ЗАЯВА ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ В РОДИННИХ ВІДНОСИНАХ

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ В РОДИННИХ ВІДНОСИНАХ

 

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО СПАДЩИНИ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАЯВИ

 

Інформація актуальна станом на 2022 рік

 

Цей зразок заяви про встановлення факту перебування в родинних відносинах написаний у зв’язку з тим, що Заявниці було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріальною конторою через відсутність документів які підтверджують родинні стосунки з спадкодавцем. Заявниця проживала однією сім’єю з спадкодавцем понад п’ять років до моменту його смерті, а тому наводить докази і свідчення свідків та просить суд встановити факт проживання однією сім’єю для подальшого прийняття нею спадщини. Цей зразок дає відповіді на запитання “як написати заяву про встановлення факту проживання однією сім’єю?”.

 

АДВОКАТ – ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ В РОДИННИХ ВІДНОСИНАХ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ПРИВОДУ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ В РОДИННИХ ВІДНОСИНАХ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ В РОДИННИХ ВІДНОСИНАХ

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ В РОДИННИХ ВІДНОСИНАХ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ В РОДИННИХ ВІДНОСИНАХ

 

 

Дніпровський районний суд міста Києва

02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3

Заявник:ПІБ
 

зареєстроване місце проживання: _________________________________

Індивідуальний податковий номер: _______________

телефон: __________

e-mail:  __________

 

Заінтересована  особа:Одинадцята київська державна нотаріальна контора
 

місцезнаходження: вул. Тимошенка, 00, м. Київ, 0000

код ЄДРПОУ _____

Засоби зв’язку:

__________

 

__________

ЗАЯВА

про встановлення факту проживання однією сім’єю

 

І. ОБСТАВИНИ СПРАВИ.

 

Заявник, ______________, з грудня 0000 року проживала однією сім’єю з рідною бабусею_________, 00.00.0000 року народження, та її законним чоловіком ____________, 00.00.0000 року народження, за адресою: _______________________.

____________ до одруження з ___________ мала фамілію _____, що підтверджується копією свідоцтва про укладення шлюбу серії ___________.

_________ (________)_________ мала доньку_________, 00.00.0000 року народження, що підтверджується копією свідоцтва про народження серії _________.

____________ після одруження з ___________ змінила прізвище на ________, що підтверджується копією свідоцтва про укладення шлюбу серії _________.

Під час шлюбу у неї 00 травня 0000 року народилась донька ___________, що підтверджується копією свідоцтва про народження серії _________.

___________ після одруження з __________ змінила своє прізвище на _________, що підтверджується копією свідоцтва про одруження серії __________.

________ (_______) _________ _________ після розірвання шлюбу з _______________ та укладенням нового шлюбу з ______________ змінила своє прізвище на _________, що підтверджується копією свідоцтва про розірвання шлюбу серії ________ та копією свідоцтва про шлюб серії ________.

Таким чином, заявник ____________ є онукою _________, 00.00.0000 року народження.

 

Заявник, ____________, з грудня 0000 року проживала однією сім’єю з рідною бабусею_____________, 00.00.0000 року народження, та її законним чоловіком______________, 00.00.0000 року народження, за адресою: _____________.

____________ доглядала за ріднею бабусею _________ та дідусем __________, купувала медичні ліки та продукти харчування, готувала їжу, убирала квартиру, прала їх особисті речі, сплачувала за житлово-комунальні послуги, вела з ними спільне господарство, проводила разом з ними святкові дні та всі разом вони були однією сім’єю з дитинства Заявника, що підтверджується фотографіями, квитанціями про оплату комунальних послуг, актом проживання однією сім’єю.

Квартира №___ будинку № ____ по проспекту ___________ в місті Києві належала на праві спільної часткової власності в рівних долях __________та ___________ на підставі свідоцтва про право власності на житло  від 00.00.0000, виданого згідно з розпорядженням (наказом) від 00.00.0000 №0/000 (зі змінами від 00.00.0000).

__________ листопада 0000 року померла __________, 00.00.0000 року народження.

______________ здійснила поховання _____________, що підтверджується довідкою про поховання померлого громадянина на кладовищі м. Києва реєстраційний номер 00.0000 від 00.00.0000.

У 0000 році ____________ оформила право на спадщину на ½ частини квартири №000 будинку № 00 по проспекту __________ в місті Києві, що залишилась після смерті її бабусі ____________, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за заповітом  серії __________  та витягом про державну реєстрацію прав № ______ від 00.00.0000.

Після смерті ___________  ___________ продовжувала проживати з ___________ однією сім’єю, купувала медичні ліки та продукти харчування, готувала їжу, возила до лікарів, прибирала квартиру, сплачувала за житлово-комунальні послуги, проводила разом з ним святкові дні, що підтверджується фотографіями, квитанціями про оплату комунальних послуг, актом проживання однією сім’єю та показаннями наступних свідків:

_____________ , що мешкає за адресою: _______________________;

_____________ , що мешкає за адресою: _______________________;

_____________, що мешкає за адресою: _______________________.

________ квітня  0000 року помер _____________, 00.00.0000 року народження, що підтверджується копією свідоцтва про смерть серії __________.

___________ організувала, оплатила та здійснила поховання ___________, що підтверджується довідкою №_____ від 00.00.0000, додатком №0 до договору-замовлення №_____ на організацію та проведення поховання від 00.00.0000, чеком №00 від 00.00.0000, договором-замовленням №______ на організацію та проведення поховання від 00.00.0000, чеком №0 від 00.00.0000, довідкою про поховання померлого громадянина на кладовищі м. Києва реєстраціний номер _______ від 00.00.0000.

_____________ заповіт не складав.

Інших спадкоємців за законом у померлого ________________ немає.

У відповідності до законодавства України, ____________ протягом шести місяців з моменту смерті спадкодавця, подано заяву про прийняття спадщини до Одинадцятої київської державної нотаріальної контори.

Однак, вказаною нотаріальною конторою їй було відмовлено у видачі свідоцтва про право спадщину за законом, оскільки відсутні документи, які підтверджують її родинні стосунки з спадкодавцем (копія постанови  №0000/000/0000 від 00.00.0000 р. додається, оригінал знаходиться у мене).

Із зазначеного вище слідує, що для подальшого оформлення спадщини за померлим дідусем _____________, 00.00.0000 року народження, ____________ необхідно встановити факт проживання однією сім’єю з ним не менше п’яти років до часу відкриття спадщини.

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПІДСТАВИ ЗАЯВЛЕНИХ ВИМОГ.

Відповідно до частини 2 статті 315 ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Спадщина за померлим __________ прийнята відповідно до матеріалів спадкової справи.

Проте, як зазначено вище, постановою  Одинадцятої київської державної нотаріальної контори від 00.00.0000 р. №0000/000/0000, відмовлено у видачі свідоцтва про право спадщину.

Таким чином, ____________ має право на звернення до суду про встановлення юридичного факту проживання однією сім’єю з ____________ не менше п’яти років до часу відкриття спадщини.

Згідно зі ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом (стаття 1217 ЦК України).

Відповідно до вимог ст. 1223 Цивільного кодексу України, право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 1258 ЦК України передбачено, що спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.

Відповідно до ст. 1264 ЦК України у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини.

Відповідно до частин другої та четвертої статті 3 СК сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки. Сім`я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Згідно з абзацом п`ятим пункту 6 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 3 червня 1999 року № 5-рп/99 у справі про офіційне тлумачення терміна «член сім`ї» членами сім`ї є, зокрема особи, які постійно з ним мешкають і ведуть спільне господарство. До таких осіб належать не тільки близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід і баба), але й інші родичі чи особи, які не перебувають з особою у безпосередніх родинних зв`язках (брати, сестри дружини (чоловіка); неповнорідні брати і сестри; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки й інші).

Обов`язковими умовами для визнання їх членами сім`ї, крім спільного проживання, є: ведення спільного господарства, тобто наявність спільних витрат, спільного бюджету, спільного харчування, купівля майна для спільного користування, участь у витратах та утримання житла, його ремонт, надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням, інших обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

Отже, законодавство не передбачає вичерпного переліку членів сім`ї та визначає критерії, за наявності яких особи складають сім`ю. Такими критеріями віднесення до кола членів однієї сім`ї є спільне проживання (за винятком можливості роздільного проживання подружжя з поважним причин і дитини з батьками), спільний побут і взаємні права й обов`язки осіб, які об`єдналися для спільного проживання.

Відповідно до вищевказаних обставин та доказів з грудня 0000 року _____________, 00.00.0000 року народження, та _____________, 00.00.0000 року народження, вели спільне господарство, вона сприймала спадкодавця як свого рідного діда від дня свого народження, а отже відповідно до вищенаведених правових норм вони вважаються таким, що проживали однією сім’єю понад п’ять років до моменту смерті спадкодавця.

Відповідно до ст.293 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

У відповідності з п. 5 ч.2  ст. 293, частиною 2 ст. 315 ЦПК України суди розглядають справи про встановлення фактів, що мають  юридичне значення.

Подана _________ заява містить всі необхідні докази для встановлення юридичного факту проживання однією сім’єю з _________ не менше п’яти років до часу відкриття спадщини. Встановлення  юридичного факту зумовлено необхідністю оформлення спадщини, що доводиться наявними доказами.

Заява відповідає вимогам статті 318 ЦПК України, відповідно до якої у заяві повинно бути зазначено: 1) який факт заявник просить встановити та з якою метою; 2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; 3) докази, що підтверджують факт.

Таким чином, суд має всі підстави для встановлення факту проживання _____________, 00.00.0000 року народження, та _____________, 00.00.0000 року народження, однією сім’єю не менше п’яти років до часу відкриття спадщини.

IІІ. Зміст заявлених вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 293, 315-316, 318 ЦПК України, ст. 1216-1218, 1223, 1258, 1264 ЦК України –

ПРОШУ СУД:

  1. Встановити факт проживання____________, 00.00.0000 року народження, та ____________, 00.00.0000 року народження, однією сім’єю з січня 0000 року по день смерті останнього.
  2. Витребувати з Одинадцятої київської державної нотаріальної контори (вул. ___________, ___, Київ, Київська обл., _____) спадкову справу №__________ за померлим ______________.

 

Додатки:

  1. Квитанції про оплату судового збору;
  2.  
  3. Копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій.
  4. Заява про виклик свідків.
  5. Копія заяви та доданих документів для заінтересованої особи.

«__» серпня 0000 року                                    ____________ ПІБ Заявника

1 коментар до “ЗАЯВА ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ В РОДИННИХ ВІДНОСИНАХ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *