ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

Зразок позовної заяви про визначення місця проживання дитини з батьком

Даний зразок позовної заяви поданий у ситуації, коли дитина, майже з самого народження проживає з батьком. Дана позовна заява складена у реальній справі. Але всі збіги обставин у ній є випадковими. Використовуючи даний зразок позовної заяви щодо визначення місця проживання дитини з батьком пам’ятайте, що кожна ситуація індивідуальна.

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО ЖИТЛОВИХ ПИТАНЬ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2023 рік

АДВОКАТ – ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ПРИВОДУ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

Дарницький  районний суд м. Києва

02068, м. Київ, вул. Кошиця, буд.5-А

Позивач:

 

 

 

 

 

 

 

Відповідач:

 

 

 

 

 

 

 

 

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача:

ПІБ,

____ р.н., зареєстроване місце проживання: 02068, м. Київ, вул. ___________, буд._____, кв.______, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, тел. ___________,

адреса електронної пошти  відсутня

 

ПІБ,

____ р.н., зареєстроване місце проживання: 02096, м. Київ, вул. __________, буд.___, кв.___

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, тел._______, адреса електронної пошти  невідома.

 

Служба у справах дітей та сім’ї Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації

02096, м. Київ, вул. Ялтинська, 14

код ЄДРПОУ 37448223, тел.(044) 566 7323, адреса електронної пошти  darn-ssd@kmda.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позовна заява

про визначення місця проживання дитини

 

             Позовна заява немайнового характеру

І. Обставини справи:

___ серпня ____ року Відділом реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції у м. Києві було зареєстровано шлюб між мною, ПІБ (далі- Позивач) та ПІБ (далі – Відповідач) актовий запис №_____.

___ жовтня ____ року в нас народився син – ПІБ (копія свідоцтва про народження додається, оригінал наявний у Позивача).

У 2011 році ми припинили спільні шлюбні відносини, ___ грудня ____ року рішенням Дарницького районного суду м. Києва по справі №__________ шлюб між мною та ПІБ було розірвано (копія рішення суду додається).

Після припинення шлюбних відносин у 2011 році між нами було досягнуто усної домовленості, що син залишається проживати зі мною, батьком дитини.

Таким чином, з 2011 року, тобто дворічного віку, і весь час син постійно проживає разом зі мною Позивачем, що підтверджується Актом обстеження житлово-побутових умов, складеного _____________ Службою у справах дітей та сім`ї Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації та Довідкою, виданою медичною установою за місцем проживання дитини, довідкою зі школи.

 

В подальшому Відповідач не брала участі ні у вихованні, ні в матеріальному утриманні дитини.

Так, в останній раз Відповідач спілкувалась з дитиною 01 вересня 2016, коли  син пішов у перший клас до школи, після цього вони навіть не зустрічались, оскільки мати фактично втратила будь-який інтерес до свого сина.

 

Таким чином, мій син ПІБ, ___ жовтня  ____ року народження, фактично проживає разом зі мною у квартирі за адресою м. Київ, вул. __________, _____, кв.___, співвласником якої я є (копія свідоцтва про право власності на квартиру додається), в той час як зареєстрований у кв.___ в буд.___ по вул. __________ в м. Києві разом зі своєю матір’ю ПІБ, яка не бере жодної участі у його вихованні та утриманні.

Оскільки, я не є власником( співвласником) або квартиронаймачем кв.___ в буд.___ по вул. __________ в м. Києві, то відповідно я не можу отримати  витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва про зареєстрованих осіб у вказаному житловому приміщенні, тому прошу витребувати вказану інформацію у Відділі з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації.

 

Враховуючи вказані обставини, я ___________ звернувся до ЦНАП Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації з заявою про зміну місця реєстрації дитини.

_________ Відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації мені було відмолено через відсутність письмової згоди матері (Відповідача) на зміну реєстрації місця проживання дитини.

 

За таких обставин вважаю, що реєстрація місця проживання дитини ПІБ, ___ жовтня  ____ року народження, у кв.___ в буд.___ по вул. __________ в м. Києві, до якої він не має доступу і де він не проживає вже понад десять років, порушує його права визначені ч.2 ст.11 Закону України «Про охорону дитинства».

 

 

ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог:

Статтею 150 СК України передбачено, що батьки зобов`язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім`ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

Батьки зобов`язані піклуватися про здоров`я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Батьки зобов`язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Батьки зобов`язані поважати дитину.

Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов`язку батьківського піклування щодо неї.

Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Згідно з ст. 153 СК України мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом.

У відповідності до ч.2 статті 160 СК України місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.

Відповідно до ст. 161 СК України якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Під час вирішення спору щодо місця проживання малолітньої дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов`язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров`я та інші обставини, що мають істотне значення.

Орган опіки та піклування або суд не можуть передати дитину для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.

Якщо орган опіки та піклування або суд визнав, що жоден із батьків не може створити дитині належних умов для виховання та розвитку, на вимогу баби, діда або інших родичів, залучених до участі у справі, дитина може бути передана комусь із них.

Якщо дитина не може бути передана жодній із цих осіб, суд на вимогу органу опіки та піклування може постановити рішення про відібрання дитини від особи, з якою вона проживає, і передання її для опікування органу опіки та піклування.

 

Статтею 11 Закону України «Про охорону дитинства» визначено, що сім`я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього. Кожна дитина має право на проживання в сім`ї разом з батьками або в сім`ї одного з них та на піклування батьків. Батько і мати мають рівні права та обов`язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та основним обов`язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини.

Статтею 18 Закону України «Про охорону дитинства» визначено, що Держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку.  Діти – члени сім`ї наймача або власника жилого приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем.  Органи опіки та піклування зобов`язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла.

 

Відповідно до ч.1 ст. 6 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов`язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов`язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

 

Правилами реєстрації місця проживання, п.18 встановлено, що у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). В п.26 Правил встановлено, що у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

 

Відповідно до статті 29 ЦК України місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров`я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

У разі спору місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років визначається органом опіки та піклування або судом.

Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров`я, в якому вона проживає.

Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання її опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна.

Фізична особа може мати кілька місць проживання.

 

Як вбачається з свідоцтва про право власності на житло, видане Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації 19 лютого 2010 р., Позивач є співвласником трьохкімнатної кватири за адресою м. Київ, вул. Драгоманова, 31-в, кв.251.

Відповідно до Акту обстеження житлово-побутових умов, складеного _____________ Службою у справах дітей та сім`ї Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, Довідкою виданою медичною установою за місцем проживання дитини, ПІБ ___.___.____ року народження, постійно проживає у кватирі за адресою м. Київ, вул. __________, ___, кв.___.

Відповідно до довідки Позивач працює на посаді _____________________ та має середній заробіток в розмірі  _____________ грн..

 

Таким чином, визначення місця проживання дитини разом з батьком та реєстрація місця проживання дитини за фактичним місцем проживання Позивача, ніяким чином не порушить права дитини, дитина буде зареєстрована за місцем проживання батька, що передбачено ст.ст. 11, 12 Закону України «Про охорону дитинства». При цьому, батьком дитини про нове місце проживання дитини повідомлена як мати, так і Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація.

 

ІІІ. Щодо судових витрат, заходів забезпечення доказів, подання інших заяв.

Позивач підтверджує суду, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Заходи досудового врегулювання спору Позивачем не проводились, оскільки законом не визначений обов’язковий досудовий порядок врегулювання такого спору.

Заходи забезпечення доказів або позову до подання цієї заяви не вживались.

Копії документів на підтвердження викладених обставин додані до даної заяви в додатку, крім витягу з Реєстру територіальної громади м. Києва про зареєстрованих осіб у кв.___ буд.№___ по вул. __________ в м. Києві, оскільки Позивач не є власником чи квартиронаймачем вказаного житлового приміщення.

Орієнтовний розмір судових витрат, Позивач очікує понести судові витрати на оплату судового збору у розмірі 993,00 грн.

 

ІV.Зміст позовних вимог:

Відповідно до ст. 150, 153, 160, 161 СК України, ст.29 ЦК України, ст.ст.11,18 Закону України «Про охорону дитинства», ст.6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,  керуючись ст.ст.175-177 ЦПК України,

прошу суд:

 

 1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
 2. Витребувати у Відділі з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва про зареєстрованих осіб у кв.___ буд.№___ по вул. __________ в м. Києві.
 3. Визначити місце проживання ПІБ, ___ жовтня ____ року народження, разом з батьком ПІБ.
 4. Надати дозвіл на реєстрацію місця проживання дитини ПІБ, ___ жовтня ____ року народження, за адресою м. Київ, вул. __________,___, кв.___ без згоди матері ПІБ.
 5. Покласти судові витрати на Відповідача.

 

Додаток:

 1. Документ про сплату судового збору.
 2. Копія паспорту ПІБ
 3. Копія паспорту ПІБ
 4. Копія свідоцтва про народження ПІБ.
 5. Копія рішення Дарницького районного суду м. Києва від ___.___.____ р.
 6. Копія свідоцтва про право власності на житло від ___.___.____ р.
 7. Витяг з Реєстру територіальної громади м. Києва про зареєстрованих осіб у кв.___ буд.№___ по вул. __________ в м. Києві.
 8. Відмова Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної у місті Києві у зміні місця реєстрації дитини ПІБ
 9. Акт обстеження житлово-побутових умов, складений Службою у справах дітей та сім`ї Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації,
 10. Довідка медичної установи за місцем проживання дитини, ПІБ, ____ року народження.
 11. Довідка зі школи.
 12. Довідка з місця роботи ПІБ
 13. Копія позовної заяви та доданих документів – 2 екз.

 

 

«____» серпня 2022 року                                                                ПІБ

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА (ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ)

ПОЗОВНА ЗАЯВА (ПРО ВИЗНАННЯ ОСОБИ ТАКОЮ, ЩО ВТРАТИЛА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМ ПРИМІЩЕННЯМ)

З повагою, адвокат по житловим питанням ЮК ДОМПРАВО

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *