Рішення суду щодо встановлення факту народження дитини

Рішення суду щодо встановлення факту народження дитини

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14

справа № 753/14218/15-ц

провадження № 2-о/753/301/15    

   РІШЕННЯ

   ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

“01” вересня 2015 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді                         КАЛІУШКА Ф.А.

ВІДЕО ПОРАДИ ЮРИСТА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ В КІНЦІ РІШЕННЯ СУДУ

при секретарі                              ДЕАК Ю.В.

за участю

заявник                                   не з’явився;

заінтересована особа                         не з’явилась;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві цивільну справу за заявою ОСОБА_1, заінтересована особа – Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві, про встановлення факту про народження дитини

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 (далі по тексту – заявник, ОСОБА_1) звернулася до Дарницького районного суду м. Києва з заявою про встановлення факту про народження дитини.

Заява мотивована тим, що у заявника разом з її чоловіком ІНФОРМАЦІЯ_1 року в м. Феодосія Автономної республіки Крим народилася донька – ОСОБА_2, про що 24 вересня 2014 року Феодосійським міським відділом записів актів цивільного стану Департаменту записів актів цивільного стану Міністерства юстиції Республіки Крим Російської Федерації видано відповідне свідоцтво. Проте, у зв’язку з тим, що Автономна Республіка Крим на даний час визнана тимчасово окупованою територією, неможливістю виїхати з вказаної території, вона пропустила встановлений Сімейним кодексом України термін реєстрації народження дитини і нині не має можливості зареєструвати свою доньку та отримати на неї свідоцтво про народження. 04 серпня 2015 року заявник звернулася до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві з метою отримання первинного свідоцтва про народження ОСОБА_2, додавши при цьому зазначене свідоцтво про народження, проте їй у цьому було відмовлено з посиланням на ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та рекомендовано вирішити це питання у судовому порядку.

В судове засідання заявник не з’явилась, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити у її відсутності та задовольнити заяву про встановлення факту народження дитини.

Представник заінтересованої особи – Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві також у судове засідання не з’явився, проте надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Суд, дослідивши матеріали, встановивши обставини справи та перевіривши їх доказами, дійшов висновку про задоволення заяви виходячи з наступного.

Як вбачається з наданої заявником копії свідоцтва про народження серії НОМЕР_1, виданого 24 вересня 2014 року Феодосійським міським відділом записів актів цивільного стану Департаменту записів актів цивільного стану Міністерства юстиції Республіки Крим Російської Федерації, ОСОБА_1 є матір’ю дитини – ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження якої м. Феодосія, Республіка Крим Російської Федерації, актовий запис №174, а також батьком якої зазначено ОСОБА_4. Обидва батьки дитини вказані як громадяни України.

Згідно з п. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій визнається тимчасово окупованою територією.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Частиною 3 даноїстатті цього Закону передбачено, що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

При цьому, пунктом 2 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Міністерства юстиції України №52/2 від 18 жовтня 2000 року (далі по тексту – Правила), передбачено, що підставами для проведення державної реєстрації народження дитини є: а) медичне свідоцтво про народження, що видається закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи. У разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я державна реєстрація народження проводиться на підставі медичного свідоцтва про народження або медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, та висновку про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я; б) медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу. Ці документи подаються для державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше; в) акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потяга тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі.

Таким чином, судом встановлено, що свідоцтво про народження, яке було видане Феодосійським міським відділом записів актів цивільного стану Департаменту записів актів цивільного стану Міністерства юстиції Республіки Крим Російської Федерації (органом, який створений та діє у порядку не передбаченому законом), є недійсним і не створює правових наслідків, що позбавляє ОСОБА_1, яка є громадянкою України та зареєстрована у місті Києві, як переміщена особа з тимчасово окупованої території, отримати відповідну соціальну допомогу при народженні дитини, зареєструвати місце проживання дитини та реалізувати інші права та обов’язки, пов’язані із народженням дитини.

Водночас, у відповідності до пункту 2 розділу ІІІ Правил встановлено, що при відсутності підстав для державної реєстрації народження, визначених у цьому пункті, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження дитини даною жінкою.

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 256 Цивільного процесуального кодексу України суд розглядає справи про встановлення факту  народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження.

Як вбачається з листа Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві від 04.08.2015 року №3953/02-121, реєструючий орган залишив заяву ОСОБА_1 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, без розгляду, оскільки державна реєстрація народження не може бути здійснена за наявності свідоцтва про народження, виданого органом, діючим на тимчасово окупованій території.

Виходячи з положень наведених вище правових норм суд вважає, що орган, який видав свідоцтво про народження ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, є не законним, разом з цим суд приймає до уваги в сукупності з іншими доказами дані, наявні у цьому свідоцтві.

А відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» гарантії прав, свобод та законних інтересів осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України та перебувають на території України на законних підставах, визначаються Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», за пунктом 11 ч. 1 ст. 9 якого встановлено, що внутрішньо переміщена особа має право на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування.

Виходячи з встановлених обставин справи та відповідно до наведених положень закону, суд дійшов висновку, що Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві за відсутності документів, передбачених законом, не мав можливості зареєструвати ОСОБА_2, яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 року на тимчасово окупованій території у м. Феодосія, а також враховуючи ту обставину, що ОСОБА_1 позбавлена можливості отримати свідоцтво про народження дитини на території України, з метою забезпечення гарантії прав, свобод та законних інтересів заявника, суд вважає необхідним встановити юридичний факт народження ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 року у м. Феодосія Автономної Республіки Крим.

На підставі викладеного та керуючись стст. 3, 9, 18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», стст. 209, 212 – 215, 218, 234, 256 Цивільного процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Заяву ОСОБА_1 про встановлення факту про народження дитини – задовольнити.

Встановити факт народження ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 року у м. Феодосія Автономної Республіки Крим.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення. У разі якщо рішення було проголошено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

ПОРАДИ АДВОКАТА ЮРИСТА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ….

З ПОВАГОЮ АДВОКАТ ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ЩОДО НАРОДЖЕННЯ….

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *