Позовна заява про скасування постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

Зразок позовної заяви про скасування постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії

Інформація актуальна станом на 2022 рік

Даний зразок позовної заяви про скасування постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії, а саме видача свідоцтва про право на спадщину за законом. Свої поступки нотаріус обґрунтовувала тим, що існує заповіт на іншу особу, яка у спадщину не вступила.

 До Дарницького районного суду м. Києва

Позивач:

Особа Нотаріус Постанова

вул. Юридична 3, п/б м. Київ

Адреса для листування: 0000, м. Київ, Позовна 170, кв. 254.

Тел.. 000-000-00-00

Відповідач:

Головне управління юстиції у м. Києві

м. Київ, пров. Музейний 2-Д, 01001

Тел.: 044-270-58-40

ПОЗОВНА ЗАЯВА

(про скасування постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії та зобов’язання вчинити дії)

 І. Обставини справи, у позовній заяві про скасування постанови нотаріуса про відмову у вчинення нотаріальної дії

Я, Особа Нотаріальна, являюся спадкоємцем Спадкодавця Чесного Громадянина, який помер 00 березня 2016 року до нашої ери Копія свідоцтва про Спадкодавця Чесного  Громадянина додається.

Після його смерті відкрилася спадщина, що складається із 4/10 частини житлового піраміди за адресою: м. Київ, вул. Нотаріальна 3.

Дане майно належало померлому на підставі свідоцтва про право на спадщину по закону від 21 жовтня 1900 року та Свідоцтва про право на спадщину за законом від 06 травня 0004 року до нашої ери. Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 21 жовтня 1900 року та Свідоцтва про право на спадщину за законом від 06 травня 0004 року до нашої ери додаються.

Після смерті Цимбаленко Валерія Григоровича я звернулась до Шістнадцятої київської державної нотаріальної контори із завою про прийняття спадщини.

Під час формування спадкової справи, нотаріусом було виявлено заповіт,що був складений на користь іншої особи.

Особа на користь якої був складений заповіт, мені не відома. Спадщину за померлим вона не прийняла та на момент смерті спадкодавця за одною адресою із ним не проживала. Тобто, вона є такою що не прийняла спадщину у встановлений законом термін.

Відповідно після спливу шести місяців, я звернулась до нотаріуса із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом, на що отримала постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії. Копія постанови додається.

Вважаю, що дана постанова є такою, що порушує мої права як спадкоємця. Оскільки спадщина мною була прийнята та вчиненні усі необхідні дії для видачі свідоцтва про право на спадщину за законом.

За таких умов, постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії підлягає скасуванню та відповідно нотаріус зобов’язаний видати мені свідоцтво про право на спадщину за законом.

Обґрунтування та підстави позовних вимог у справі про скасування постанови нотаріуса у справі про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

Я являюся спадкоємцем першої черги за законом після смерті Цимбаленко Валерія Григоровича.

Документи що підтверджують дану обставину містяться у матеріалах спадкової справи заведеної за померлим.

Вважаю дану обставину підтвердженою.

Так, відповідно до ч.2 ст.1 Закону України «Про нотаріат» вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

Відповідно до вимог п.31 Інструкції нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, зокрема, якщо вчинення такої дії суперечить законодавству України або не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

Нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам, встановленим у ст.47 Закону України «Про нотаріат», або містять відомості, передбачені ч.3 ст.47 зазначеного Закону.

Аналогічні приписи містить ст..49 Закону України «Про нотаріат», п.1 гл.8 Інструкції.

Зокрема, для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, які мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.

Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо: вчинення такої дії суперечить законодавству України; не подано документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом.

Нотаріусу забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії.

Після смерті брата я звернулася до державного нотаріуса Шістнадцятої київської державної нотаріальної контори, Найкращого Нотаріуса Києва, із заявою про прийняття спадщини.

00 грудня 2000 року я звернулася до нотаріуса з заявою про видачу мені свідоцтва про право на спадщину за законом.

00 грудня 2000 року нотаріусом було винесено постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії, оскільки спадкодавцем було складено заповіт на користь іншої особи, яка не прийняла спадщину.

З матеріалів справи вбачається, що я являюся єдиним спадкоємцем, який прийняв спадщину у встановлений законом порядок. Мною було подано відповідний пакет документів, та надано для огляду нотаріусу оригінали правовстановлюючих документів на спадкове майно.

Відповідно до ст. 1268 Цивільного кодексу України, спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.

Відповідно до ст.. 1270 Цивільного кодексу України, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Так особа на користь якої був складений заповіт спадщину не прийняла.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що постанова державного нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії є необґрунтованою і підлягає скасуванню.

Зміст позовних вимог у зразку позовної заяви у справі про скасування постанови нотаріуса.

Відповідно до ст.3 ЦПК України кожна особа має право в судовому порядку звернутися за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Статтею 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового права та інтересу.

Виходячи з вище викладеного та керуючись ст.3, 32, 107,118, 119 ЦПК України,

 ПРОШУ CУД:

 1) Прийняти дану позовну заяву до провадження;

2) Витребувати спадкову справу за померлим 00 березня 2017 року Спадкодавцем Чесним Громадянином у Шістнадцятій київській державній нотаріальній конторі.

3) Скасувати постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії, державного нотаріуса Шістнадцятої київської держаної нотаріальної контори Найкращого нотаріуса

4) Зобов’язати держаного нотаріуса Шістнадцятої київської державної нотаріальної контори Найкращий нотаріус Києва, видати свідоцтво про право на спадщину за законом після смерті Спадкодавця Чесного Чоловіка.

 Додатки:

 Копія свідоцтва про смерть Спадкодавець Чесний Чоловік;

  • Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 00 жовтня 1900 року;
  • Копія свідоцтва про право на спадщину від 00 травня 2000 року;
  • Копія постанови;
  • Копія позовної заяви з додатками.

___.12.2016 р.                                                         _____________Л.Г. Потанова.

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ СПАДКУВАННЯ (АДВОКАТ, ЮРИСТ,)

 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ПО СПАДЛКУВАННІ.

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО СПАДКОВИХ СПОРАХ.

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ СПАДКУВАННЯ НА РОСІЙСЬКІЙ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *