Визнання недійсним свідоцтвом про спадщину

Визнання недійсним свідоцтвом про спадщину

Інформація актуальна станом на 2021 рік

Питання клієнта: щодо визнання недійсним свідоцтвом про спадщину

У 2006 році померла моя мати. На час смерті матері я знаходилась у місцях позбавлення волі, звідки звільнилась у 2008 р. Після мого повернення до дому мій рідний брат повідомив, що спадщину він не оформляв, і ми домовились оформити її разом, однак не мали на це кошти. В січні 2015 р. мій брат помер. Після його смерті я дізналась, що мій брат успадкував будинок та земельну ділянку, що належали нашій матері без мого відома. Одночасно я не була обізнана щодо порядку та строку спадкування за законом. Чи є правові підстави визнати на сьогоднішній день свідоцтво про право на спадщину за законом недійсним, яке було видане моєму брату ?

Відповідь юриста: щодо визнання недійсним свідоцтвом про спадщину

Відповідно до ч.1ст.1269 ЦК України та ч.1ст.1270 ЦК України спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Частиною 2статті 1220 ЦК України встановлено, що часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

Згідно статті 1272 ЦК України, якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

В 2006 року померла Ваша матір. На час смерті матері, Ви знаходилась в місцях позбавлення волі.

В 2008 р. Ви звільнилась з місць позбавлення волі та повернулись до дому.

Отже, починаючи з 15.07.2008 року Ви мали можливість звернутись до суду з позовом про визначення додаткового строку на подання нею заяви про прийняття спадщини.

Відповідно до п.24 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» №7 від 30 травня 2008 року вирішуючи питання про визначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність причини пропуску строку для прийняття спадщини, при цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Поважними при цьому слід визнавати такі причини, які з огляду на моральні норми суспільства виправдовують поведінку спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини.

Таким чином, Ви не маєте правових підстав для визнання свідоцтво про право на спадщину за законом недійсним, оскільки Ваша необізнаність, щодо строку та порядку прийняття спадщини не свідчить про наявність об’єктивних, непереборних перешкод або істотних труднощів для звернення із заявою про прийняття спадщини.

Стаття”визнання недійсним свідоцтвом про спадщину” російською мовою…

Контакти; адвокат/юрист…