного кодексу України нам, сторонам зрозумілий.

11. Цей договір складено у двох примірниках.

12. Кожний аркуш даного договору підписується власноручно сторонами із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові.

Договір нами СТОРОНАМИ прочитаний, його суть та зміст нам зрозумілі, він відповідає нашій волі та підписаний особисто нами.

 

ПІДПИСИ :

ПОЗИКОДАВЕЦЬ:

ПОЗИЧАЛЬНИК:

 

 

ПОРАДИ АДВОКАТА ЮРИСТА ЩОДО СПАДКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ СІМЕЙНИХ ПИТАНЬ: 

З повагою адвокат щодо стягнення коштів…

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *