Недійсність договору довічного утримання – наслідки.

Юридичні наслідки недійсності договору довічного  утримання. Юридичні наслідки. Орієнтовні відповіді, які вам може надати адвокат, юрист по недійсності договору довічного утримання.

Інформація актуальна станом на 2021 рік

Чи може бути договір довічного утримання визнаний недійсний?

Визнання правочину недійсним, у тому числі і довічного утримання є одним із способів захисту передбачених Цивільним кодексом України. (стаття 16 ЦК).

Де у законодавстві України вказано наслідки недійсності правочину ( в тому числі і договору довічного утримання)?

Правові наслідки недійсності договору довічного утримання регулюються статтею215-236 Цивільного кодексу України. В залежності від підстави з якої договір довічного утримання визнається недійсним, застосовуються окремі норми законодавства України.

Які юридичні наслідки недійсності  договору довічного утримання?

Відповідно до статті 216 Цивільного кодексу України у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а у разі неможливості такого повернення.

Якщо у зв’язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодування винною стороною. (стаття 216 Цивільного Кодексу України).

Якщо визнано договір недійсний, оскільки відчужував за договором довічного утримання не усвідомлював своїх дій?

Відповідно до статті 225 Цивільного кодексу України, правочин, який дієздатна особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті – за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені. Сторона, яка знала про стан фізичної особи у момент вчинення правочину, зобов’язана відшкодувати їй моральну шкоду, завдану у зв’язку із вчиненням правочину, зобов’язана відшкодувати шкоду, завдану із вчиненням такого правочину. (стаття 225 ЦК).

Чи повертаються кошти надані відчужувачеві за договором довічного утримання, навіть якщо договір довічного утримання був визнаний недійсним з тої підстави, що той був недієздатним або не усвідомлював та не керував своїми діями)?

Відповідно до вище наведеного, вважаємо що навіть у випадку визнання недійсності договору довічного утримання з вище перерахованих підстав договір довічного набувачеві повертаються передані ним відчужувачу кошти та вартість наданих послуг.

Юридичні послуги (юрист, адвокат) у справах про визнання договору довічного утримання недійсним.

 

Юридична консультація: недійсність договорів.

Судова практика: визнання правочинів недійсними.

Позовні заяви: захист прав на нерухомість.

Стаття “Правові наслідки недійсності договору довічного утримання” російською мовою…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *