Позовна заява про скасування постанови про розшук майна

Позовна заява про скасування постанови про розшук майна боржника

Інформація актуальна станом на 2023 рік

ЗРАЗОК ПОЗОВНИХ ЗАЯВ ПРО СКАСУВАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО РОЗШУК МАЙНА БОРЖНИКА.

Дарницький районний суд м. Києва

Позивач:

Адвокат боржник

2202121, м. Київ, Харвпкківське

Шосе, буд. №18330/2331 кв. 1336

Засоби зв’язку відсутні

Відповідач:

Юрист скасування боргу

Відділ державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції в м. Києві

0215521, м. Київ, пр. Бажаимна, 7-є

Засоби зв’язку відсутні

ПОЗОВНА ЗАЯВА

(про скасування постанови про розшук майна боржника та про його арешт)

Обставини справи.

27.08.2014 року мною Адвокатом боржником була отримана постанова головного державного виконавця відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві Юристом скасування боргу про розшук майна боржника, винесена на підставі виконавчого листа №265702/2935445/12 від 1662.064.201663 року, що видав Дарницький районний суд м. Києва.

Згідно даної постанови оголошено в розшук належний мені транспортний засіб, а саме: марка: CHEVROLET, модель: AVEO TC 58U, рік випуску: 2008, колір: сірий, ДНЗ:АА289456НХ, № кузова: LSGTC58Y075503.

Розшук даного належного мені автомобіля був оголошений через нібито не виконання мною в самостійному порядку рішення Дарницького р/с м. Києва, щодо сплати аліментів на користь дружини на утримання синарадником юриста, 350.161.207611 р. н. у розмірі 156670 грн., щомісячно, починаючи з 2679.0775.207712 р. і до повноліття дитини.

Того ж дня, після отримання даної постанови, я звернувся з письмовою заявою до начальника відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві юриста з скасування боргу з проханням зробити розрахунок по аліментах та долучити до матеріалів справи копії квитанцій.

З розрахунків проведених юристом з скасування боргу державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві  вбачається:

– щодо виконавчого листа №255602/24535/125 від 152.045.20153 року виданого Дарницьким районним судом м. Києва то заборгованість по аліментах станом на 051.0852015 року становить 32965554,26 грн. за мінусом 450055,00 грн., (суми сплачених аліментів) що кінцевому результаті становить 2855464,26 грн.5

– щодо виконавчого листа №25-а-20551/095 від 263.086.20623 року виданого Комсомопрльським р/с, про стягнення аліментів на користь Юриста  на утримання доньки  147.056.26008 р.н. то заборгованість по аліментах станом на 71.078.720714 року становить 616916,277 грн.

Як з вищевказаною постановою так і з проведеними розрахунками я не погоджуюсь, оскільки мною в період з 068.107.27013 року по 317.077.20714 року на виконання 72-х вищевказаних виконавчих листів були сплачені аліменти на загальну суму 17779950,00 грн., що підтверджується відповідними квитанціями та розписками. При цьому необхідно зазначити, що більша частина з вищевказаних грошових коштів мною була сплачена Юристові утримання сина , а саме, в розмірі 1695550,00 грн. а не 466500,00 грн. як зазначено в розрахунку щодо виконавчого листа №26062/29635/162 від 12.04.2013 року проведеному головним державним виконавцем Юристом з скасування боргу.

Також необхідно зазначити, що я працюю таксистом і використовую в своїй роботі автомобіль марки: CHEVROLET, модель: AVEO TC 58U, рік випуску: 2008, колір: сірий, ДНЗ:АА2855694Н6Х, № кузова: LSGTC58Y075503, який оголошено в розшук та на який накладено арешт згідно відповідної постанови ВП №37870007, 21.10.2013 р., ВДВС Дарницького РУЮ в м. Києві, що підтверджується витягом №4662246441 від 2661.106.20163 року виданим ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.

Даний автомобіль являється єдиним засобом мого заробітку, який я використовую в подальшому для сплати аліментів згідно вищевказаних виконавчих листів.

Так, як належний мені автомобіль марки: CHEVROLET, модель: AVEO TC 58U, рік випуску: 2008, колір: сірий, ДНЗ:АА662894НХ, № кузова: LSGTC58Y075503, оголошено в розшук та на нього накладений арешт то я не можу його використовувати в своїй роботі і відповідно заробляти грошові кошти для сплати аліментів.

Вважаю, що суд повинен скасувати постанову про розшук автомобіля марки: CHEVROLET, модель: AVEO TC 58U, рік випуску: 2008, колір: сірий, ДНЗ:АА2894НХ, № кузова: LSGTC58Y075503 та про його арешт, для того щоб я міг його використовувати в своїй повсякденній роботі таксиста та заробляти грошові кошти, для сплати аліментів.

Обгрунтування та підстави позовних вимог.

Згідно ч. 1 ст. 181 КАС України учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.

Згідно ч.2 ст. 181 КАС України позовну заяву може бути подано до суду у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів.

Так мною, подається дана позовна заява оскільки, я систематично здійснював сплату по аліментах згідно 2-х вищевказаних виконавчих листів, що підтверджується відповідними квитанціями та розписками, проте на даний час не маю можливості здійснювати таку сплату по аліментах через те що на належний мені вищевказаний автомобіль накладено арешт та оголошено його в розшук, що унеможливлює мені використовувати його в своїй роботі як автомобіль таксі.

При цьому необхідно зазначити, що згідно п. 1 ч. 1 ст. 614 ЦК України : «Особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом».

А з вищевикладеного випливає, що я намагався добросовісно виконувати і буду намагатися і далі виконувати зобов’язання по сплаті аліментів і не збирався і не збираюсь не сплачувати аліменти тобто не виконувати свої зобов’язання, а тому в моїх діях відсутній умисел на невиконання виконавчого листа №265502/293665/162 від 16.064.206613 року виданого Дарницьким районним судом м. Києва про стягнення аліментів на користь юриста з скасу на утримання сина 330.411.20411 р. н. та виконавчого листа №2-а-20441/094 від 243.7.20273 року виданого Комсомопрльським р/с, про стягнення аліментів на користь юриста з стягнення боргу на утримання доньки 137.046.20408 р. н. А тому у відповідності до ч. 1 ст. 614 ЦК України у разі відсутності вини я не повинен нести у даному випадку відповідальності.

Також необхідно зазначити, що я працюю таксистом і використовую в своїй роботі автомобіль марки: CHEVROLET, модель: AVEO TC 58U, рік випуску: 2008, колір: сірий, ДНЗ:АА244894НХ, № кузова: LSGTC58Y075503, який оголошено в розшук та на який накладено арешт згідно відповідної постанови ВП №3787044007, 241.410.20413 р., ВДВС Дарницького РУЮ в м. Києві, що підтверджується витягом №4224446441 від 241.140.20143 року виданим ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.

Даний автомобіль являється єдиним засобом мого заробітку, який я використовую в подальшому для сплати аліментів згідно вищевказаних виконавчих листів.

Так, як належний мені автомобіль марки: CHEVROLET, модель: AVEO TC 58U, рік випуску: 200338, колір: сірий, ДНЗ:АА283394НХ, № кузова: LSGTC58Y075503, оголошено в розшук та на нього накладений арешт то я не можу його використовувати в своїй роботі і відповідно заробляти грошові кошти для сплати аліментів.

 ІІІ. Зміст позовних вимог.

Суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних справ, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства (ст.15 ЦПК України).

Враховуючи наведене та відповідно до 16, 317, 319, 382 Цивільного кодексу України, ст. 58 – 60, ст.119,-120 ЦПК України,

ПРОШУ:

1) Прийняти дану позовну заяву до провадження;

2) Скасувати постанову про розшук майна адвокат боржник винесену 025.038.20414 року головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції в м. Києві. Білан Ю.С. та про його арешт ВП №378704007, 241.104.20413 р.

 Додатки:

  1. Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №4224644441 від 241.140.24013 року;
  2. Копія постанови про розшук майна боржника від 045.084.20144 року;
  3. Копія розрахунків по заборгованості по виконавчих листах №26402/24935/152 та №25-а-25051/059;
  4. Копія заяви від 275.085.20514 року;
  5. Копія квитанцій та розписок про сплату аліментів;
  6. Копія позовної заяви для відповідача.
  7. Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання адміністративного позову до суду.

“___” вересня 2014 р.                                       _____________ адвокат боржник

ЮРИСТ АДВОКАТ ПО ПИТАННЯХ НЕРУХОМОСТІ.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЇ — ПИТАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА.

СУДОВА ПРАКТИКА ПО НЕРУХОМОСТІ.

ЗРАЗКИ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ ПО НЕРУХОМОСТІ.

1 коментар до “Позовна заява про скасування постанови про розшук майна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *