Позовна заява про поновлення на квартирному обліку

Позовна заява про поновлення на квартирному обліку

Дана позовна заява стосується випадку поновлення на квартиному обліку особи, яку, як вона вважає незаконно з нього зняли. Позовна заява підготовлена юристом, що має спеціалізацію по квартирних питаннях.

До Дарницького районного суду м. Києва

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ПО КВАРТИРНИХ ПИТАННЯХ У МІСТІ КИЇВ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН)

Позивач:
Цюра Марія Григорівна
02091 м. Київ, вул.. Харківське Шосе, буд. 1054 «А» кв. 1570

Відповідач:
Дарницька районна у м. Києві державна адміністрація.
02660, м. Київ, вул. О. Кошиця,11

ВСІ ПИТАННЯ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ….

Треті особи на стороні позивача:
Цюра Генадій Олександрович
02091 м. Київ, вул.. Харківське Шосе, буд. 1054 «А» кв. 1570

Цюра Петро Іванович
02091 м. Київ, вул.. Харківське Шосе, буд. 1054 «А» кв. 1570

ПОЗОВНА ЗАЯВА
(про визнання розпорядження нечинним. про зобов’язання вчинити дії)

Обставини справи.
Мені Цюра Марія Григорівна, 1949 року народження, моєму сину Цюрао Генадій Олександровичу, 1972 року народження, моєму сину Цюра Петро Івановичу, 1972 року народження, та колишньому чоловіку Цюра Івану Григоровичу, 1955 року народження належить на праві спільної сумісної власності квартира, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Харківське Шосе 1504-а, кв. 1570.
Загальна площа квартири 71,9 кв.м., жила площа квартири 41,9 кв.м.. в квартирі є три житлові кімнати площею: 17.3, 12.,3 12,3 кв.м.
Вказані обставини підтверджує технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності. Копія технічного паспорту до позовної заяви додається.
В кімнаті розміром 17,3 кв. м. проживаю я та мій син Цюра Петро Іванович.
В кімнаті розміром 12,3 кв.м. проживає мій син Цюра Генадій Олександрович.
В кімнаті розміром 12,3 кв.м проживає мій колишній чоловік Цюра Іван Григорович.
Разом проживати у квартирі ми не маємо змоги оскільки:
Мій син. Цюра Петро Григорович., 20.07.1980 року народження має другу групу інвалідності. Копія довідки міністерства здоров’я додається.
Мій син Цюра Геннадій Олександрович. 24.07.1972 року народження має третю групу інвалідності. Також Цюра Г.О. хворіє (хворів) активним туберкульозом, з виділенням мікробактерій, та не може проживати в одній кімнаті з членами своєї родини. Копія медичного заключення № 47 та пенсійного посвідчення додається.
Мій колишній чоловік Цюра Іван Григорович відмовляється жити будь з ким в одній кімнаті. Має агресивний характер. Проявляє агресію до мене. Неодноразово завдавав мені тілесних ушкоджень.
Копію вказаних обставин відносно мого чоловіка підтверджує: свідоцтво про розлучення, акт судово медичного дослідження № 5888, медичне заключення № 141, листок непрацездатності №258481, виписка із медичної карти стаціонарного хворого, відповідь із Дарницького районного управління ГУМВС України у м. Києві, про необхідність звернення до суду у порядку приватного обвинувачення. Копії вказаних документів додаються.
З 10.04.1996 року я та мої сини перебуваємо на квартирному обліку в державній адміністрації Харківського району, по першочерговій категорії хворих ТБЦ. Копія довідки від 12.04.1996 року додається.
Відповідно до розпорядження голови Дарницької держаної адміністрації № 01.08.2001 року включені до першочергового списку (категорії хворі з психічними захворюваннями). Копія довідки Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації від 20.07.2006 року додається.
Розпорядженням Голови Дарницької районної в місті Києві державної ї адміністрації 272 від 12.06.2012 року я та мої сини були зняті з квартирного обліку. Копія витягу з розпорядження додається.
Розгляд питання про зняття мене та моєї сімї з квартирного обліку відбувався без моєї присутності, без жодного повідомлення про даний розгляд.
Вважаю вище наведене розпорядження Голови Дарницької районної в місті Києві державної ї адміністрації 272 від 12.06.2012 таком, що є незаконним. Таким що повинно бути визнане нечинним в частині зняття мене та моїх синів з квартирного обліку, а також вважаю, що я та мої сини повинні бути поновлені на квартирному обліку.

Обгрунтування та підстави позовних вимог.
Мене та моїх синів на законних підставах взято на квартирний облік та внесено до першочергового списку. Підстави, які дозволяють перебувати нам на квартирному обліку не змінилися.
Площа, яка припадає на кожного члена нашої сімї, що проживають за адресою: м. Київ, вул.. Харківське Шосе 154-а, кв. 157., хронічні захворювання та групи інвалідності моїх синів є підставами перебування нас на квартирному обліку. Дані обставини вважаю підтвердженими.
Відповідно до ч. 1, 3 статті 34 Житловому кодексу України потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:
— забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається в порядку, встановлюваному Радою Міністрів Української РСР і Українською республіканською радою професійних спілок.
— які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік зазначених захворювань затверджується Міністерством охорони здоров’я Української РСР за погодженням з Українською республіканською радою професійних спілок.
Відповідно до п. 25-1 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, надання їм жилих приміщень в Українській РСР. інформація про громадян, взятих на квартирний облік, та зміни до неї в установленому законодавством порядку вносяться до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:
1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;
2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
3) припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом УРСР, пунктом 29 цих Правил та іншими актами законодавства Української РСР;
4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;
5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.
Пунктом 27 вказаних правил громадяни виключаються із списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, якщо вони були необгрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право.
Також хочу наголосити, що пунктом 28 вказаних правил зняття з квартирного обліку та виключення із списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, провадиться органами, які винесли або затвердили рішення про взяття громадянина на облік (включення до вказаного списку).
При розгляді цих питань на засідання відповідних органів запрошуються заінтересовані особи.
Про зняття з обліку (виключення із списку) громадяни у 15-денний строк повідомляються у письмовій формі з указанням підстав зняття з обліку (виключення із списку).
Жодних вище вказаних дій при виключенні мене зі квартирного обліку проведено не було.

ІІІ. Зміст позовних вимог.
Відповідно до ст.. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку звернутися за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Статтею 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового права та інтересу.
Виходячи з вище викладеного та керуючись..3,107,118, 119 ЦПК України,

ПРОШУ:
1) Прийняти дану позовну заяву до провадження.
2) Визнати нечинним Розпорядження Голови Дарницької районної в місті Києві адміністрації 272 від 12.06.2012 року в частині зняття з квартирного обліку Цюра Марії Григорівни 1949 р.н Цюра Петра Івановича, 1980 р.н., Цюра Генадія Олександровича, 1972 р.н.
3) Поновити мене Цюра Марію Григорівну, 1949 р.н., Цюра Петра Івановиадча, 1980 р.н., Цюра Генадій Олександровича. 1972 р.н. на квартирному обліку в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації.
4) Судові витрати покласти на відповідача.

Додатки:
1) Копія технічного паспорту, на квартиру, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Харківське Шосе, 154»А» № 157.
2) Копія довідки міністерства охорони здоровя серії 10 ААА №132984 від 24.01.2011 р.
3) Копії пенсійного посвідчення серіїї ААЄ 333125 від 20.07.2011 року.
4) Копія медичного заключення № 47 від21.03.1996 року народження.
5) Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
6) Копія акту судово-медичного дослідження №5888 від 24.01.2001 року.
7) Копія медичного висновку №141 від 12.04.2001 року.
8) Копія листка непрацездатності №258481.
9) Копія виписки із медичної картки №10006 від 15.04.2004 року.
10) Копія листа Дарницького районного управління ГУМВС України від 02.04.2004 року.
11) Копія довідки від 12.04.1996 року.
12) Копія довідки №1071/22 від 20.07.2006 р.
13) Копія витягу з розпорядження Голови дарницької районної в місті Києві державної адміністрації № 272 від 12.06.2012 р.
14) Три копії позовної заяви з додатками.
15) Оригінал документу про сплату судового збору.

23.10.2012 р. _______________ (М.Г.Цюра)

ЮРИСТ ПО КВАРТИРНИХ ПИТАННЯХ В МІСТІ КИЄВІ.

НОТАРІУС — ПОСВІДЧЕННЯ УГОД ПО КВАРТИРАХ В МІСТІ КИЄВІ.

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО КВАРТИРНИХ ПИТАННЯХ.

СУДОВА ПРАКТИКА — КВАРТИРНІ СПОРИ.

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ КВАРТИРНІ СПОРИ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *