ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ

ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ

В цьому зразку позовної заяви про зобов’язання вчинити певні дії мова йде про ситуацію коли Позивачка звернулася до міського відділення Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області (Відповідач) з заявою про призначення їй пенсії у зв’язку з втратою годувальника, її чоловіка, який помер внаслідок професійного захворювання. Згодом звернулася з заявою щодо направлення наданих нею документів по встановленню причинного  зв’язку  смерті  її чоловіка  з його професійним захворюванням до ЛПЗ в якому він перебував під наглядом. Однак Відповідач не надає відповіді, тому Позивач просить суд зобов’язати Відповідача вчинити необхідні дії.

Інформація актуальна станом на 2022 рік

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

АДВОКАТ ПО СІМЕЙНИМ ПИТАННЯМ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦЯ ПО СІМЕЙНИМ ПИТАННЯМ

СУДОВА ПРАКТИКА: СІМЕЙНІ ПИТАННЯ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ: СІМЕЙНІ СУПЕРЕЧКИ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПО СІМЕЙНИХ ПИТАННЯХ

 

Донецький окружний адміністративний суд

84122, Донецька область, м. Слов’янськ,

вул. Добровольського, буд. 0

тел. __________

адреса електронної пошти:

__________

Позивач: ПІБ,

зареєстроване місце проживання:

02081, м. Київ, вул. __________ кв.00,

телефон: __________

e-mail:  відсутній

Відповідач:  Костянтинівське міське відділення Управління

       виконавчої дирекції фонду в Донецькій області

місце знаходження: 85102, Донецька обл.,

місто Костянтинівка, проспект __________ ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ: __________

засоби зв’язку: __________

e-mail: __________

 

Позовна заява

про зобов’язання вчинити певні дії

      І. Обставини справи:

ПІБ звернулась до Костянтинівського міського відділення Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області з заявою від 00.00.20­­__ про призначення їй пенсії у зв’язку з втратою годувальника, її чоловіка ПІБ, який помер внаслідок професійного захворювання.

За результатами розгляду вищевказаної заяви від 00.00.20__ Костянтинівський міське відділення Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області надало лист-відповідь від 00.00.20__ №__________, відповідно до якої документи на померлого чоловіка позивачки ПІБ. для   розгляду   причинного зв’язку   смерті  з  профзахворюванням  були направлені за місцем його реєстрації за адресою:  вул. __________ м. Костянтинівка, Донецька область до комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради».

Згідно з відповіді  комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради» від ___ №_____ надання ЛПЗ направлення до МСЕК для розгляду причинного  зв’язку  смерті  з  професійним захворюванням, зі місцем проживання померлого ПІБ неможливо оскільки на медичному обліку даного ЛПЗ він не перебував, декларації з лікарем даного ЛПЗ не підписував.

В зв’язку з цим, Іванова Алла Юріївна повторно звернулась до Костянтинівського міського відділення Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області з заявою  від «__» червня 2021 року щодо направлення наданих нею документів по встановленню причинного  зв’язку  смерті  її чоловіка ПІБ  з його професійним захворюванням до ЛПЗ в якому він перебував під наглядом, а саме до Обласного центру медико-соціальної експертизи у м. Донецьк (ЄДРПОУ __________).

Проте, станом на момент звернення до суду Костянтинівське міське відділення Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області жодної відповіді не дало.

 

     ІІ. Обґрунтування та підстави позовних вимог.

Відповідно до частини 1 ст.41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», у разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.

Згідно частини 2 ст.41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», такими непрацездатними особами є особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якщо вони не працюють.

Таким чином, ПІБ має право на одержання щомісячних страхових виплат свого померлого чоловіка ПІБ.

Частина 2 пункт 1.5. Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фондусоціального страхування України від 19.07.2018  № 11 пердбачає, що у разі смерті потерпілого справа про страхові виплати формується за місцем знаходження страхувальника. У разі встановлення причинного зв’язку смерті потерпілого з наслідками раніше отриманого ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, справа про страхові виплати по втраті годувальника формується управлінням (відділенням) Фонду, яке здійснювало страхові виплати померлому потерпілому.

Таким чином, справа про страхові виплати по втраті годувальника формується Костянтинівським міським відділенням Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області.

Відповідно до пункту 5.1. Порядку, для призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати в разі смерті потерпілого членами сім’ї та особами, які мають право на виплати, до управління (відділення) виконавчої дирекції Фонду подаються:

заяви (колективна чи індивідуальні), для призначення страхових виплат за встановленою виконавчою дирекцію Фонду формою;

копії паспорта;

копії реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) або сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

копії свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть потерпілого;

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки померлого потерпілого (свідоцтво про шлюб потерпілого, свідоцтво про народження його дітей, у разі призначення виплати батькам потерпілого подається свідоцтво про народження потерпілого);

довідка про реєстрацію місця проживання (у разі відсутності відмітки про реєстрацію місця проживання в документах, що засвідчують особу).

Відповідно до заяви Позивачки від 00.00.20__ всі зазначені документи були подані до Відповідачу.

Працівником управління (відділення) Фонду до справи про страхові виплати додаються оригінал висновку МСЕК про причинний зв’язок смерті потерпілого з наслідками раніше отриманого трудового каліцтва чи професійного захворювання.

Згідно з  пункту 5.2.3 Порядку, право осіб, які перебували на утриманні потерпілого, який одержував щомісячну страхову виплату, настає з дати встановлення МСЕК причинного зв’язку смерті потерпілого з раніше одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.

 

Згідно з пунктом 2.2. Інструкції про встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом,  затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.11.2005  № 606 (надалі – Інструкція), для розгляду причинного  зв’язку  смерті  з  професійним захворюванням,   отруєнням   або   трудовим   каліцтвом   до  МСЕК направляються відповідні документи постраждалих,  у яких при житті було   встановлено  професійне  захворювання  (отруєння),  трудове каліцтво,  що спричинило стійку втрату професійної працездатності, та  померлих після вступу в дію Закону України “Про охорону праці”.

Відповідно до пункту 2.6. Інструкції про встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.11.2005  №606, документація  на  померлого  для   розгляду   причинного зв’язку   смерті  з  профзахворюванням  (отруєнням)  або  трудовим каліцтвом надається до  МСЕК  ЛПЗ,  в  якому  при  житті  був  під наглядом хворий.

Згідно з наданих мною Костянтинівському міському відділенню Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області документів, а саме: виписки із акту огляду МСЕК серії 10 ААА №_____, довідки до акту огляду МСЕК серії 10ААБ №_____, довідки про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках серії ДОН-04 №_____ та індивідуальної програми реабілітації інваліда №_____ від 00.00.20__ вбачається, що мій померлий чоловік ПІБ перебував під наглядом Обласного центру медико-соціальної експертизи у м. Донецьк (ЄДРПОУ __________).

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 р. № 595, розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року №1085-р та розпорядження голови облдержадміністрації від 12.11.2014  №680 прийнято рішення тимчасово перемістити заклади охорони здоров’я, в тому числі Обласний центр медико-соціальної експертизи м. Донецьк.

26 березня 2015 року, згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру, було зареєстровано нову юридичну адресу для Обласного центру медико-соціальної експертизи на підконтрольній Україні території, а саме: Донецька область, м. Кроматорськ, вул. __________.

Таким чином, документація  на  померлого  ПІБ для встановлення причинного зв’язку смерті  з  профзахворюванням повинна бути надана до Обласного центру медико-соціальної експертизи (ЄДРПОУ __________) за адресою: Донецька область, м. Кроматорськ, вул. __________.

Пункт 1.3. Порядку передбачає, що управління (відділення) Фонду розглядають справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або осіб, які мають право на страхові виплати, за наявності усіх необхідних документів, визначених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон) та цим Порядком і приймають відповідні рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження останнього документа.

Пункт 1.4. Порядку встановлює, що рішення про страхові виплати приймається начальником управління Фонду або за його письмовим дорученням начальником підпорядкованого відділення Фонду та оформляється постановою (у тому числі в разі призначення страхової виплати за рішенням суду), у якій зазначаються дані про потерпілого та осіб, які мають право на страхові виплати, розміри виплат та їх строки або обґрунтування відмови у виплатах.

Копія постанови на вимогу надається потерпілому або особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

 

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Наведена норма означає, що суб`єкт владних повноважень зобов`язаний діяти лише на виконання закону, за умов і обставин, визначених ним, вчиняти дії, не виходячи за межі прав та обов`язків, дотримуватися встановленої законом процедури, обирати лише встановлені законодавством України способи правомірної поведінки під час реалізації своїх владних повноважень.

В зв’язку з вищевикладеним, бездіяльність Відповідача щодо направлення наданих документів до Обласного центру медико-соціальної експертизи (ЄДРПОУ ________) за адресою: Донецька область, м. Кроматорськ, вул. __________ для встановлення причинного зв’язку смерті потерпілого з раніше одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я є неправомірною.

В Україні як в соціальній, правовій державі – людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (статті 1, 3 Конституції України). Зазначені конституційні положення викладені в розділі ІІ Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина».

Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку, які об’єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівними для всіх людей. Рівність прав громадян України закріплена  статтею 21 Конституції України, де зазначено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права людини є невідчужуваними та непорушними, вони можуть бути здійсненими лише за наявності певних юридичних засобів, (механізмів). Так, наприклад, одне із основоположних прав, право на соціальне забезпечення, неможливо реалізувати без встановленої відповідної юридичної процедури. Отже, захист непрацездатних та працездатних осіб, літніх людей, дітей та підтримка кожної людини, яка втратила джерела для існування з незалежних від неї причин, є загальновизнаною домінантою державотворення в цивілізованому суспільстві і знаходить своє правове закріплення в законодавчих та інших нормативно-правових актах.

Статтею 46 Конституції України передбачено, що Україна, як соціальна держава, зміст і спрямованість діяльності якої визначають права і свободи людини та їх гарантії, задекларувала право громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин  та пенсійне забезпечення громадян.

 

Відповідно до статті 160 КАС України, підтверджую наступне:

 • позивачем не вживались заходи забезпечення доказів та/або позову до подання даної позовної заяви.
 • позивач підтверджує суду, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.
 • позивач зазначає, що письмові докази, які додаються в обґрунтування позивної заяви є у Позивача. Інформація щодо наявності цих доказів у інших осіб у Позивача відсутня.

 

Згідно з частиною 1 статті 132 КАС України, судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

Відповідно до пункту 1 частини 3 КАС України, до витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Мною понесені судові витрати із сплати судового збору в розмірі 908 (дев’ятсот вісім) грн. (квитанція додається).

 

 

 

 

     ІІІ. Зміст позовних вимог про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії

Враховуючи вищевикладене, керуючись вище зазначеними нормами та статтями 5, 19, 22, 44, 47, 160, 161, 168 Кодексу адміністративного судочинства України, –

П Р О Ш У  С УД:

 • Прийняти позовну заяву до розгляду.
 • Визнати неправомірною бездіяльність Костянтинівського міського відділення Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________) щодо не направлення до Обласного центру медико-соціальної експертизи на підконтрольній Україні території (Донецька область, м. Кроматорськ, вул. __________) наданих ПІБ документів для встановлення причинного зв’язку   смерті ПІБ  з  його профзахворюванням.
 • Зобов’язати Костянтинівське міське відділення Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________) вчинити дії щодо направлення до Обласного центру медико-соціальної експертизи на підконтрольній Україні території  (Донецька область, м. Кроматорськ, вул. ПІБ) документації  на  померлого ПІБ для   розгляду   причинного зв’язку   смерті  з  профзахворюванням.
 • Стягнути з Костянтинівського міського відділення Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________) на користь ПІБ понесені судові витрати із сплати судового збору в розмірі 908 (дев’ятсот вісім) грн.

 

Додатки:

 1. Квитанція про сплату судового збору – 1 арк.
 2. Копія паспорту ПІБ на __ арк. в 1 прим.
 3. Копія свідоцтва про шлюб на __ арк. в 1 прим.
 4. Копія заяви від 00.00.20__ __ арк. в 1 прим.
 5. Копія листа-відповіді від 00.00.20__ №__________ __ арк. в 1 прим.
 6. Копія заяви від __.00.2021 __ арк. та квитанцій про їх направлення Відповідачу __ арк. в 1 прим.
 7. Копія виписки із акту огляду МСЕК серії 10 ААА №_____ __ арк. в 1 прим.
 8. Копія довідки до акту огляду МСЕК серії 10ААБ №_____ __ арк. в 1 прим.
 9. Копія довідки про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках серії ДОН-04 №_____ __ арк. в 1 прим.
 10. Копія індивідуальної програми реабілітації інваліда №_____ від 00.00.20__ __ арк. в 1 прим.
 11. Копія позовної заяви разом з додатками для відповідача на ­__ арк. в 1 прим.

 

 

__ липня 2021 року                                                                                                                                         ПІБ

 

Позовна заява про визнання заповіту недійсним

Позовна заява про стягнення суми індексації по заробітній платі

З повагою, адвокат по нерухомості, сімейним та спадковим питанням ЮК ДОМПРАВО

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *