Рішення суду про скасування державного акту на землю повторно.

Рішення суду про скасування державного акту на землю.

Інформація актуальна станом на 2022 рік

 Рішення суду щодо тої обставини, що якщо громадяни набули земельну ділянку у власність відповідно до діючого на той момент законодавства Україи, земля вважається набута правомірно.

  ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ….

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 листопада 2011 року м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Кузнєцова В.О.,

суддів: Ізмайлової Т.Л., Кадєтової О.В.,

Мостової Г.І., Наумчука М.І.,

розглянувши цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до Сімферопольської районної державної адміністрації, Трудовської сільської ради Сімферопольського району, ОСОБА_4, садівничого товариства «Дорожник-3» (далі – СТ «Дорожник-3») про визнання незаконним та скасування рішення, визнання державного акту на право власності на земельну ділянку недійсним, зустрічним позовом СТ «Дорожник-3» до ОСОБА_3, виконавчого комітету Трудовської сільської ради Сімферопольського району, третя особа ОСОБА_4, про скасування рішення органу місцевого самоврядування та припинення права власності, за касаційною скаргою ОСОБА_3 на рішення Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим від 8 квітня 2010року та ухвалу апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 8липня 2010 року,

в с т а н о в и л а:

У грудні 2008 року ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним позовом. Зазначала, що 3 листопада 1997 року її було прийнято в члени СТ«Дорожник-3». Рішенням Трудовської сільської ради Сімферопольського району № 81/19 від 15грудня 1997 року їй у власність було передано земельну ділянку № НОМЕР_1 площею 0,04 га, яка розташована у с. Живописному Сімферопольського району. У 2007року стало відомо про існування рішення загальних зборів СТ «Дорожник-3» від 28 серпня 2005 року, на підставі якого її було виключено із членів садівничого товариства. На ці збори вона не запрошувалась, копія рішення загальних зборів їй не направлялась. Нею було подано заяву про скасування зазначеного рішення щодо виключення її із членів СТ «Дорожник-3». Рішенням позачергових зборів членів СТ«Дорожник-3» від 29 липня 2007 року рішення загальних зборів цього товариства від 28 серпня 2005 року щодо неї скасовано. Незважаючи на наявність рішення Трудовської сільської ради Сімферопольського району №81/19 від 15 грудня 1997 року, яке не було змінено чи скасоване, Сімферопольська районна державна адміністрація розпорядженням №2185-р від 21серпня 2007 року передала спірну земельну ділянку ОСОБА_4, яка 14 січня 2008року отримала Державний акт на право власності на неї. Зазначене рішення видано на підставі довідки Трудовської сільської ради №1117 від 22вересня 2006року, згідно з якою спірна земельна ділянка на момент приватизації була вільною, пізніше ця довідка визнана такою, що видана помилково. За таких обставин позивач вважає, що рішення Сімферопольської районної державної адміністрації №2185-р від 21 серпня 2007року є протиправним, оскільки воно ухвалене на підставі довідки, яка містить відомості, що не відповідають дійсності, і просить скасувати його, а також визнати недійсним державний акт на право власності на земельну ділянку на ім’я ОСОБА_4, що виданий на підставі цього рішення.

16 листопада 2009 року СТ «Дорожник-3» звернулось із зустрічним позовом до ОСОБА_3, виконавчого комітету Трудовської сільської ради Сімферопольського району, третя особа: ОСОБА_4 про скасування рішення органу місцевого самоврядування та припинення права власності. Зустрічні позовні вимоги обгрунтовані тим, що рішенням Трудовської сільської ради Сімферопольського району № 81/19 від 15 грудня 1997 року ОСОБА_3 у власність було передано земельну ділянку № НОМЕР_1 площею 0,04га., яка розташована у с.Живописному Сімферопольського району. Однак, вона не почала використовувати вказану земельну ділянку за її призначенням, а саме для ведення садівництва і городництва, – земельна ділянка заросла бур’янами, перетворилась на майданчик для сміття, що заважало сусіднім землекористувачам. Відповідач не вносила обов’язкові платежі, тобто добровільно відмовилась від земельної ділянки. Спірна земельна ділянка після виключення останньої із членів СТ «Дорожник-3» була передана у користування, а потім – у власність ОСОБА_4 Посилаючись на викладене позивач за зустрічним позовом просив скасувати рішення Трудовської сільської ради Сімферопольського району № 81/19 від 15 грудня 1997 року на підставі ст.27 ЗК і припинити право власності ОСОБА_3 на зазначену земельну ділянку.

Рішенням Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим від 8 квітня 2010 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 8липня 2010 року у задоволенні позовів відмовлено. Вирішено питання про стягнення судових витрат.

У касаційній скарзі ОСОБА_3 просить скасувати ухвалу суду апеляційної інстанції, змінити рішення суду першої інстанції та задовольнити її позов.

Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Відмовляючи у задоволенні позову ОСОБА_3 суд першої інстанції, з висновками якого погодився і суд апеляційної інстанції, виходив із того, що ОСОБА_3 не набула в порядку, встановленому діючим на той час законодавством, права власності на спірну земельну ділянку, членство ОСОБА_3 у СТ «Дорожник-3» було припинено виключенням її у 2005році з членів товариства, з цього часу було припинено її право на користування земельною ділянкою, що входила до складу земельної ділянки, виділеної садівничому товариству.

Погодитись з такими висновками неможливо, вони не грунтуються на положеннях законодавства.

Судами встановлено, що спірна земельна ділянка № НОМЕР_1 розташована у СТ«Дорожник-3», Трудовської сільської ради Сімферопольського району, якому рішенням Кримської обласної ради від 6 жовтня 1987 року виділено земельну ділянку площею 4, 06 га для розміщення колективних садів.

3 листопада 1997 року ОСОБА_3 прийнята в члени СТ «Дорожник-3» і їй надано в користування земельну ділянку № НОМЕР_1 площею 0,04 га.

15 грудня 1997 року рішенням виконавчого комітету Трудівської сільської ради Сімферопольського району № 81/19 вказану земельну ділянку їй передано у приватну власність.

Передача у власність земельної ділянка проведена відповідно до чинного на той час Декрету Кабінету Міністрів України № 15-92 від 26 грудня 1992року «Про приватизацію земельних ділянок». Згідно цього Декрету сільським радам доручалось забезпечити передачу громадянам у власність земельних ділянок, в т. ч. для ведення садівництва. Право приватної власності громадян на такі земельні ділянки посвідчувалось відповідними радами, про що мав бути зроблений запис у земельно-кадастрових документах з наступною видачею державного акту на право приватної власності на землю, та зроблена відмітка у паспорті або документі, який його замінює.

Згідно із п. 7 Перехідних положень Земельного кодексу України №2768-ІІІ від 25.10.2001 року громадяни, що одержали у власність земельні ділянки, зберігають права на ці ділянки.

Виходячи з наведеного, на момент видачі розпорядження № 2185-р від 21серпня 2007 року про передачу у власність ОСОБА_5 земельних ділянок № № НОМЕР_1, НОМЕР_2 площею 0,0812 га земельна ділянка № НОМЕР_1 знаходилась у власності ОСОБА_6 на підставі рішенням виконавчого комітету Трудівської сільської ради Сімферопольського району № 81/1915 від 15 грудня 1997 року.

Відповідно до ст. 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування. Надання у користування земельної ділянки, що перебуває у власності або у користуванні, провадиться лише після вилучення (викупу) її в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вилучення (викуп) земельною ділянки у ОСОБА_6 при передачі її у власність ОСОБА_5 не проводилось.

Та обставина, що позивач була виключена із членів СТ «Дорожник-3» не тягне за собою автоматичного припинення у неї права власності на земельну ділянку.

Крім цього, рішення загальних зборів СТ «Дорожник-3» від 28 серпня 2005 року, на підставі якого її було виключено із членів садівничого товариства, рішенням позачергових зборів членів СТ«Дорожник-3» від 29липня 2007 року в частині виключення позивача з членів товариства скасоване.

Даючи оцінку останньому рішенню та вказуючи на його не легітимність суди не звернули уваги, що вимога про визнання такого рішення незаконним у встановленому порядку не заявлялась, в зв’язку з чим суд не міг робити висновки щодо його законності та не враховувати цього рішення при вирішенні спору.

При наявності рішення уповноваженого органу про передачу у власність ОСОБА_6 земельної ділянки на підставі Декрету Кабінету Міністрів України № 15-92 від 26 грудня 1992року «Про приватизацію земельних ділянок» та обставина, що у земельно-кадастрових документах про це не зроблено запис і відсутня відповідна відмітка у паспорті або документі, який його замінює, не може свідчити, що у позивача не виникло право власності на земельну ділянку, оскільки таке право посвідчувалось самим рішенням.

За наведених обставин, передача земельної ділянки ділянка № НОМЕР_1, що розташована у СТ«Дорожник-3», Трудовської сільської ради Сімферопольського району ОСОБА_5 проведена з порушенням чинного законодавства та прав ОСОБА_6

Згідно зі ст. 341 ЦПК України, суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не застосовано закон, який підлягав застосуванню.

Зважаючи на те, що у справі не вимагається збирання або додаткової перевірки чи оцінки доказів, обставини справи встановлені судом повно, але допущено помилку в застосуванні норм матеріального права, оскаржувані судові рішення в частині відмови у позові ОСОБА_3 підлягають скасуванню з ухваленням нового рішення про задоволення її позовних вимог і визнання незаконним розпорядження Сімферопольської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим № 2185-р від 21серпня 2007 року у частині передачі ОСОБА_4 безоплатно у власність земельної ділянки №НОМЕР_1площею 0,04 га для ведення садівництва в садівничому товаристві«Дорожник-3» та недійсним в частині державного акту про право власності на вказану земельну ділянку від 14 січня 2008 року, виданого на підставі цього розпорядження.

Рішення суду першої інстанції в частині зустрічного позову не оскаржується, тому касаційному перегляду не підлягає.

Керуючись ст. ст. 336, 341 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,

вирішила:

Касаційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити частково.

Рішення Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим від 8 квітня 2010 року та ухвалу апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 8липня 2010 року в частині вирішення позову ОСОБА_3 скасувати і ухвалити в цій частині нове рішення, яким заявлені нею вимоги задовольнити частково. Розпорядження Сімферопольської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим № 2185-р від 21серпня 2007 року в частині передачі ОСОБА_4 безоплатно у власність земельної ділянки №НОМЕР_1площею 0,04 га для ведення садівництва в садівничому товаристві«Дорожник-3» визнати незаконним, а державний акт в частині права власності на вказану земельну ділянку від 14 січня 2008 року, виданий на підставі цього розпорядження, недійсним.

В іншій частині судові рішення залишити без змін.

Рішення оскарженню не підлягає.

Головуючий В.О. Кузнєцов

Судді: Т.Л. Ізмайлова

О.В. Кадєтова

Г.І. Мостова

М.І. Наумчук

З ПОВАГОЮ АДВОКАТ ЩОДО СКАСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ АКТІВ НА ЗЕМЛЮ….

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *