Позовна заява про повернення пенсійного збору при купівлі квартири….

Позовна заяви щодо повернення пенсійного збору сплаченого при купівлі квартири.

Інформація актуальна станом на 2021 рік

Зразок позовної заяви до адміністративного суду України про визнання протиправними бездіяльність  та зобов`язання вчинити дії (щодо повернення пенсійного збору сплаченого пенсійного збору особою, яка ніколи не набувала права власності на нерухомість).

Юрист по нерухомості у місті Київ.

Консультації юриста щодо купівлі продажу квартир та іншої нерухомості

Позовні заяви з приводу спорів по нерухомості

 

Судова практика по щодо нерухомого майна

 

Зразки документів щодо нерухомості…

 

Позовна заява про повернення пенсійного збору при купівлі квартири….на російській.

 

 До Окружного адміністративного суду м. Києва

вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, м. Київ, 01051

 

Особа Повертає Пенсійний,

0000 року народження,

РНОКПП: 0000000000000,

місце реєстрації за адресою:

Донецька область,

м. Юриста, пр-т 50 лєт Юридичне, буд. 00 , кв. 00

фактичне місце проживання/перебування

внутнішньо переміщеної особи:

вул. Дашавська, буд. 00 , кв. 00,  м. Київ, 00000

email: відсутній

тел.: (000) 000-00-00

 

Головне управління Пенсійного

фонду України в м. Києві,

код ЄДРПОУ 00000000,

адреса місця знаходження:

вул. Бульварно-Кудрявська, 00, м. Київ, 04053,

email: kiev_gu@kv.pfu.gov.ua

тел.: (000) 0000000

 ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправними бездіяльність  та зобов`язання вчинити дії

 І. Обставини справи щодо повернення пенсійного збору.

Я, Особа Повертає Пенсійний (далі – Позивач) вимушений звернутися до Окружного адміністративного суду м. Києва з даним позовом до Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві (далі – Відповідач) про повернення безпідставно сплачених грошових кошти у розмірі 0000000 грн., як помилково сплаченого збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, під час укладення договору купівлі-продажу квартири.

Так, 00 травня 0000 року між Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпортавний інвестиційний фонд «Ю.ДІ.ДЖИ.», як продавцем та мною, як покупцем укладено договір купівлі-продажу квартири.

Згідно п. 1 даного Договору продавець зобов`язується передати майно – квартиру №215 у будинку за адресою: м. Київ, вул. Нижньоключова, 00 у приватну власність покупцю, а покупець зобов`язується прийняти майно, і сплатити за нього обговорену грошову суму.

Об`єктом договору є квартира загальною площею – 92,7 кв. м, житлова площа – 54,1 кв. м, складається з 3 кімнат.

Пунктом 7 Договору визначено загальна ціна продажу квартири, яка становить – 2 129 839,64 грн.

Також, відповідно до пункту 18 Договору покупцем сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1% від ціни договору у розмірі 21 298,39 грн., що мною було виконано при укладенні цього договору. Вказане підтверджується квитанцією ПриватБанк № 0.0.1364055108.1 від 24.05.2019 р., згідно якого призначення платежу: збір з операції купівлі-продажу нерухомого майна, платник: Цинько Ірина Олексіївна, отримувач: УДК СУ у Соломянському районі.

00 липня 0000 року, мною, після укладення договору та виконання його умов, було направлено до Відповідача заяву про повернення надміру сплачених коштів, долучивши до заяви квитанції про сплату збору.

Однак, листом № 000000/08 від 00.00.0000 року Відповідач повідомив мене що відомості з Державного реєстру прав не можуть бути підставою для визначення мене особою, яка придбала майно вперше, через що відмовлено у поверненні сплачених коштів та рекомендовано, для встановлення правових підстав, звернутися до суду.

За таких обставин змушена звернутися за захистом до суду.

Звертаючись із цим позовом зазначаю, що мною не вживалися заходи досудового врегулювання, а також підтверджую, що мною не подано іншого позову до цього самого Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог

Запропонований шлях відновлення порушеного права є адекватним порушенню і узгоджується з приписами п.2 ч.1 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України, які надають право звернутися до адміністративного суду якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень.

Вважаю, що порядок справляння та використання збору на обов`язкове державне пенсійне страхування регулюється Законом України “Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 №400/97-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 року № 1740  «Порядок сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій».

Згідно з п.9 ст. 1 Закону України “Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування” платниками збору на обов`язкове пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше. Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об`єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 2 Закону України “Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що об`єктом оподаткування є для платників збору, визначених п.9 ст. 1 цього Закону, – вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна.

Питання сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій врегульовано Порядком сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого   постановою Кабінету Міністрів України від 3.11.1998 року № 1740   (далі – Порядок).

Згідно з абзацом 1 п. 15-1 Порядку збір на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачується підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами, які придбавають нерухоме майно, у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Відповідно до п. 15-3 Порядку нотаріальне посвідчення або реєстрація на біржі договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Процедуру повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії (далі – платежі) визначено Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого   Наказом Міністерства фінансів України 03.09.2013р. № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2013р. за № 1650/24182 (далі – Порядок № 787).

Відповідно до п.3 Порядку № 787, повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України (далі – органи Казначейства) з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень (далі – рахунки за надходженнями), відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, шляхом оформлення розрахункових документів.

Пунктом 5 вказаного Порядку визначено, зокрема, що повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) – за ухвалою суду, яка набрала законної сили.

Подання подається до органу Казначейства за формою, передбаченою нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи за підписом керівника установи (його заступника відповідно до компетенції), скріпленим гербовою печаткою (у разі наявності) або печаткою з найменуванням та ідентифікаційним кодом установи (у разі наявності), з обов`язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб`єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, дата та номер документа на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

Подання в довільній формі подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Казначейства, складається платником у довільній формі з обов`язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб`єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету – у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи готівкою.

Враховуючи викладене, вважаю, що до повноважень органів Пенсійного фонду України належить контроль щодо справляння надходжень бюджету по даному збору і на підставі заяви платника останні мають сформувати та подати відповідне подання до органів державної казначейської служби.

Вважаю, що оскільки повернення коштів, безпідставно або надміру зарахованих до бюджету, здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а таким органом є Пенсійний фонд України, то саме на Управління ПФУ покладено обов’язок щодо формування та надання до органів Державної казначейської служби подання про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

Проте, що в Україні відсутній правовий механізм перевірки інформації про те, чи вперше особа придбала нерухомість, а тому органи державної влади, запроваджуючи механізм правового регулювання відносин, зобов’язана забезпечити його реалізацію. В протилежному випадку всі негативні наслідки відсутності належного правового регулювання покладаються саме на державу.

Оскільки саме держава не виконала свій обов’язок запровадити внутрішню процедуру встановлення факту придбання нерухомого майна вперше, що сприяло б юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси особи, то негативні наслідки вказаної бездіяльності мають покладатися саме на державу.

Вимогами ч.1 ст. 55 Конституції України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Пунктом 1 ст. 6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» передбачено, що кожен має право на розгляд його справи судом.

Враховуючи викладене вважаємо, що вказані позовні вимоги є законними та обґрунтованими, та такими, що потребують судового вирішення.

За таких обставин вважаю, що Відповідач не склавши відповідне подання до органу Казначейства вчинив неправомірні дії, які порушують мої права на отримання помилково сплачених грошових коштів.

ІІІ. Судова практика Верховного Суду по аналогічних спорах щодо повернення пенсійного збору

Аналогічна позиція матеріалам позовної заяви міститься в наступному судовому рішенні Верховного Суду:

– згідно Постанови Верховного Суду від 23.04.2019 р. адміністративне провадження №К/9901/1306/17 за касаційною скаргою Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці на постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 23.10.2017 р. та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 06.12.2017 р. за позовом ОСОБА_2 до Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці, третя особа Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області  про визнання рішення протиправним, зобов’язання вчинити дії.

Постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 23.10.2017 р., залишеною без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 06.12.2017  р., позов задоволено.

Визнано протиправною відмову управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці викладену в листі від 05.09.2017 № 3759/06-32-1/03 щодо не повернення ОСОБА_2 коштів на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у сумі 4346,90 грн., сплачених під час нотаріального оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1.

Зобов’язано управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці сформувати та подати до Головного управління Державної казначейської служби у Вінницькій області подання про повернення ОСОБА_2 збору на обов’язкове пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна у розмірі 4346,90 грн., сплаченого згідно з квитанцією від 08.11.2016 №0.0.647461757.1.

Аналогічна правова позиція Європейського суду з прав людини, викладена в рішеннях у справах «Лелас проти Хорватії» (Lelas v. Croatia), «Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки» (PincovdandPine v. The Czech Republic), «Ґаші проти Хорватії» (Gashiv. Croatia), «Трго проти Хорватії» (Trgo v. Croatia) щодо застосування принципу «належного урядування», згідно якого державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов’язків. Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються.

IV. Зміст позовних вимог у справі про повернення пенсійного збору

На підставі вищевказаного, керуючись ст.ст. 19, 24, 55 Конституції України,           ст.ст. 1, 2 Закону України “Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування”,      ст.ст. 3, 5, 6, 8-10, 19, 160, 161, 168 КАС України, –

 ПРОШУ СУД:

 

 1. Визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві щодо не складення подання до Головного управління Державної казначейської служби у м. Києві про повернення Особа , 0000 року народження, помилково сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у сумі 21 298,39 грн. (двадцять одна тисяча двісті дев’яносто вісім гривень 39 коп.).

 2. Зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві сформувати подання до Головного управління Державної казначейської служби у м. Києві про повернення Особа Повертає Пенсійний, 0000 року народження, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у сумі 00000,39 грн. (двадцять одна тисяча двісті дев’яносто вісім гривень 39 коп.).

 3. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві судовий збір у сумі 000,40 грн. (сімсот шістдесят вісім гривень 40 коп.) на користь Особа Повертає Пенсійне.

Додаток:

 1. Квитанція про сплату судового збору;

 2. Копія листа ГУ ПФУ в м. Києві від 00.07.20009 р. № 000000000;

 3. Копія квитанції Приватбанк від 00.05.2019 р. №0.00000000000;

 4. Копія паспорта та р.н.о.к.п.пОсоба П.П..;

 5. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 01.08.2017 р. №000000000;

 6. Копія договору купівлі-продажу квартири від 24.05.2019 р.;

 7. Копія витягу з Держреєстру речових прав від 24.05.2019 р.;

 8. Копії позовної заяви з додатком – 1 прим.

  

« ____ » жовтня 2019 року                                                 _________      Особа П.П.

 

З повагою адвокати по поверненню пенсійного збору при купівлі нерухомості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *