Захист прав спадкоємця, який не оформив спадщину

Захист прав спадкоємця, який не оформив спадщину

Інформація актуальна станом на 2021 рік

 Питання до юриста по спадковому питанню.

Після смерті моєї бабусі, я є єдиним її спадкоємцем. Документи на спадщину я не оформив повністю. Сусід захопив частину земельної ділянки, яка належала спадкодавцеві на момент смерті на праві власності. Мені він говорить, що він має на це право, а я ніхто, оскільки не оформив повністю спадщину?

Відповідь юриста по спадковому праву

Ви маєте право на захист своїх прав на спадщину, оскільки, законодавство не обмежує право на захист спадкового майна з його повним оформленням.

Також законодавство України не обмежує строк оформлення спадщини, якимось терміном.

на підтвердження вище зазначеного наведу наступні норми законодавства України.

Відповідно до ст.1299 ЦК України , якщо у складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є нерухоме майно, спадкоємець зобов’язаний зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна (стаття 182 цього Кодексу). Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна.

Згідно ст. 182 ЦК України визначено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Згідно положень ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Відповідно до статей 317, 319, 321 ЦК України право власності – це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном. Власник майна володіє, користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

За змістом вказаних норм до правомочностей власника належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Під правомочністю володіння розуміється передбачена законом (тобто юридично забезпечена) можливість мати (утримувати) у себе певне майно (фактично панувати над ним, зараховувати на свій баланс і под.). Правовомочності користування означають передбачену законом можливість використовувати, експлуатувати майно, отримувати від нього корисні властивості, його споживання. Правомочності розпорядження означають юридично забезпечену можливість визначення і вирішення юридичної долі майна шляхом зміни його належності, стану або призначення (відчуження за договором, передача у спадщину, знищення, переробка і т. ін.).

З урахуванням приписів ч.5 ст.1268 ЦК України, згідно якої незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу її відкриття, у позивача ОСОБА_2, який приняв спадщину за заповітом після смерті батька, права володіння та користування спадковим майном виникають з часу відкриття спадщини.

Аналогічний правовий висновок зробив Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 23 січня 2013 року при розгляді справи № 6-164 цс 12, предметом якої був спір за позовом спадкоємця про витребування від добросовісного набувача спадкового нерухомого майна, яке вибуло з володіння спадкодавця. При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, відповідно до якого у спадкоємця, який у встановленому законом порядку прийняв спадщину, права володіння та користування спадковим майном виникають з часу відкриття спадщини. Такий спадкоємець може захищати свої порушені права володіння та користування спадковим майном відповідно до глави 29 ЦК України.

З огляду на те, що у позивача права володіння та користування спадковим майном, в тому числі права щодо встановлення порядку користування спільним майном, виникли з часу відкриття спадщини, то висновки суду про відсутність у нього до цього повноважень є хибними та такими, що суперечать вимогам закону.

Як вище вказувалося відсутність державної реєстрації права власності на успадковане позивачем нерухоме майно означає відсутність у останнього лише правомочності щодо розпорядження цим майном, тобто відсутність можливості відчуження за договором, передачі у спадщину, тощо.

Отже, як висновок можемо стверджувати, що єдиний спадкоємець  має право захищати свою спадщину, не залежно від оформлення спадщини.

 

Послуги юрист/адвокат спадкові питання

 

Юридичні консультації спадкування.

 

Судова практика спадкові спори

 

Закони про спадкування

 

Позовні заяви – спадкові питання

 

Захист прав спадкоємців на російській мові…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *