Позовна заява про відшкодування витрат на утримання майна

Зразок позовної заяви про відшкодування витрат на утримання майна

Даний зразок позовної заяви написаний у справі про відшкодування витрат на утримання майна. В даній справі Позивач є власником ¾ часток спірної квартири а Відповідач – власником ¼ частки. Відповідач ніколи спірною квартирою не користувалась, в ній не проживає та не зареєстрована, а увесь тягар по оплаті комунальних витрат несе Позивач. Також Відповідач не приймаєте жодної участі в утриманні вказаної квартири, в тому числі і шляхом проведення її поточного ремонту, підтримання її у належному технічному стані тощо. Позивач просить відшкодувати йому частину витрат, які він поніс на утримання спільного майна та оплату спожитих ними житлово-комунальних послуг.

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОМ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ. ЖИТЛОВІ СПОРИ ТА ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПО НЕРУХОМОСТІ

 

До ___________ районного суду м. ______

 _______,  м. ______,  вул.________,  буд.___

Позивач:

 

__________ __________ ____________

_00_ _місяць_ 0000 року народження

РНОКПП: _________

Адреса реєстрація: м._____, вул.______, буд.__, кв.__

Тел.: _________

e-mail: _________

Відповідач:

 

__________ ___________ ____________

_00_ _місяць_ _0000_ року народження

РНОКПП: _________

Адреса реєстрації:  м._______, вул._______, буд.__, кв.__

Тел. : _________

e-mail: _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗЯВА

про відшкодування витрат на утримання майна

Ціна позову ________ грн.

     І. Обставини справи

Я, ______________ є власником 3/4 часток квартири за адресою м.______, вул. _________, буд.___, кв.___, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №_________ на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом №____ від __.___.___ року, виданим  __.__.____ року приватним нотаріусом _ПІБ нотаріус_, ________ міським нотаріальним округом, м.______. Належним чином засвідчена копія Витягу з Державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності №_________ від __.__.___року та свідоцтво про спадщину за заповітом №____ від __.__.___ року додаються. Оригінали  знаходиться у мене.

Власником ¼ частки вказаної спірної квартири є відповідач по справі, рідна сестра – ____________, яка не зареєструвала право власності на 1/4 частки квартири за адресою м. ________, вул.___________, буд.___, кв.___, що підтверджується матеріалами справи, що знаходиться у приватного нотаріуса _ПІБ нотаріуси_, _________ міський нотаріальний округ, м._____. Належним чином засвідчена копія свідоцтва про народження _Відповідач_ Серія ___ № ______ від _00.00.0000_ року додається. Оригінал знаходиться у Відповідача.

Відповідач ніколи спірною квартирою не користувалась, в ній не проживає та не зареєстрована, а увесь тягар по оплаті комунальних витрат за користування вказаною квартирою несу я, що підтверджується, зокрема, відповідними розрахунковими документами про оплату житлово – комунальних послуг. Належним чином засвідчені копії квитанцій про оплату житлово-комунальних послуг додаються. Оригінали знаходяться у мене.

Також відповідач не приймаєте жодної участі в утриманні вказаної квартири, в тому числі і шляхом проведення її поточного ремонту, підтримання її у належному технічному стані тощо.

За таких обставин, вважаю, що інший співвласник квартири №__ у будинку №__ по вул.____________ в м.______ – _Відповідач_, зобов’язана відшкодувати мені частину витрат, які я поніс на утримання нашого спільного майна та оплату спожитих ними житлово-комунальних послуг.

 

     ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог.

Згідно з частиною першою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Суд також може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

У частині першій статті 322 ЦК України передбачено, що власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з пунктом 5 частини третьої статті 20 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, у редакції чинній на час виникнення спірних відносин, споживач зобов’язаний оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

Статтею 360 ЦК України передбачено, що співвласник відповідно до своєї частки у праві спільної часткової власності зобов’язаний брати участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна, у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів), а також нести відповідальність перед третіми особами за зобов’язаннями, пов’язаними із спільним майном.

Відповідно до частини першої статті 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Боржник, який виконав солідарний обов’язок, має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка припадає на нього (частини четверта статті 544 ЦК України).

Тлумачення наведених норм права дає підстави зробити висновок, що кожен співвласник зобов’язаний брати участь у витратах щодо утримання майна, що є у спільній частковій власності, незалежно від того, хто здійснює фактичні дії, спрямовані на утримання спільного майна.

Співвласник, який виконав солідарний обов’язок щодо сплати необхідних витрат на утримання майна, має право вимагати від іншого співвласника їх відшкодування (право зворотної вимоги (регрес).

Якщо хтось із співвласників відмовляється брати участь у витратах, інші співвласники можуть здійснити їх самостійно і вимагати від цього співвласника відшкодування понесених витрат у судовому порядку або ж безпосередньо звернутись до суду з позовом про примусове стягнення з співвласника, який відмовився нести тягар утримання спільного майна, коштів для цієї мети.

Такий правовий висновок викладено Верховним Судом у постанові від 13 березня 2019 року у справі N 521/3743/17-ц (провадження N 61-26462св18).

 

Відповідно до платіжних квитанцій мною протягом 0000-0000 р.р. було оплачено _____ грн. за житлово-комунальні послуги за квартиру №__ за адресою: м._____, вул.________, буд.__ (копія платіжних квитанцій про сплату житлово-комунальних послуг додається).

Інший співвласник _Відповідач_ відповідно до своєї ¼ частки у праві спільної часткової власності на квартиру зобов’язана брати участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна, однак цього не робить.

Таким чином, я маю право на стягнення з _Відповідача_ 1/4 частини з оплачених мною житлово-комунальних послуг, що становить  _______ грн. (_____ *1/4=______ грн.).

 

ІІІ. Щодо судових витрат, заходів забезпечення доказів, подання інших заяв.

     Позивач підтверджує суду, що ним не подано іншого позову (позовів) до цих же відповідачів з тим самим предметом та з тих самих підстав.

     Заходи досудового врегулювання спору Позивачем не проводились, оскільки законом не визначений обов’язковий досудовий порядок врегулювання такого спору.

Заходи забезпечення доказів або позову до подання цієї заяви не вживались.

     Копії документів на підтвердження викладених обставин додані до даної заяви в додатку.

Позивач очікує понесення судових витрат в зв’язку із розглядом даної справи в розмірі _____ грн. суми судового збору.

 

За таких обставин, відповідно до ст.ст.16, 322, 360, 526, 544 Цивільного кодексу України,  керуючись ст.ст.175-177 Цивільного процесуального кодексу України,-

 

прошу суд:

 1. Порушити провадження по справі.
 2. Стягнути з _Відповідача_ (реєстраційний номер облікової картки платника податків __________) на користь _Позивача_ (реєстраційний номер облікової картки платника податків ________) _______ грн. відшкодування понесених витрат на утримання майна.
 3. Витребувати від приватного нотаріуса _ПІБ нотаріуса_, _______ міський нотаріальний округ, м._____ матеріали справи спадщини за заповітом _Відповідача_ за адресою: м.______, вул._____________, буд.__, кв.__.
 4. Покласти судові витрати на Відповідачів.

 

Додаток:

 1. Документ про сплату судового збору.
 2. Належним чином засвідчена копія паспорта _Позивача_.
 3. Належним чином засвідчена копія РНОКПП _Позивача_.
 4. Належним чином засвідчена копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № _______ від __.__.____ року.
 5. Належним чином засвідчена копія свідоцтва про право власності за заповітом № _____ від __.__.____ року.
 6. Належним чином засвідчена копія свідоцтва про народження _Відповідача_ Серія ___ № ______ від __.__.____ року.
 7. Належним чином засвідчені копії квитанцій про сплату житлово-комунальних послуг за адресою: м.____, вул.________, буд.__, кв.__.
 8. Копія позовної заяви та доданих документів для відповідачів.

 

 

                      «___» _______________ 20__ року                                                 _І. Б.  Позивач_

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ ШЛЯХОМ ВСЕЛЕННЯ

ПОЗОВНА ЗАЯВА (ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ЖИТЛОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ)

З повагою, адвокат по житловим спорам та питанням ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *