ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

ЧИТАТИ ЗАЯВУ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

 

Цей зразок позовної заяви про стягнення грошових коштів актуальний у випадку коли Відповідач за довіреністю продала земельну ділянку та будинок розташований на ній, а частину коштів привласнила. В даній ситуації була видана тільки довіреність на продаж та отримання коштів, а інших документів, в тому числі договору не було укладено. Земельна ділянка розташована в АРК.

 

АДВОКАТ — СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ПРИВОДУ СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО СТЯГНЕННЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЦІКАВО ПРО ІНВЕСТУВАННЯ В НЕРУХОМІСТЬ

 

 

__________ районний суд м. _______

 

Позивач: __________ _________ _________

00.00.0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків 0000000000,

адреса реєстрації та проживання: м. _______, вул. _______, буд.00, кв.00, тел. 0000000000  , адреса електронної пошти ___________.

Відповідач: Романько Юлія Вікторівна

__________ _________ _________

00.00.0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків 0000000000,

адреса реєстрації та проживання: м. _______, вул. _______, буд.00, кв.00, тел. 0000000000  , адреса електронної пошти ___________

адреса проживання: м. _______, вул. _______, буд.00, кв.00, тел. 0000000000  , адреса електронної пошти ___________.

Позовна заява

 про стягнення грошових коштів

 

Ціна позову 00000, 00 грн.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Я, ________ _________ __________, 0000 року народження, зареєстрована за адресою м. _______, вул. __________, буд.0, кв.00 мала у своїй власності земельну ділянку та дачний будинок розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим,  ___________ район, с. _________, вул. ____________, буд.00.

            В зв’язку із тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та похилим віком я, ___________ __________ ___________, вирішила продати вказаний будинок разом із земельною ділянкою та попросила допомогти їй в цьому свою племінницю __________ _________ _________. Враховуючи, що остання проживає у м. __________  і не може легально потрапити до Криму, то для продажу землі остання через мережу Інтернет знайшла жінку, яка представилась як гр. ________ ________ __________ і сказала, що є брокером і допоможе продати земельну ділянку як ________ ________ __________, так і ________ ________ __________, яка лишилась у неї в спадок від матері і розташована у тому ж селищі ____________.

Для продажу землі та дачного будинку, ________ ________ __________ попросила надати їй довіреність від імені ________ ________ __________ з правом підписання договору купівлі-продажу та отримання коштів за них. Будь-яких інших документів, втому числі договору про надання нею послуг з посередництва при купівлі-продажі нерухомого майна ________ ________ __________ підписати з нею не пропонувала.

00 ________ 0000 р. ________ ________ __________  видала ________ ________ __________ довіреність  з правом підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки та будинку, а також з правом отримання коштів за вказані об’єкти, яка була посвідчена приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу ________ ________ __________ за реєстраційним №00 (копія додається).

На підставі вказано довіреності ________ ________ __________, 00 _________ 0000 року продала будинок та земельну ділянку розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, ___________ район, с. __________, вул. ____________, буд.00 громадянці Росії ________ ________ __________ (копія договору купівлі-продажу додається), за що отримала 0 000 000 (____________________) російських рублів, що складає  000 000,00грн. за курсом НБУ на 00.00.0000 р., який складав 0,00 за 1 російський рубль  (копія розписки ________ ________ __________ додається).

Частину вказаних коштів у розмірі 0 000,00 доларів США, що еквівалентно 000 000 грн. за курсом НБУ на 00.00.0000 р., який складав 00,00 грн. за 1 долар США ________ ________ __________ добровільно передала ________ ________ __________ для подальшої передачі довірителю ________ ________ __________ (Позивач), а залишок у сумі еквівалентній 000000, 00 грн. (000000,00 – 000000 = 000000,00) залишила собі.

Враховуючи явні незаконні дії ________ ________ __________, яка привласнила собі суму еквівалентну 000000,00 грн., які належать ________ ________ __________, Позивач скасувала  довіреність на ________ ________ __________ та звернулись до неї з офіційною претензією повернути залишок  грошових коштів.

Побоюючись відповідальності, ________ ________ __________ перерахувала на ім’я ________ ________ __________ ще 0000,00 Євро, що еквівалентно 000 000,00 грн. за курсом НБУ на 00.00.0000 р., який складав 00,00 грн. за 1 Євро, а залишок у сумі еквівалентній 0000,00 грн. віддавати категорично відмовилась, посилаючись на те, що це її гроші.

Водночас, вказані грошові кошти ________ ________ __________ отримала за продаж будинку і земельної ділянки, які належали ________ ________ __________ і остання не надавала жодної згоди на їх утримання ________ ________ __________, в зв’язку з чим вказана сума коштів має бути стягнута з Відповідача у судовому порядку.

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПІДСТАВИ ПОЗОВНИХ ВИМОГ.

Вiдповідно  до частини першої, пункту 1 частини другої статті 11, частин першої та другої статті 509 ЦК України цивiльнi права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивiльнi права та обов’язки. До підстав виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, належать договори та iншi правочини.

Зобов’язанням є правовiдношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися вiд певної дiї, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Зобов’язання повинно виконуватися належним чином вiдповiдно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших aктiв цивільного законодавства, а за вiдсутноcтi таких умов та вимог цього Кодексу, інших aктiв цивільного законодавства – вiдповiдно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно із частиною першою статті 177 ЦК України об’єктами цивільних прав є, зокрема, речі, у тому числі гроші.

Частиною першою статті 202 ЦК України встановлено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Згідно із частинами першою та другою статті 205 ЦК України правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Приписами частини першої статті 207 ЦК України передбачено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Системний аналіз положень частини першої, пункту 1 частини другої статті 11, частини першої статті 177, частини першої статті 202, частин першої та другої статті 205, частини першої статті 207, частини першої статті 1212 ЦК України дає можливість дійти висновку про те, що чинний договір чи інший правочин є достатньою та належною правовою підставою набуття майна (отримання грошей).

Частиною першою статті 237 ЦК України визначено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю (частина перша статті 244 ЦК України).

Частиною першою статті 1000 ЦК України визначено, що за договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя.

У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними (стаття 1003 ЦК України).

Аналіз вказаних норм дає підстави дійти висновку, що договір доручення, може посвідчуватись довіреністю, та є різновидом представництва інтересів особи-довірителя, що виникає на підставі договору.

Статтею 1006 ЦК України визначено обов’язки повіреного, серед яких, у пункті 3 вказаної статті встановлено, що повірений зобов’язаний негайно передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення.

Аналогічна правова позиція наведена Верховним судом у постанові від 01 липня 2020 р. по справі №313/558/17.

Враховуючи, що Відповідач відмовляється передавати 00000,00 грн. отриманих за договором купівлі-продажу земельної ділянки та будинку від 00 ________ 0000 року грошових коштів довірителю, а отже, в порушення вимог пункту 3 статті 1006 ЦК України, нею порушено обов’язок передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення.

ч.1 ст.526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Ст.525 ЦК України, одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За таких обставин, відповідно до наведених положень Цивільного кодексу України, ________ ________ __________ зобов’язана передати довірителю – ________ ________ __________ 00000,00 грн. отриманих за договором купівлі-продажу від 00 _______ 0000 року.

ІІІ. Щодо судових витрат, заходів забезпечення доказів, подання інших заяв.

Позивач підтверджує суду, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Заходи досудового врегулювання спору Позивачем не проводились, оскільки законом не визначений обов’язковий досудовий порядок врегулювання такого спору.

Заходи забезпечення доказів або позову до подання цієї заяви не вживались.

Копії документів на підтвердження викладених обставин додані до даної заяви в додатку.

Орієнтовний розмір судових витрат:

Для захисту своїх законних прав Позивачем було укладеного договір про надання правничої (адвокатської) допомоги з адвокатом ________ ________ __________ (копія додається), в зв’язку з чим Позивачем очікується понесення судових витрат пов’язаних зі сплатою судового збору та витрат на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч. 1 та п. 1 ч. 3 ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. До витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема на професійну правничу допомогу.

ч. 1 та ч. 2 ст. 15 ЦПК України встановлено, що учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді як вид правничої допомоги здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

ч. 1 та ч. 2 ст. 137 ЦПК України передбачено, що витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

У зв’язку з цим, відповідно до ч.1, п. 1 ч. 3 ст. 133, ст.137 ЦПК України, Позивач очікує понести судові витрати на оплату судового збору у розмірі 000,00 грн. та витрати  професійну правничу допомогу пов’язані із розглядом справи орієнтовно в розмірі 00 000,00 грн., виходячи з наступного розрахунку:

10 годин х 0000,00 грн. (вартість години роботи адвоката) =00 000,00 грн.

5 годин – написання позовної заяви та підготовка матеріалів справи

5 годин – участь у судових засіданнях.

Точний розмір суми судових витрат та докази їх понесення будуть надані Відповідачем суду в строки визначені ч.8 ст.141 ЦПК України.

Враховуючи викладене, відповідно до положень ст.ст.237,244,1000,1006 ЦК України, ст.ст. 28,175,177 Цивільного процесуального кодексу України,-

прошу суд:

 1. Стягнути з ________ ________ __________ на користь ________ ________ __________ 00000, 00 грн.
 2. Покласти судові витрати на Відповідача.

Додаток:

 1. Копія довіреності від 00.00.0000 р.
 2. Копія договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 00.00.0000 р.
 3. Копія розписки від 00.00.0000 р.
 4. Заява про скасування довіреності.
 5. Копія розписки про отримання коштів ________ ________ __________
 6. Виписка з банківського рахунку ________ ________ __________
 7. Копія конверту з вказівкою адреси проживання Відповідача.
 8. Документ про сплату судового збору.
 9. Копія позовної заяви та доданих документів.

«___» ______________0000 р.

 

1 коментар до “ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *