Позовна заява позбавлення права користування житлом

Позовна заява позбавлення права користування житлом

Інформація актуальна станом на 2023 рік

Безкоштовна юридична консультація по житлових питаннях.

УВАГА: В КІНЦІ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТІВ З ПРИВОДУ ВИПИСКИ З КВАРТИРИ!!!

Дана позовна заява стосується випадку, коли у квартирі, що перебуває у приватній власності, зареєстроване місце проживання особи, що не проживає там більше одного року. Дана позовна заява використана юристами по житлових питаннях у реальному житловому спорі щодо зняття з реєстрації.

Контакти адвоката по житлових питаннях в Дарницькому районі міста Київ…

Шевченківський районний суд м. Києва
Адреса

Позивач.
Петров Петро Петрович
Місце проживання та реєстрації:
Адреса 1

Відповідач 1
Петрова Петра Петрівна
Місце фактичного проживання проживання:
Адреса 2
Місце реєстрації:
Адреса 1

Відповідач 2
Петров Петрик Перович
Місце фактичного проживання:
Адреса 2
Місце реєстрації:
Адреса 1

Позивач звільнений від сплати державного мита відповідно до п. 18 статті 4 Декрету КМУ «України» «Про Державне мито» як громадянин віднесений до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Копія учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 додається.

ВСІ ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИПИСКИ (ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ) З НЕРУХОМОСТІ (БУДИНКІВ, КВАРТИР)…

Позовна заява 

(про позбавлення права користування жилим приміщенням)
І. Обставини справи.00.00.2000 року мною з Відповідачем 1 був зареєстрований шлюб.
00.00.2000 року у нас із Відповідачем народився син Іванов Іванчик Іванович (Відповідач 2).
З 00.00.2000 року Відповідач 1 та Відповідач 2 проживали та були зареєстровані в квартирі, яка належить мені на праві власності та знаходиться за адресою: Адреса 1
Доказом обставини належності даної квартири мені на праві власності є: документи, що посвідчують право власності. Копія документ, що посвідчує право власності до позовної заяви додається.
Доказом тої обставини з якого часу відповідачі проживали та зареєстровані у належній мені на праві власності квартири є: Довідка форми № 3 від 00.00.2000 року. Копія до позовної заяви додається.
00.00.2000 року шлюб між мною та Відповідач 1 був розірваний. Доказом даної обставини є свідоцтво про розірвання шлюбу від 00.00.2000 року. Копія свідоцтва до позовної заяви додається.

На момент подання позовної заяви Відповідач 1 та Відповідач 2 не проживає у вказаній належній мені на праві власності квартирі більше одного року. Доказом даної обставини є Рішення Печерського районного суду м. Києва від 00.00.2000 року у справі 00000000 р. за позовом Відповідача 1 до мене про стягнення аліментів, де встановлена обставина, що Відповідач 1 та Відповідач 2 проживають в квартирі за адресою: вул.. Адреса 2. Копія рішення до позовної заяви додається.
На підставі вище викладеного вважаю, що Відповідачі повинні бути визнані судом такими, що втратили право користування квартирою, оскільки не проживають фактично в ній більше одного року, що знаходиться за адресою: Адреса 1та повинні бути зняті з реєстрації місця проживання за вказаною адресою.

Юридична консультація по нерухомості…

ПОРАДИ АДВОКАТА У СПРАВАХ ПРО ВИСЕЛЕННЯ І ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ….

ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог.
Вважаю, що Відповідачі втратили право користування квартирою, що знаходиться за адресою: Адреса 1.. Обставина, не проживання відповідачів у квартирі понад один рік, без поважних причин, підтверджується вказаними у позовній заяві доказами.
Будь-якої домовленості про збереження за Відповідачами житлової площі за період їх не проживання не існує.
У відповідності до ч. 2 статті 405 Цивільного кодексу України член сім’ї власника втрачає право на користування цим приміщенням у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлене домовленістю між ним і власником житла або законом.
Зважаючи на ту обставину, що Відповідачі не проживають в квартирі за адресою: Адреса 1, вважаю їх такими, що втратили право на користування вказаним жилим приміщенням.
На даний момент Відповідачі не проживають у вказаній квартирі більш тривалий термін, ніж той, протягом якого за ним зберігається право на користування жилим приміщенням в квартирі, що належить мені на праві власності.
Оскільки обставини наведені в позовній заяві, докази, які їх підтверджують свідчать про не проживання відповідачів у вказаній квартирі, більше встановленого терміну, є всі підстави для визнання даних осіб такими, що втратили право на користування жилим приміщенням внаслідок відсутності.
Згідно ст. 72 Житлового кодексу України суд визнає особу такою, що втратила право користування житловим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені терміни.
У разі прийняття рішення, про визнання Відповідача такими, що втратили право користування жилим приміщенням, вони повинні бути зняті з реєстраційного обліку місця проживання за вказаною адресою квартири, що належить мені на праві власності..
П.1 ст. 7 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” передбачено, що зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою).
ІІІ. Залучення у справу третьої особи.
Зважаючи на обставини, підстави та позовні вимоги зазначені у даному позові, вважаю що в якості третьої особи в дану справу повинно бути залучено орган реєстрації місця проживання, а саме: Відділ Паспортної реєстраційної та міграційної роботи Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві.
Залучення даної третьої особи у справу випливає з наступного:
Відповідно до ч. 1статті 36 Цивільного процесуального кодексу України сторона в якої за рішенням суду виникне право заявити вимогу до третьої особи або до якої у такому випадку може заявити вимогу сама третя особа, зобов’язана повідомити суд про цю третю особу.
Відповідно до ч. 2 даної статті у заяві про залучення третьої особи, повинні бути зазначені ім’я (найменування) третьої особи, місце її проживання (перебування) або місцезнаходження та підстави з яких вона має бути залучена до участі у справі.

Позовні заява по питаннях житла.

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ НЕРУХОМІСТЮ….

Оскільки у вашому випадку, в разі набрання рішення законної сили про позбавлення права користування житловим приміщенням, я буду змушений звернутися до органу реєстрації місця проживання для зняття Відповідачів з місця їх теперішньої реєстрації проживання, вважаю доцільним залученням вказаної третьої особи у праву.
ІV. Підсудність даної справи.
Дана справа підсудна Печерському районному суд м. Києва, оскільки стосується права користування квартирою (нерухомим майном), що знаходиться в межах даної адміністративної одиниці.
За правилом, встановленим ч. 1 ст. 114 ЦПК України, позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.
Крім того, відповідно до листа ВСУ від 20.03.2008 р., адресованого Заступнику голови апеляційного суду м. Києва голові судової палати у цивільних справах апеляційного суду м. Києва Качану В.Я., правила виключної підсудності, визначені ч. 1 ст. 114 ЦПК України, які застосовуються до позовів з приводу нерухомого майна, стосуються позовів щодо речових (майнових) прав на власне чи чуже нерухоме майно (право володіння, користування тощо), а також про поділ нерухомого майна, що перебуває у спільній власності, визнання недійсним договору купівлі-продажу будинку, розірвання договору оренди нерухомого майна у зв’язку з невиконанням стороною договору, переводу прав покупця нерухомого майна, стягнення заборгованості з орендної плати за користування нерухомим майном тощо.
Дана позиція викладена у Ухвалі Печерського районного суду м. Києва у справі №2-2712-1/10 від 16 липня 2010 року. Копія ухвали до позовної заяви додається.
V. Зміст позовних вимог.
Зважаючи на вище наведене, керуючись статтею 405 Цивільного кодексу України, статті 72 Житлового кодексу України, п.1 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» , статтею 1,3,15, 36, ч. ст.. 114, 118,119 Цивільного Процесуального кодексу України,

ПРОШУ:
1. Прийняти дану позовну заяву до провадження.
2. Залучити в якості третьої особи у справу Відділ Паспортної реєстраційної та міграційної роботи Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві.
3. Позбавити Петрову Петра Петрівну 00.00.000 року народження, права користування житловим приміщенням, що знаходиться за адресою: Адреса
4. Позбавити Петрова Петрика Петровича 00.00.2000 року народження, права користування житловим приміщенням, що знаходиться за адресою: Адреса 1
7. Стягнути з відповідача судові витрати

Судова практика — житлові спори.

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО КОРИСТУВАННЯ НЕРУХОМІСТЮ….

Додатки:
1. Копія документа, що посвідчує право власності
2. Копія Свідоцтва про розірвання шлюбу від 00.00.2000 року.
3. Копія рішення Печерського районного суд від 00.00.2000 року у справі № 000000
4. Копія Ухвали Печерського районного суду від 16.07.2010 року у справі №2-2712-1/10
5. Копія Посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році 2 категорія.
6. Оригінал доказу сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
7. Три копії позовної заяви з додатками.

00.00.2000 р. _____________ П.П. Петров

ОЦІНКА ЖИТЛА ТА ІНШОЇ НЕРУХОМОСТІ В КИЄВІ…

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ДЛЯ ЖИТЛА ДО СУДУ…

Адвокат по житлових питаннях -сайт на російській мові.

Цікаві відео консультації юриста з питань виписки (позбавлення права користуання:

 

1 коментар до “Позовна заява позбавлення права користування житлом

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *