Захист прав спадкоємця, який не оформив спадщину

Захист прав спадкоємця, який не оформив спадщину

Інформація щодо спадкування актуальна станом на 2022 рік

 Питання до юриста по спадковому питанню.

Після смерті моєї бабусі, я є єдиним її спадкоємцем. Документи на спадщину я не оформив повністю. Сусід захопив частину земельної ділянки, яка належала спадкодавцеві на момент смерті на праві власності. Мені він говорить, що він має на це право, а я ніхто, оскільки не оформив повністю спадщину?

Відповідь юриста по спадковому праву

Ви маєте право на захист своїх прав на спадщину, оскільки, законодавство не обмежує право на захист спадкового майна з його повним оформленням.

Також законодавство України не обмежує строк оформлення спадщини, якимось терміном.

на підтвердження вище зазначеного наведу наступні норми законодавства України.

Відповідно до ст.1299 ЦК України , якщо у складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є нерухоме майно, спадкоємець зобов’язаний зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна (стаття 182 цього Кодексу). Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна.

Згідно ст. 182 ЦК України визначено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Згідно положень ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Відповідно до статей 317, 319, 321 ЦК України право власності – це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном. Власник майна володіє, користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

За змістом вказаних норм до правомочностей власника належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Під правомочністю володіння розуміється передбачена законом (тобто юридично забезпечена) можливість мати (утримувати) у себе певне майно (фактично панувати над ним, зараховувати на свій баланс і под.). Правовомочності користування означають передбачену законом можливість використовувати, експлуатувати майно, отримувати від нього корисні властивості, його споживання. Правомочності розпорядження означають юридично забезпечену можливість визначення і вирішення юридичної долі майна шляхом зміни його належності, стану або призначення (відчуження за договором, передача у спадщину, знищення, переробка і т. ін.).

З урахуванням приписів ч.5 ст.1268 ЦК України, згідно якої незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу її відкриття, у позивача ОСОБА_2, який приняв спадщину за заповітом після смерті батька, права володіння та користування спадковим майном виникають з часу відкриття спадщини.

Аналогічний правовий висновок зробив Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 23 січня 2013 року при розгляді справи № 6-164 цс 12, предметом якої був спір за позовом спадкоємця про витребування від добросовісного набувача спадкового нерухомого майна, яке вибуло з володіння спадкодавця. При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, відповідно до якого у спадкоємця, який у встановленому законом порядку прийняв спадщину, права володіння та користування спадковим майном виникають з часу відкриття спадщини. Такий спадкоємець може захищати свої порушені права володіння та користування спадковим майном відповідно до глави 29 ЦК України.

З огляду на те, що у позивача права володіння та користування спадковим майном, в тому числі права щодо встановлення порядку користування спільним майном, виникли з часу відкриття спадщини, то висновки суду про відсутність у нього до цього повноважень є хибними та такими, що суперечать вимогам закону.

Як вище вказувалося відсутність державної реєстрації права власності на успадковане позивачем нерухоме майно означає відсутність у останнього лише правомочності щодо розпорядження цим майном, тобто відсутність можливості відчуження за договором, передачі у спадщину, тощо.

Отже, як висновок можемо стверджувати, що єдиний спадкоємець  має право захищати свою спадщину, не залежно від оформлення спадщини.

 

Послуги юрист/адвокат спадкові питання

 

Юридичні консультації спадкування.

 

Судова практика спадкові спори

 

Закони про спадкування

 

Позовні заяви – спадкові питання

 

Захист прав спадкоємців на російській мові…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *