Судова практика: кадастровий номер

Судова практика з приводу отримання кадастрового номеру. 

Справа щодо зобов’язання Управління Держкомзему присвоїти кадастровий номер.

Про умови отримання безкоштовної юридичної консультації по земельним питанням  у міст Київ.

Справа № 1008/5307/12
провадження №2а/1008/590/12
Рішення Васильківського міськраонного суду Київської області . Головуючий – Корнієнко С.В.. Секретар Дрозденко К.О..
04.04.2012 року.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Управління Держкомзему у Васильківському районі Київській області про визнання неправомірними дій суб’єкта владних повноважень та зобов’язання вчинення певних дій ,-

ЩОДО КАДАСТРОВОГО НОМЕРУ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ….

В С Т А Н О В И В :
Позивач звернувся до суду з зазначеним позовом, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що згідно рішення № 239 виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області від 22.12.1998 року їй була передана у приватну власність земельна ділянка площею 0.10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, що розташована в АДРЕСА_2, на підставі зазначеного рішення вона виготовила Державний акт про право власності на землю Серії 1-КВ № 068649-456 від 03.03.1999 року. Звернувшись до ТОВ «Земельний кадастр»із заявою про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж зазначеної ділянки в натурі, їй стало відомо, що відповідачем йому було відмовлено у присвоєнні кадастрового номеру зазначеній земельній ділянці, оскільки вона знаходиться за межами індексно-кадастрового плану м. Василькова Київської області. Управлінням Держкомзему у Васильківському районі Головного управління Держкомзему у Київській області також відмовлено у присвоєнні кадастрового номеру.
Позивач в судовому засіданні вимоги позову підтримав в повному обсязі.
Представник відповідача Управлінням Держкомзему у Васильківському районі Головного управління Держкомзему у Київській області в судове засідання не з’явився, про день, час та місце слухання справи судом були повідомлені належним чином, повідомлення про причини неявки та заперечені відносно вимог позову від них не надходило.
Згідно до ч.1 ст.11, ч.1 ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд розглядає справу на підставі доказів, наданих сторонами.
Відповідно до ч. 4 ст. 128 КАС України, у разі неприбуття відповідача -суб’єкта владних, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.
У відповідності до ст. 1 Земельного Кодексу України – право на землю гарантується.
Відповідно до ст. 116 Земельного Кодексу України – громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом, або за результатами аукціону.
Згідно вимог ст. 125 Земельного Кодексу України – право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Відповідно до змісту статей 25 та 26 Закону України «Про землеустрій»- виготовлення державних актів на право власності на земельну ділянку здійснюється на підставі розробленої технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка містить результати кадастрових зйомок.
Як встановлено пунктами 4.2, 4.3, Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, затвердженого наказом Держкомзему від 15.02.2010 року під № 168 – для формування кадастрового номера земельній ділянці, яка утворюється вперше, у тому числі в результаті поділу чи об’єднання інших земельних ділянок, розробник документації із землеустрою подає до територіального органу Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки відповідну заяву. До заяви додаються: відповідна документація із землеустрою, яка обов’язково включає документи, зазначені у абзацах п’ятому та шостому пункту 2.2 цього Порядку; результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі – обмінний файл). Заяві присвоюється обліковий номер.
Територіальний орган Держкомзему має протягом трьох робочих днів перевірити відповідність розташування меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану та:
1) у разі відповідності розташування меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану територіальний орган Держкомзему:
формує кадастровий номер земельної ділянки з дотриманням вимог розділу II цього Порядку;
відображає сформований кадастровий номер земельної ділянки на титульному аркуші документації із землеустрою, плані меж (кадастровому плані) земельної ділянки, відомостях обробки теодолітного ходу та вирахування координат поворотних точок меж земельної ділянки шляхом проставляння відмітки такого змісту: “Кадастровий номер __________________ сформовано “___” ____________ 20__ р., прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, підпис”. Виправлення у відмітці не допускаються;
повертає документацію із землеустрою із проставленою відміткою про формування кадастрового номера її розробнику.
Сформований та відображений на сторінках документації із землеустрою кадастровий номер земельної ділянки не є присвоєним до моменту відкриття Поземельної книги;
2) у разі виявлення невідповідностей розташування меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану територіальний орган Держкомзему повертає документацію із землеустрою її розробнику для доопрацювання разом з протоколом перевірки та викопіюванням з чергового кадастрового плану.
Пунктом 5.2 вищезазначеного порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам передбачено, що присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці є складовою частиною ведення Державного реєстру земель. Формування та присвоєння кадастрового номеру покладається на територіальний орган Держкомзему за місцезнаходженням земельної ділянки.
Оскільки листом відділу Держкомзему в м. Василькові позивачу було повідомлено про неможливість присвоєння кадастрового номеру виділеній мені земельній ділянці, оскільки вона знаходиться за межами індексно -кадастрового плану міста Василькова, логічним є те, що земельні ділянка знаходиться в межах Васильківського району де кадастрові номери має присвоювати Відповідач.
Як вбачається з положень ст.1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яка відповідно до ч.1 ст. 9 Конституції України, п.1 ст.17 Закону України „Про міжнародні договори України” є частиною національного законодавства, та ст. 41 Конституції України та ст.ст. 321, 328, 330, 334 ЦК України, кожна фізична особа має право мирно володіти своїм майном, право власності набувається із підстав не заборонених законом, зокрема правочинів. Добросовісний набувач набуває право власності на майно, навіть в тих випадках, коли воно відчужене особою, яка немала на це право. Право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений в його здійсненні крім у випадках і в порядку, встановлених законом. Право приватної власності є непорушним.
Обгрунтування відповідачем Управлінням Держкомзему у Васильківському районі, своєї відмови у присвоєнні кадастрового номеру Земельній ділянці, тим, що рішення 11 сесії четвертого скликання Васильківської міської ради Київської області від 23.12.2004 року прийнято з перевищенням повноважень щодо розпорядження земельними ділянками за межами населеного пункту судом до уваги не приймаються, оскільки відповідно до змісту частин 9 та 10 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
Таким чином, неправомірними діями по не присвоєнню кадастрового номеру виділеній позивачу земельній ділянці відповідачем порушено право позивача на землю, а тому має бути відновлене шляхом визнання дій Відповідача неправомірними з зобов’язанням присвоїти кадастровий номер земельній ділянці площею 0.10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, що розташована в АДРЕСА_2.
На підставі викладеного, керуючись ст., ст., 1, 116, 118, 125, 202 Земельного Кодексу України, ст., ст., 25, 26 Закону України «Про землеустрій», ст., 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», Порядком присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, затвердженого наказом Держкомзему від 15.02.2010 року під № 168 та Кодексом адміністративного судочинства України,ст.. 11, 94, 99 ч.2, 100 ч.1, 160, 161, 162, 163 КАС України, суд,
ВИРІШИВ:
Позов ОСОБА_1 – задоволити.
Визнати неправомірними дії Управління Державного комітету України із земельних ресурсів у Васильківському районі Київської області щодо відмови присвоїти кадастровий номер земельній ділянці площею 0.10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, що розташована в АДРЕСА_2, та була надана ОСОБА_1 на підставі рішення № 239 виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області від 22.12.1998 року.
Зобов’язати Управління Державного комітету України із земельних ресурсів у Васильківському районі Київської області присвоїти кадастровий номер земельній ділянці площею 0.10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, що розташована в АДРЕСА_2, та була надана ОСОБА_1 на підставі рішення № 239 виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області від 22.12.1998 року .
Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги або закінченню апеляційного провадження.
Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київської апеляційного адміністративного суду шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення постанови апеляційної скарги.
Суддя Корнієнко С.В.

Адвокат по земельним питанням у місті Київ на російській…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *