ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ПОНОВЛЕННЯ СТРОКІВ НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ПОНОВЛЕННЯ СТРОКІВ НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

 

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО СПАДЩИНИ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

 

Інформація актуальна станом на 2022 рік

 

Цей зразок заяви про поновлення строків на апеляційне оскарження актуальний в ситуації, коли в задоволенні позову про зобов’язання видати свідоцтво про право власності на спадщину за законом було відмовлено. Підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження у даній справі є ненадання повного тексту рішення у строки передбачені законодавством України. Позивач просить суд відновити пропущений строк на подачу апеляційної скарги.

 

АДВОКАТ – ПОНОВЛЕННЯ СТРОКІВ НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ПРИВОДУ ПОНОВЛЕННЯ СТРОКІВ НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО ПОНОВЛЕННЮ СТРОКІВ НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ПОНОВЛЕННЯ СТРОКІВ НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОНОВЛЕННЯ СТРОКІВ НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

 

До Апеляційного суду м. Києва

Через Дарницький районний суд м. Києва

 

Позивач:

_________ _________ ___________

вул. _________ 0, м. ______

Адреса для листування: 00000, м. _______, _________ 0, оф. 00

Тел.. 000-000-00-00

Відповідач 1:

Головне управління юстиції у м. _________

м. _______, пров. ________, 00000

Тел.: 000-000-00-00

Відповідач 2:

_________ ________ _________

місце проживання  __________

 

 

ЗАЯВА

(про поновлення строків на апеляційне оскарження Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 00.00.0000 року по справі №000/000/00 )

00 __________ 0000  року суддя Дарницького районного суду м. _______       __________ _______ ______ розглянувши матеріали за позовом __________ _______ ______ до Головного управління юстиції у м. Києві, __________ _______ ______ про відмову у вчиненні нотаріальної дії та зобов’язання вчинити дії вирішив :

В задоволенні позову __________ _______ ______ до Головного управління юстиції у м. Києві, __________ _______ ______ про скасування постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії № __________ від 00.00.0000 року, винесеної державним нотаріусом ___________ __________ державної нотаріальної контори __________ _______ ______, зобов’язання видати свідоцтво про право власності на спадщину за законом відмовити.

Про існування даного рішення ми знали, однак у зв’язку з ненадання повного тексту рішення у строки передбачені законодавством України були позбавлені увесь цей час подати заяву на його оскарження.

Підставами для поновлення строку на апеляційне оскарження у даній справі є наступне:

– ненадання повного тексту рішення у строки передбачені законодавством України.

Після смерті __________ _______ ______ я звернулась до __________ ________ державної нотаріальної контори із завою про прийняття спадщини (копія заяви про прийняття спадщини додається).

Під час формування спадкової справи, нотаріусом було виявлено заповіт,що був складений на користь іншої особи.

Особа на користь якої був складений заповіт, мені не відома. Спадщину за померлим вона не прийняла та на момент смерті спадкодавця за одною адресою із ним не проживала. Тобто, вона є такою що не прийняла спадщину у встановлений законом термін.

Відповідно після спливу шести місяців, я звернулась до нотаріуса із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом, на що отримала постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії (копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії  додається).

Вважаючи, що дана постанова є такою, що порушує мої права як спадкоємця, оскільки спадщина мною була прийнята та вчиненні усі необхідні дії для видачі свідоцтва про право на спадщину за законом, я звернулась до Дарницького районного суду м. Києва з позовною заявою про скасування постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії та зобов’язання вчинити дії. В задоволенні позову мені було відмовлено. Рішення суду було прийнято 00 ________ 0000 року, проте судом було оголошено тільки вступну і регулятивну частину рішення, однак не зважаючи на заяви про видачу рішення від 00 ________ 0000 року, 00 ________ 0000 року (копії заяв про видачу рішення додаються),  повний текст рішення я отримала тільки 00 _________ 0000 року, про що свідчить розписка судді, яка міститься в матеріалах судової справи.

Зважаючи на вище наведене, вважаю строк апеляційного оскарження Рішення Дарницького районного суду м. __________ від 00 ________ 0000 року по справі №000/000/00 таким, що пропущений з поважних причин.

Підставами для поновлення строку на апеляційне оскарження є наступне:

Порядок поновлення строків на апеляційне оскарження регулюється статтею 73 ЦПК України. А саме:

Стаття 73. Поновлення та продовження процесуальних строків

  1. Суд поновлює або продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин.
  2. Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку вирішує суд, у якому належало вчинити процесуальну дію або до якого потрібно було подати документ чи доказ. Про місце і час розгляду цього питання повідомляються особи, які беруть участь у справі. Присутність цих осіб не є обов’язковою.
  3. Одночасно з клопотанням про поновлення чи продовження строку належить вчинити ту дію або подати той документ чи доказ, стосовно якого заявлено клопотання

В ч.3 статті 294 ЦПК, зазначено: апеляційна скарга, подана після закінчення строків, установлених цією статтею, залишається без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Конституційне положення про забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду (пункт 8 ст. 129 Конституції України) в нормативному поєднанні зі змістом статей 209, 222,292,294 ЦПК України дає підстави для висновку про те, що за загальним правилом перебіг десятиденного строку оскарження рішення суду, зокрема, у випадку, коли в судовому засіданні оголошено його повний текст, починається з наступного дня після прийняття судом першої інстанції рішення. Однак, у випадку оголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин рішення, та ненадання повного тексту рішення у строки передбачені законодавством України можливість його оскарження виключається.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України від 24.10.2008 року, на звернення  особи,  яка  має право на апеляційне оскарження судового  рішення,  з  клопотанням  про   поновлення   строку   на апеляційне   оскарження   певного   строку  не  встановлено. 

Необхідною умовою практичного здійснення заінтересованою стороною права на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції є її обізнаність зі змістом оскаржуваного судового рішення. Це дає можливість стороні викласти свої вимоги та заперечення, а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на відповідні норми законодавства і матеріали, що містяться у справі або подані додатково, як це передбачено статтею 118 ЦПК України..

З вище наведеного випливає, що пропущений строк апеляційного оскарження в даній справі був наслідком невиконання судом вимог, які ставляться щодо оформлення та видачі копії повного тексту рішення особам, які беруть участь у справі.

 В даному випадку порушено як процедуру виготовлення повного тексту рішення так і процедуру видачі повного тексту рішення. Оскільки воно повинно було бути надане негайно при здачі заяви про його отримання. Зважаючи на то, що виготовлене воно мало бути протягом п’яти днів з моменту проголошення, але судячи з обставин справи цього зроблено не було.

Щодо судової практики, то в даному випадку варто звернути увагу на:

Постанову Колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі головуючого Кривенка В.В. від 20 квітня 2010 року, в якій зазначено (хоча даний приклад стосується процесу, що регулюється Кодексом адміністративного судочинства України, але аналогію можна привести і в процесі згідно Цивільно процесуального кодексу):

Подання касаційної скарги відповідно до вимог статті 213 КАС вимагає не лише обізнаності зі змістом резолютивної частини оскаржуваного рішення для виконання вимог пункту 4 частини 1 цієї статті, але й наявності копії такого рішення в повному обсязі з метою дотримання припису частини 5 тієї самої статті. Обов’язку додавати до касаційної скарги, зокрема копії оскаржуваних судових рішень, кореспондує право осіб, які беруть участь у справі, на одержання цих копій у суді (пункт 9 частини 2 статті 49 КАС).

Як свідчать матеріали справи, копію постанови Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 16 жовтня 2007 року (повний текст якої було виготовлено 22 жовтня цього року) ОСОБА_4 отримав у суді першої інстанції 22 листопада цього року, після неотримання відповіді від суду апеляційної інстанції на його заяву від 21 листопада 2007 року. 11 грудня 2007 року позивач подав касаційну скаргу із заявою про поновлення строку касаційного оскарження з посиланням на отримання ухвали суду апеляційної інстанції лише 22 листопада цього року.

 Також варто звернути увагу на ухвалу Колегії Судової палати у цивільних справх (головуючий Гнатенко) від 18 квітня 2007 року, де зазначено поважною ту обставину, що представник не мав можливості своєчасно вчинити необхідну дію.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись статтею 73, 294 ЦПК України:

ПРОШУ:

1) Прийняти дану заяву до провадження.

2) Повідомити сторони про час і місце розгляду даної заяви.

3) Відновити пропущений строк на подачу апеляційної скарги на Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 00 ________ 0000 року по справі №000/000/00

Додатки:

  1. Копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії;
  2. Копії заяв про видачу рішення від 00 ________ 0000 року, 00 ________ 0000 року;
  3. Копія заяви про прийняття спадщини.

 

___ __________ 0000 року                                                      ___________    _________ ________ _______

 

1 коментар до “ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ПОНОВЛЕННЯ СТРОКІВ НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *