Зразок договору довічного утримання

Зразок договору договору довічного утримання.

Інформація актуальна станом на 2021 рік

Пропонуємо Вашій увазі разок (шаблон договору довічного утримання. Даний договір, як зразок договору особами. Проте рекомендуємо в реальних справах отримувати детельну юридичну консультацію по договорах довічного утримання в юриста або нотаріуса.

ДОГОВІР

довічного утримання

Місто Київ, Україна, _______________ дві тисячі ____________ року.

Ми, що нижче підписалися:

гр. ____________________, який проживає за адресою: _______________________, податковий номер ________________________ (надалі – ВІДЧУЖУВАЧ), з однієї сторони та

гр. _______________________, яка проживає за адресою: _________________________________________, податковий номер ______________________ (надалі – НАБУВАЧ), – з другої сторони, а далі разом – Сторони, діючи добровільно та перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного Договору, без будь-якого примусу і погроз, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей Договір (далі – Договір) про таке:

 1. Я, гр. _______________________,  передаю у власність, а НАБУВАЧ отримує у власність квартиру номер ____ (____________________) в будинку номер _________ (_______________) по вулиці ___________________ (далі – квартира), та взамін чого я, гр. __________________________, зобов’язуюсь забезпечувати ВІДЧУЖУВАЧА утриманням довічно на умовах цього Договору.

Вказана квартира, яка відчужується, складається з двох житлових кімнат, загальною площею – _________ кв.м., у тому числі жилою площею – _______ кв. м.

 1. Відчужувана квартира є особистою приватною власністю та належить ВІДЧУЖУВАЧУ на підставі Свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого Шістнадцятою київською державною нотаріальною конторою ____________ року за реєстровим № __________ та зареєстрованого в Комунальному підприємстві Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна ______ року у реєстровій книзі № ________ за № _________.
 2. Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № ____________ від ___________ року, право власності гр. __________________ зареєстровано за № _____________; реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: _______________________.
 3. Відповідно до Звіту про незалежну оцінку майна, виданого Товариством з обмеженою відповідальністю «________________» ______________ року, оціночна вартість відчужуваної квартири становить __________________ (______________________________) гривень 00 копійок.
 4. Ціну відчужуваної  квартири   Сторонами  визначено  в   розмірі  (__________________________) гривень 00 копійок, як таку, що відповідає їх домовленості.
 5. ВІДЧУЖУВАЧ гарантує, що на момент укладання цього Договору вказана вище квартира, нікому не продана, не подарована, іншим чином не відчужена, не перебуває під арештом чи іншою забороною, щодо неї не ведуться судові чи інші спори, вона не передана в іпотеку, не перебуває у податковій заставі, відносно неї не укладено будь-яких правочинів, вона не передана як внесок до статутного фонду юридичних осіб, не використовується як юридична адреса або місце реєстрації інших осіб, ніж Сторони цього Договору, та не обтяжена у інший спосіб. Треті особи не мають жодних прав на квартиру, що відчужується. ВІДЧУЖУВАЧ заявляє, що в належній їй квартирі, що відчужується, відсутні малолітні та неповнолітні члени її сім’ї, які проживають разом з нею та мають право на користування цим житлом згідно вимог ст. 405 ЦК України. Своїм підписом під цим договором ВІДЧУЖУВАЧ підтверджує, що відчуження нерухомого майна протягом звітного податкового року нею здійснюється вперше.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___________________, _____________________ року, перевірено відсутність іпотечного обтяження, податкової застави та відсутність заборони відчуження квартири, що є предметом цього договору.

 1. Я, гр. ________________, зобов’язуюсь довічно утримувати гр. _____________________, тобто забезпечувати   грошовими   ресурсами    для   задоволення    потреб    та

 

створення умов для нормальної життєдіяльності, на які ВІДЧУЖУВАЧ самостійно буде забезпечувати себе харчуванням, одягом, лікарськими засобами, необхідними послугами та всім необхідним для повноцінного життя. Сторони домовились про те, що один раз на тиждень буде виділятися під побутові потреби, при необхідності буде здійснено забезпечення харчуванням, медикаментами. День в який будуть виконуватися обов’язки по даному договору буде обиратися на власній розсуд НАБУВАЧЕМ. Сторони дійшли згоди про розмір щомісячної допомоги яка становитиме 1 000,00 (одну тисячу) грн. на місяць і буде щомісячно надаватися ВІДЧУЖУВАЧУ шляхом банківського або поштового переказу. Днем нарахування щомісячної допомоги встановлюється остання п’ятниця поточного місяця. В разі неможливості виконання обов’язків по договору і за згодою ВІДЧУЖУВАЧА їх виконання лягає на третю сторону. Третьою стороною виступає доглядальниця.

 1. Якщо в поточному місяці суми витрат на харчування, ліки, необхідні послуги будуть більшими чи меншими зазначеної у пункті 7 цього Договору середньомісячної суми, вважається належним виконанням відповідне перерахування суми на харчування, одяг, ліки, необхідні послуги у наступних місяцях, але не більше ніж за один рік.
 2. Крім вищезазначеної суми, НАБУВАЧ зобов’язана щомісячно сплачувати комунальні послуги за квартиру у терміни, встановлені відповідними договорами про надання таких послуг, незалежно від того, з ким вони укладені (НАБУВАЧЕМ чи ВІДЧУЖУВАЧЕМ). Кошти на оплату комунальних послуг повинні щомісячно надаватись ВІДЧУЖУВАЧУ шляхом банківського або поштового переказу, або готівкою під розписку. До оплачуваних щомісячних витрат на комунальні послуги належать: послуги ЖЕК по утриманню будинку, плата за користування природним газом, теплопостачання, водопостачання. Якщо на момент укладання цього Договору ВІДЧУЖУВАЧ не користувався якимось видом вищезазначених послуг, а згодом почав ними користуватись, він зобов’язаний протягом п’яти календарних днів письмово повідомити про це НАБУВАЧА. У випадку зміни тарифів на вищезазначені послуги ВІДЧУЖУВАЧ зобов’язаний письмово повідомити про це НАБУВАЧА протягом 5 днів з дня отримання ним квитанцій з новими тарифами. У випадку несвоєчасного повідомлення ВІДЧУЖУВАЧЕМ про зміну тарифів НАБУВАЧ не несе відповідальності за виникнення заборгованості по сплаті комунальних послуг.

У випадку виникнення, в майбутньому, потреби забезпечення ВІДЧУЖУВАЧА іншими видами матеріального забезпечення чи догляду, ВІДЧУЖУВАЧ самостійно, на свій розсуд, несе всі витрати на ці види забезпечення в межах грошового утримання, передбаченого цим Договором, згідно обумовлених сум.

НАБУВАЧ зобов’язується здійснити поховання ВІДЧУЖУВАЧА квартири після його смерті, або компенсувати вартість ритуальних послуг особі, яка здійснила поховання, у разі неможливості здійснити поховання НАБУВАЧЕМ самостійно через поважні причини.

 1. Грошове утримання буде щомісячно виплачуватись, починаючи з моменту укладання цього Договору до 29 числа поточного місяця поштовим переказом за адресою: __________________________________________, або готівкою на руки під розписку, або на розрахунковий рахунок ВІДЧУЖУВАЧА, який він зобов’язаний повідомити НАБУВАЧУ додатково. У випадку зміни способу отримання щомісячного грошового утримання ВІДЧУЖУВАЧ зобов’язаний вчасно (за п’ятнадцять днів до сплати наступного платежу) в письмовій формі повідомити про це НАБУВАЧА за адресою: _______________________________________. Сума грошового щомісячного утримання, вказана в пункті 7 цього Договору, підлягає індексації та нараховується щорічно в лютому місяці чергового року за попередній рік з урахуванням річного індексу інфляції споживчих цін за інформацією Державної служби статистики України. Не своєчасна сплата індексації не є порушенням істотних умов договору. У разі наявності у ВІДЧУЖУВАЧА претензій щодо виконання НАБУВАЧЕМ умов даного договору за календарний місяць, який минув, ВІДЧУЖУВАЧ зобов’язаний надати письмову претензію НАБУВАЧЕВІ до 5-го числа наступного місяця. У разі відсутності претензій вважається, що ВІДЧУЖУВАЧ задоволений виконанням умов даного договору НАБУВАЧЕМ.
 2. ВІДЧУЖУВАЧ засвідчує, що визначене Сторонами щомісячне грошове утримання є достатнім для підтримання повноцінного та якісного життєвого рівня ВІДЧУЖУВАЧА та не потребуватиме подальшого перегляду Сторонами умов Договору.
 3. При надходженні грошового переказу на поштове відділення за місцем проживання ВІДЧУЖУВАЧА коштів відповідно до п. 7, п. 8 цього Договору, зобов’язання НАБУВАЧА за цим Договором за відповідний місяць вважаються виконаними в повному обсязі.
 4. НАБУВАЧ гарантує, що ВІДЧУЖУВАЧ залишає за собою довічне право на проживання у вказаній квартирі. ВІДЧУЖУВАЧ не має права вселяти та реєструвати в квартиру інших осіб. Сторони домовились, що стороння особа, зареєстрована у відчужуваній квартирі, буде знята з реєстраційного обліку у строк до _________________ року.
 5. 14. Право власності на квартиру підлягає державній реєстрації (ст. 182 ЦК України). Право власності виникає у НАБУВАЧА з дня державної реєстрації такого права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до ч. 4 статті 334 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 3 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
 6. Істотними умовами договору вважатимуться вчасна проплата щомісячних платежів і довічне право на проживання ВІДЧУЖУВАЧА у вказаній квартирі. Разом з правом проживання в квартирі, ВІДЧУЖУВАЧ приймає на себе обов’язок її зберігання та підтримання в належному стані. ВІДЧУЖУВАЧ несе повну відповідальність за шкоду, спричинену його діями третім особам в процесі використання квартири для свого проживання.
 7. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а у випадку невиконання його істотних умов і відмови від добровільного розірвання однієї зі Сторін – у судовому порядку. При розірванні договору у судовому порядку ВІДЧУЖУВАЧ зобов’язаний повернути НАБУВАЧУ усі витрати, які НАБУВАЧ понесла при виконанні Договору протягом його дії згідно п.п.7-9 цього Договору.
 8. Випадкова загибель квартири, одержаної НАБУВАЧЕМ від ВІДЧУЖУВАЧА, не звільняє НАБУВАЧА від обов’язків, взятих на себе за цим Договором довічно.
 9. У разі смерті НАБУВАЧА, обов’язки за Договором переходять до тих спадкоємців, до яких перейде відчужена за цим Договором квартира.
 10. У разі неможливості подальшого виконання НАБУВАЧЕМ своїх обов’язків за цим Договором з підстав, що мають істотне значення, обов’язки НАБУВАЧА можуть бути передані по додатковій угоді за згодою ВІДЧУЖУВАЧА іншій особі за спільною згодою Сторін Договору. Відмова у наданні згоди на передання обов’язків НАБУВАЧА за цим Договором іншій особі може бути оскаржена в суді, згідно чинного законодавства України.
 11. Зміст ст. ст. 203, 215, 229-235, 334, 744-757 Цивільного Кодексу України, СТОРОНАМ роз’яснено.
 12. Договір укладається з витребуванням заяви про згоду на укладення договору довічного утримання від чоловіка НАБУВАЧА, справжність підпису на якій засвідчено Іценко О.Г., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 20.08.2014 року за реєстровим № 1621, своїм підписом під цим договором ВІДЧУЖУВАЧ свідчить, що зміст вказаної заяви йому доведений до відома.
 13. Я, гр. _________________________, до смерті гр. ___________________ зобов’язуюсь не укладати щодо квартири правочинів купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, застави чи іншим способом не передавати її у власність іншим особам. На квартиру, що є предметом цього договору накладається заборона відчуження, яка знімається за заявою НАБУВАЧА після смерті гр. ___________________.
 14. СТОРОНИ зобов’язані дотримуватись умов цього Договору та вимог чинного законодавства України. У випадках, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.
 15. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням СТОРІН, повинні бути нотаріально посвідчені.
 16. СТОРОНИ підтверджують, що Договір не носить характеру уявного та удаваного правочину; ВІДЧУЖУВАЧ та НАБУВАЧ не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними, не страждають на психічний розлад, не вживають наркотичні засоби, токсичні речовини, тощо, не стоять на обліку у психоневрологічних та наркологічних закладах, тощо, укладення договору відповідає їх інтересам, волевиявлення є вільним, усвідомленим та відповідає їхній внутрішній волі, умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін, текст цього договору прочитано і схвалено ними до його посвідчення, договір не приховує іншого правочину і спрямований на настання наслідків, які обумовлені у ньому.
 17. Сторони підтверджують, що вони однаково розуміють значення, умови правочину та його правові наслідки, про що свідчать особисті підписи сторін на договорі. Встановлення дійсних намірів кожної із сторін правочину було здійснено нотаріусом за відсутності іншої сторони.
 18. Витрати, що пов’язані з оформленням цього Договору, здійснюються за рахунок НАБУВАЧА.
 19. Текст Договору до підписання прочитаний сторонами вголос, кожною окремо. Після прочитання договору сторони підтвердили нотаріусу, що його зміст повністю відповідає їх дійсним намірам.
 20. Цей Договір складено у трьох примірниках, з яких один залишається в справах приватного нотаріуса, а інші видаються СТОРОНАМ.

 

Підписи:

 

ВІДЧУЖУВАЧ  ______________________________________________________________________

 

НАБУВАЧ___________________________________________________________________________

 

 

Місто Київ, Україна, _______________________________ року.

Цей договiр посвiдчено мною, __________________, приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу.

Договiр пiдписано сторонами  в моїй присутностi.

Особи сторін встановлено, їх дiєздатнiсть, а також належнiсть гр. ___________________________ квартири, що вiдчужуються, перевiрено.

Вiдповiдно до статті 182 Цивiльного кодексу України право власності на квартиру підлягає державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Зареєстровано в реєстрi за № __________.

Стягнуто плати згiдно ст. 31 Закону України `Про нотарiат`.

Приватний нотарiус:

 

 

 

 

ЗАБОРОНА

Місто Київ, Україна, ___________________________________ року.

Мною, __________________, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу на підставі статті 73 Закону України “Про нотаріат” та у зв’язку з посвідченням цього договору довічного утримання, накладається заборона відчуження зазначеної в договорі квартири ________________________________, яка належить гр. _________________________________ до припинення договору.

 

Зареєстровано в реєстрi за № ___________.

Стягнуто плати згiдно ст. 31 Закону України «Про нотарiат».

 

Приватний нотарiус:

 

Юридичні послуги (адвокат, юрист) супровід укладення і розірвання договору довічного утримання.

Юридичні консультації — Договори довічного утримання.

Судова практика — договори довічного утримання.

Позовні заяви по нерухомості (в тому числі договри довічного утримання).

Юридичні послуги (адвокат, юрист, нотаріус)  укладення і розірвання договору довічного утримання на російській.

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *