Відзив на позовну заяву у справі про призначення додаткового строку на прийняття спадщини.

Зразок відзиву на позовну заяву про призначення додаткового строку на прийняття спадщини з причини незнання про смерть спадкодавця.

Інформація актуальна станом на 2022 рік

Обставини, які спростовуються даним відзивом : у даному відзиві спростовуються ті обставини, що незнання про смерть спадкодавця, у даному випадку спадкоємець спадкує по закону, є поважними і такими, що є підставою для поновлення строку щодо прийняття спадщини.

 

Зразки позовних заяв у справах про спадкуванню….

 

Інші юридичні питання щодо поновлення спадщини.

 

Поради юристів щодо оформлення спадщини.

 Солом’янський районний суд м. Києва

 Суддя Шереметьєва Л.А.

справа № 000000000000000000

 Позивач

АДРЕСА 1

законного представника відповідача1 ПІБ 2,

АДРЕСА 2,

реєстраційний номер облікової картки платника податків 00000000000000, номеру засобу зв’язку немає, адреса електронної пошти відсутня,

 ПІБ 2,

АДРЕСА 2

Та

Відповідача2: ПІБ 3

АДРЕСА 3

  Відзив

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва знаходиться справа № 000000000000 за позовом ПІБ1 (далі – Позивач) до ПІБ.2 ( далі –Відповідач1) та ПІБ 2. (далі – Відповідач2) про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

Розглянувши вказану позовну заяву, Відповідачі не визнають заявлених позовних вимог в повному обсязі та вважають їх такими, що не підлягають задоволенню.

  • Обставини, які визнаються Відповідачами та їх правова оцінка:

Дійсно, 00 липня 0000 року помер Спадкодавець, в зв’язку з чим відкрилась спадщина до складу якої входило право власності на кв.00 буд.00 по вул. Академіка Карпінського в м. Києві.

Статтею 1261 ЦК України передбачено, що у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Відповідно до ч.1 ст.1269 ЦК України, спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини.

Положеннями ч.1 ст.1270 ЦК України встановлено, що для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Тобто  право на спадщину належить спадкоємцеві з моменту її відкриття й закон зобов’язує спадкоємця, який  постійно не проживав із спадкодавцем, у шестимісячний строк подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.

Відповідно до ч.1 ст.1272 ЦК України, якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

 Ми, ПІБ 1 (Відповідач2), як мати спадкодавця, та його син ПІБ 2 (Відповідач1), будучи спадкоємцями першої черги, відповідно до зазначених вище вимог ЦивілВідзив на позовну заяву 2020ьного кодексу України, подали заяви  про прийняття спадщини до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу НОТАРІУС у шестимісячний строк з моменту відкриття спадщини.

Позивач, будучи також спадкоємцем першої черги, заяву про прийняття спадщини у встановлений законодавством строк не подала і вважається такою, що не прийняла її (ч.1 ст.1272 ЦК України).

Відповідно до норм ст.1296 ЦК України,  спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину.

Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.

У відповідності до вказаної норми цивільного законодавства, 00 лютого 0000 року  приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу НОТАРІУС видав Відповідачу1 свідоцтво про право на спадщину на 2/3 кв. 00 буд. 0 по вул. Академіка Карпінського в м. Києві, а мені Відповідачу2 свідоцтво про право на спадщину на 1/3 кв. 00 буд.00  по вул. Академіка Карпінського в м. Києві.

 За таких обставин, отримання нами права власності на  кв. 00 буд. 00 по вул. Академіка Карпінського в м. Києві в порядку спадкування за померлим Спадкодавцем було здійснено у відповідності до чинного законодавства України, а Позивач є особою, яка не прийняла спадщину.

 Заперечення щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими Відповідачі не погоджується:

В своїй заяві Позивач стверджує, що дізналась про смерть свого батька Спадкодавцем. 00.00.0000 р., тобто більш ніж через три роки після його смерті, оскільки не спілкувалась з ним.

В зв’язку з цим, посилаючись на свою необізнаність, Позивач просить суд визначити їй додатковий строк тривалістю два місяці для подання заяви про прийняття спадщини.

Відповідно до ч.3 ст.1272 ЦК України, за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Водночас, Пленум Верховного Суду України в пункті 24 постанови від 30 травня 2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» роз’яснив, що, вирішуючи питання визначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність причин пропуску строку для прийняття спадщини. При цьому необхідно виходити із того, що поважними є причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Таким чином, правила ч. 3 ст. 1272 ЦК України можуть бути застосовані, якщо:  1) у спадкоємця були перешкоди для подання такої заяви; 2) ці обставини визнані судом поважними.

Слід зазначити, що відповідно до ст.153 Сімейного кодексу України, мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом.

На момент смерті Спадкодавця. – 00.00.0000 р., Позивачці було двадцять років, вона була повнолітньою особою і до того часу в неї не було ні яких перешкод у спілкуванні з батьком, крім власного небажання.

За таких обставин:

  • спадкоємець – Позивач за відсутності будь-яких перешкод своєчасно  спадщину не прийняла через свою необізнаність;

  • з заявою про визначення додаткового строку для прийняття спадщини звернулась до суду через три роки після його закінчення.

 Таким чином, Позивач свідомо, за відсутності будь-яких перешкод не вчинила дії з прийняття  спадщини протягом шести місяців з моменту її відкриття, що виключає застосування положень ч.3 ст.1272 ЦК України.

Вказана правова позиція є сталою і викладена в багатьох судових рішеннях як Верховного суду України, так і Верховного суду, зокрема серед інших ухвала Верховного суду України від 09 лютого 2011 р. в справі №6-7527св08, постанова Верховного суду України від 26.09.2012 р. в справі №6-85цс12, постанова Верховного суду від 05.03.2018 р. в справі №404/3902/16-ц.

Відповідно до ч.4 ст.263 ЦПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Звертаю увагу суду на те, що згідно до ч.7 ст.178 ЦПК України, відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи – отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

Копію позовної заяви з доданими документами ми отримали від суду 00.00.0000 р. конвертом трек-номер 00000000000 (копія конверту та роздруківка інформації  з веб-сайту ДП «Укрпошта» щодо руху листа за трек-номером 000000000000), за таких обставин строк подання відзиву закінчується 06.05.2020 р. і дотримано Відповідачами.

Виходячи з викладеного, відповідно до ст.ст.1268-1270, 1272 Цивільного кодексу України, ст.153 Сімейного кодексу України, керуючись ст.ст.43, 178 Цивільного процесуального кодексу України, прошу суд:

  1. Відмовити Позивачу у задоволені позовної заяви до Відповідач 1, Відповідач 2 про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

  2. Всі судові витрати покласти на Позивача.

Додаток:

  1. Копія паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків Відповідач 1.

  2. Копія свідоцтва про народження Відповідач 2.

  3. Копія конверта трек-номер 0000000000000.

  4. Копія роздруківки інформації з веб-сайту ДП «Укрпошта» стосовно листа трек-номером 0000000000000000000.

  5. Докази надіслання відзиву іншим учасникам справи.

00.00.2020 р.                                   _____________                   Відповідач 1

 _____________                    Відповідач 2

З повагою адвокат по спадкових питаннях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *