ДОГОВІР ПОЗИКИ ЩОДО КОШТІВ…

Зразок договору позики щодо коштів між фізичними особами.

Інформація актуальна станом на 2021 рік

Відповідно до даного договору позики одна особа (кредитор) передає у власність другій особі кошти у борг. Даний зразок (шаблон) договору буде корисний тим фізичним особам, які вирішили дати у борг кошти. Даний договір позики складений відповідно до законодавства України. Хоча варто пам’ятати, що кожний випадок, коли ви передаєте кошти в борг індивідуальний, тому варта звертатися до юриста.

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Місто Київ двадцять шосте червня дві тисячі двадцятого року.

Я, громадянин Російської Федерації ПІБ _______, _____________ року народження; паспорт серії ______, виданий (ким, коли) _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків ______, який проживає за адресою: м. Київ, вул .______, іменований далі як “Кредитор”, – з одного боку, та

я, громадянин України ПІБ _______, _______ року народження; паспорт серії ______, виданий (ким, коли) _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків ______, який проживає за адресою: м. Київ, вул .______, іменований далі як “Позичальник”, – з іншого боку, разом іменовані “Сторони”,

попередньо ознайомлені із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом дієздатності, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки,

ВІДЕО ПОРАДИ АДВОКАТА ЩОДО НЕРУХОМОСТІ, СПАДКУВАННЯ, СІМЕЙНИХ ПИТАНЬ ПІСЛЯ ДОГОВОРУ ПОЗИКИ….

уклали цей договір про наступне:

 1. Позичальник отримав від Позикодавця, а Позикодавець передав у власність Позичальнику гроші в сумі ____ (______) євро (EUR) – далі сума позики.
 2. Підписанням даного Договору Позичальник підтверджує факт отримання від Позикодавця грошових коштів в сумі, зазначеній в п.1 даного Договору.
 3. Грошові кошти передаються Позикодавцем Позичальнику для придбання автомобіля марки __________ року випуску ____________. Придбання автомобіля Позичальником повинно бути здійснено до __________ року.
 4. Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві отримані грошові кошти в такий спосіб:

4.1. щомісяця повертатися по _______ євро (EUR) від суми позики до 15 числа наступного місяця, наступного за місяцем укладення цього Договору, але в будь-якому випадку загальна сума позики повинна бути повернута не пізніше _________ року.

4.2. за користування грошовими коштами Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю ___ (_______) відсотків від вказаної суми. За домовленістю Сторін, виплата відсотків за користування грошовими коштами здійснюється Позичальником одноразово – в момент повернення суми позики.

ІНШІ ЮРИДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ТОГО ЯК ДАТИ В БОРГ?

4.3. повна сума позики і відсотків, що підлягають сплаті Позичальником Позикодавцеві, в день остаточного розрахунку повинна відповідати _________________ євро (EUR);

4.4. виконання зобов’язання за договором має здійснюватися готівкою в межах міста Києва за місцем проживання позикодавця або за іншою адресою, вказаною Позикодавцем.

 1. Позичальник має право повернути повну суму позики, а Позикодавець зобов’язується прийняти повернуті кошти і раніше визначеного в пункті 4.1. цього Договору кінцевого терміну.
 2. Позичальник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання за даним договором. У разі прострочення повернення позики та / або відсотків за його використання, на суму простроченого платежу нараховується пеня в розмірі ____ відсотків від суми несвоєчасного виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення.
 3. У разі прострочення повернення чергової частини, Позикодавець має право вимагати від Позичальника дострокової виплати частини позики, що залишилася, сплати процентів, належних йому відповідно до п.4.2. даного Договору.
 4. У разі порушення Позичальником, без поважних причин, умов п.3, п.4.4. п.4 цього Договору, він зобов’язаний сплатити Позикодавцеві штраф в розмірі 10 відсотків від суми позики.
 5. У разі відмови Позикодавця від отримання повернутих йому грошей, Позичальник має право передати їх на депозит приватного нотаріуса, повідомивши про це Позикодавця в порядку встановленим цим Договором, що буде свідчити про виконання ним умов цього боргового документа.

10.Позичальник – з одного боку, і Позикодавець – з іншого боку, стверджують один одному та повідомляють усім заінтересованим у тому особам:

-в момент укладення цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;

– розуміють природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;

– володіють українською мовою, що дало їм можливість правильно і однозначно зрозуміти, і витлумачити цей договір;

– при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які мали істотне значення та були свідомо приховані ними;

– договір укладається ними відповідно до цієї їхньої волі, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

-договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

– угода вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивною);

-цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним).

 1. Позикодавець підтверджує, що в шлюбі не перебуває і що грошова сума, яка передається їм у власність Позичальника за цим Договором позики не є спільною сумісною власністю. Особи, які могли б поставити питання про визнання за ними права власності на відчужувану грошову суму (або її частина) відсутні.
 2. Позичальник підтверджує Позикодавцю і повідомляє всім зацікавленим у тому особам про те, що його дружина ПІБ ______ (______ року народження, паспорт серії ____, виданий _____ року ідентифікаційний номер ______), дала згоду на отримання в борг зазначеної в цьому договорі грошової суми, шляхом підписання _______________________________.
 3. У разі повернення Позичальником суми, зазначеної в п. 4.4. цього Договору, готівковими коштами, Позикодавець зобов’язується передати йому екземпляр цього Договору. На примірнику даного договору Позикодавець повинен проставити відмітку про повне виконання зобов’язань Позичальником за даним Договором і скріпити її своїм підписом.

У разі неможливості повернення примірника даного Договору, Позикодавець повинен вказати про це в розписці.

Без передачі Позичальнику Позикодавцем примірника даного Договору або розписки в отриманні повної суми позики, вважається, що позику не повернуто.

 1. За взаємною згодою Сторін всі повідомлення та інша інформація пов’язана з виконанням цього Договору повинні бути зроблені в письмовому вигляді і надіслані можливим способом: поштою (з повідомленням про вручення), нарочним (кур’єром), по електронній пошті або за допомогою месенджерів, на адреси та / або номера Сторін, зазначені в Договорі.
 2. Даний Договір складений в одному примірнику українською мовою, який знаходиться у Позикодавця.
 3. Сторони підтверджують, що зміст цього Договору їм зрозумілий, питання, які залишилися б не з’ясованими для них, зауваження, доповнення відсутні.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Договір позики на російській мові….

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ: СПАДКОВІ, СІМЕЙНІ, ТА ПИТАННЯ НЕРУХОМОСТІ:

З повагою адвокат, що займається справами про стягнення боргу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *