Судова практика: Визнання угод (договорів) недійсними, що укладені за участі чи за умови проживання у житлі (квартирі) неповнолітніх

Судова практика визнання договорів недійсними за участі неповнолітніх

Судова практика з приводу визнання договорів недійсними, що укладені за участю неповнолітніх.

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ – ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ

Встановлена правова позиція, що суди повинні виходити із того, чи мала дитина право власності на предмет іпотеки або право користування предметом іпотеки на момент укладення договору іпотеки. Будь-які дії, вчинені без згоди іпотекодержателя після укладення договору іпотеки (наприклад, реєстрація неповнолітньої дитини в житловому будинку, народження дитини після укладення договору іпотеки) не є підставою для визнання такого договору недійсним із підстави невиконання вимог закону про отримання згоди органу опіки та піклування.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ.

Дане судове рішення надає відповідь на питання осіб, що звертаються до юристів за запитаннями щодо визнання недійсними договорів, укладених без згоди органів опіки та піклування.

ВСІ ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ ПО НЕРУХОМОСТІ НЕДІЙСНИМИ….

Р І Ш Е Н Н Я ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2012 рокум. Київ
Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:
головуючого Гвоздика П.О., суддів: Євграфової Є.П., Євтушенко О.І.,Завгородньої І.М., Іваненко Ю.Г.,-розглянувши в судовому засіданні справу за позовом прокурора м. Чернівців, який діє в інтересах малолітніх ОСОБА_6, ОСОБА_7, третя особа на стороні позивача – служба у справах дітей Чернівецької міської ради до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», який є правонаступником ТОВ «Укрпромбанк», ОСОБА_8, треті особи на стороні відповідачів: приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9, Чернівецька філія ТОВ «Укрпромбанк», ОСОБА_10, про визнання недійсним договору іпотеки від 21 серпня 2008 року, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ «Укрпромбанк», і зобов’язання виключити приватним нотаріусом ОСОБА_9 з державного реєстру іпотек запис про заборону відчуження квартири АДРЕСА_1 за касаційною скаргою публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», поданою представником – Кураш Наталією Петрівною, на рішення Шевченківського районного суду м. Чернівців від 24 травня 2012 року та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Чернівецької області від 4 липня 2012 року,
встановила:
У лютому 2012 року прокурор м. Чернівців звернувся в інтересах малолітніх: ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до суду в порядку ст. 45 ЦПК України, ст.ст. 20, 36-1 Закону України «Про прокуратуру», ст.ст. 29, 203, 215 ЦК України, Законів України «Про охорону дитинства» та «;Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» з указаним позовом. В обгрунтування своїх вимог посилався на те, що після звернення громадянки ОСОБА_12, яка є бабусею дітей, в ході проведеної перевірки було встановлено, що ОСОБА_8 (мати дітей) згідно з укладеним 21 серпня 2008 року між нею і товариством з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» (далі – ТОВ «Укрпромбанк») договором іпотеки без згоди органу опіки та піклування передала в заставу належну їй на праві власності квартиру АДРЕСА_1, чим порушила законні права та інтереси малолітніх дітей, які проживали та були зареєстровані в даній квартирі. В зв’язку з наведеним прокурор просив визнати правочин недійсним та зобов’язати приватного нотаріуса виключити квартиру з Державного реєстру іпотек.
Рішенням Шевченківського районного суду м. Чернівців від 24 травня 2012 року, залишеним без змін ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Чернівецької області від 4 липня 2012 року, позов задоволено. Постановлено визнати недійсним договір іпотеки від 21 серпня 2008 року, укладений між ОСОБА_8 і ТОВ «Укрпромбанк», правонаступником якого є публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – ПАТ «Дельта Банк»). Зобов’язано приватного нотаріуса Чернівецького нотаріального округу ОСОБА_9 виключити з Державного реєстру іпотек запис про заборону відчуження квартири АДРЕСА_1.
У касаційній скарзі ПАТ «Дельта Банк» порушує питання про скасування зазначених судових рішень та ухвалення нового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог, мотивуючи свою вимогу порушенням судами норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права..
Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Задовольняючи вимоги прокурора, суд першої інстанції, з висновком якого погодився й суд апеляційної інстанції, виходив із того, що на момент укладення оспорюваного правочину, предметом якого була квартира АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_8, у квартирі з народження проживали малолітні діти: ОСОБА_7 і ОСОБА_6, та користувалися цією квартирою разом зі своєю матір’ю, ОСОБА_8, а тому остання не мала права вчиняти будь-які правочини щодо цього нерухомого майна без згоди органу опіки та піклування, в зв’язку з чим договір іпотеки слід визнати недійсним на підставі ч. 6 ст. 203 і ст. 215 ЦПК України та зобов’язати нотаріуса виключити квартиру з Державного реєстру іпотек.
Проте з таким висновком судів погодитися не можна, оскільки суди дійшли його з порушенням норм закону та без врахування умов договору іпотеки, укладеного між сторонами.
Відповідно до статті 572 ЦК України в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).
Одним із видів застави нерухомого майна є іпотека (ч. 1 ст. 575 ЦК України).
Установлено, що 21 серпня 2008 року між ТОВ «Укрпромбанк» та ОСОБА_10 укладено кредитний договір, за умовами якого останній отримав кредит у розмірі 60 000 доларів США на споживчі цілі строком до 18 серпня 2023 року зі сплатою 16 % річних за користування кредитними коштами. У забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором 21 серпня 2008 року між ТОВ «Укрпромбанк» та ОСОБА_8 укладено договір іпотеки, предметом якого стала квартира АДРЕСА_1.
Вказана квартира належить ОСОБА_8 на праві власності згідно з договором купівлі-продажу від 4 квітня 2005 року, тобто є її особистою власністю.
Власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном (ст. 317 ЦК України).
За правилами ч.ч. 1, 2 ст. 586 ЦК України заставодавець має право користуватися предметом застави відповідно до його призначення, у тому числі здобувати з нього плоди та доходи, якщо інше не встановлено договором і якщо це не випливає із суті застави. Заставодавець має право відчужувати предмет застави, передавати його в користування іншій особі або іншим чином розпоряджатися ним лише за згодою заставодержателя, якщо інше не встановлено договором.
Аналогічні положення щодо права заставодавця (іпотекодавця) володіти, користуватися і розпоряджатися заставленим майном (предметом іпотеки) містяться в ст. 9 Закону України «Про іпотеку».
Як убачається з п. 3.1.2. договору іпотеки від 21 серпня 2008 року, укладеного між ОСОБА_8 і ТОВ «Укрпромбанк», іпотекодавець зобов’язаний не відчужувати предмет іпотеки у будь-який спосіб та не обтяжувати його зобов’язаннями з боку третіх осіб (зокрема, не передавати його в спільну діяльність, оренду, позичку, лізинг тощо) без отримання на це попередньої письмової згоди іпотекодержателя (а.с. 18).
При цьому, укладаючи іпотечний договір іпотекодавець засвідчив, що права користування заставленою квартирою малолітні та неповнолітні діти не мають (п. 1.7 договору).
Згідно зі ст. 32 ЦК України, ст. 177 СК України та 17 Закону України «Про охорону дитинства» батьки та особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки та піклування укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації, відмовитися від належних дитині майнових прав, здійснювати розподіл, обмін, відчуження житла, зобов’язуватись від імені дитини порукою, видавати письмові зобов’язання.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад.
Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей, як зазначено у ч. 6 ст. 203 ЦК України, у протилежному випадку такий правочин є нікчемним.
У зв’язку з наведеним суди повинні виходити із того, чи мала дитина право власності на предмет іпотеки або право користування предметом іпотеки на момент укладення договору іпотеки. Будь-які дії, вчинені без згоди іпотекодержателя після укладення договору іпотеки (наприклад, реєстрація неповнолітньої дитини в житловому будинку, народження дитини після укладення договору іпотеки) не є підставою для визнання такого договору недійсним із підстави невиконання вимог закону про отримання згоди органу опіки та піклування.
Із матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_8 є матір’ю малолітніх дітей: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, які згідно з наданими ОСОБА_8 під час укладення іпотечного договору документами, зокрема довідкою Глибоцької селищної ради Глибоцького району Чернівецької області від 15 серпня 2008 року, проживали разом із батьком, ОСОБА_13, у АДРЕСА_2 (а.с. 67).
Відповідно до довідки № 3233 (виписки з домової книги про склад сім’ї та реєстрацію) від 11 серпня 2008 року, виданої ПП «Ремжитлосервіс», на житловій площі в квартирі АДРЕСА_1 зареєстрована та проживає лише її власник, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 (дата реєстрації 26 квітня 2005 року) (а.с. 31).
Крім того, під час укладення договору іпотеки ОСОБА_13 подав нотаріально завірену заяву про те, що він дає згоду на передачу в іпотеку вказаної квартири, яка придбана під час шлюбу, та ознайомлений з умовами кредитного й іпотечного договорів (а.с. 32).
Як видно з акту та довідки № 1851 (виписки з домової книги про склад сім’ї та реєстрацію) від 7 травня 2011 року, складених ПП «Ремжитлосервіс», на житловій площі в квартирі АДРЕСА_1 зареєстровані та проживають: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 (дата реєстрації 26 квітня 2005 року), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (дата реєстрації 21 серпня 2008 року), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (дата реєстрації 7 травня 2011 року) (а.с. 25, 26).
Таким чином, факт послідуючої реєстрації ОСОБА_8 малолітніх дітей у квартирі, яка є предметом іпотеки, без згоди іпотекодержателя за наявності даних про те, що на момент укладення договору іпотеки в квартирі була зареєстрована та проживала лише ОСОБА_8 (як власник), а діти проживали за місцем проживання батька, не є підставою для визнання такого договору недійсним у зв’язку з невиконанням вимог закону про отримання згоди органу опіки та піклування.
Вирішуючи спір, суд на зазначені вимоги закону та обставини справи уваги не звернув і дійшов передчасного висновку про необхідність задоволення позову.
Вказані порушення норм матеріального і процесуального права залишилися поза увагою суду апеляційної інстанції, який не виконав вимог ст.ст. 303, 309 ЦПК України і залишив рішення суду без змін.
За таких обставин постановлені судові рішення підлягають скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.
Керуючись ст.ст. 336, 341 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,
вирішила:
Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», подану представником – Кураш Наталією Петрівною, задовольнити.
Рішення Шевченківського районного суду м. Чернівців від 24 травня 2012 року та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Чернівецької області від 4 липня 2012 року скасувати.
У задоволенні позову прокурора м. Чернівців, який діє в інтересах малолітніх ОСОБА_6, ОСОБА_7, третя особа на стороні позивача – служба у справах дітей Чернівецької міської ради до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», який є правонаступником ТОВ «Укрпромбанк», ОСОБА_8, треті особи на стороні відповідачів: приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9, Чернівецька філія ТОВ «Укрпромбанк», ОСОБА_10, про визнання недійсним договору іпотеки від 21 серпня 2008 року, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ «Укрпромбанк», і зобов’язання виключити приватним нотаріусом ОСОБА_9 з державного реєстру іпотек запис про заборону відчуження квартири АДРЕСА_1 – відмовити.
Рішення оскарженню не підлягає.
Головуючий П.О. Гвоздик Судді:Є.П. Євграфова О.І. Євтушенко І.М. Завгородня Ю.Г. Іваненко

Сайт на російській мові – адвокат в дарницькому районі міста Київ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *