Виселення колишнього члена сім’ї

Виселення колишнього члена сім’ї

Запитання до юриста стосовно

Виселення колишнього члена сім’ї

Інформація актуальна станом на 2022 рік

БЕЗКОШТОВНІ ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ВИСЕЛЕННЮ

Рік назад ми з чоловіком розлучилися. Він продовжує проживати в квартирі, що належить мені особисто на праві власності. Після укладення шлюбу я його там прописала. Правил порядку він не порушує. Виселятися він не хоче. Чи можливо його виписати. Позбавити права користування квартирою?

Відповідь юриста стосовно Виселення колишнього члена сім’ї

Вважаю, що ви не зможете позбавити права користування, виписати вашого чоловіка з квартири. Судова практика також свідчить про правильність такої позиції.
Підставами для відмови у задоволенні Вашого позову буде наступне.
В Житловому кодексі України вказано, що ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом. Будь-яке виселення людини, якщо вона добровільно не бажає звільнити житлове приміщення, допускається виключно на підставах передбачених законом та має відбуватися тільки в судовому порядку.

ВСІ ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИСЕЛЕННЯ З КВАРТИРИ АБО БУДИНКУ….

Право користування житловим приміщенням, в силу ст.405 ЦК України, зберігається не тільки за членами сім’ї (в тому числі колишніми) власника жилого приміщення, а й за членом його сім’ї, у разі зміни самого власника. При цьому припинення цього права можливо лише у випадках передбачених ст. 406 ЦК України. Таким чином, безумовне виселення таких осіб, тільки внаслідок того, що право власності на житлове приміщення перейшло до іншої особи є неправомірним та не відповідає природі спірних правовідносин.
Статтею 156 ЖК надається право членам сім’ї власника житлового будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, право користуватися цим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо при їхньому вселенні не було іншої угоди про порядок користування цим приміщенням. Припинення сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх права користування займаним приміщенням. Якщо немає угоди між власником будинку (квартири) і колишнім членом його сім’ї про безоплатне користування житловим приміщенням плата, за користування житловим приміщенням у будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, встановлюється угодою сторін.
Та обставина, що особа є власником жилого приміщення, а отже має охоронюване законом право володіти, користуватись і розпоряджатись належним йому майном, сама по собі не може бути підставою для виселення та зняття з реєстрації інших осіб, які там правомірно проживають. Більше того, не є підставою для виселення членів сім’ї власника будинку, в тому числі й колишніх, і факт переходу власності на будинок до іншої особи, оскільки їхнє право врегульоване житловим законодавством, за яким згідно до ст. 9 ЖК нхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у користуванні ним інакше як з підстав і в порядку, передбаченим законом.

ЯК ВИСЕЛИТИ З КВАРТИРИ?

Відповідно до ст.3 СК України, сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Положення ч. 2 ст. 64 ЖК зазначає, що до членів сім’ї належать дружина наймача (власника), їхні діти, батьки та інші особи, якщо вони проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство. Права члена сім’ї має також і особа, яка перестала бути членом сім’ї наймача, але продовжує проживати в займаному ним житловому приміщенні.
У рішенні Конституційного суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, частин четвертої і п’ятої статті 22 Закону України “Про міліцію” та частини шостої статті 22 Закону України “Про пожежну безпеку” (справа про офіційне тлумачення терміна “член сім’ї”) від 03.06.1999 р. у справі №1-8/99 №5-рп/99, зазначено, що щодо поняття „член сім’ї” Конституційний Суд України виходить з об’єктивної відмінності його змісту від галузі законодавства, підкреслюючи при цьому, що навіть міжнародно-правовими актами не встановлено єдиних критеріїв чи поосібного переліку членів сім’ї.

Аналіз змісту норм галузевого законодавства, що регулює питання втрати права користування житловим приміщенням дозволяє віднести до членів сім’ї власника осіб, які проживають з власником і ведуть з ним спільне господарство; колишніх членів сім’ї власника, зокрема осіб, які проживають з власником, але з певного часу вже не є членами сім’ї; члени сім’ї колишнього власника, зокрема особи, які проживають у житлі, право власності на яке перейшло від громадянина, який зберігає сімейні стосунки з користувачами жилого приміщення, до інших осіб; колишніх членів сім’ї колишнього власника житлового приміщення.
Крім того, припинення сімейних відносин не впливає на сервітутне право особи, яка його набула, і не припиняє його.
У разі відсутності домовленості між власником будинку (квартири) і колишнім членом його сім’ї про безоплатне користування жилим приміщенням до цих відносин застосову ються правила, встановлені ст. 162 ЖК, яка визначає порядок внесення плати за користування житлом та за комунальні послуги. Якщо шлюб між особою, яка є власником майна, і особою, яка має щодо нього сервітут, було розірвано, то право користування майном (сервітут) зберігається у повному обсязі. Однак якщо в первісному вигляді (при наявності шлюбу) користування чужим майном здійснювалося одним з подружжя безоплатно, то після розірвання шлюбу, той з подружжя, хто є власником майна, може вимагати змі ни відносин і внесення певної плати за користуванням належним йому майном.
Позивач за основним позовом є власником квартири і тому, може також розпоряджатися своїм май ном. Належна власникові правомочність розпорядження -це юридично забез печена можливість визначити юридичну долю речі шляхом здійснення відповід них юридичних актів. Той з подружжя, хто є його власником, може продати, обміняти, подарувати належне йому майно, передати його у спадщину тощо.
Також, в ч. 3 ст. 403 ЦК України зазначено, що особа, яка користується сервітутом, зобов’язана вносити плату за користування майном, якщо інше не встановле но договором, законом, заповітом або рішенням суду. Таким чином, основним правилом, згідно з ЦК України, є відплатність відносин між власником майна та особою, яка має сервітут. Однак такі відносини можуть мати і безвідплатний характер, якщо це визначено договором сторін або якщо безвідплатний харак тер відносин встановлений законом, заповітом або рішенням суду.
В ч. 1 ст. 405 ЦК України вказано, що члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Житлове приміщення, яке вони мають право займа ти, визначається його власником.

Виселення колишнього члена сім’ї

Таким чином, оскільки оскільки ваш чоловік проживає у спірній квартирі та будучи належним чином там зареєстрований – він набув права користування житлом на підставі ст. 405 ЦК України.

Питання до юриста з поділу майна:

Виселення колишнього члена сім’ї

Два роки назад я розлучився з дружиною. Під час шлюбу, ми проживали в квартирі, яка належить повністю мені на праві власності. Теперішнє її місце проживання мені невідоме. Як виписати (зняти з реєстрації) її з квартири?

Відповідь юриста з поділу майна:

Виселення колишнього члена сім’ї

Для виписки вашої колишньої дружини, вам необхідно звернутися до суду. Робити це ви можете самостійно, або звернувшись до адвоката чи юриста.
Ви маєте право зняти вашу дружину з реєстрації відповідно до
У відповідності до ч. 2 статті 405 Цивільного кодексу України член сім’ї власника втрачає право на користування цим приміщенням у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлене домовленістю між ним і власником житла або законом.
Зважаючи на ту обставину, що ваша дружина не проживає у квартирі більше двох років, суд визнає її такою, що втратила право користування квартирою.
Відповідно до ст. 72 Житлового кодексу України суд визнає особу такою, що втратила право користування житловим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені терміни.
Після прийняття рішення, про визнання вашої дружини такою, що втратила право користування жилим приміщенням, вона буде в обов’язковому порядку виписана з вашої квартири.
П.1 ст. 7 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” передбачено, що зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою).

АДВОКАТ ВИСЕЛЕННЯ З КВАРТИРИ (РОСІЙСЬКИЙ ВАРІАНТ).

З ПОВАГОЮ АДВОКАТ ЩОДО ВИСЕЛЕННЯ КОЛИШНЬОГО ЧЛЕНА СІМЇ….

 

4 коментарі до “Виселення колишнього члена сім’ї

 1. Олена

  Як виселить,коли розлучена з2013року.спільного господарства не ведем,комунальні послуги не оплачує,навчання двох дітей,які навчаються на платній формі в університеті,окрім аліментів на третю дитину в розмірі1500грн.А власником хати є мій батько?

  1. Адвокат Київ Автор публікації

   Добрий день. Виселити (виписати) модливо на тій підставі, що втратив статус члена сімї. Або батько може подарувати комусь всю або частину квартири (наприклад Вам) і Ви можете виселити його як новий власник. Також Ви можете стягнути аліменти на користь дітей, які навчаються.
   Дякую за звернення. Якщо будуть якісь уточнюючі питання по можливості надамо відповідь.

 2. Наталя

  Доброго дня. Як виселити племінника, який на початку 2019 року оселився без моєї згоди у домі, який мені належить на правах власності, але проживає там моя мама, тобто племінникова бабуся. У реєстрації йому я відмовила, про що попередила місцеву владу. Рідна мати племінника проживає у тому ж населеному пункті, минулого року зняла його з реєстрації, оскільки він протягом 10 років проживав у іншому місті. Вік племінника 30 років, постійної роботи не має, веде асоціальний спосіб життя, схильний до вживання алкоголю.

  1. Адвокат Київ Автор публікації

   Добрий день.
   З Вашого запитання зрозуміло, що племінник не має жодних прав щодо проживання в будинку. Та обставина, що він проживає в будинку, де має право проживати його бабуся не грає жодної ролі. Тому або попросіть його виселитися добровільно (скорше навсе він на це не погоджується, або звертайтеся відносно його виселення в суд.
   Звичайно суд це довго. тому пропоную Вам альтарнативний спосіб звернутися із заявою до суду до міліції або іншого правоохоронного органу, із заявою, що він вчиняє злочин.
   Взагаліто у Вас наступна ситуація, яка подібна на наступну: Ви приходитите додому, а там якийсь дядько… Звичайно Ви звоните в міліцію і виганяєте його….
   Дякую за запитання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *