ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР

ЗРАЗОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ 

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ

 

Інвестиційний договір № СП /К__/1

м. Київ                                                                                                                                                                        ______________20__ року

Громадянин України ___________, який мешкає за адресою: ____________, паспорт серії ___________, виданий _________________, який в подальшому іменується Інвестор, з однієї сторони,

та

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «______________», в подальшому іменується Фонд, від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «*****» (далі – ТОВ «КУА «*****»), код за ЄДРПОУ __________, ліцензія НКЦПФР серії АЕ № _____ від 00.00.0000 року, в особі Директора ПІБ, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,

які спільно за текстом іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

  1. Визначення

1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в наступному значенні:

1.1.1. Будинок – житловий комплекс на вул. __________ у __________ районі м. Києва (друга черга будівництва житловий будинок № 7 за генеральним планом), будівництво якого здійснюється Замовником на земельній ділянці площею 62823 кв.м, кадастровий номер __________, яка розташована на вулиці _________ у __________ районі м. Києва, яка використовується для будівництва на підставі Договору суборенди земельної ділянки, посвідченого 00 березня 0000 року ПІБ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 000.

Дозвіл на виконання будівельних робіт № __________ від 00.00.0000 року, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

1.1.2. Об’єкт – житлова квартира проектний номер ___ (____) в Будинку (друга черга будівництва житловий будинок № 6 за генеральним планом), поверх __ (___), кількість кімнат  (__), загальна проектна площа (______) кв.м.

1.1.3. Замовник – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «*****», код ЄДРПОУ __________, місцезнаходження: 04086, м. Київ, вулиця Петропавлівська, будинок 56. Виконавець робіт ТОВ «БК «АЗУР ГРУП» Ліцензія на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури серії АД № __________, видана 00 липня  0000 року.

1.1.4. Загальна проектна площа – площа Об’єкта, що встановлена в підпункті 1.1.2 пункту 1.1. розділу 1 цього Договору.

1.1.5. Фактична загальна площа – загальна площа Об’єкта, що визначена при проведенні технічної інвентаризації Об’єкта без внутрішнього оздоблення.

1.1.6. Прийняття Будинку в експлуатацію – факт видачі територіальним органом Державної архітектурно-будівельної інспекції сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом Будинку проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

 

  1. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є інвестиційна участь Інвестора у будівництві Будинку.

2.2. За цим Договором Фонд зобов’язується забезпечити будівництво Будинку, його введення в експлуатацію та, після оформлення та реєстрації права власності Фонду на Об’єкт, передати Об’єкт у власність Інвестора в порядку, що встановлений цим Договором.

2.3. Інвестор зобов’язується забезпечити інвестування Об’єкта шляхом здійснення інвестиційних внесків (попередньої оплати вартості Об’єкта) на умовах, в обсягах та в строки, що передбачені цим Договором, а після оформлення і реєстрації права власності Фонду на Об’єкт, отримати Об’єкт у власність у порядку, що встановлений цим Договором.

2.4. Фонд має право на оформлення і реєстрацію свого права власності на Об’єкт на підставі Інвестиційного договору №6-СТ від 00 березня 0000 року, що укладений між Фондом та Замовником.

2.5. Сторони визначили, що Об’єкт передається Фондом у власність Інвестора виключно після здійснення Інвестором усіх інвестиційних внесків за цим Договором (в тому числі із врахуванням платежів згідно з п. 3.4. статті 3 цього Договору) шляхом укладення договору купівлі-продажу Об’єкта, що посвідчується нотаріально. В момент укладення договору купівлі-продажу Об’єкта ціна Об’єкта буде дорівнювати сумі, що складається зі 100% розміру усіх інвестиційних внесків за цим Договором (в тому числі, із врахуванням платежів згідно з п. 3.4. статті 3 цього Договору). В момент укладення вказаного договору купівлі-продажу Об’єкта кошти, сплачені Інвестором за цим Договором, в повному обсязі зараховуються як оплата за таким договором купівлі-продажу Об’єкта.

2.6. Сторони укладають договір купівлі-продажу Об’єкта на умовах, передбачених цим Договором, після видачі відповідним уповноваженим державним органом сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом Будинку проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, отримання Фондом документів, що підтверджують право власності на Об’єкт, набуття права власності на Об’єкт і проведення державної реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та після здійснення Інвестором повної оплати суми цього Договору (сплати усіх інвестиційних внесків за Договором) з дотриманням вимог п.4.1. розділу 4 та п. 3.4. розділу 3 цього Договору. Такий договір купівлі-продажу Об’єкта укладається Сторонами протягом 90 робочих днів з дати настання останньої в часі з усіх вказаних в цьому пункті обставин.

2.7. Сторони погодили, що договір купівлі-продажу Об’єкта посвідчується приватним нотаріусом якого визначає Фонд з переліку нотаріусів Київського міського нотаріального округу, та укладається у відділі продажу Фонду за місцезнаходженням Фонду на дату укладення вказаного договору або в приміщенні вказаного нотаріуса.

2.8. Фонд передає Інвестору Об’єкт разом з технічним паспортом за актом прийому-передачі в день укладення договору купівлі-продажу Об’єкта.

2.9. Усі витрати пов’язані з укладенням, нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу Об’єкта, реєстрацією правочину, права власності на Об’єкт (у тому числі – збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, державне мито, послуги нотаріуса) сплачуються Інвестором.

 

  1. Характеристика та ВАРТІСТЬ Об’єкта

3.1. Загальна проектна площа Об’єкта 36,84 квадратних метрів. Фактична загальна площа визначається за результатами проведення технічної інвентаризації Об’єкта (без внутрішнього оздоблення) після завершення будівництва Будинку та прийняття його в експлуатацію.

Покупець за договором купівлі-продажу зобов’язується прийняти Об’єкт з частковим оздобленням, тобто з наступними виконаними роботами:

– встановленими металопластиковими вікнами;

– встановленими вхідними дверима;

– встановленими опалювальними приладами (радіатори);

– облаштованими місцями для підключення сантехнічного обладнання до мереж водопостачання та каналізування будинку, без встановлення самих сантехнічних приладів;

– встановленими приладами обліку холодного та гарячого водопостачання, теплові лічильники системи опалення в місцях загального користування;

– встановленими приладами обліку електричної енергії в місцях загального користування;

– влаштуванням цементно-піщаної стяжки підлоги (житлові кімнати, кухні, холи ) в місцях прокладання інженерних мереж;

– влаштуванням гідроізоляції підлоги в санвузлах.

Інші характеристики Будинку та Об’єкту визначаються на підставі матеріалів проектно-кошторисної документації на будівництво Будинку, затвердженої у встановленому порядку.

3.3. Розмір інвестиційних внесків за Об’єкт (Вартість Об’єкта) на момент укладення цього Договору визначений Фондом та в будь якому разі не може бути меншим від суми в українських гривнях що складає ___ грн. (____) без ПДВ (згідно з пп. 197.1.14. п. 197.1. статті 197 Податкового Кодексу України операції з постачання житла звільняються від оподаткування ПДВ) та підлягає коригуванню на момент оплати кожного платежу (крім сплати першого внеску за умови дотримання строку його сплати ) у наступному порядку:

3.3.1. Сторони погодили та встановили, що розмір інвестиційних внесків за Об’єкт, що складають суму цього Договору (вартість (ціну продажу) Об’єкта) підлягає обов’язковому коригуванню на дату кожного конкретного платежу за наступною формулою (Формула-1):

ІВ = С1 + НВ

3.3.2. Розмір інвестиційних внесків може бути змінений лише в несплаченій частині вартості Об’єкта. Розмір несплаченої частини вартості Об’єкта на конкретну дату розраховується наступним чином (Формула-2):

НВ = (Пл1 – Пл2) * ПЦ * К1

Значення розрахованої таким чином несплаченої частини вартості Об’єкта («НВ») округлюється за математичним правилом округлення до 2-го (другого) знака після коми.

3.3.3. Розмір кожного чергового платежу за Договором розраховується наступним чином (Формула-3):

ЧП = Пл3 * ПЦ * К1

Значення розрахованого таким чином чергового платежу за Договором («ЧП») округлюється за математичним правилом округлення до 2-го (другого) знака після коми.

3.3.4. Сторони погодили, що у разі, коли на дату проведення розрахунку показника «НВ» та «ЧП», розмір показника «НВ» є рівним 0 (нулю), то черговий платіж («ЧП») не розраховується. У такому разі розмір інвестиційних внесків за Об’єкт, що складають суму цього Договору (вартість (ціну продажу) Об’єкта), дорівнює розміру показника «ІВ», розрахованого на таку дату. Сторони погодили, що такий розмір показника «ІВ» є договірною вартістю (сумою) цього Договору, і зміні не підлягає крім випадку передбаченого п. 3.4. цього Договору.

3.3.5. При використанні вказаних формул (Формула-1, Формула-2, Формула-3) Сторони погодили наступні терміни, позначки та символи:

«ІВ» – розмір інвестиційних внесків за Об’єкт, що складають суму цього Договору (вартість (ціну продажу) Об’єкта), з врахування коригування на дату проведення розрахунку такого розміру інвестиційних внесків.

«С1» – сума, коштів, що була фактично сплачена Інвестором на виконання цього Договору на дату проведення розрахунку розміру показника «ІВ».

«НВ» – Несплачена вартість, тобто сума коштів (частина вартості Об’єкта) яку повинен сплатити Інвестор для повної оплати за Договором на дату проведення Фондом розрахунку розміру показника «НВ», з урахуванням всіх попередніх платежів.

«Пл1» – Загальна проектна площа Об’єкта вказана в квадратних метрах, що визначена в підпункті 1.1.2. пункту 1.1. розділу 1 Договору.

«Пл2» – площа, в квадратних метрах, щодо якої Інвестором були здійснені оплати за Договором і що розраховується як результат додавання (математична сума) округлених до 6-го (шостого) знака після коми часток, отриманих від ділення суми кожного конкретного платежу, здійсненого Інвестором як інвестиційного платежу за Договором, на Поточну ціну 1 (одного) квадратного метра що була встановлена Фондом на дату здійснення Інвестором такого платежу.

«Пл3» – частина загальної площі Об’єкта, в квадратних метрах (вказана з точністю до 6-го (шостого) знака після коми), щодо якої Інвестором мають бути здійснені оплати за Договором протягом відповідного періоду згідно з встановленим Сторонами показниками, що визначені в п. 4.1. розділу 4 цього Договору.

«ЧП» черговий платіж за Договором (у гривнях), що має бути сплачений Інвестором та розраховується Фондом за Формулою-3.

«ПЦ» – Поточна Ціна, тобто поточна базова ціна 1 (одного) квадратного метра площі Об’єкта, що встановлена у розмірі 15 333,33 грн. (П’ятнадцять тисяч триста тридцять три гривні 33 копійки) без ПДВ.

«К1» – частка від ділення офіційного курсу гривні до іноземної валюти (долару Сполучених штатів Америки, (далі – долар США)), встановленого Національним банком України (НБУ) на 18:00 (вісімнадцяту) годину дати, що передує даті здійснення конкретного платежу, на офіційний курс гривні до долару США, що встановлений НБУ на 18:00 (вісімнадцяту) годину дати, що передує даті укладення цього Договору. Для розрахунку показника «К1» застосовується значення офіційного курсу гривні до долару США (гривень за 1 (один) долар США), встановленого НБУ на вказаний час відповідної дати, з точністю до 6-го (шостого) знака після коми, а значення розрахованої таким чином частки від ділення округлюється за математичним правилом округлення до 6-го (шостого) знака після коми. При цьому Сторони встановили, що якщо станом на дату здійснення конкретного платежу існує ситуація, коли вказана частка від ділення, становить менше або дорівнює 1,02 (одна ціла дві сотих), то значення змінної «К1» буде рівним 1 (одиниці).

« + » – математична дія “додавання”

« * » – математична дія “множення”.

« – » – математична дія “віднімання”.

3.4. Сторони встановили, що вартість Об’єкта, крім порядку передбаченого п.3.3. розділу 3 цього Договору, підлягає обов’язковому коригуванню до укладення договору купівлі-продажу Об’єкта, також, у випадку, якщо фактична загальна площа Об’єкта за результатами проведення технічної інвентаризації Об’єкта після завершення будівництва Будинку та здачі його в експлуатацію, виявиться більшою або меншою від загальної проектної площі Об’єкта, передбаченої цим Договором, більше ніж на 0,1 кв.м. У разі коригування договірної вартості Об’єкта в порядку, визначеному в пункті 3.4. цього Договору, відповідна Сторона здійснює доплату іншій Стороні. Доплата здійснюється відповідною особою шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок іншої Сторони, у порядку, передбаченому п. 4.3., 4.4. цього Договору. Розмір суми, що підлягає сплаті відповідною Стороною іншій Стороні на підставі цього пункту, визначається як добуток різниці між Загальною проектною площею та Фактичною загальною площею та поточної базової ціни 1 (одного) квадратного метра площі Об’єкта, що встановлена в п 3.5. Договору, та показника К1, що розрахований на дату проведення такого остаточного розрахунку між Сторонами.

3.5. Фонд, на дату укладення цього Договору, встановив поточну базову ціну 1 (одного) квадратного метра площі Об’єкта у розмірі 15 333,33 грн. (П’ятнадцять тисяч триста тридцять три гривні 33 копійки) без ПДВ, для застосування при коригуванні договірної вартості Об’єкта у випадку, передбаченому пунктом 3.4 цього Договору.

3.6. Сторони встановили, що після здійснення Інвестором повної оплати вартості Об’єкта, відповідно до умов цього Договору, ціна продажу Об’єкта не може бути змінена Фондом, крім випадку передбаченого п. 3.4. Договору. Розмір інвестиційного внеску та вартість Об’єкта, визначені Фондом з урахуванням коригування на момент оплати, вважаються договірними.

  1. порядок РОЗРАХУНКІВ

4.1. Інвестор сплачує Фонду інвестиційні внески (попередню оплату за Об’єкт) в наступному порядку:

Період, протягом якого Інвестор має здійснити відповідний платіж

(перший та останній день періоду – включно)

Сума коштів, що має бути сплачена Інвестором протягом відповідного періоду («ЧП»)

(гривень)

Частина загальної площі Об’єкта («Пл3»), щодо якої Інвестором мають бути здійснені оплати протягом відповідного періоду

(квадратних метрів)

З дати підписання Договору та ___2017 року___ грн. (___ гривна ______ копійок з врахуванням підпунктів 3.3.2. та  3.3.4. пункту 3.3. Розділу 3 Договору.

4.2. Оплата вартості Об’єкта здійснюється Інвестором на підставі Рахунків у терміни, визначені Договором. Інвестор зобов’язаний звертатися до Фонду за отриманням Рахунку на платіж в день оплати кожного інвестиційного внеску, встановленого п. 4.1. цього Договору. Рахунок отримується Інвестором безпосередньо у відділі продажу Фонду в день підписання цього Договору та/або день оплати інвестиційного внеску. Рахунок може бути наданий Інвестору шляхом направлення його копії на адресу електронної пошти, зазначену в цьому Договорі. Наданий Фондом Рахунок є дійсним протягом одного робочого дня з дати його видачі, крім Рахунку на оплату першого внеску, що діє протягом двох робочих днів з дати його видачі. Сума платежу, вказана у кожному конкретному Рахунку, є чинною в межах строку дії Рахунку.

4.3. У разі, якщо вартість Об’єкта збільшується відповідно до умов п.3.4 цього Договору, Інвестор здійснює оплату збільшення вартості до дня укладення договору купівлі-продажу Об’єкта, на підставі виставленого Фондом Рахунку. За вимогою Інвестора, факт збільшення площі Об’єкта підтверджується технічним паспортом на Об’єкт.

4.4. У разі, якщо вартість Об’єкта зменшується відповідно до умов п. 3.4 цього Договору, Фонд повертає Інвестору надмірно сплачені грошові кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу Об’єкта, за умови надання Інвестором реквізитів свого банківського рахунку, на який здійснюється повернення коштів. Повернення коштів відбувається виключно в безготівковій формі.

4.5. Оплата Інвестором вартості Об’єкта здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Фонду.

 

  1. Права та обов’язки Сторін

5.1. Фонд має право:

5.1.1. вимагати від Інвестора належного виконання грошових зобов’язань за цим Договором.

5.2. Фонд зобов’язаний:

5.2.1. забезпечити будівництво Об’єкта з додержанням будівельних норм, стандартів і правил відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та введення його в експлуатацію;

5.2.2. передати Об’єкт у власність Інвестора на підставі укладеного Сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу Об’єкта;

5.2.3. своєчасно попереджати Інвестора про наявність обставин, що загрожують якості будівництва або придатності його результату;

5.3. Інвестор має право:

5.3.1. вимагати від Фонду належного виконання зобов’язань за цим Договором;

5.4. Інвестор зобов’язаний:

5.4.1. належним чином виконувати грошові зобов’язання за цим Договором;

5.4.2. прийняти від Фонду Об’єкт у власність на підставі укладеного Сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу Об’єкта.

5.4.3 отримувати рахунки відповідно до п. 4.2. Договору

5.5. У разі якщо Інвестор хоче передати третій стороні свої права та зобов’язання, передбачені цим Договором (здійснити відступлення права вимоги за Договором), Інвестор звертається до Фонду із заявою про зміну сторони цього Договору. В разі погодження Фондом такої зміни (отримання Інвестором згоди Фонду на відступлення права вимоги за цим Договором обов’язкове), Сторони укладають відповідну угоду про відступлення прав з дотриманням наступних умов:

5.5.1. У разі якщо Інвестором сплачено менше 99 % інвестиційних внесків за Об’єкт, що складають вартість (ціну продажу) Об’єкта на дату подання Інвестором Фонду заяви щодо погодження відступлення права вимоги, то розмір інвестиційних внесків за Об’єкт, що складають вартість (ціну продажу) Об’єкта, збільшується на 2 % від загальної вартості Об’єкта, визначеної пунктом 3.3. цього Договору.

5.5.2. Зміна Сторони можлива без збільшення розміру інвестиційних внесків за умови, якщо Інвестором сплачено не менше 99 % інвестиційних внесків за Об’єкт, а також та у випадку відступлення прав та обов’язків за Договором здійснюється на користь третіх осіб, якими є родичі Інвестора, а саме: іншому із подружжя, батькам, дітям, що підтверджено документально.

5.6. У разі якщо Інвестор хоче змінити Об’єкт, первісно визначений цим Договором, Інвестор звертається до Фонду із заявою про зміну Об’єкта. Якщо Фонд погоджується на зміну Об’єкта, між Сторонами укладається відповідна угода.

5.6.1. Зміна Об’єкта можлива без сплати Інвестором додаткових коштів за умови, якщо новий Об’єкт має більшу вартість. У разі, якщо новий Об’єкт має таку ж саму або меншу вартість, Інвестор сплачує 5 % від різниці між вартістю Об’єктів що замінюються. При цьому розмір інвестиційного внеску за новий Об’єкт розраховується по вартості 1 кв.м нового Об’єкта на день узгодження в письмовій формі зміни Об’єкта.

5.6.2. У разі, якщо в результаті зміни Об’єкта Фонд зобов’язаний повернути Інвестору різницю між вартістю Об’єктів, що замінюються, ця сума сплачується Інвестору протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту узгодження в письмовій формі зміни Об’єкта. Повернення коштів здійснюється виключно в безготівковій формі на банківський рахунок Інвестора, про який Інвестор зобов’язаний повідомити Фонд письмово.

5.7. В день укладення договору купівлі-продажу Об’єкта Інвестор зобов’язаний укласти з експлуатаційним підприємством, визначеним Замовником, договір про участь власника Об’єкта у витратах на утримання Будинку та прибудинкової території на умовах експлуатуючого підприємства. У разі, якщо Сторони погодять можливість використання Інвестором Об’єкта до укладення договору купівлі-продажу Об’єкта, то Інвестор зобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утримання Об’єкта, Будинку й прибудинкової території з моменту початку використання Об’єкта Інвестором.

Інвестор надає Фонду та/або Замовнику та/або уповноваженим ними особам право на безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва та/або міським комунальним чи іншої форми власності підприємствам, організаціям, установам інженерних, комунікаційних та будь-яких інших мереж (в тому числі, але не виключно – зовнішньобудинкові інженерні мережі, водогін, господарсько-побутова каналізація, зливова каналізація, кабельні електричні лінії, трансформаторні підстанції, мережі тепло-, енерго-, водопостачання та водовідведення, окремо розташовані та/або вбудовані бойлерні, насосні з обладнанням, індивідуальні теплові пункти, і т.д.), технічних приміщень, що побудовані разом із Будинком, та/або до яких Будинок приєднаний (підключений).

Інвестор зобов’язується не проводити без згоди Фонду та/або експлуатуючої організації будь-які будівельні чи монтажні роботи які можуть призвести до конструктивних змін в Об’єкті, чи будь-яких робіт на зовнішніх стінах (елементах) Будинку. У випадку встановлення Інвестором на Об’єкті системи кондиціювання повітря (чи будь-яких інших систем чи пристроїв, приладів, обладнання у складі яких є елементи, що кріпляться ззовні на стінах (на фасадах) Будинку) – Інвестор зобов’язаний погодити з експлуатуючою організацією місце встановлення та схему підключення зовнішніх елементів (блоків) такої системи (пристроїв, приладів, обладнання). Інвестор зобов’язується виконувати вимоги цього пункту і після прийняття Будинку в експлуатацію та отримання Інвестором Об’єкта у власність.

 

  1. Порядок будівництва Об’єкта

6.1. Будівництво Об’єкта здійснюється на підставі затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, отриманого в установленому порядку дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт та у строки, що визначені будівельними нормами та правилами для даного виду будівництва.

6.2. Запланований термін прийняття Будинку в експлуатацію – грудень 0000 року.

6.3. Після закінчення будівництва Об’єкта забезпечується проведення робочої комісії, усунення недоліків, виявлених робочою комісією, та отримання в установленому порядку документа про відповідність збудованого Об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

 

  1. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. За порушення строків виконання грошових зобов’язань за цим Договором Інвестор сплачує Фонду суму боргу та неустойку у розмірі 0,017% (нуль цілих сімнадцять тисячних відсотка) від суми цього Договору, що встановлена в п 3.3. розділу 3 Договору, за кожний день такого порушення (прострочення) строків виконання грошових зобов’язань.

7.3. У разі якщо Інвестор ухиляється від укладення договору купівлі-продажу Об’єкта в строк, передбачений цим Договором, та прийняття Об’єкта у власність, Фонд має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення рекомендованим листом на адресу Інвестора, вказану в цьому Договорі, або вручення під розписку повідомлення про розірвання цього Договору, надалі – Повідомлення про розірвання. У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладення будь-яких документів із дня, наступного за днем направлення Повідомлення про розірвання.

7.4. У разі порушення Інвестором умов цього Договору щодо оплати інвестиційного внеску та вартості Об’єкта, з урахування коригування вартості, Фонд має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення рекомендованим листом на адресу Інвестора, вказану в цьому Договорі, або вручення під розписку Повідомлення про розірвання. У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладення будь-яких документів через 10 (десять) робочих днів від дати направлення Повідомлення про розірвання.

7.5. У разі припинення цього Договору з підстав, передбачених пп.7.3. Договору, Фонд повертає сплачені Інвестором кошти протягом 120 (сто двадцять) календарних днів з кінця запланованого терміну прийняття Будинку в експлуатацію, визначеного цим Договором, за виключенням штрафу у розмірі 5% (п’ять відсотків) від суми цього Договору, але не менше 15 000,00 грн. (п’ятнадцять тисяч гривень, 00 копійок). У разі припинення цього Договору з підстав, передбачених пп.7.4. Договору, а також у випадку розірвання Договору за ініціативою Інвестора, Фонд повертає сплачені Інвестором кошти протягом 120 (сто двадцять) календарних днів з кінця запланованого терміну прийняття Будинку в експлуатацію, визначеного цим Договором, за виключенням штрафу у розмірі 5% (п’ять відсотків) від суми цього Договору, але не менше 15 000,00 грн. (п’ятнадцять тисяч гривень, 00 копійок).

7.6. У разі, якщо Інвестор не здійснив жодних оплат у строк, що встановлений п 4.1. розділу 4 даного Договору для першого платежу, то цей Договір припиняється і є розірваним за згодою Сторін з дати наступної за останнім днем терміну встановленого для оплати вказаного платежу. Сторони погодили, що у такому випадку ніяких додаткових повідомлень чи підписання будь-яких документів для розірвання цього Договору не вимагається та жодні розрахунки між Сторонами не проводяться.

7.7. У разі якщо Фонд з власної вини не уклав договору купівлі-продажу Об’єкта в строк, передбачений цим Договором, то за вимогою Інвестора даний Договір може бути розірваний і Фонд, у такому випадку, повертає сплачені Інвестором кошти протягом 90 (дев’яноста) робочих днів після розірвання цього Договору та отримання вимоги Інвестора про повернення коштів із зазначенням реквізитів банківського рахунку Інвестора, на який Фонд повинен повернути кошти.

7.8. У разі порушення строку завершення будівництва, зазначеного в цьому Договорі, більше ніж на 6 (шість) місяців, то за вимогою Інвестора даний Договір може бути розірваний і Фонд, у такому випадку, повертає сплачені Інвестором кошти протягом 90 (дев’яноста) робочих днів після розірвання цього Договору та отримання вимоги Інвестора про повернення коштів із зазначенням реквізитів банківського рахунку Інвестора, на який Фонд повинен повернути кошти.

7.9. Повернення коштів Інвестору здійснюється виключно в безготівковій формі на банківський рахунок Інвестора, про який Інвестор зобов’язаний повідомити Фонд письмово. Фонд не несе відповідальності за порушення строків повернення коштів у разі неповідомлення Інвестором своїх банківських реквізитів.

 

  1. строки та Інші умови

8.1. Даний Договір діє з дати підписання його обома Сторонами та до виконання Сторонами взятих ними на себе обов’язків або до моменту розірвання цього Договору.

8.2. Зміни та доповнення до цього Договору будуть вважатися чинними, якщо вони укладені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.3. Всі повідомлення (пропозиції) за цим Договором будуть вважатися здійсненими (направленими) належним чином, якщо вони викладені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом та/або вручені особисто Стороні-одержувачу. Датою отримання таких повідомлень (пропозицій) буде вважатися дата їх особистого отримання Стороною-одержувачем або дата поштового штемпеля відділення зв’язку на конверті за місцезнаходженням Сторони-одержувача.

8.4. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину.

8.5. Сторони погоджуються вчиняти такі дії та складати такі документи, які хоч і не передбачені прямо цим Договором, але можуть бути необхідні для досягнення цілей цього Договору, виконання зобов’язань за цим Договором та реалізації прав, передбачених цим Договором.

8.6. У разі якщо будь-яка умова цього Договору виявиться незаконною або такою, що її неможливо виконати, однак ця обставина не потягне за собою неможливість виконання Договору в цілому, інші умови Договору зберігають чинність. У цьому разі Сторони докладуть зусилля добросовісно замінити умову, яка виявилась незаконною або такою, що її неможливо виконати.

8.7. У разі, якщо Інвестор перебуває у шлюбі, він підтверджує, що укладає та підписує цей Договір за згодою другого з подружжя.

8.8. За цим Договором не відбувається об’єднання вкладів чи майна Сторін і не виникає спільного майна Сторін. При укладенні цього Договору метою Інвестора є отримання Об’єкта у власність, а метою Фонду є досягнення Фондом цілей, що визначені установчими документами Фонду

8.9. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

  1. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних

9.1 Підписом під цим Договором Інвестор (кожна з осіб, які разом є Інвестором), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним ТОВ «КУА «*****» власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагент», володільцем персональних даних в якій є ТОВ «КУА «*****».

Підписуючи цей Договір, Інвестор (кожна з осіб, які разом є Інвестором), як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ТОВ «КУА «*****», як володільцем персональних даних в базі персональних даних «Контрагент», всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

9.2. Метою обробки добровільно наданих Інвестором персональних даних є забезпечення реалізації ТОВ «КУА «*****» та його пов’язаними особами правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

9.3. Для досягнення мети обробки до бази персональних даних «Контрагент», володільцем персональних даних в якій є ТОВ «КУА «*****» можуть бути включені наступні персональні дані Інвестора (кожної з осіб, які разом є Інвестором): прізвище, ім’я та по-батькові; дата народження; місце проживання (перебування); інформація щодо резидентства; ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер); серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності); контактний телефон; дані, що стосуються сімейного стану, а також будь-які дані та інформація, що містяться в цьому Договорі, та інших договорах, що укладені між Сторонами.

9.4. Інвестор (кожна з осіб, які разом є Інвестором) підтверджує, що він повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

9.5. Інвестор (кожна з осіб, які разом є Інвестором) дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «*****», володільцем персональних даних в якій є ТОВ «КУА
«*****», виключно з метою забезпечення реалізації ТОВ «КУА «*****» (а також учасниками, акціонерами ТОВ «КУА «*****» та їх пов’язаними особами) правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

9.6. Інвестор (кожна з осіб, які разом є Інвестором) дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного внутрішніми документами ТОВ «КУА «*****», але не більше строку передбаченого чинним законодавством України.

9.7. Доступ до персональних даних Інвестора (кожної з осіб, які разом є Інвестором), що включені до бази персональних даних «*****», володільцем персональних даних в якій є ТОВ «КУА «*****», третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

9.8. Інвестор (жодна з осіб, які разом є Інвестором) не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «*****», володільцем персональних даних в якій є ТОВ «КУА «*****», якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою реалізації правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку згідно з чинним законодавством України та/або ідентифікації особи у порядку і випадках, визначених Положенням про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 00.00.0000р. № 00.

 

 

Реквізити та підписи Сторін

Фонд

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «*****» «___»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: __________

Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вулиця __________, будинок 0, нежиле приміщення №000 (літера Г)

Банківські реквізити: п/р № __________  в

ПАТ «___________», МФО: __________;

від імені та  в інтересах якого діє

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «__________»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  __________

 

Директор

 

____________________________ ПІБ

 

   інвестор

___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестор__________________ ПІБ

 

 

Договір про ексклюзивне комерційне посередництво

Договір про надання послуг з пошуку покупців

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *