Позовна заява про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, про приведення у попередній стан земельної ділянки, шляхом знесення самовільно побудованих споруд(будівель)

Позовна заява про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, про приведення у попередній стан земельної ділянки, шляхом знесення самовільно побудованих споруд(будівель)

Даний зразок позовної заяви написаний у справі про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, про приведення у попередній стан земельної ділянки, у зв’язку з тим, що один із співвласників багатоповерхового будинку без жодної на то правової підстави здійснив реконструкцію фасадної частини своєї квартири та зайняв земельну ділянку, що знаходиться біля будинку. Земельна ділянка є спільною сумісною власністю співвласників багатоповерхового будинку, а самочинні споруди збудовані на ній Відповідачем перешкоджають іншим співвласникам користуватися вказаною ділянкою.

 

Інформація актуальна станом на 2023 рік

До Макарівського районного суду Київської області

Позивачі

Особа, яка подає позовну заяву:

Відповідачі

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ПО НЕРУХОМОСТІ В КИЄВІ.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
(Про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, про приведення у попередній стан земельної ділянки, шляхом знесення самовільно побудованих споруд(будівель)).

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ПО ЗЕМЕЛЬНИМ ПИТАННЯМ У МІСТІ КИЇВ.

І. Обставини справи:
Протягом хххх років власником квартири (відповідач у даній справі П.І.Б.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА, без жодної на то правової підстави здійснено реконструкцію фасадної (зовнішньої) частини вказаної квартири та зайнято земельну ділянку, що знаходиться біля вказаного будинку. На вказаній земельній ділянці самовільно побудовані споруди.
Відповідачем здійснено перепланування зовнішньої частини (фасаду) будинку, за адресою : АДРЕСА. Зроблені два окремі входи в будинок.
Відповідачем самовільно зайнята земельна ділянка розміром 40 кв.м. Копія плану-схеми зайняття земельної ділянки до позовної заяви додається.
На самовільно зайнятій відповідачем земельній ділянці знаходяться два антидощові навіси. Дві сходові клітки.
Копія фотографії з самовільно побудованими конструкціями до позовної заяви додається.
Вище вказаними конструкціями заблоковано вхід в аварійні двері підвалу для доступу рятівників МНС України та співробітників газової та водо-каналізаціних служб. Копія фото до позовної заяви додається.
Вказані конструкції розміщені на земельній ділянці, що призначена для квітника.
Вказані конструкції створюють дискомфортні умови для жителів будинку (зокрема для літніх людей та батьків з дітьми), які мають бажання відпочити в комфортних умовах на лавочці, що знаходиться біля входу в під’їзд. Копія фото до позовної заяви додається.
Жодних погоджень з Об’єднанням співвласників квартир багатоквартирного будинку «СОНЯЧНИЙ» відповідачем у передбаченому законодавством порядку не здійснено. Також ним не отримано жодного дозволу на здійснення будівництва на прибудинковій території від окремих жителів даного будинку.
Крім того, хххх року Інспекцією державного-архітектурно-будівельного контролю у Київській області винесено Припис № 0000 яким встановлено порушення, що відповідачем порушено ст.. 5 ЗУ Про основи містобудування» ст.. 29 ЗУ «Про планування і забудову території», оскільки дані будівельні роботи з реконструкції здійснено без погодження, затвердження проектної документації та отримання дозволу ДАБК на виконання будівельних робіт. Копія припису до позовної заяви додається.
У зв’язку з тим, що незаконними діями відповідача, які полягають у самовільному зайнятті земельної ділянки, що розташована під загальним двором багатоквартирного будинку та самовільним зведення додаткових будівель створюються їм перешкоди у користуванні прибудинковою територією їхнього будинку та порушуються їхні права вважаємо, що рішенням суду відповідач повинен бути зобов’язаний не чинити перешкоди, щодо користування вказаною земельною ділянкою, а самовільно зайнята відповідачем земельна ділянка повинна бути приведена у попередній стан, самовільно зведені споруди (будівлі) знесені.

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА ІНШІ ПИТАННЯ НЕРУХОМОСТІ.
ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог.
1. Відповідачем самовільно зайнята земельна ділянка, споруди побудовані ним без належної правової підстави (самочинно), оскільки
Зважаючи на ті обставини що жодна згода мешканців будинку № 00 по вул.. АДРЕСА, м. ЮРИДИЧНЕ відсутня, всі мешканці будинку являються членами ОСББ «СОНЯЧНЕ», котрий зареєстрований як постійно діючий орган 00 грудня 00 року, жодна правова підстава для зайняття відповідачем земельної ділянки відсутня, дане будівництво здійснене всупереч наступних норм:
Відповідно до до п. 5.5. Статуту ОСББ «СОНЯЧНЕ» будь-яке перепланування, реконструкція та зміна цільового призначення житлових приміщень повинна відбуватися за згодою всіх власників.
Відповідно до п. 1.4.5. Наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005 року «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» для одержання дозволу на переобладнання або перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень їх власник або уповноважена ним особа, наймач (орендар) приміщення за згодою його власника подають до органу місцевого самоврядування заяву про надання дозволу на переобладнання або перепланування та, у разі необхідності, можуть подаватися такі документи:
– копія свідоцтва на право власності або договору найму (оренди) приміщення;
– копія поповерхових планів, завірених в установленому порядку;
– проект переобладнання або перепланування жилих будинків,жилих і нежилих у жилих будинках приміщень, погоджений в установленому порядку; – згода власників, співвласників (наймачів) або уповноважених ними осіб на переобладнання та перепланування приміщень, що перебувають у їх спільній власності.
Оскільки відповідачем, у зв’язку з будівництвом передбачено будівництво на прибудинковій території ОСББ «——», то вважаємо, що згода всіх власників необхідна.
Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, не завдаючи при цьому шкоди правам інших осіб і не порушуючи їхніх інтересів.
Зважаючи на ту обставину, що у відповідача відсутня жодна правова підстава для зайняття вказаної земельної ділянки, дане зайняття земельної ділянки та будівництво на ній є самовільним, оскільки:
Частинами 2, 3 ст. 42 Земельного кодексу України передбачено, що у разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або надаватись у користування об’єднанню власників. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території , визначається співвласниками.
Відповідно до вимог ч. ч. 1, 7 ст. 376 ЦК України житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
Щодо даної обставини, варто наголосити, що відповідно до припису, зміст якого наведено вище дані будівельні роботи здійснено без погодження та отримання дозволу органу, що уповноважений надавати такі дозволи.
Дана позиція збігається з позицією викладеній у ухвалі Верховного суду України від 09.06.2010 року.
2. Оскільки земельна ділянка для будівництва на ній споруд відповідачеві не виділялася, здійснення ним самочинного будівництва порушує права інших співвласників будинку та чинить їм перешкоди у користуванні земельною ділянкою, земельна ділянка підлягає приведенню в попередній стан, а самочинно здійснені споруди підлягають знесенню.
Частинами 2, 3 ст. 42 Земельного кодексу України передбачено, що у разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або надаватись у користування об’єднанню власників.
Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території , визначається співвласниками.
Відповідно до вимог ч. ч. 1, 7 ст. 376 ЦК України житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
У разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов’язати особу, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову.
Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню.
В даному випадку зайняття вказаної земельної ділянки суперечить інтересам мешканців ОСББ «——–», та порушує права його жителів на комфортне проживання, порушує норми будівництва, що полягає в блокуванні дверей для аварійних служб, нависанні сходовою клітки над лавочкою, призначеною для відпочинку.

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА ІНШОЇ НЕРУХОМОСТІ.
ІІІ. Зміст позовних вимог.
Відповідно до ст.. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку звернутися за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Статтею 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового права та інтересу.
Виходячи з вище викладеного та керуючись..3,107,118, 119 ЦПК України,

ПРОСИМО:

1) Прийняти дану позовну заяву до провадження.
2) Усунути перешкоди, щодо користування власниками будинку ОСББ «СОНЯЧНЕ» земельною ділянкою розміром 40 кв.м. , що розташована під загальним двором багатоквартирного будинку ОСББ «СОНЯЧНЕ», шляхом знесення побудованих відповідачем будівель (споруд) .
3) Знести самовільно зведені споруди, що розташовані біля квартири, що розташована за адресою:: АДРЕСА. Зроблені два окремі входи в будинок, а саме: два антидощові навіси, дві сходова клітки.
4) Привести земельну ділянку, що розташовані біля квартири, що розташована за адресою:: СОНЯЧНЕ у попередній стан.
5) Судові витрати покласти на відповідача.

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРАХ

Додатки:
1) Копія плану-схеми зайняття земельної ділянки відповідачем.
2) Копія фотографії з самовільно побудованими конструкціями.
3) Копія фотографії щодо блокування відповідачем входу в аварійні двері підвалу для доступу співробітників газової та водо-каналізаційних служб.
4) Копія фотографії щодо створення дискомфортних умов для жителів будинку (зокрема для літніх людей та батьків з дітьми), які мають бажання відпочити в комфортних умовах на лавочці, що знаходиться біля входу в під’їзд.
5) Копія припису від хххх року № 00 Інспекції державного-архітектурно-будівельного контролю у ——- області.
6) Копія заяви про забезпечення позову.
7) Копія довіреності представника
8) Копія Ухвали Верховного Суду України від 09 червня 2009 року.
9) Оригінал документу про сплату судового збору.
10) Оригінал документу про сплату витрат на інформаційно технічне забезпечення розгляду справи.
11) Копії позовної заяви та доданих матеріалів в кількості один примірник.

хх.хх.хх року (————————)
Представник згідно довіреності

Адвокат по земльним питання у місті Київ.

 

1 коментар до “Позовна заява про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, про приведення у попередній стан земельної ділянки, шляхом знесення самовільно побудованих споруд(будівель)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *