Позовна заява про стягнення боргу за розпискою.

Зразок позовної заяви про стягнення боргу за розпискою.

Інформація актуальна станом на 2021 рік

 Інші позовні заяви….

До Христинівського районного суду

Черкаської області

20001,  м. Христинівка,  вул. Соборна, 27/а

 Позивач,

0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків: 00000000000,

місце реєстрації за адресою:

вул. Вербицького, буд. 00, кв. 00, м. Київ, 00000

email: відсутній

тел.: (000)000-00-00

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКТІВ ТА ЮРИСТІВ З ПРИВОДУ СПАДКУВАННЯ, НЕРУХОМОСТІ, СІМЕЙНИХ ПИТАНЬ В КІНЦІ ТЕКСТУ….

 Криволап Юрій Григорович,

0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків: 000000000000,

місце реєстрації за адресою:

вул. Юридична, буд. 2, смт. Верхнячка, Христинівський район, Черкаська область, 00000

email: невідомий

тел.: невідомий

 Послуги адвоката в місті Київ….

000000,00 гривень

 ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення боргу за розпискою

 І. Обставини справи

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ ЯК ДАТИ В БОРГ?

Мною, позивачем особисто було передано в борг відповідачу грошові кошти на суму 0000 доларів США, що за курсом Національного банку України, станом на 00 липня 0000 року,   складає суму в розмірі 000000,00 (.) грн.

На підтвердження отримання коштів відповідачем було надано особисту письмову розписку від 00 липня 0000 року із зазначенням умов їх повернення (копія розписки додається, оригінал її знаходиться у мене).

Незважаючи на досить тривалий час користування позикою відповідач не повернув мені отримані кошти.

Юридичні консультації з питань спадкування, нерухомості, сімейних питань….

У зв’язку із тим, що відповідач, незважаючи на встановлений та погоджений порядок та умови повернення грошових коштів уникає від виконання зобов’язання.

Мої неодноразові звернення з проханням дотримуватися взятого зобов’язання щодо повернення грошових коштів відповідачем постійно ігноруються.

В результаті такої поведінки відповідача змушений звернутися до суду за захистом своїх прав.

Вважаю, що кожен громадянин має право розпоряджатися своїм майном, в тому числі шляхом укладення договору позики.

Звертаючись з цим позовом, підтверджую, що мною не подано іншого позову до цього ж Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Судова практика по спадкуванню, нерухомості, сімейних питаннях….

У зв’язку із розглядом справи мною, крім сплати судового збору, у разі необхідності будуть понести інші судові витрати: для забезпечення позову, для забезпечення доказів та ін., що орієнтовно становить суму судових витрат у розмірі 0000,00 гривень.

Одночасно підтверджую, що мною не вживалися заходи забезпечення доказів або позову до подання цієї позовної заяви.

Крім цього повідомляю, що у мене знаходяться оригінали документів, копії яких надано до заяви.

Исковое заявление о взыскании долга по расписке. Информация на русском.

ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог

Я маю право стягнути з Відповідача його борг в судовому порядку.

Обставини, наявності боргу вважаю повністю доведеними.

Право на стягнення боргу кореспондується наступним законодавством:

Запропонований шлях відновлення порушеного права є адекватним порушенню і узгоджується з приписами ст. 16 ЦК України, які надають право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За змістом ст. 317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.

Відповідно до ст. 319 цього Кодексу, встановлені визначальні принципи здійснення права власності, власник володіє, користується та розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Згідно вимог ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

 

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Вимоги ст. 1047 ЦК України закріплені положення, відповідно до яких на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Відповідно до положень ст. 1049  ЦК України позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

У відповідності ч. 1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Відповідно ст. 526 ЦК України передбачено, що зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України.

Згідно положень ст. 545 ЦК України, кредитор, приймаючи виконання зобов’язання, повинен повернути борговий документ (розписку) боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає на вимогу боржника. Наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання ним свого боргу.

Крім цього вважаю, що розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який боржник видає кредитору за договором позики, що засвідчує укладення договору та отримання певної грошової суми.

 ІІІ. Судова практика Верховного Суду по аналогічних спорах

Аналогічна позиція матеріалам позовної заяви міститься в наступному судовому рішення Верховного Суду: згідно Постанови Верховного Суду від 28 листопада 2018 року провадження  № 61-5071св18 по справі № 564/2736/15-ц про стягнення заборгованості за борговою розпискою скасовані рішення Костопільського районного суду Рівненської області від 15 березня 2016 року у складі судді Цвіркун О. С. та ухвалу Апеляційного суду Рівненської області від 18 квітня 2016 року, а позовні вимоги задоволено шляхом стягнення грошових кошті у рахунок погашення боргу за розпискою. (копія рішення додається).

IV. Зміст позовних вимог

На підставі вищевказаного, керуючись ст.ст. 16, 545, 625, 1046, 1047,                   1050 ЦК України, ст.ст. 4, 95, 175, 177 ЦПК України, –

 ПРОШУ СУД: 

  1. Стягнути Відповідача, 0000 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 000000000000 на користь Позивача, 0000 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 0000000000 суму в розмірі 0000000,51 (.) грн. у рахунок погашення боргу за розпискою від 00.00.0000 року.
  2. Стягнути з Відповідача, 0000 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00000000000 на користь Позивача, 0000 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 000000000 суму в розмірі 0000,96 (.) грн. відшкодування судових витрат зі сплати судового збору.

Додаток:

  1. Квитанції про сплату судового збору;
  2. Витяг з Реєстру судових рішень – копія постанови Верховного Суду від 28.11.2018 р.;
  3. Копія розписки Відповідача. від 00.00.0000 р.;
  4. Копії паспорту та р.н. о.к.п.п. Позивача;
  5. Копії позовної заяви з додатком – 1 прим.

 « ____ » липня 0000 року                                                   __________       Позивач

ВІДЕ ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ ДО ЮРИСТІВ ТА АДВОКАТІВ ЩОДО СПАДКОВОГО, СІМЕЙНОГО, ЖИТЛОВОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА ТА ІНШИХ ПИТАНЬ НЕРУХОМОСТІ….

З повагою адвокат по стягненню боргу по розписці…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *