Позовна заява про позбавлення права користування житлом у зв’язку з зміною власника.

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ У ЗВ’ЯЗКУ З ЗМІНОЮ ВЛАСНИКА

Дана позовна заява може бути використана у справах про позбавлення права користування житлом у зв’язку з зміною власника. Цей зразок написаний власником приватного будинку, який перейшов йому у спадок, на частину він отримав свідоцтво про право на спадщину за заповітом, а іншу частину – оформив у судовому порядку шляхом визнання права власності у порядку спадкування. На момент набуття ним права власності на зазначений будинок, троє осіб уже були у ньому зареєстровані. Позивач просить суд визнати Відповідача таким що втратив право на користування жилим приміщенням, адже він не надає доступу Позивачу до займаної частини будинку. Відповідач втратив право користування будинком у зв’язку зі зміною власника.

Інформація актуальна станом на 2023 рік

До Дарницького районного суду м. Києва

 Позивач:

Позивач  Адвокат Самвелович

вул. Київська 32, п/б, м. Дарниця, 02121

Відповідач:

Відповідач Роман Самвелович

місце реєстрації:

вул. Позивна 32, п/б, м. Київ, 02121

Засоби зв’язку невідомі

Третя особа 1:

Державна міграційна служба України

вул. Шаблонна 4-а, м. Київ, 02152

 Третя особа 2:

Позивний Самвел Грантович

вул. Київська32, п/б, м. Дарниця,

Засоби зв’язку невідомі

  Позовна заява

(про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням)

 Обставини справи

Я, Позивач Адвокат Самвелович, власник приватного будинку № 000 по вул. Дарницькій у м. Києві. Даний будинок перейшов мені у спадок, на частину я отримав свідоцтво про право на спадщину за заповітом, а іншу частину я оформив у судовому порядку шляхом визнання права власності у порядку спадкування. Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом та копія рішення суду додається.

У будинку зареєстровано троє осіб: я, Позивач Адвокат Самвелович, Відповідач Юрист  Грантович та Позивний юристГрантович. Копія домової книги додається.

Також у домовій книзі є зареєстрованою Юридична Консультація Київ, моя покійна мати. Копія свідоцтва про смерть Юридичної Консультації Київської  додається.

Відповідач Юрист Грантович за власним бажанням змінив своє прізвище та ім’я на Відповаідач Юрист Самвелович. Дану обставину у судовому засіданні зможе підтвердити сам відповідач.

На даний момент у домовій книзі відповідач зареєстрований як Відповідач Юрист Грантович.

На момент набуття мною права власності на зазначений будинок, усі вищезгадані особи уже були у ньому зареєстровані.

Реєстрація Юриста Позивавача Самвеловича, спричиняє для мене суттєві незручності, оскільки порушує моє право власності.

Мій батько, Неюридичний Позивач  Грантович починаючи із січня 2015 року, неодноразово звертався із скаргами на Відповідача, але по сьогоднішній день ситуація не змінилась. Копії скарг  від 05.01.2015 р., 11.03.2015 р. та 31.07.2015 р. додаються.

18 серпня 2015 року, мій батько отримав відповідь із МВС України ГУ в м. Києві Дарницьке районне управління. Копія відповіді додається.

Я не маю змоги володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю у зв’язку з проживанням в будинку Відповідача, який чинить перешкоди у користуванні майном і робить неможливим моє проживання у житловому будинку.

Крім того, я не маю змоги потрапити до тієї частини будинку, в якій проживає відповідач та яка належить мені на праві власності, у зв’язку з тим, що відповідач не дає доступу до займаної частини будинку.

Такими діями, відповідач не лише порушує право позивача на користування своєю власністю, а й роблять неможливими умови для проживання з ним в одному будинку.

Згоду на реєстрацію відповідача, я як власник житлового будинку не надавав, у зв’язку з чим останній підлягає виселенню із будинку.

На підставі вищевикладеного прошу позов задовольнити.

Обґрунтування та підстави позовних вимог

Відповідач втратив право користування приватним будинком № 0000по вул. Київській у м. Києві у зв’язку зі зміною власника.

Згідно ч. 1 ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Згідно ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Згідно ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 156 ЖК України з урахуванням положень ч. 1 ст. 405 ЦК України члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються житловим приміщенням в обсязі, визначеному відповідно до угоди з власником.

Аналіз змісту вказаних правових норм свідчить про те, що право члена сім’ї власника будинку (квартири) користуватися цим житлом існує лише за наявності у власника права приватної власності на це майно.

Із зазначеного випливає, що виникнення права членів сім’ї власника будинку (квартири) на користування цим будинком та обсяг цих прав залежить від виникнення у власника будинку права власності на цей будинок, а отже, припинення права власності особи на будинок припиняє право членів її сім’ї на користування цим будинком.

Натомість ч. 4 ст. 156 ЖК України передбачає збереження такого права користування житлом лише для членів сім’ї, які припинили сімейні відносини з власником будинку, за умови збереження права власності на будинок цього самого власника, тобто при незмінності власника майна.

Відповідач постійно порушує мої права як власника.

Таким чином, відповідач, проживаючи в будинку, що на даний час належить позивачу на праві власності, та будучи зареєстрованими у ньому, порушують мої права та законні інтереси, як власника на свій розсуд володіти, користуватись і розпоряджатись належним майном.

Зазначені висновки не суперечать нормам ст. 47 Конституції України, ст. 9 ЖК України, ст. 311 ЦК України, враховуючи, що право на житло (користування ним, усунення перешкод у користуванні ним) підлягає захисту лише у випадку порушення прав особи.

Згідно п. 1 ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою).

 Зміст позовних вимог

Відповідно до ст.. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку звернутися за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Статтею 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового права та інтересу.

Виходячи з вище викладеного та керуючись..3, 32, 107,118, 119 ЦПК України,

 ПРОШУ:

1) Прийняти дану позовну заяву до провадження;

2) Визнати Відповідача Юриста Самвеловича, таким що втратив право на користування жилим приміщенням за адресою вул. Київська 32, п/б, м. Дарниця.

Додатки:

 1. Оригінал квитанції про сплату судового збору;
 2. Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом;
 3. Копія рішення суду від 00 грудня 2015 року;
 4. Копія будинкової книги;
 5. Копія свідоцтва про смерть Зразок Позовна Заява
 6. Копії скарги від 05.01.2015 р.;
 7. Копія скарги від03.2015 р.;
 8. Копія скарги від07.2015 р.;
 9. Копія відповіді МВС України ГУ в м. Києві Дарницького районного управління;
 10. Копія довіреності на представника;
 11. Три копії позовної заяви з додатками для усіх учасників справи;

___.02.2016 р.                                                                           _____________ Юридична О.І.

Юридичні послуги по нерухомості.

 

Юридична консультація нерухомість.

 

Позовні заяви по нерухомості (житло, спадкування, тощо).

 

Судова практика спори з нерухомістю

 

 

1 коментар до “Позовна заява про позбавлення права користування житлом у зв’язку з зміною власника.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *