ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ

ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ.

Інформація щодо алімертів актуальна станом на 2022 рік

 Даний зразок позовної заяви стосується випадку, коли суд присудив стягнення аліментів з батька дитини, у розмірі, який він не спроможний сплачувати. Вказана позовна заява про зменшення розміру аліментів написана юристом, який спеціалізується у справах щодо аліментів.

  До Дарницького районного суду м. Києва

 Позивач:

Батько Який  Аліментщик

Інд.: 1054705690

вул. Аліментна  0-г, кв. 107, м. Київ, 04201

тел.: 098

адреса для листування: харківське шосе 170, кв. 254. м. Київ, 02091

Відповідач:

Мати Сина Аліментного

вул. Стягнення Аліментів 0, кв. 81, м. Київ

Засоби зв’язку відсутні

 

 Позовна заява

(про зменшення розміру аліментів)

 Обставини справи в спорі про зменшення аліментів.

00 березня 0000 року у мене із відповідачкою народилася дитина, Дочка Потребує Аліментів Копія свідоцтва про народження Дочки Потребує Аліментів буде додано до початку судового розгляду по суті.

Шлюб між мною та Мати Дочки Аліментною розірваний. Копія документу про розірвання шлюбу буде додана до початку судового розгляду по суті.

На підставі рішення Дарницького районного суду м. Києва видано Виконавчий лист, згідно якого із мене а користь відповідачки стягуються аліменти розміром 3000 (три тисячі) грн.. щомісячно, починаючи з 31.05.2016 року до досягнення дитиною повноліття. Копія рішення суду додається. Копія Виконавчого листа буде додана до початку судового розгляду по суті.

Наша спільна із Відповідачкою дитина проживає разом із нею, що не заперечується Відповідачкою.

Я як батько приймаю участь у вихованні та утриманні дитини. Із донькою ми ходимо на прогулянки та у магазини. По мірі своїх можливостей я намагаюся купувати для Діни речі та іграшки.

У нас із відповідачкою був відсутній спір щодо утримання дитини оскільки я сам виявляв ініціативу у надані матеріальної допомоги.

Про рішення суду щодо стягнення із мене аліментів у розмірі 3000 (три тисячі) грн., я дізнався лише коли до мене прийшла постанова про відкриття виконавчого провадження.

На сьогоднішній день моя середня місячна заробітна плата складає 4,000 – 5,000 грн. Що підтверджується довідкою із місця роботи. Копія довідки буде додана до початку судового розгляду по суті.

Відповідно виплата аліментів розміром 3, 000 грн. складає 75 % усіх моїх доходів.

У випадку збільшення моєї заробітної плати, я не проти і збільшення розміру виплати аліментів. Тобто у даному випадку є доцільним змінити спосіб стягнення із мене аліментів із твердої грошової суми на частину від заробітку доходу, на утримання спільної із відповідачкою доньки Аліменти.

Доцільним у нашому випадку є стягнення аліментів у розмірі 1/4 частини від усіх моїх доходів.

При отриманні доходів розміром у 5,000 (п’ять) тисяч грн.., ¼ частина з неї складає приблизно 1, 250 грн. Хочу зауважити, що прожитковий мінімум для дитини відповідного віку, а саме для нашої доньки, якій на даний момент повних 6 років складає 1, 689 грн..

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Тобто обов’язок по утриманню дитини лежить як на батькові так і на матері, отже забезпеченням нашого спільного із позивачкою сина повинно покладатися на нас обох.

При стягненні із мене аліментів у твердій грошовій сумі розміром 3,000 (три тисячі) грн.. виходить що я самостійно забезпечую доньку, що суперечить наведеному вище, а саме обов’язку обох батьків утримувати свою дитину.

Зважаючи на вищевикладене вважаю, що за рішенням суду повинно бути зменшено розмір аліментів шляхом зміни способу присудження аліментів.

Обґрунтування та підстави позовних вимог про зменшення аліментів

На сьогоднішній день мій середній місячний дохід складає 4000-5000 грн., що не відповідає твердженню Аліментної А.М. про значний дохід та можливість сплачуваним аліменти розміром 3,000 грн. щомісячно.

Заробітна плата яку я отримую є стабільною та дозволяє змінним спосіб виконання рішення із твердої грошової суми на частину від заробітку доходу батька.

За змістом ст. 180 СК України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі (ч. 3 ст. 181 СК України).

Відповідно до ст. 182 СК України при визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров’я та матеріальне становище дитини; стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідно до положень ст. 183 СК України розмір аліментів визначається у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини.

Крім того, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення (ч.1 ст. 184 СК України).

При цьому підстави визначення розміру аліментів у частках до заробітку (доходу) або у твердій сумі визначаються з урахуванням як положень ст. 182 СК України, так і положень ст.ст. 183, 184 СК України.

Частина перша статті 192 СК України передбачає, що розмір аліментів, визначений за рішенням суду або за домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з  п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року №3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справи щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв’язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров’я когось із них.

Враховуючи зміст ст.ст. 181, 192 СК України, розмір аліментів, визначений рішенням суду, не вважається незмінним. Отже, у зв’язку із значним покращенням матеріального становища платника аліментів матір дитини може подати до суду заяву про збільшення розміру аліментів. Значне погіршення матеріального становища батька може бути підставою для його вимоги про зменшення розміру аліментів.

Відповідно до ст. 183 та ст. 184 СК України за рішенням суду розмір аліментів визначається у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.

Сімейний кодекс України передбачає підстави для зміни розміру аліментів, визначеного за рішенням суду, але не пов’язує їх зі способом присудження (ч. 3 ст. 181 СК України). Стаття 192 СК України тільки вказує на можливість зміни раніше встановленого розміру аліментів за наявності доведених в судовому порядку  підстав, а саме: зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Зокрема, до підстав визначення розміру аліментів в твердій грошовій сумі (що фактично є зміною розміру) ст. 184 СК України відносить: нерегулярний, мінливий дохід платника аліментів, одержання частини доходу в натурі та інші обставини, що мають істотне значення.

Право вимагати заміни розміру аліментів шляхом зміни способу присудження аліментів не може заперечуватися, адже можливість вибору способу присудження аліментів з огляду на мінливість життєвих обставин, зазначених ст.ст. 182-184 СК України, не може обмежуватися разовим її здійсненням.

З огляду на відсутність імперативної заборони змінювати розмір аліментів шляхом зміни способу їх присудження, за положеннями ст. 192 СК України зміна розміру аліментів може мати під собою зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів, визначений у певній твердій грошовій сумі та навпаки).

Отже, у спірних правовідносинах підлягає застосуванню не тільки ст. 192 СК України, але й низка інших норм, присвячених обов’язку батьків утримувати своїх дітей (ст. 182 «Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів», ст. 183 «Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини», ст. 184 «Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі»).

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги мій сьогоднішній дохід вважаю за необхідне змінити розмір аліментів, які стягуються іщ мене на користь відповідачки.

 Зміст позовних вимог у позовній заяві про зменшення аліментів.

Відповідно до ст.. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку звернутися за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Статтею 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового права та інтересу.

Виходячи з вище викладеного та керуючись..3, 32, 107,118, 119 ЦПК України,

 ПРОШУ:

1) Прийняти дану позовну заяву до провадження;

2) Змінити розмір аліментів, які стягуються із Аліментного Батька Дитини на підставі Виконавчого листа по справі № 000/000/16-ц на користь Мати Дитини Аліментщикана утримання дочки, Дитина Потреба Аліменти з 3,000 грн. щомісячно на 1/4 частину всіх видів заробітку щомісячно, до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

  1. Копія рішення суду про стягнення аліментів;

  2. Копія позовної заяви з додатками.

___ січня 2017 р.                                                                 _____________ Б.Д. Аліментний

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ — АДВОКАТИ, ЮРИСТИ У МІСТІ КИЇВ ПО АЛІМЕНТАХ.

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО АЛІМЕНТАХ.

СУДОВА ПРАКТИКА — АЛІМЕНТИ ТА ІНШІ СІМЕЙНІ ПИТАННЯ.

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ТА ІНШІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У СІМЕЙНИХ СПОРАХ.

СІМЕЙНИЙ ЮРИСТ У МІСТІ КИЇВ…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *