Договір про надання юридичних послуг

ДОГОВІР

про надання юридичних послуг

Інформація актуальна станом на 2021 рік

 Зразок даного договору про надання юридичних послуг юристом, який спеціалізується по нерухомості, спадкуванню, та з сімейних питань.

м. Київ                                                                                             03 грудня 2016 р.

Фізична особа підприємець “Юрист Юридичний Консультативний”, Свідоцтво про державну  реєстрацію фізичної особи-підприємця, серії ВОО № 572782, Свідоцтво платника єдиного податку серії Б № 748023 від 01.січня 2012 року,. з однієї сторони та

Клієнт Юриста Хорошого, , що народилася 09.10.1955 року народження

з іншої сторони, що надалі іменуються «Сторони», уклали даний Договір про наступне:

 1. Предмет Договору про надання Юридичних послуг.
  • Виконавець зобов’язується надати Замовнику консультації та юридичну допомогу щодо визнання права власності у порядку спадкування на земельні паї, що належали Батько Клієнта Юриста
  • Виконавець бере на себе обов’язок здійснити всі необхідні дії щодо встановлення вище вказаного в судовому порядку.
 1. Умови та порядок надання послуг

2.1. Замовник письмово чи усно повідомляє про питання, що підлягають вирішенню.

2.2. Виконавець визначає перспективи вирішення завдань Замовника, а також перелік документації і інформативних даних для надання послуг.

2.3. Замовник за вимогою Виконавця надає останньому всю необхідну документацію, а також будь-яку інформацію, що буде необхідно Виконавцю для виконання своїх обов’язків за Договором.

2.4. У випадку, якщо витребувані Замовником документи і дані будуть надані не в повному об’ємі, у спотвореній формі чи виявляться невідповідними дійсному стану справ, Виконавець звільняється від відповідальності за результати застосування юридичних висновків і консультацій, які були надані на підставі таких документів.

2.5. Виконавець бере на себе зобов’язання по представленню у встановленому порядку інтересів Замовника у суді, а також в інших державних органах при розгляді питань, що стосуються справи.

2.6. Виконавець надає консультації, довідки з правових питань, що виникають при виконанні Договору.

2.7. Виконавець вільний в методах і способах здійснення своїх зобов’язань за Договором.

 1. Ціна Договору про надання юридичних послуг.

3.1. Сторони досягли згоди, що вартість послуг Виконавця за Договором складає 15000 грн.

3.2. Сторони досягли згоди, що в вартість послуг не входять обов’язкові платежі оплата яких необхідна для вирішення завдань, поставлених Замовником.

3.3. Сторони погодили, наступну вартість послуг:

3.3.1. Половину коштів за юридичні послуги —  грн. авансовий платіж.

3.3.2. Дві половини коштів у гривнях  грн. протягом трьох днів з моменту винесення позитивного рішення у справі..

 1. Порядок розрахунків та строк договору про надання юридичних послуг.

4.1. Замовник зобов’язаний здійснювати оплату згідно даного договору.

4.2. Підписання даного договору свідчить про отримання авансу.

4.3. У разі винесення судом негативного рішення у справі Виконавець повертає аванс замовнику протягом семи днів.

 1. Конфіденційність інформації за договором про надання юридичних послуг.

5.1. Виконавець зобов’язаний зберегти в таємниці інформацію, яку стало йому відомо при наданні Замовнику представницьких послуг.

 6.Відповідальність

6.1. При порушенні п.4.1. Виконавець може розірвати Договір в односторонньому порядку.

 1. Заключні положення

7.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до ухвалення кінцевого рішення суду.

7.2. Усі виправлення за текстом Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні сторонами у кожному окремому випадку.

7.3. Умови Договору мають однакову обов’язкову силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим укладанням письмового документу.

7.4. Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

 1. Реквізити сторін у договорі про надання юридичних послуг.

 

Виконавець:

 

Юрист Юридичний Консультативний

м. Київ, вул. Харківське Шосе, 170, оф. 254

 

 

 

_________________________ Ю. К. Юрист

 

Замовник:

Клієнт Юриста Хорошого

09.10.1955 року народження.

Телефон:

0988216642

_____________(Ю. Х. Консультативний).

 

Юридичні послуги з питань укладення договорів щодо купівлі нерухомості.

Нотаріус — посвідчення договорів купівлі продажі, дарування, оренди, та інших.

Юридичні консультації по договорах.

Судова практика по нерухомості.

Зразки інших договорів на сайті.

Зразки договорів та інших документів на російській.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *