Якщо особа особисто не підписувала договір купівлі-продажу квартири, то такий договір визнається недійсним.

Визнано недійсним договір купівлі продажу квартири, оскільки позивач його не підписував і це підтверджується висновку № 635-636/637-638 комісійної судово-технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи.

Інформація актуальна станом на 2021 рік

Постанова Верховного Суду від 20 січня 2020 року у справі № 61-15352св19

Короткий зміст Постанови Верховного Суду у справі про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним.

 У березні 2017 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 , третя особа: приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області – Бухарова С. К. про визнання договору купівлі-продажу недійсним, скасування державної реєстрації.

Позовна заява мотивована тим, що він є власником квартири АДРЕСА_1 .

У січні 2017 року йому стало відомо про те, що 16 грудня 2016 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Бухаровою С. К. було посвідчено договір купівлі-продажу належної йому квартири. Позивач зазначає, що будь-яких договорів з відчуження квартири він не укладав, у зв`язку із чим він звернувся до правоохоронних органів щодо факту вчинення злочину.

На підставі викладеного ОСОБА_1 просив визнати недійсним договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , посвідчений 16 грудня 2016 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Бухаровою С. К., зареєстрований в реєстрі за № 694; скасуватидержавну реєстрацію договору купівлі-родажу  цієї  квартири, посвідченого 16 грудня 2016 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу  Полтавської  області Бухаровою С. К., зареєстрований в реєстрі за № 694.

Рішенням Автозаводського районного суду м. Кременчука від 04 квітня 2019 року позов задоволено.

Визнано недійсним договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , посвідчений 16 грудня 2016 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Бухаровою С. К., зареєстрований в реєстрі за № 694.

Скасовано державну реєстрацію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , посвідченого 16 грудня 2016 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Бухаровою С. К., зареєстрованого в реєстрі за № 694.

Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що належними та допустимими доказами підтверджено, що ОСОБА_1 не підписував оспорюваний договір купівлі-продажу, а відтак цей правочин укладений за відсутності його волевиявлення на його укладення, що відповідно до статей 203215 ЦК України є підставою для визнання його недійсним. Крім того, суд першої інстанції зазначив, що у своїй сукупності докази, що наявні у справі, підтверджують те, що спірний договір позивачем не укладався.

Постановою Полтавського апеляційного суду від 16 липня 2019 року рішення суду першої інстанції в частині скасування державної реєстрації договору купівлі-продажу скасовано, ухвалено в цій частині нове рішення, яким відмовлено в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про скасування державної реєстрації договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , посвідченого 16 грудня 2016 року.

В іншій частині рішення Автозаводського районного суду м. Кременчука від 04 квітня 2019 року та ухвалу Автозаводського районного суду м. Кременчука від 21 липня 2017 року залишено без змін.

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що висновки суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог щодо визнання договору купівлі-продажу недійсним відповідають вимогам закону, обставини справи встановлені повно, а доводи апеляційної скарги не підтверджені належними та допустимими доказами і не спростовують висновків суду першої інстанції.

Частково скасовуючи рішення місцевого суду, апеляційний суд виходив з того, що скасування державної реєстрації договору, який вже визнаний судом недійсним, здійснюється на підставі цього рішення.

Перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення з огляду на наступне.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що оспорюваний позивачем договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , посвідчений 16 грудня 2016 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Бухаровою С. К., зареєстрований в реєстрі за № 694, укладений від імені ОСОБА_1 , але підписаний не ним, а іншою особою.

Так, відповідно до висновку № 635-636/637-638 комісійної судово-технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, складеного 25 травня 2018 року, підпис від імені ОСОБА_1 у графі «Продавець/підпис/ ОСОБА_1 » у договорі купівлі-продажу квартири від 16 грудня 2016 року, засвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Бухаровою С. К., та у графі «підпис/підпис/ ОСОБА_1 » в заяві до нотаріальної контори м. Кременчук від 16 грудня 2016 року виконані рукописним способом без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_1 , а іншою особою.

При таких обставинах, ухвалюючи рішення про задоволення позову в частині визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним, суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, дослідивши докази у справі й давши їм належну оцінку, дійшов обґрунтованого висновку про невідповідність вимогам закону оспорюваного договору купівлі-продажу квартири. ОСОБА_1 особисто не підписував оспорюваний договір, повноваження на це в установленому законом порядку іншій особі не надавав, що свідчить про відсутність його волі на укладення з ОСОБА_2 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а тому наявні правові підстави для визнання його недійсним.

Доводи касаційної скарги ОСОБА_2 про те, що висновок комісійної судово-технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи № 635-636/637-638 від 25 травня 2018 року є недопустимим доказом, не спростовують правильного висновку судів попередніх інстанцій, оскільки при перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з`ясувати: достатність поданих експертові об`єктів дослідження; повноту відповідей на поставлені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Такої оцінки вказаному експертному висновку місцевий та апеляційний суди надали та встановили, що вказаний доказ містить інформацію щодо предмета доказування у цій цивільній справі та відповідає вимогам статті 102 ЦПК України.

Крім того, якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в цього правильності, суд може бути призначити повторну експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Наведене узгоджується з приписами статті 113 ЦПК України.

Із клопотанням про проведення судових експертиз (у тому числі повторних або додаткових) відповідач до суду не звертався.

Інші доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судами першої і апеляційної інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи, а зводяться до переоцінки доказів у справі, що, відповідно до положень статті 400 ЦПК, знаходиться поза межами повноважень Верховного Суду.

З повагою адвокат по визнанню недійсними угод по нерухомості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *