ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

ЗРАЗОК ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ

 

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

     Місто Львів, ———– вересня дві тисячі двадцять першого року.

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю “Промислово-будівельна група “*****”, код ЄДРПОУ – __________, місцезнаходження: 79018 місто Львів, вул. __________, будинок 00, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видана 00.00.0000 року ПІБ приватним нотаріусом Львівського міського нота­ріаль­ного округу, дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 00.00.0000, № __________, Статуту (нова редакція), затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ «*****» (Протокол №_____ від 00.00.0000 р.), від імені якого на підставі Довіреності, посвідченої 00.00.0000 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ПІБ за реєстровим №_____, діє ПІБ, паспорт серії АС №________, виданий 00.00.0000 року Володимир-Волинським МВ УМВС України у Волинській області, що зареєстрована та проживає за адресою: місто Львів, вулиця __________, будинок 0, квартира 00, з однієї сторони, надалі «Сторона-1», та

громадянин України ПІБ, народжений 00 травня 0000 року у місті Львові, паспорт №__________, виданий 00.00.0000 року органом _____, запис №__________, що зареєстрований та проживає за адресою: місто Львів, вулиця __________, будинок 00, квартира 81, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників – __________, з іншої сторони (далі – Сторона-2), надалі іменуються – «Сторони»,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, за відсутності будь-якого примусу, як фізичного так і психічного, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали цей договір у відповідності із ст.635 ЦК України про таке:

 1. Ми, Сторони, зобов’язуємося в майбутньому, в строк до 01 (першого) жовтня 2024 (дві тисячі двадцять четвертого) року, укласти договір купівлі-продажу індивідуального житлового будинку (далі – будинок) (Основний договір) у нотаріальній формі за ціною та на умовах, визначених цим договором, згідно якого Сторона-1 продасть, а Сторона-2 купить житловий будинок, що розташований в с. _______, на земельній ділянці площею 0,0738 га з кадастровим номером: __________.
 2. Сторони домовились, що істотні умови Основного Договору будуть наступні:

– Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-будівельна група «*****», покупець – громадянин України ПІБ;

–  Предмет договору – індивідуальний житловий будинок, що розташований на земельній ділянці №00 (число) площею 0,0738 га, по вулиці __________, 00 (число) в селі __________ Яворівського району Львівської області, кадастровий номер земельної ділянки: __________, з цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Земельна ділянка перебуває у оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислово-будівельна група «*****» на підставі Договору оренди № _____ від  00.00.0000 (зі змінами та доповненнями від 05 червня 2007 року за р.№_____; від 09 січня 2008 року за р.№122; від 11 березня 2009 року за р.№148; від 03 вересня 2009 року за р.№669; від 24 лютого 2017 року за р. №_____); договір №2 про внесення змін до договору оренди землі, серія та номер: _____, виданий 16.03.2018 року; договір про внесення змін до договору оренди землі, серія та номер: _____, виданий 28.07.2020 року).

Після укладення Основного договору, Сторона-1 зобов’язується звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування із заявою про вилучення вищезазначеної земельної ділянки з кадастровим номером __________, та з проханням передати вказану земельну ділянку Стороні-2.

Загальна площа будинку – 144,0 (сто сорок чотири цілих і нуль десятих) кв.м. згідно даних проекту (площа підлягає уточненню за технічним паспортом, виданим на цей будинок та даними згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно). Тип будинку – «LUKAS».

Плановий термін завершення будівництва житлового будинку – до 31 (тридцять першого) грудня 2021 (дві тисячі двадцять першого) року.

Технічна характеристика вищезазначеного будинку:

– виконані загальні будівельні роботи,

– виконаний фасад (утеплення мінеральною ватою),

– виконана штукатурка,

– встановлені вхідні двері металеві з накладкою МДФ,

– покращені вікна з ПВХ профілю, вікна з подвійним енергозберігаючим склопакетом,

– підведена до будинку система  електропостачання з  лічильником без обладнання та без розводки по будинку,

– підведена до будинку система водопостачання і каналізації з водяним лічильником без обладнання та без розводки по будинку,

– підведена до межі земельної ділянки система газопостачання з газовим лічильником без обладнання та без розводки до будинку,

– дах скатний покритий металочерепицею;

– виконані залізобетонні сходи з першого на другий поверх;

– вмонтовані гаражні ворота.

Покупець стверджує, що станом на сьогоднішній день він є неодруженим і грошові кошти, що витрачаються ним на оплату у вигляді забезпечувального платежу за цим договором, є його особистою приватною власністю, на підтвердження чого подав заяву нотаріусу, зі змістом якої ознайомлений Представник Продавця;

– Керуючись ч. 2 ст. 524 Цивільного кодексу України та за домовленістю Сторін продажна ціна будинку визначається сторонами у розмірі: 83 000,00 доларів США (вісімдесят три тисячі доларів США 00 центів) без ПДВ, що на момент укладення цього договору становить ———— грн. (—————-) без ПДВ, відповідно до офіційного курсу НБУ на день підписання цього договору. Сума продажу підлягає сплаті у гривнях.

– Розрахунок за вищезазначений будинок повинен бути здійснений Покупцем до дня укладення Основного Договору.

2.1. У випадку, якщо за результатами обміру, проведеного представником органу технічної інвентаризації та експертної оцінки при оформленні технічного паспорта на будинок,  загальна площа будинку збільшиться (чи зменшиться) відносно площі, вказаної в пункті 2 даного договору, то продажна ціна вказаного приміщення коригується Стороною-1 відповідно до такої зміни. У цьому випадку вартість 1 кв. м. загальної площі вищезазначеного будинку, складатиме суму у національній валюті України – гривні у розмірі, що визначатиметься відповідно до поточної ринкової ціни.

Всі витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням Попереднього договору купівлі-продажу будинку, в тому числі плату в розмірі державного мита, оплачує Сторона-2.

– Всі витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням Основного Договору купівлі-продажу (включно із витратами на сплату державного мита, та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1% від ціни об’єкта продажу), оплачує Сторона-2.

Інші умови Основного договору, які не встановлені цим договором, погоджуються сторонами в Основному договорі.

 1. Сторона-1 гарантує, що на момент укладення Основного Договору вона буде мати право власності на вищезгаданий будинок. Для укладення Основного Договору Сторона-1 зобов’язується зареєструвати право власності на будинок згідно чинного законодавства в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також підготувати усі документи, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу будинку.

З моменту укладення цього договору Сторона-1 зобов’язується не відчужувати згаданий будинок іншим особам, не вчиняти будь-які дії, які б могли зумовити виникнення прав третіх осіб щодо зазначеного будинку та гарантує, що на момент посвідчення Основного Договору зазначений будинок не буде обтяжений жодними обтяженнями, заборонами відчуження (арештами).

Сторона-1 зобов’язується передати Стороні 2 вищевказаний будинок разом з комплектом ключів в день укладення Основного Договору, після його підписання Сторонами та здійснення Стороною-2 розрахунку за цей будинок в повному обсязі в порядку та у строки, передбачені цим договором.

 1. Сторони домовились, що для забезпечення виконання свого зобов’язання щодо укладення Основного договору, керуючись ч. 2 ст. 524 та ч. 2 ст. 533 Цивільного Кодексу України, Сторона-2 вносить Стороні-1 забезпечувальний платіж у розмірі 81 800,00 доларів США (вісімдесят одну тисячу вісімсот доларів США 00 центів) без ПДВ, що вноситься у гривнях шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Сторони-1 (№ UA __________, що знаходиться у ЦФ ПАТ «*****», МФО – __________, ЄДРПОУ – __________).

Забезпечувальний платіж вноситься Стороною 2 поетапно та підлягає сплаті у гривнях. Черговий платіж визначається відповідно до офіційного курсу НБУ. Виконання Стороною-2 зобов’язань по сплаті забезпечувального платежу, передбаченого цим Договором, здійснюється у гривнях за офіційним курсом НБУ на день здійснення платежу (опублікованого на офіційному сайті Національного банку України: www.bank.gov.ua). Забезпечувальний платіж вноситься наступним чином:

 

 

№ п/пДата забезпечувального платежу,

включно до

Сума забезпечувального платежу

(в Доларах США)

1.протягом 10 (десяти) банківських днів з дня укладення цього Попереднього договору7400,00 (сім тисяч чотириста) доларів США
2.до 01.12.2021 року (першого грудня дві тисячі двадцять першого року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

3.до 01.03.2022 року (першого березня дві тисячі двадцять другого року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

5.до 01.06.2022 року (першого червня дві тисячі двадцять другого року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

6.до 01.09.2022 року (першого вересня дві тисячі двадцять другого року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

7.до 01.12.2022 року (першого грудня дві тисячі двадцять другого року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

8.до 01.03.2023 року (першого березня дві тисячі двадцять третього року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

9.до 01.06.2023 року (першого червня дві тисячі двадцять третього року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

10.до 01.09.2023 року (першого вересня дві тисячі двадцять третього року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

11.до 01.12.2023 року (першого грудня дві тисячі двадцять третього року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

12.до 01.03.2024 року (першого березня дві тисячі двадцять четвертого року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

13.до 01.06.2024 року (першого червня дві тисячі двадцять четвертого року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

14.до 01.09.2024 року (першого вересня дві тисячі двадцять четвертого року)6200,00 (шість тисяч двісті)

доларів США

 

Сторона-2 може достроково внести забезпечувальний платіж на користь Сторони-1.

 1. Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення Основного Договору, повинна сплатити другій Стороні штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від загальної вартості забезпечувального платежу, вказаного у п.4 цього Договору.

У випадку невиконання Стороною-2 зобов’язань за цим договором, а саме зобов’язань передбачених п.4 цього Договору, то Сторона-1 вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку, про що повідомляє Сторону-2. При цьому суму внесеного забезпечувального платежу буде повернуто Стороні-2 протягом двох місяців з моменту розірвання Договору та зменшено на суму штрафу, передбаченого п. 5 цього Договору.

 1. Після підписання Основного договору Сторона-1 повертає Стороні-2 забезпечувальний платіж, сплачений відповідно до пункту 4 цього Договору у спосіб та терміни, визначені Стороною-2. На вимогу однієї із Сторін може бути проведено зарахування забезпечувального платежу в рахунок оплати за Основним Договором у встановленому чинним законодавством порядку.
 2. Усі спори, що виникають з цього договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами в передбаченому законом порядку. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку в суді за місцезнаходженням нерухомого майна.
 3. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його нотаріального посвідчення.
 4. Відсутність зобов’язань Сторін договору на час його посвідчення перед бюджетами та державними цільовими фондами перевірено за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджується Витягами з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від —.09.2021 року.
 5. Сторони даного договору, однаково розуміючи значення і умови цього договору та його правові наслідки, підтверджують дійсність намірів при його укладенні, та те, що він не носить характеру фіктивного та удаваного правочину.

Сторони погоджуються, що у тексті цього договору зафіксовано всі істотні умови, що стосуються укладення Основного Договору купівлі продажу зазначеного будинку. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

 1. Сторона-1, в особі представника, стверджує, що вона є юридичною особою, наділеною цивільною правоздатністю та дієздатністю згідно із чинним законодавством України, має право укладати будь-які правочини по розпорядженню майном.
 2. Зміни у цей Попередній договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформляються додатковою угодою до цього Договору, якщо інше прямо не передбачене цим Попереднім договором або чинним законодавством.

Сторона2 має право передати свої права та обов’язки за цим договором іншій особі, що оформляється відповідною додатковою угодою до цього Попереднього договору.

 1. Додаткові договори та додатки до цього Попереднього договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та нотаріально посвідчені.
 2. Усі правовідносини, що виникають з цього Попереднього договору або пов’язані з ним, у тому числі, пов’язані дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Попереднього договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Попереднього договору, регламентуються цим Попереднім договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.
 3. За домовленістю сторін місце нотаріального посвідчення Основного договору визначається Стороною-1.
 4. Сторонам роз’яснено зміст ст.ст.213, 219, 227, 229-235, 524, 526, 533, 546, 547, 549, 635, 655-697 Цивільного кодексу України.
 5. 17. Цей Попередній договір складено у трьох примірниках, з яких один залишається на зберіганні у справах Репети О.М., приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу, а решта примірників, що мають силу оригіналу, видаються Сторонам договору.

 

ПІДПИСИ:

Сторона 1:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Промислово-будівельна група «*****»

79018 м. Львів, вул. __________, буд. 00

код ЄДРПОУ – __________

р/р UA __________

в ПАТ «*****», МФО __________

 

 

 

від імені якого на підставі довіреності діє

ПІБ

 

 

______________________________________

 

 

______________________________________

 

 

Сторона 2:

громадянин України

ПІБ,

місто Львів, вулиця __________, будинок 00, квартира 00, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників – __________

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

 

 

______________________________________

 

 

Місто Львів, Україна ———— вересня дві тисячі двадцять першого року.

Цей договір посвідчено мною, ПІБ, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.

Договір підписано у моїй присутності.

Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислово-будівельна група «*****» та повноваження його представника перевірено.

 

Зареєстровано в реєстрі за №______

Приватний нотаріус_____________

 

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ В НОВОБУДОВІ

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *