Позовна заява про стягнення витрат на лікування та поховання.

Про витрати на поховання та лікування Зразок позовної заяви про стягнення витрат на лікування та поховання.

Інформація актуальна станом на 2021 рік

 Даний зразок позовної заяви стосується випадку, коли особа, родич померлого спадкодавця, але не спадкодавець стягує витрати щодо лікування та поховання померлого спадкодавця з його спадкоємця, у даному випадку сина померлої сестри.  Даний разок позову може бути використаний також як юридична консультація тими особами, які хочуть довідатися як і коли стягуються витрати на лікування та поховання спадкодавця з його спадкоємців.

 Всі питання стягнення витрат на лікування та поховання спадкодавців.

 

Юридичні консультації з приводу спадщини.

 

Юридичні послуги з приводу спадкових питань та спадкових спорів.

 

Позовні заяви щодо спадкування та інші документи до суду.

 

Судова практика щодо спадкового права.

 

Документи по спадкуванню та нерухомості.

 

Позовна заява про стягнення витрат на лікування та поховання російська мова.

 

До Дніпровського районного суду м. Києва

02105,  м. Київ, вул. Сергієнка, 3 

 Позивач у справі про стягнення витрат на лікування та  поховання

0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків: 0000000000000,

вул. Юриста, буд.00, кв.158,  м. Київ, 00000

email: відсутній

тел.: (000) 000-00-00

Відповідач у справі про стягнення витрат на лікування та поховання

Черній Валерій Володимирович,

0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків: 00000000000,

бул. Адвоката, 00/2, кв. 4,  м. Київ, 00000

email: невідомий

тел.: (000) 0000000, (000) 0000000

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення витрат на лікування та поховання спадкодавця

Обставини справи.

Я, Позивач у справі про стягнення витрат на лікування та поховання є рідною сестрою Спадкодавця відповідача у справі, 10 січня 0000 року народження, яка померла08 грудня 2016 року.

Відповідач у справі про стягнення витрат на лікування та поховання, 00.00.0000 року народження доводиться мені племінником та сином померлої Спадкодавця відповідача у справі про стягнення витрат на лікування та поховання

Спадкодавець перед смертю мала захворювання з діагнозом: гостра респіраторна вірусна інфекція, механічна жовтуха та шлунково-ниркова кровотеча, яка відрізняється від інших захворювань особливою тяжкістю і високою летальністю через, що     00.100.2016 р. бригадою ЕШМД за особистим зверненням була доставлена у лікарню в якій померла.

Однак, Відповідач не вжив заходів до лікування та одужання своєї матері через, що мною, за вказівкою лікарів, неодноразово придбалися ліки для лікування сестри, але лікування не принесло бажаного результату в результаті чого настала смерть Спадкодавця у справі

Розпорядження на випадок свої смерті, тобто заповіту, померлою Спадкодавця у справі про стягнення витрат на лікування та поховання складено не було. Спадкоємцем першої черги є Відповідач, як син померлої.

Після смерті сестри відкрилася спадщина у 15-й Київській державній нотаріальній конторі заведено спадкову справу №000/2000 за померлою сестрою Спадкодавець що хворів, яку прийняв відповідач.

Крім Відповідача, мною також до вказаної вище нотаріальної контори подано звернення про прийняття спадщини, але мені було відмовлено у оформленні спадщини не зважаючи на те, що Відповідач не відвідував в лікарні свою матір; не здійснювалося її поховання; не був присутнім на її похованні; не відвідує місце її поховання та не здійснював його облаштування; не розраховується за борги в результаті отриманого кредиту спадкодавцем,  який брала спадкодавець за вимогою Відповідача.

Так, всі витрати на поховання померлої Спадкодавця та витрати пов’язані з організацією поховання та облаштування місця поховання були понесені мною.

Загальна сума вказаних витрат становить 00000,64 грн.

З метою лікування сестри мною у період часу з 00.00.2016 року по 00.00.2016 року було здійснено витрати для придбання ліків та проведення заходів для встановлення діагнозу захворювання на суму в розмірі 0000,74 грн.

З метою поховання, організації похорон та увічнення пам’яті померлої сестри мною понесені витрати на загальну суму в розмірі 00000,90 грн., що складаються із витрат:

– для придбання одягу померлій сестрі (нижня білизна, кофта та юбка, туфлі та хустина) витрачено кошти в розмірі 0000 грн. (копія товарного чеку додається);

– для організації поховання (домовина, ритуальний набір, вінок, перевезення та виносу тіла, послуги санітарів, холодильна камера, агентські послуги, автокатафалк), витрачено кошти в розмірі 00000 грн. (копія товарного чеку додається);

– для проведення кремації померлої витрачено кошти в розмірі 0000 грн. (копія чеку та довідки на одержання праху додається);

– для облаштування місця поховання (встановлення пам’ятника) витрачено кошти в розмірі 000000 грн. (копія накладної додається).

Відповідач в добровільному порядку відмовляється відшкодувати мені понесені витрати та глузує наді мною через, що між нами склалися неприязні стосунки.

За таких обставин змушена звернутися до суду з вимогою про стягнення витрат на поховання спадкодавця.

Звертаючись з цим позовом, підтверджую, що мною не подано іншого позову до цього ж Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

У зв’язку із розглядом справи мною, крім сплати судового збору, у разі необхідності будуть понести інші судові витрати: для забезпечення позову, для забезпечення доказів та ін., що орієнтовно становить суму судових витрат у розмірі 00000,00 гривень.

Одночасно підтверджую, що мною не вживалися заходи забезпечення доказів або позову до подання цієї позовної заяви.

Крім цього повідомляю, що у мене знаходяться оригінали документів, копії яких надано до заяви, проте оригінали документів щодо знаходяться у Відповідачки.

Також, при необхідності зазначені мною обставини можуть підтвердити громадяни: Свідок 1., свідок 2 та інші, яким відомі обставини зазначені у цій заяві.

Обґрунтування та підстави позовних вимог.

Відповідно до ч.1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до 24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 року №6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» передбачено, що витрати на поховання (у тому числі на ритуальні послуги і обряди) відшкодовуються тій особі, яка понесла ці витрати.

В пункті п.27 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року №7 «Про судову практику у справах про спадкування» визначено, що отримання спадкоємцем,  який прийняв спадщину,  свідоцтва про право на спадщину відповідно до статті 1296 ЦК (  435-15  )  є правом,  а  не  обов’язком  спадкоємця.  Відсутність  у спадкоємця свідоцтва про право на спадщину не може бути підставою для відмови у відкритті провадження у справі.

Відповідно до вимог ст. 1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Відповідно вимог ч. 1 ст.1232 ЦК України спадкоємці зобов’язані відшкодувати розумні витрати, які були зроблені одним із них або іншою особою на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця. Витрати на утримання, догляд, лікування спадкодавця можуть бути стягнені не більше як за три роки до його смерті.

Згідно положень ст. 2 Закону України «Про поховання та похоронну справу» визначено, що поховання померлого – комплекс заходів та обрядових дій, які здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу або колумбарну нішу, облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв та традицій, що не суперечить законодавству. Під комплексом заходів та обрядових дій розуміється, зокрема, організація поховання померлого і проведення у зв’язку з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов.

У зв’язку із викладеним вважаю, що Відповідач зобов’язаний відшкодувати витрати на поховання спадкодавця, однак добровільно виконати відмовляється через, що відповідно ст. 1232 ЦК України витрати можуть бути стягнені.

 Зміст позовних вимог

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 8, 55 Конституції України,         ст.ст. 1232, 1216 ЦК України, ст.2 Закону України «Про поховання та похоронну справу», ст.ст. 4, 95, 175, 177 ЦПК України, –

ПРОШУ СУД: 

 1. Стягнути з Відповідача у справі про стягнення витрат на лікування та поховання, 0000 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 000000000 на користь Позивача у справі про стягнення витрат на лікування та поховання, 0000 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00000000000 витрати на лікування та поховання Спадкодавець щодо якої понесено витрати на лікування та поховання, яка померла 00 грудня 00000 року, актовий запис № 00000суму у розмірі 000000000 (сума витрат) грн. 64 коп.

 2. Під час призначення справи до розгляду вирішити питання про витребування з 15-ї Київської державної нотаріальної контори (вул. Закревського, 47, м. Київ, 00000) спадкової справи № 000/0000 за померлою Спадкодавець

Додатки:

 1. Копія витягу зі Спадкового реєстру;

 2. Копія свідоцтва про смерть Спадкодавця

 3. Копія довідки про причину смерті Спадкодавця

 4. Копія паспорту та р.н.о.к.п.п. Позивача у справі

 5. Копія свідоцтва про одруження Позивача у справі

 6. Копія свідоцтва про народження Відповідача

 7. Копія свідоцтва про народження Позивача у справі

 8. Копія свідоцтва про народження Спадкодавця

 9. Копія фіскальний чек від 00.00.2016 р. на суму 000,74 грн. (ліки);

 10. Копія товарного чеку від 00.00.2016 р. на суму 0000 грн. (одяг);

 11. Копія товарного чеку від 00.00.2016 р. на суму00000 грн. (організація похорон);

 12. Копії довідки та чеку КП «Київський крематорій» від 00.2016 р. на суму 0000,90 грн.;

 13. Копія накладної від 00.00.2019 р. на суму 000000 грн. (пам’ятник);

 14. Копія позовної заяви з додатками – 1 прим.

«____» грудня 2019 р           ____Позивач у справі про стягнення витрат на поховання.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *