Позов про визнання права власності на садовий будинок в порядку спадкування

Зразок позову про визнання права власності на садовий будинок в порядку спадкування

Інформація актуальна станом на 2022 рік

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО СПАДКУАННЯ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

АДВОКАТ В КИЄВІ ПО СПАДКОВИХ СПОРАХ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ СПАДКОВІ ПИТАННЯ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ СПАДКОВІ ПИТАННЯ

СУДОВА ПРАКТИКА СПАДКОВІ ПИТАННЯ

ДОКУМЕНТИ ПО СПАДКУВАННЮ

 

Дарницький районний суд міста Києва

02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 00

адреса електронної пошти: __________

ПозивачПІБ

зареєстроване місце проживання:

бульвар Перова,00 кв.00, м. Київ, 02125,

паспорт серії СО №__________, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 00.00.0000,

00.00.0000 року народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________

телефон: __________

e-mail:  відсутній

 

Відповідач Київська міська рада

місце знаходження: Україна, 01044, місто Київ, вул. Хрещатик,00

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:__________

засоби зв’язку: __________

e-mail: __________

 

Третя особа 1Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ПІБ

місцезнаходження: м. Київ, вул. Леонтовича,0 оф.0

реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий

телефон: __________

e-mail:  відсутній

 

Третя особа 2Головне територіальне управління юстиції у місті Києві

місце знаходження: Україна, 01001, місто Київ, пров. Музейний 0

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: __________

засоби зв’язку: __________

e-mail: невідомо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позов про визнання права власності

на садовий будинок в порядку спадкування

     І. Обставини справи:

00 грудня 20__ року помер ПІБ, після смерті якого залишилося спадкове майно, що складається з садового будинку за адресою: м. Київ, вул. Садова 00 №00 загальною площею 167,2 кв.м. та житловою площею 76,7 кв.м (надалі – садовий будинок). При зверненні Позивачки до нотаріуса із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом на садовий будинок, вона отримала відмову у вчиненні нотаріальної дії у зв’язку з тим, що не було подано правовстановлюючі документи на вищезазначений будинок. З огляду на вказане, у Позивачки виникла необхідність звернутися до суду за захистом своїх невизнаних прав.

Відповідно до свідоцтва про смерть 00 грудня 20__ року помер ПІБ, буде надано до початку розгляду справи по суті.

Після його смерті залишилось спадкове майно у складі земельної ділянки та садового будинку, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Садова 00, діл. 00.

Позивачка є рідною сестрою ПІБ.

За її заявою приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ПІБ 00 грудня 20__ року відкрила спадкову справу  №_____.

Відповідно до матеріалів спадкової справи №_____ Позивачка є єдиною спадкоємницею,  довідка від 00.00.0000 №__________ додається.

В зв’язку з цим, 00.00.0000 Позивачці видано свідоцтво право на спадщину за законом, зареєстрованому в реєстрі за №_____ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ, на земельну ділянку площею 0,0593 га, кадастровий номер __________, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Садова 00, ділянка 00, цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби, що належала померлому на підставі  Державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № _____,  виданого Київським міським управлінням земельних ресурсів 00 січня 20__ року на підставі рішення Київської міської ради № __________ від 00 червня 0000 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №__________.

00.00.0000 Позивачка звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ з заявою (вх. №______ від 00.00.0000) про видачу свідоцтва права на спадщину за законом на садовий будинок за адресою: м. Київ, вул. Садова 00, буд. 00.

Листом від 00.00.0000 №__________ їй відмовлено  у видачі свідоцтва права на спадщину за законом на вищевказаний об’єкт нерухомого майна у зв’язку з не подачею правовстановлюючих документів на вищевказаний будинок.

Згідно з технічним паспортом на садовий (дачний) будинок по вул. Садова 00, буд.00 в м. Києві від 00.00.0000 спадкодавець ПІБ побудував його самовільно у 20__ році на вищевказаній земельній ділянці, рішенням ВК Київміськради від  00.00.0000 №_____ земельна ділянка була відведена для будівництва садових будинків та садовий будинок введений в експлуатацію.

На даний час позивачка належним чином експлуатує зазначений садовий будинок і здійснює його обслуговування, зокрема, між позивачкою та ПАТ «*****», АТ «*****» укладено відповідні договори про енерго- та газопостачання, які будуть надані до початку розгляду справи по суті.

Відповідно до  листа від 00.00.0000 №_____ Позивачці роз’яснено її право звернутись до суду із позовом про визнання за нею права власності на вказаний будинок.

Право власності на об’єкти самочинного будівництва може бути визнано за спадкоємцем, що має право вимагати визнання такого права, виключно за умови наявності документів про право власності на землю або про право користування земельною ділянкою, що видані на ім’я спадкодавця або спадкоємця та готовність об’єкта до експлуатації (пункт 3.2. Інформаційного листа Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 травня 2013 року №__________).

Згідно з свідоцтвом права на спадщину за законом, зареєстрованому в реєстрі за №_____ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ, Позивачці належить на праві власності земельна ділянка площею 0,0593 га, кадастровий номер __________, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Садова 00, ділянка 00.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 00.00.0000 №__________ землю передано для ведення садівництва.

Садовий будинок готовий до експлуатації, доказ буде надано до початку розгляду справи по суті..

Таким чином, Позивачка має право звернутись із позовними вимогами про визнання права власності на об’єкт самочинного будівництва за адресою: м. Київ, вул. Садова 00 №00 в порядку спадкування.

 

     ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог:

Відповідно до статті 1217 ЦК України спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Стаття 1223 ЦК України передбачає, що право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 цього Кодексу.

Частина 1 статті 1261 ЦК України встановлює, що у другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

Частина 1 статті 1269 ЦК України, спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини.

Таким чином, Позивачка належить до другої черги спадкоємців за законом та є єдиною спадкоємницею, що підтверджується матеріалами спадкової справи №88/2019.

Згідно із частиною 1 статті 376 ЦК України житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Згідно з частиною 2 статті 376 ЦК України особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

Статтею 1218 ЦК України встановлено, що до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Умовою для переходу в порядку спадкування права власності на об’єкти нерухомості, в тому числі житловий будинок, інші споруди, земельну ділянку є набуття спадкодавцем зазначеного права у встановленому законодавством України порядку.

Якщо за життя спадкодавець не набув права власності на житловий будинок, земельну ділянку, то спадкоємець також не набуває права власності у порядку спадкування. До спадкоємця переходять лише визначені майнові права, які належали спадкодавцеві на час відкриття спадщини. Для набуття права власності у встановленому законодавством порядку спадкоємець повинен здійснити дії, які необхідні для набуття права власності на визначене нерухоме майно, зокрема на садовий будинок, іншу споруду.

Померлий ПІБ здійснивши самочинне будівництво не набув права власності на нього.

Водночас відповідно до ст.375 ЦК України, власник земельної ділянки має право зводити на ній будівлі та споруди, створювати закриті водойми, здійснювати перебудову, а також дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам. Власник земельної ділянки набуває право власності на зведені ним будівлі, споруди та інше нерухоме майно.

Померлому належала на праві приватної власності земельна ділянка на якій здійснено самочинне будівництво на підставі  Державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № __________,  виданого Київським міським управлінням земельних ресурсів 00 січня 20__ року на підставі рішення Київської міської ради № __________ від 00 червня 0000 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №___________. Цільове призначення земельної ділянки ­ садівництво.

Відповідно до частини 3 статті 35 Земельного кодексу України, земельні ділянки, призначені для садівництва, можуть використовуватись для закладання багаторічних плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а також для зведення необхідних будинків, господарських споруд тощо.

Отже, садовий будинок збудовано на земельній ділянці відповідного цільового призначення.

Згідно з частиною 5 статті 376 ЦК України, на вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб.

Право власності на об’єкти самочинного будівництва може бути визнано за спадкоємцем, що має право вимагати визнання такого права, виключно за умови наявності документів про право власності на землю або про право користування земельною ділянкою, що видані на ім’я спадкодавця або спадкоємця.

Спадкоємець не позбавлений права звернутись із позовними вимогами про визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва в порядку спадкування. Це узгоджується із частиною 5 ст. 376 ЦК і нормами про поняття спадкування та склад спадщини (статті 1216,1218 ЦК).

Якщо право звернутися з вимогою про визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва відповідно до чинного законодавства (частина 5 ст. 376 ЦК) належало спадкодавцеві, воно також належить спадкоємцеві, який прийняв спадщину.

Право вимагати визнання права власності на самочинно збудоване майно відповідно до частини 5 ст. 376 ЦК є суб’єктивним цивільним правом, яке переходить у порядку спадкування відповідно до норм статей 1216, 1218 ЦК.

Зазначене право може бути реалізовано також у порядку процесуального правонаступництва на будь-якій стадії цивільного процесу, якщо спадкодавець звернувся до суду із відповідним позовом, проте помер.

Вищевказане відображено в пункті 3.2. Інформаційного листа Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 00 травня 20__ року №___________.

00.00.0000 Позивачці видано свідоцтво право на спадщину за законом, зареєстрованому в реєстрі за №_____ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ, на земельну ділянку площею 0,0593 га, кадастровий номер __________, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Садова 00, ділянка 00, цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби, що належала померлому на підставі  Державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № _____,  виданого Київським міським управлінням земельних ресурсів 31 січня 2001 року на підставі рішення Київської міської ради № __________ від 00 червня 0000 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №__________, на якій самочинно побудований садовий будинок, тобто є обов’язкова умова наявність у праві власності земельної ділянки.

Крім того, самочинно збудований садовий будинок не порушує права інших осіб. Зазначене підтверджується особами, яким належать сусідні земельні ділянки по відношенню до земельної ділянки 00 по вул. Садова 00 в м. Києві та довідкою з Садового товариства ***** району «*****», що буде надана до початку розгляду справи по суті.

Згідно із статтею 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Стаття 392 Цивільного кодексу України встановлює, що власник майна може пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Відповідно до узагальнення судової практики, а саме листа ВССУ від 00.00.0000 року №__________ визнання права власності на спадкове майно в судовому порядку є винятковим способом захисту, що має застосовуватися якщо існують перешкоди для оформлення спадкових прав у нотаріальному порядку. Якщо нотаріусом обґрунтовано відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину, виникає цивільно-правовий спір, що підлягає розглядові у позовному провадженні.

У відповідності до п. 23 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 2008 року за № 7 свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому цивільним законодавством. За наявності умов для одержання в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину вимоги про визнання права на спадщину судовому розглядові не підлягають. У разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження.

Таким чином, ПІБ має право на визнання за нею права власності на садовий будинок №00 по вул. Садова 00 в м. Києві загальною площею 167,2 кв.м. та житловою площею 76,7 кв.м., в порядку спадкування за законом після смерті брата ПІБ, який помер 00 грудня 0000 року.

 

     Відповідно до пунктів 6-1 частини ІІІ статті 175 ЦПК України:

 1. Позивачем не вживались заходи досудового врегулювання спору.
 2. Позивачем не вживались заходи забезпечення доказів та/або позову до подання даної позовної заяви.
 3. Оригінали письмових доказів, що додаються в обґрунтування позивної заяви є у Позивача, Відповідача та Третьої особи 1 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПІБ. Інформація щодо наявності цих доказів у інших осіб у Позивача відсутня.
 4. Позивач підтверджує, що ним не подано іншого позову (позовів) до цих самих Відповідачів з тим самим предметом та з тих самих підстав.
 5. Попередній розрахунок суми судових витрат Позивача складається зі сплати судового збору у сумі – 908 (дев’ятсот вісім) грн. 00 копійок.

 

     ІІІ. Зміст позовних вимог про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії

Керуючись положеннями ст.ст. 331, 328, 375, 376, 392, 1216, 1217, 1218, 1223, 1261, 1269 ЦК України, правової позиції Верховного Суду України по справі №6-265цс16 від 30.03.2016р. та ст.ст. 2, 4, 5, 10, 23, 28, 83, 84, 90, 91, 95, 175-177, 263 ЦПК України, суд,-

 

ПРОШУ:

 

 • Визнати за ПІБ (РНОКПП __________) право власності на садовий будинок №00 по вул. Садова 00 в м. Києві загальною площею 167,2 кв.м. та житловою площею 76,7 кв.м., в порядку спадкування за законом після смерті брата ПІБ, який помер 00 грудня 20__ року.

 

Додатки:

 • Квитанція про сплату судового збору;
 • Копія свідоцтва про право на спадщину за законом, зареєстрованому в реєстрі за №_____ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ
 • Копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №__________ від 00.00.0000.
 • Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №__________ від 00.00.0000.
 • Копія Державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № __________, виданого Київським міським управлінням земельних ресурсів 00 січня 0000 року на підставі рішення Київської міської ради № ___________ від 00 червня 0000 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №__________
 • Копія листа від 00.00.0000 №__________.
 • Копія довідки від 00.00.0000 №__________.
 • Копія технічного паспорту на садовий (дачний) будинок по вул. Садова00, буд.00 в м. Києві від 00.00.0000.
 • Копія позовної заяви разом з додатками для відповідача та третіх осіб у 3 примірниках на ­__ арк. кожний

 

   «__» лютого 2021 року                                                                             ПІБ

 

Позов про визнання права власності на садовий будинок в порядку спадкування – 1 сторінка

 

Позов про визнання права власності на садовий будинок в порядку спадкування – 2 сторінка

 

Позов про визнання права власності на садовий будинок в порядку спадкування – 3 сторінка

 

Позов про визнання права власності на садовий будинок в порядку спадкування – 4 сторінка

 

Позов про визнання права власності на садовий будинок в порядку спадкування – 5 сторінка

 

Позов про визнання права власності на садовий будинок в порядку спадкування – 6 сторінка

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Технічний паспорт на садовий (дачний) будинок

З повагою, адвокат по спадкуванню ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *