Позовна заява про звільнення спадкового майна з під арешту

Пропонуємо шаблон (зразок) позовної заяви про звільнення спадкового майна з під арешту.

ДАНА ПОЗОВНА ЗАЯВА СТОСУЄТЬСЯ ВИПАДКУ, КОЛИ СПАДКОЄМЕЦЬ ЗВЕРНУВСЯ ДО НОТАРІУСА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИЮ ПІД ЧАС ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ, ЙОМУ ПОВІДОМИЛИ ЩО НА МАЙНО СПАДКОДАВЦЯ НАКЛАДЕНИЙ АРЕШТ (ЧИ ОБТЯЖЕННЯ). нОТАРІУС ВІДМОВИВ ЙОМУ У ВИДАЧІ СВІДОЦТВА НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ. юРИСТАМИ З ПИТАНЬ СПАДКУВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНА ДАНА ПОЗОВНА ЗАЯВА. ПОЗОВ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ МАЙНА З ПІД АРЕШТУ ЗАДОВОЛЕНО.

  До Подільського районного суду м. Києва

Позивач:

Арештована Валентина Єгорівна

Інд.: 1256409626

заборонена область, ПВС Рассказовського МРВВ, вул. арештів

Засоби зв’язку відсутні

Відповідач:

Відділ державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві

проспект Бажана 7-є, м. Київ, 02121

Телефон: 563-99-98

Третя особа:

Державна реєстраційна служба України

вул. Марини Раскової, 15, м. Київ, 02660.

тел.: (044) 233-65-12

 Позовна заява

(про звільнення спадкового майна з під арешту)

Обставини справи.

00 березня 2000 року, померла моя племінниця Арештована Ірина Олександрівна. Копія свідоцтва про смерть додається.

Фактом підтвердження родинного зв’язку між мною та померлою є її свідоцтво про народження, де в графі батько записано Арештований Олександр Георгійович. Копія свідоцтва про народження додається.

Арештований Олександр Георгійович, є моїм братом що підтверджується нашими свідоцтвами про народження, де у графі батько у обох записано Арештований Єгор Кирилович. Копія свідоцтва про народження Арештована Олександра Єгоровича та Арештованої Валентини Єгорівни додаються.

Щодо різниці по батькові Єгорович/Георгійович, то це є орфографічною помилкою при перекладі з російської на українську мову, що підтверджується експертним висновком, що виданий Українським бюро лінгвістичних експертиз Копія експертного висновку додається.

Тобто, батько померлої Олександр Єгорович, є моїм рідним братом, а його донька Арештована Ірина Олександрівна (спадкодавець) являється моєю племінницею.

Після її смерті залишилось спадкове майно, що складається із однокімнатної квартири № 345 на проспекті заборон 70-Б, у м. Києві, що належала померлій на підставі свідоцтва про право власності на житло № 9255. Копія свідоцтва про право власності на житло № 00005 додається.

02 грудня 2014, року я звернулась до приватного нотаріуса, Арест Майна Позов, із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом, але я отримала постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії, у зв’язку з тим що на спадкове майно, а саме квартиру № 32, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Арестів 70-Б накладено арешт. Копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії додається.

Арешт був накладений при позбавленні Арештованої Ірини Олександрівни батьківських прав відносно Арештованого Дмитра Олександровича, для забезпечення майнових прав дитини, позбавленої батьківського піклування. Дану обставину підтверджує свідоцтво про народження Арештованого Дмитра Олександровича, де в графі мати записана Арештована Ірина Олександрівна. Копія свідоцтва про народження Арештованогоо Дмитра Олександровича та рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 000 листопада 0000 року, яким Нікіфорову Ірину Олександрівну було позбавлено батьківських прав. Копія свідоцтва про народження та рішення про позбавлення батьківських прав Арештованої Ірини Олександрівни відносно Арештованого Дмитра Олександровича додаються.

Після позбавлення померлої батьківських прав, дитини була визначена в дитячий будинок “Про зняття арешту”. Що підтверджується розпорядженням Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва № 10000 та його російського перекладу. Копія розпорядженням Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва № 1000та його російського перекладу додаються.

20 березня 2001 року, Заборонений міжмуніципальний суд ЦАО м. Москви, виніс рішення яким Арештованого Дмитра Олександровича усиновлено Позовна заява знята. Копія рішення забороненого міжмуніципального суду ЦАО м. Москви додається.

000 квітня 2001 року, Відчуженим відділом РАЦСу м. Москви видано свідоцтво про усиновлення Забороненого Дмитра Олександровича. Копія свідоцтва про усиновлення додається.

Після усиновлення Забороненорго Дмитра Олександровича, усі майнові права між усиновленими та батьками по крові припиняються. Тобто арешт не був скасований швидше за все помилково.

14 листопада 2000 року, Перша київська державна нотаріальна контора дала відповідь, що згідно номенклатури справ державної нотаріальної контори з 1998 рік, термін зберігання розпоряджень складав три роки. Копія листа відповіді Першої київської державної нотаріальної контори додається.

24 листопада 2000 року, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація відповіла що для зняття обтяження на об’єкт нерухомості, а саме квартиру під номером 47, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Правди 00-Б, потрібно надати копію листа яким було накладено обтяження. Копія листа Шевченківського районного в місті Києві державної адміністрації додається.

Тобто, дві державні установи, які були залученні при накладені арешту на даний час не можуть вирішити питання про його зняття.

Також хочу зауважити, що згідно постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії, лист Держадміністрації Шевченківського району м. Києва було видано 00 грудня 0000 року, а Перша київська державна нотаріальна контора наклала арешт лише 00 жовтня 0000 року. Тобто, арешт був накладений у той час коли фактично його потрібно було знімати. Арештований Дмитро Олександрович був усиновлений 5 квітня 2001 року, а отже з 2001 року майнові відносини між Арештованим Дмитром Олександровичем та Арештованою Іриною Олександрівною припинені.

У зв’язку із сформованою ситуацією, вважаю що даний арешт підлягає скасуванню, оскільки підстав для накладення заборони на майно померлої на даний час не має, тому прошу суд зняти арешт .

Обґрунтування та підстави позовних вимог.

Я є єдиним спадкоємцем померлої Арештованої Ірини Олександрівни та у зв’язку із накладенням арешту на майно померлої не маю змоги оформити свої спадкові права.

Тобто, на даний момент, майно що знаходиться під арештом фактично перебуває у моєму користуванні та володінні.

Усі майнові та немайнові відносини, між Арештованою Іриною Олександрівною та Арештованим Дмитром Олександровичем на момент її смерті були припиненні.

Відповідно до ст. 117 Кодексу про шлюб та сім’ю, усиновлені втрачають особисті та майнові права і звільняються від обов’язків щодо своїх батьків та їх родичів.

Згідно законодавчих актів, що діяли на момент накладення арешту та момент усиновлення дитини, щодо якої батьки позбавлені батьківських прав, припиняються всі майнові та особисті немайнові відносини між усиновленими та батьками по крові. Разом з тим, з моменту вибуття такої дитини з-під опіки дитячого будинку обтяження на нерухоме майно повинно бути скасовано.

На даний момент відсутні будь-які записи та інформація щодо накладення арешту за АрештованимІриною Олександрівною, а я як особа, що прийняла спадщину та вступила у володіння майном позбавлена права оформити належне мені право власності на спадкове майно.

Відповідно до ч. 3, ст. 1296, Цивільного кодексу України, відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.

Частиною першою статті 321 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 391 Цивільного кодексу України передбачено, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Підсудність справи.

Керуючись ст. 114 ЦПК України, позови про зняття арешту з майна пред’являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини.

Зміст позовних.

Відповідно до ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового права та інтересу.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст. 3, 32, 107, 118, 119 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

 1. Прийняти дану позовну заяву до провадження;
 2. Звільнити з під арешту спадкове майно померлої Юридичної Ірини Олександрівни, а саме:

– квартиру № 00 що знаходиться за адресою проспект Арештів 2323-Б, м. Київ, займає загальну площу 34390 кв.м. із яких 1334 кв.м. житлова площа, який накладено Першою Київською державною нотаріальною конторою 433 жовтня 234року за № 14433438 на підставі Листа Держадміністрації Шевченківського району м. Києва від 10 грудня 14343 року № 1318.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про смерть;
 2. Копія свідоцтва про народження;
 3. Копія свідоцтва про народження Арештованого Олександра Єгоровича;
 4. Копія свідоцтва про народження Арештованої Валентини Єгорівни;
 5. Копія експертного висновку;
 6. Копія свідоцтва про право власності на житло № 00000
 7. Копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії;
 8. Копія свідоцтва про народження Арештованого Дмитра Олександровича;
 9. Копія рішення про позбавлення батьківських прав Арештованого Ірини Олександрівни відносно Арест Дмитра Олександровича;
 10. Копія розпорядженням Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва № 143та його російського перекладу;
 11. Копія рішення забороненого міжмуніципального суду ЦАО м. Москви;
 12. Копія свідоцтва про усиновлення;
 13. Копія листа відповіді Першої київської державної нотаріальної контори;
 14. Копія листа Шевченківського районного в місті Києві державної адміністрації.
 15. Копія довіреності представника.
 16. Оригінал квитанції про сплату судового збору;
 17. Три копії зразків шаблонів позовної заяви про зняття арештуз додатками для усіх учасників справи.

___ квітня 2015 р.                                                                ____

АДВОКАТ  ПОСЛУГИ ПО ЗВІЛЬНЕННЮ МАЙНА З ПІД АРЕШТУ.

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ — ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ.

СУДОВА ПРАКТИКА — СПАДКУВАННЯ.

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО СПОРАХ ІЗ СПАДКУВАННЯ.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *