ДОГОВІР ПРО УЧАСТЬ У БУДІВНИЦТВІ ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОСТІ

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО УЧАСТЬ У БУДІВНИЦТВІ ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОСТІ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ

 

ДОГОВІР  № __________    

про участь у будівництві об’єкту нерухомості

м. Київ                                                                                                                                                                   «30» липня 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «*****», що є юридичною особою згідно законодавства України (надалі згідно тексту – „Забудовник”), платник податку на прибуток на загальних підставах, в особі ПІБ, який діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ 16 березня 2021 року за реєстровим № ___, з однієї сторони, та

Громадянин України ПІБ, дата народження: 00.00.0000, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. __________, буд. 00, кв. 00 , паспорт №__________, запис №__________, дата видачі 00.00.0000, дійсний до 00.00.0000, орган, що видав _____, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, від імені якого діє Громадянин України ПІБ, дата народження: 00 березня 0000 р., місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, м. Київ, вул. __________, буд.00, кв.00, паспорт СА __________ виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 00 жовтня 0000 р., ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ПІБ 12 липня 2021 року за реєстровим  № _____  (надалі згідно тексту – „Інвестор”), з другої сторони,

які надалі у тексті цього договору спільно іменуються як „Сторони”, а кожна окремо як „Сторона”.

Приймаючи до уваги, що Забудовник, з метою залучення грошових коштів від інвесторів (фізичних та юридичних осіб) та направлення таких коштів на фінансування будівництва житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями № 0 у житловому комплексі з об’єктами соціально-громадського призначення на __________ у Печерському районі м. Києва (Перша черга будівництва, Другий пусковий комплекс), випустив в обіг іменні  (цільові) звичайні (незабезпечені) облігації.

Так, оскільки Інвестор виявив бажання придбати  об’єкт нерухомості у  житловому будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями № 0 у житловому комплексі з об’єктами соціально-громадського призначення на __________ у Печерському районі м. Києва (Перша черга будівництва, Другий пусковий комплекс), та для цього придбав облігації  відповідної кількості та серії, що емітовані Забудовником,

Сторони вирішили укласти цей Договір (надалі за текстом – Договір) про наступне:

 1. ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ДОГОВОРУ
 2. З метою однакового розуміння термінів цього Договору, Сторони вирішили дати їх офіційне тлумачення:

1.1. „Емітент” Товариство з обмеженою відповідальністю «*****» (також Забудовник за цим Договором), код за ЄДРПОУ __________. Місцезнаходження: 01103, м. Київ, __________, будинок 00.

1.2. „Житловий комплекс” Житловий комплекс з об’єктами соціально-громадського призначення на __________ у Печерському районі м. Києва.

1.3. „Об’єкт будівництва”житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями № 0 (проектний) у Житловому комплексі, Перша черга будівництва, Другий пусковий комплекс.

1.4. „Об’єкт нерухомості” – житлове приміщення (квартира) в Об’єкті будівництва з характеристиками, що наведені у п. 2.4. Договору.

1.5. „Облігація” – іменна, цільова, звичайна (незабезпечена) облігація, код цінних паперів (ISIN) UA__________ випущена Емітентом серії С в бездокументарній формі, яка надає право її власнику отримати у власність 0,01 квадратного метра Об’єкта нерухомості в результаті її погашення у відповідності до умов і строків, передбачених цим Договором, Інформацією про випуск та Договором купівлі-продажу цінних паперів.

1.6. „Договір купівлі-продажу цінних паперів” – договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ __________ від           «30» липня 2021, укладений до підписання цього Договору між Інвестором та Продавцем Лоту облігацій.

1.7. „Лот облігацій” та/або «Лот» – сукупність Облігацій, яка є підставою для набуття Інвестором майнових прав на Об’єкт нерухомості, які передбачають отримання Інвестором Об’єкта нерухомості у власність та державну реєстрацію права власності на Об’єкт нерухомості, в порядку, визначеному Інформацією про випуск та цим Договором, за умови повної оплати вартості таких Облігацій. Лот облігацій є неподільним.

1.8. „Інформація про випуск” – Рішення про емісію облігацій (у разі не оформлення проспекту облігацій) Товариства  з обмеженою відповідальністю «*****» (Додаток № 1 до Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «*****» № __________ від 04.02.2019 р.);  Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств НКЦПФР реєстраційний  № __________ дата реєстрації 14.02.2019 р.,  дата видачі 19.03.2019 р.

 • 9. „Депозитарна установа” – особа, яка має ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

1.10. „Виписка з рахунку” – виписка про стан рахунку у цінних паперах Інвестора, яка складається його Депозитарною установою за результатами зарахування Облігації на рахунок у цінних паперах після повної оплати його вартості та є підтвердженням права власності Інвестора на таку Облігацію.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОСТІ

2.1. Цим Договором визначається порядок виконання Інвестором та Забудовником обов’язків, що передбачені Договором та Інформацією про випуск, а також порядок погашення Лоту облігацій і передачі Об’єкта нерухомості Інвестору.

2.2. Інвестор зобов’язується пред’явити Лот облігацій до погашення Забудовнику та прийняти Об’єкт нерухомості, а Забудовник зобов’язується передати Об’єкт нерухомості Інвестору в погашення Лоту облігацій за номінальною вартістю, у порядку, строки та на умовах, що визначені цим Договором та Інформацією про випуск.

2.3. Об’єкт нерухомості передається Інвестору у строки, зазначені у цьому Договорі, однак в будь-якому випадку після прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію з дотриманням порядку та умов погашення облігацій, передбачених Інформацією про випуск та цим Договором.

2.4. Характеристики Об’єкта нерухомості.

2.4.1. Характеристики Об’єкта нерухомості, який повинен бути переданий Інвестору відповідно до цього Договору та Інформації про випуск:

 Об’єкт нерухомостіКвартира
Будівельна адресам. Київ, __________
Номер об’єкта будівництва0
Позначення об’єкта нерухомості100
Поверх15
Кількість кімнат4 (чотири)
Загальна проектна площа*177,75 м. кв.

* Загальна проектна площа Об’єкта нерухомості може бути змінена за результатами будівництва.

Проектна експлікація  Об’єкта нерухомості та його розташування відносно Об’єкта будівництва визначено у Додатку №1 до цього Договору.

2.4.2. Загальна проектна площа Об’єкту нерухомості відповідає наведеному нижче Лоту облігацій, що придбавається Інвестором згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів:

Емітент: ТОВ «*****»

Код ЄДРПОУ: __________

Номінальна вартість однієї облігації: 175,00 грн. (Сто сімдесят п’ять гривень 00 копійок)

Вид ЦП: іменна, цільова, звичайна (незабезпечена)

Форма випуску: бездокументарна

Серія: С

Код випуску цінних паперів (ISIN): UA__________

Лот облігацій: ___________

Кількість:  17 775 шт.

Номер свідоцтва та дата реєстрації емісії облігацій в НКЦПФР: __________ від 14.02.2019 р.

2.4.3. Внутрішнє оздоблення Об’єкта нерухомості:

 • влаштування вирівнюючої стяжки по перекриттю, в приміщеннях з мокрим циклом – гідроізоляція без влаштування стяжки;
 • оштукатурені стіни, крім санітарних вузлів, крім перегородок з ГКЛ;
 • міжкімнатні перегородки виконані з ГКЛ (матеріал міжкімнатних перегородок може бути змінено за результатами будівництва (цегла, ГКЛ);
 • встановлення віконних та дверних блоків зовнішнього контуру (колір, конструкція та властивості у відповідності із Паспортом фасаду та Проектом), без оздоблення стін, підлоги, стелі засклених балконів та лоджій;
 • оздоблення відкритих балконів та лоджій у відповідності із Проектом
 • встановлення вхідних дверних блоків (колір та конструкція у відповідності із Проектом);
 • монтаж горизонтальної системи опалення та встановлення приладів опалення і приладів обліку у відповідності із Проектом;
 • монтаж системи холодного і гарячого водопостачання та водовідведення до точок підключення із встановленням вхідної запірної арматури та облікових приладів, без встановлення санітарно-технічних приладів;
 • монтаж системи електропостачання житлового приміщення до квартирного щита мідним проводом із встановленням облікових та захисних приладів (без розведення по квартирі);
 • технічне підключення об’єкту нерухомості до інженерних мереж електро-, водо-, теплопостачання, а також мереж телебачення, телефонізації.

2.5. Забудовник планує завершити будівництво Об’єкта будівництва та здійснити введення його в експлуатацію згідно з діючими нормативно-правовими актами України  в ІІ кварталі 2024 року.

2.6. Інвестор  запевняє, що на момент укладення цього Договору Лот облігацій належить йому на праві власності на законних підставах, не відчужений на користь інших осіб,  та обліковується на  рахунку у цінних паперах Інвестора за наступними реквізитами:

депозитарний код рахунку в цінних паперах № __________;

депозитарна установа Інвестора: АБ «*****». Депозитарій: ПАТ «*****». МДО Депозитарної установи: __________.

Підтвердженням права власності Інвестора на Лот облігацій є Виписка №____ від ________ р., видана Депозитарною установою Інвестора, щодо наявності Лоту облігацій на рахунку в цінних паперах Інвестора.

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ІНВЕСТОРУ ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОСТІ

3.1. Умовою передачі Об’єкта нерухомості Інвестору, є передача останнім Лоту облігацій до погашення. Передача Лоту облігацій Забудовнику здійснюється шляхом перерахування Лоту облігацій на рахунок в цінних паперах, відкритий Забудовником за такими реквізитами:

 рахунок в ц/п № __________ у ПАТ «*****», код ЄДРПОУ ___________.

У випадку зміни реквізитів Забудовник повинен повідомити про це Інвестора.

3.2. Упродовж строку, визначеного Інформацією про випуск як строк для погашення Облігацій (Лотів облігацій), Забудовник приймає від Інвестора Інвестором Лот облігацій, погашає такий Лот облігацій за номінальною вартістю і передає Інвестору Об’єкт нерухомості у порядку, передбаченому цим Договором.

3.3. Погашення Лоту облігацій відбувається шляхом передачі Інвестору майнових прав на Об’єкт нерухомості, що надають Інвестору право на отримання Об’єкта нерухомості у первісну власність та на оформлення і реєстрацію права власності на Об’єкт нерухомості відповідно до чинного в Україні законодавства порядку. В момент погашення Лоту облігацій Забудовник за Актом приймання-передачі передає Інвестору збудований Об’єкт нерухомості, що є передумовою та підставою для оформлення та державної реєстрації права власності Інвестора на Об’єкт нерухомості.

Обов’язки Забудовника щодо погашення Лоту облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з Інвестором Акта приймання-передачі Об’єкту нерухомості.  Оформлення та державна реєстрація права власності на Об’єкт нерухомості здійснюється Інвестором своїми силами та за власний рахунок, або може здійснюватись Забудовником на підставі доручення Інвестора.

3.4. Забудовник повинен погасити Лот облігацій за номінальною вартістю та передати Інвестору Об’єкт нерухомості протягом шести місяців з дня запланованого Забудовником прийняття в експлуатацію Об’єкта будівництва, а також виготовити технічну документацію на Об’єкт нерухомості та надати її копію Інвестору в момент підписання Акта приймання-передачі Об’єкта нерухомості.

3.5. Сторони домовились та  погодились, що загальна площа  Об’єкта  нерухомості, яка зазначена у   підпункті 2.4.1. пункту 2.4 цього Договору, є проектною та фактично буде визначена після проведення остаточної технічної інвентаризації (обмірів)  суб’єктом господарювання  що, відповідно до чинного законодавства України здійснює технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна (надалі за текстом – ЦТІ) у встановленому чинним законодавством України порядку.

У випадку, якщо за результатами обмірів ЦТІ фактична загальна площа Об’єкта нерухомості буде відмінною від проектної, визначеної у пункті 2.4. Договору, Сторони зобов’язані укласти додатковий договір до цього Договору,  яким викласти  підпункт 2.4.1. пункту 2.4. Договору та Додаток № 1 до Договору в новій редакції, привівши характеристики та проектну експлікацію  Об’єкта нерухомості у відповідності до фактичних даних, встановлених за результатами обмірів ЦТІ та визначити загальний розмір грошових коштів, які підлягають сплаті однією з Сторін на користь іншої, відповідно до умов пунктів 3.6. або  3.7. цього Договору.

3.6. У випадку, якщо за результатами обмірів ЦТІ фактична загальна площа Об’єкта нерухомості буде більшою за проектну, визначену у п. 2.4. Договору, Інвестор зобов’язується до моменту підписання Сторонами Акта приймання-передачі Об’єкта нерухомості сплатити Забудовнику за таку збільшену площу  суму грошових коштів в гривні; сума, що підлягає сплаті, визначається за наступною формулою:

С = ((П2-П1) x 100 x21) x K, де

С – сума, що підлягає сплаті, грн.;

П1 – загальна проектна площа Об’єкта нерухомості, що визначена у п. 2.4. цього Договору, м. кв.;

П2 – загальна площа Об’єкта нерухомості, що визначена за результатами обмірів ЦТІ, м. кв.

К – офіційний курс НБУ гривні до долара США (із розрахунку за 1 дол. США), що діятиме в день зарахування грошових коштів за цим п. 3.6. Договору  на банківський поточний рахунок Забудовника.

3.7. У випадку, якщо за результатами обмірів ЦТІ фактична загальна площа Об’єкта нерухомості буде меншою за проектну, визначену у п. 2.4. Договору, Забудовник зобов’язується  погасити Облігації у кількості, що відповідає такій зменшеній площі, шляхом виплати Інвестору їх номінальної вартості, протягом 10-ти банківських днів з моменту перерахування Інвестором Забудовнику Лоту облігацій.

3.8. Передача Об’єкта нерухомості від Забудовника Інвестору здійснюється лише в порядку погашення Лоту за номінальною вартістю облігацій (з врахуванням положень пунктів 3.6. та 3.7. цього Договору) за Актом приймання-передачі Об’єкта нерухомості в якому  зазначається про факт погашення Лоту облігацій. З моменту підписання зазначеного Акта Інвестор зобов’язаний утримувати Об’єкт нерухомості та несе відповідальність за його експлуатацію, з цього ж моменту до Інвестора переходять ризики випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) Об’єкта нерухомості.

3.9. Строк погашення Лоту облігацій наведений в Інформації про випуск. Цей строк може бути переглянутий у випадку дострокового завершення будівництва та введення в експлуатацію Об’єкта будівництва до настання зазначеного строку.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Інвестор має такі права:

4.1.1. Отримати від Забудовника Об’єкт нерухомості у спосіб, що зазначений у цьому  Договорі та Інформації про випуск.

4.1.2. У порядку та на умовах цього Договору, якщо за результатами обмірів ЦТІ фактична загальна площа Об’єкта нерухомості буде меншою за проектну, визначену у п. 2.4. Договору,  отримати суму коштів за номінальною вартістю Облігацій, що відповідають такій зменшеній площі.

4.1.3. Має інші права, які передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України.

4.2. Інвестор зобов’язаний:

4.2.1. Надавати Забудовнику для огляду та зняття фотокопій всі необхідні для виконання умов цього Договору документи.

4.2.2. Самостійно та за власний рахунок відкрити рахунок у цінних паперах у Депозитарній установі для обліку та зберігання придбаного за Договором купівлі-продажу цінних паперів Лоту облігацій.

4.2.3. Виконати умови Договору купівлі-продажу цінних паперів.

4.2.4. Передати Забудовнику Лот облігацій до погашення упродовж строку, визначеного Інформацією про випуск, з урахуванням положень п. 3.1. Договору.

4.2.5. Видати та оформити за власний рахунок на ім’я представника Забудовника нотаріально посвідчену довіреність (а в разі необхідності кілька довіреностей), на державну реєстрацію права власності Інвестора на Об’єкт нерухомості (в разі, якщо Інвестор уповноважить Забудовника вчинити зазначені дії за окремим договором доручення).

4.2.6. До моменту державної реєстрації права власності Інвестора на Об’єкт нерухомості не проводити без письмового погодження з Забудовником будь-які перепланування та ремонтно-будівельні роботи в Об’єкті нерухомості; у випадку порушення Інвестором умови цього пункту Договору, за власний рахунок здійснити відновлення Об’єкта нерухомості до передбаченого проектом стану або відшкодувати Забудовнику вартість робіт щодо вказаного відновлення Об’єкта нерухомості.

4.2.7. З’явитися до офісу Забудовника та укласти з останнім додатковий договір до цього Договору в випадку, якщо за результатами обмірів ЦТІ фактична загальна площа Об’єкта нерухомості буде відмінною  від проектної (п. 3.5. Договору)  та провести остаточні розрахунки з Забудовником у повному обсязі та належним чином до моменту передачі Об’єкта нерухомості та підписання Акта приймання-передачі у випадку, якщо за результатами обмірів ЦТІ фактична загальна площа Об’єкта нерухомості буде більшою за проектну (п. 3.6. Договору).

4.2.8. Оплачувати (компенсувати) вартість послуг (витрати) з обслуговування (утримання, управління)  будинку, комунальних та інших додаткових послуг, що надаватимуться до Об’єкта нерухомості,  з моменту підписання Сторонами Акта приймання-передачі об’єкту нерухомості (а в разі ухилення Інвестора від підписання цього Акта, або в разі допуску Інвестора до Об’єкта нерухомості для проведення ремонтного-опоряджувальних робіт до підписання зазначеного Акта – з моменту прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію) та  до підписання Акта приймання-передачі об’єкту нерухомості укласти з визначеною Забудовником житлово-експлуатаційною організацією, яка надаватиме послуги з обслуговування (управління, утримання) Об’єкта будівництва, договір (договори) про надання послуг з обслуговування (утримання, управління)  будинку, комунальних та інших додаткових послуг і виконувати його умови.

4.2.9. В разі відчуження Лоту облігацій Інвестором на користь третіх осіб чи припинення права власності Інвестора на Лот облігацій з інших підстав, негайно письмово повідомити Забудовника.

4.2.10. В разі відчуження Лоту облігацій забезпечити укладення з новим власником Лоту облігацій нового Договору про участь у будівництві.

4.2.11. Переглянути на вимогу Забудовника строк погашення Лоту облігацій у випадку, передбаченому пунктом 3.9. цього Договору.

4.2.12. Письмово повідомити Забудовника у строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів про:

– розірвання (припинення дії) договору купівлі-продажу цінних паперів;

– подання третіми особами чи Інвестором позову до суду про розірвання, або визнання недійсним чи нікчемним  договору купівлі-продажу цінних паперів чи про факти будь-яких інших притязань третіх осіб на Лот облігацій або оспорювання ними договору купівлі-продажу цінних паперів;

– відчуження Інвестором Лоту облігацій, вчинення застави, податкової застави, накладення арешту на Лот облігацій, конфіскацію, реквізицію Лоту облігацій, звернення стягнення на Лот облігацій або будь-які інші правочини, дії чи події, що можуть привести до зміни власника Лоту облігацій або його частин, або обмеження його права на Лот облігацій або його частини.

4.2.13. Виконати дії з державної реєстрації права власності Інвестора на Об’єкт нерухомості та надати копію витягу або довідки  про таку реєстрацію Забудовнику  в строк не пізніше 3 (трьох) місяців з моменту підписання Сторонами Акта приймання-передачі Об’єкта нерухомості.

4.2.14. Виконувати інші обов’язки, що кореспондуються з правами Забудовника, які передбачені цим Договором, Інформацією про випуск та/або чинним законодавством України.

4.3. Забудовник має такі права:

4.3.1. Вимагати від Інвестора надання всіх документів, потрібних для ідентифікації особи Інвестора.

4.3.2. Вимагати від Інвестора надання будь-якої додаткової документації, необхідної для підтвердження права власності Інвестора на Лот облігацій та здійснення повного розрахунку за Лот облігацій.

4.3.3. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

4.3.4. Притримати погашення Лоту облігацій та не передавати Об’єкт нерухомості (не підписувати Акт приймання-передачі) до моменту належного виконання Інвестором обов’язку з проведення остаточних розрахунків, передбаченого пп. 4.2.7.  п. 4.2. цього Договору.

4.3.5. Передати Інвестору документи, необхідні для оформлення права власності на Об’єкт нерухомості у відповідності до законодавства, після виконання умов пп. 4.2.8. п. 4.2. цього Договору.

4.3.6. Ініціювати перегляд строку погашення Лоту облігацій у випадку, передбаченому п. 3.9. цього Договору.

4.3.7. Має інші права, які передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України.

4.4. Забудовник зобов’язаний:

4.4.1. Не продавати та не передавати майнові права на Об’єкт нерухомості, а також не укладати нові договори на участь у будівництві стосовно Об’єкта нерухомості на користь третіх осіб, крім випадків розірвання (припинення дії ) цього Договору з підстав, визначених цим Договором (п. 7.4.) та чинним законодавством України. У випадку розірвання (припинення дії ) цього Договору будь-які права та обов’язки Сторін щодо Об’єкта нерухомості припиняються, а Забудовник вправі розпоряджатися ним на власний розсуд (         крім випадку  набуття Лоту облігацій у власність третьою особою (особами) або передачі за згодою продавця  прав покупця  за  Договором купівлі-продажу цінних паперів третій особі (особам) та укладення такою третьою особою (особами) з Забудовником нового договору про участь у будівництві Об’єкта нерухомості).

4.4.2. Контролювати процес будівництва Житлового комплексу та погасити переданий Інвестором до погашення Лот облігацій у порядку, передбаченому умовами цього Договору та Інформацією про випуск.

4.4.3. Оформити технічний паспорт на Об’єкт нерухомості та передати Інвестору документи, необхідні для реєстрації права власності на Об’єкт нерухомості у відповідності до законодавства, в порядку та на умовах цього Договору.

4.4.4. Повідомити за адресою, що вказана у цьому Договорі, власника відповідної серії Облігацій про погашення Лотів облігацій.

4.4.5. Якщо за результатами обмірів ЦТІ фактична загальна площа Об’єкта нерухомості буде меншою за проектну, визначену у п. 2.4. цього Договору, здійснити розрахунки з Інвестором грошовими коштами відповідно до умов п. 3.7. цього Договору.

4.4.6. Виконувати інші обов’язки, що кореспондуються з правами Інвестора, які передбачені цим Договором, Інформацією про випуск та/або чинним законодавством України.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. У разі прострочення Забудовником строку, який встановлено в п. 3.4. цього Договору більш ніж на 18 (вісімнадцять) місяців, Забудовник повинен сплатити Інвестору пеню в розмірі 0,01 (нуль цілих одна сота) % від вартості Об’єкта нерухомості за кожен день прострочення.

5.3.  У разі  не виконання Інвестором обов’язку, визначеного в пп. 4.2.8 та/або пп. 4.2.13. п. 4.2. цього Договору, Інвестор сплачує Забудовнику штрафну санкцію у  розмірі  5000,00 грн.  (П’ять тисяч гривень 00 коп.) за кожен місяць такого прострочення.

5.4. Якщо Сторона, на користь якої має бути виконане зобов’язання за цим Договором, не вчинила дії, до вчинення яких інша (зобов’язана) Сторона не могла виконати свій обов’язок, виконання зобов’язання відстрочується на час прострочення Сторони, на користь якої має бути виконане зобов’язання.

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Жодна із Сторін цього Договору не буде нести відповідальність за повне чи часткове невиконання будь-якого із своїх обов’язків за цим Договором, якщо невиконання буде наслідком форс-мажорних обставин, що виникли після укладання цього Договору.

6.2. Під форс-мажорними обставинами слід вважати обставини, що знаходяться поза контролем Сторін даного Договору і які роблять виконання умов даного Договору неможливим. Зокрема, такими обставинами є  валютні обмеження чи інші заходи урядів і урядових органів, зміни в законах та інших нормативно-правових актах, розпорядження державно-адміністративних органів ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади,  закриття морських проток, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація,  військові дії, оголошена та неоголошена війна,  дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення,  введення комендантської години,  експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція,  громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

6.3. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань у термін, встановлений у Договорі, додаткових договорах (додаткових угодах) та додатках до нього, то цей термін переноситься відповідно на час дії цієї обставини.

6.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання, зобов’язана негайно, не пізніше 15 днів з моменту, коли їй стало чи повинно було стати відомо про настання чи припинення форс-мажорних обставин, у письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх настання чи припинення. Факти, викладені в повідомленнях, повинні бути підтверджені торговою (торгово-промисловою) палатою чи іншими компетентними органами.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір починає діяти з дня його підписання уповноваженим представником Забудовника та особисто Інвестором. Днем підписання вважається дата, зазначена на початку Договору у правому верхньому куті.

7.2. Цей Договір діє до моменту виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за Договором.

7.3. Дія цього Договору може бути достроково припинена або Договір може бути розірваний з одночасним припинення усіх прав Інвестора на Об’єкт нерухомості лише у випадках, передбачених цим Договором.

7.4. Сторони домовилися, що цей Договір буде вважатися розірваним, а всі зобов’язання Сторін за цим Договором припиняються (скасувальна обставина) в наступних випадках:

7.4.1.  У разі припинення права власності Інвестора на Лот облігацій після набуття останнім такого права та до моменту погашення Лоту. (У разі звернення нового власника Лоту облігацій до Забудовника, між ними укладається новий Договір про участь у будівництві Об’єкта нерухомості);

7.4.2. У разі, якщо упродовж строку, визначеного Інформацією про випуск як строк для погашення (дострокового погашення) Лоту облігацій, Інвестор не пред’явить Лот до погашення, у порядку, встановленому Інформацією про випуск, або не підпише з Забудовником Акт приймання-передачі Об’єкта нерухомості, крім випадку, коли Забудовник виявить намір зберегти дію Договору шляхом надіслання письмової заяви Інвестору.

 1. ДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ

8.1. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди зі всіх істотних умов цього Договору і жодна із Сторін не буде посилатися у майбутньому на недосягнення згоди щодо істотних умов цього Договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.

8.2. Якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано судом чи іншим уповноваженим державним органом недійсним чи таким, що суперечить нормативно-правовим актам України чи Договору, в кожному конкретному випадку, таке визнання не буде впливати на застосування таких положень у всіх інших випадках та на дійсність інших положень цього Договору.  У такому випадку Сторони зобов’язуються сумлінно розробити нове положення Договору такого змісту, який би у повній мірі відображав ті наміри, що були у них в момент укладання цього Договору. При цьому, інші умови Договору не повинні змінюватися і повинні зберігати свою юридичну чинність.

 1. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Сторони висловили намір у випадку виникнення спірних чи конфліктних ситуацій докласти максимальних зусиль до врегулювання їх шляхом переговорів.

9.2. У випадку недосягнення згоди між Сторонами у ході переговорів спір передається на розгляд відповідного суду згідно з чинним законодавством України за умови проведення відповідної процедури досудового врегулювання спору відповідно до чинного законодавства України.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Цим Інвестор (уповноважена особа Інвестора), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним   Забудовнику власних персональних даних до бази персональних даних «КЛІЄНТИ», володільцем якої є  Забудовник (далі – База).

Підписуючи цей Договір Інвестор  (уповноважена особа Інвестора) дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Забудовником, як володільцем Бази, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.2. Метою обробки добровільно наданих Інвестором (уповноваженою особою Інвестора) персональних даних  є забезпечення їх ідентифікації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» розміщення, обігу та викупу  цінних паперів, ведення обліку цінних паперів, передбачених чинним законодавством, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб:

видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по-батькові,  паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та\або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (IP-адреса, електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер).

10.3. Для досягнення мети обробки до Бази можуть бути включені наступні персональні дані:

видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по-батькові, паспортні дані (номер, серія паспорта та орган, що його видав), особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, а саме: ідентифікаційні дані; місце реєстрації та\або місце проживання фізичної особи; інформація щодо державної реєстрації фізичної особи; інформація щодо системи оподаткування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (IP-адреса, електронна адреса, номер телефону); організаційно-правова форма підприємства від імені якого виступає директор та/чи представник, найменування підприємства (повне та скорочене), дані про адресу місцезнаходження та поштову адресу, дані про державну реєстрацію, дані про відкриті поточні рахунки, дані щодо договору (номер, предмет договору, сума, дата підписання та дата закінчення договору), номери телефонів.

10.4. У зв’язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»,  Інвестор (уповноважена особа Інвестора) має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10.5. Інвестор (уповноважена особа Інвестора) дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до Бази, виключно з метою, визначеною у п. 10.2.  цього Договору.

10.6. Інвестор (уповноважена особа Інвестора)дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного внутрішніми документами   Забудовника.

10.7. Доступ до персональних даних Інвестора (уповноваженої особи Інвестора), що включені до  Бази, третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.8. Інвестор (уповноважена особа Інвестора) не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до Бази, володільцем якої є Забудовник, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою ідентифікації особи.

10.9. Інвестор (уповноважена особа Інвестора) підтверджує, що у момент підписання ним цього Договору його, як суб’єкт персональних даних, Забудовником  повідомлено про:

– збір Забудовником персональних даних Інвестора (уповноваженої особи Інвестора);

– склад та зміст зібраних Забудовником персональних даних Інвестора (уповноваженої особи Інвестора);

– володільця зібраних персональних даних Інвестора (уповноваженої особи Інвестора);

– права Інвестора (уповноваженої особи Інвестора), як суб’єкта персональних даних, що визначені Законом України «Про захист персональних даних»;

– мету збору персональних даних Інвестора (уповноваженої особи Інвестора);

– осіб, якім передаються чи можуть передаватися зібрані персональні дані Інвестора (уповноваженої особи Інвестора).

 1. ІНШІ УМОВИ

11.1. Підписанням цього Договору Інвестор підтверджує особисте ознайомлення ним з Інформацією про випуск та погоджується  з умовами  Інформації про випуск.

11.2. Сторони домовилися, що передача прав Інвестора за цим Договором  (заміна Сторони цього Договору відступлення права вимоги) допускається лише з письмової згоди Забудовника; до моменту державної реєстрації права власності Інвестора на Об’єкт нерухомості передача будь-яких прав Інвестора на Об’єкт нерухомості третім особам  допускається лише з письмової згоди Забудовника.

11.3. Підписанням цього Договору Інвестор надає свою згоду на:

– будівництво (завершення будівництва) інших об’єктів Житлового комплексу;

– передачу Об’єкта будівництва після введення його в експлуатацію на обслуговування (в управління, на баланс) житлово-експлуатаційній організації, визначеної Забудовником;

– передачу інженерних мереж Житлового комплексу (електро-, тепло-, водопостачання, водовідведення), споруд та обладнання (насосних станцій, теплових пунктів, трансформаторних підстанцій, бойлерних, котелень, розподільчих пунктів та ін.) які обслуговують зазначені інженерні мережі, – на баланс (володіння та користування) чи у власність організацій, що їх експлуатують, та/або територіальної громади.

11.4. Листування Сторін за цим Договором здійснюється за адресами Сторін, що вказані Договорі.  Сторона, адреса якої змінилася, зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі зміни протягом 7-ми календарних днів з моменту настання змін. У випадку неповідомлення про зміну адреси, така Сторона несе всі негативні наслідки пов’язані з неотриманням листування, а листування, надіслане цій Стороні за старою адресою, що вказана в цьому Договорі, вважається отриманим нею.

11.5. Зміни та (або) доповнення до цього Договору оформляються шляхом підписання Сторонами додаткових договорів (додаткових угод) та додатків до цього Договору, які набирають чинності з моменту їх підписання, якщо інше не встановлене угодою Сторін, і становлять невід’ємну частину цього Договору. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною, якщо вони містять посилання на цей Договір.

11.6. Підписання та виконання Інвестором цього Договору не порушує жодного закону (в тому числі, статті 65 Сімейного кодексу України), іншого нормативного акта, судового рішення, що набрало законної сили на момент підписання цього Договору, і що застосовуються відносно Інвестора, а також не порушить жодного положення Статуту Інвестора або його чинних правил та розпоряджень (якщо Інвестор – юридична особа).  Положення цього Договору обов’язкові для правонаступників Сторін. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Усі виправлення тексту цього Договору мають юридичну силу лише у випадку їхнього письмового посвідчення  Сторонами (повноважними представниками Сторін) у кожному окремому випадку. Під час підписання цього Договору особи, що його підписують, надають одна одній документи, що підтверджують їх повноваження на такі дії. Усі попередні домовленості Сторін за предметом цього Договору втрачають силу з моменту укладення цього Договору. У випадку виникнення розбіжностей між такими домовленостями та умовами Договору переважну силу матимуть умови цього Договору.

11.7. Цей Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін, набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

 1. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
                   Забудовник

Товариство з обмеженою відповідальністю

«*****»

01103, м. Київ, вул. __________, буд. 00

Поштова адреса: 01103, м. Київ,

вул. __________, буд. 00

Код за ЄДРПОУ __________

п/р: UA__________

в АБ «*****», м. Київ

тел./факс __________

 

 

На підставі Довіреності

 

 

________________________   ПІБ

Інвестор

Громадянин України ПІБ, дата народження: 00.00.0000,

місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. __________, буд. 00, кв. 00 ,

паспорт №__________, запис №__________, дата видачі 29.09.2018, дійсний до 21.09.2028, орган, що видав 0000,

ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків __________

 

 

На підставі Довіреності

 

 

________________________   ПІБ

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до договору  про участь у будівництві об’єкту нерухомості

№ __________ від «30» липня 2021 р.

 

 

Будинок № (проектний) 0

Поверх 15

квартира № (проектний)  00

Житлового комплексу з об’єктами соціально-громадського призначення та об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури на __________, 00 у Печерському районі м. Києва.

 

                   Забудовник

Товариство з обмеженою відповідальністю

«*****»

01103, м. Київ, вул. __________, буд. 00

Поштова адреса: 01103, м. Київ,

вул. __________, буд. 00

Код за ЄДРПОУ __________

п/р: UA__________

в АБ «*****», м. Київ

тел./факс __________

 

 

На підставі Довіреності

 

 

________________________   ПІБ

Інвестор

Громадянин України ПІБ, дата народження: 00.00.0000,

місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. __________, буд. 00, кв.00 ,

паспорт №___________, запис №__________, дата видачі 29.09.2018, дійсний до 21.09.2028, орган, що видав 0000,

ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків __________

 

 

На підставі Довіреності

 

 

________________________   ПІБ

 

 

 

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *